Trenutno pregledate: Nabavke

Nabavke koje provode centralna i regionalne direkcije BH Telecoma

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA SANACIJE KONTEJNERA I OGRADA NA LOKACIJAMA BS KRČEVINA, KRUČICA, GOLJESNICA, BOSANSKI BROD, KOSOVA, PUTOVIĆI, ROŠČEVINA, ROVINE, STRIJEŽEVO, TUŠNJIĆI, ZAVIDOVIĆI CENTAR

Broj nabavke: 16051/24 JS (4830) Predmet nabavke: „Sanacija kontejnera i ograda na lokacijama BS Krčevina, Kručica, Goljesnica, Bosanski Brod, Kosova, Putovići, Roščevina, Rovine, Striježevo, Tušnjići, Zavidovići centar“ […]

Saznaj više

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI RADOVA I USLUGE NA PROJEKTOVANJU I IZGRADNJI FOTONAPONSKOG SISTEMA NA KROVOVIMA OBJEKATA BH TELECOMA U TKC ILIDŽA I SKLADIŠTU AZIĆI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-5444/24 AZ

Nabavka nije podijeljena na lotove Komunikacija  Amina Zekić tel: +387 33 256 178, email adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili Namik. Merzić; tel: +387 33 256 176; email adresa:namik.merzic@bhtelecom.ba Web […]

Saznaj više