Dostavlja se svim ponuđačima koji su preuzeli predmetnu tendersku dokumentaciju

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da se rok za dostavljanje ponuda u predmetnom postupku nabavke klima uređaja kompaktne izvedbe sa mogućnošću slobodnog hlađenja i elektrogrijačem (isporuka i puštanje u rad) putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci, broj: 91489/20 DM, prolongira do daljnjeg, a zbog nemogućnosti BH Telecoma da pravovremeno odgovori na upit na tendersku dokumentaciju, jednog od učesnika u postupku nabavke. O novom roku za dostavljanje ponuda bit ćete obaviješteni blagovremeno, prilikom dostavljanja odgovora na pomenuti upit.