Veleprodaja

Uz višegodišnje iskustvo u partnerskim odnosima sa operatorima iz zemlje i inostranstva, i oslanjanjući se na visokokvalitetnu infrastrukturu i napredne tehnologije implementirane u fiksnoj i mobilnoj mreži BH Telecoma, tim kvalificiranih radnika Sektora za veleprodaju, redovno radi na unapređenju veleprodajnih usluga i uz inovativan pristup, vrši njihov konstantan razvoj u skladu sa regulatornim i tržišnim kretanjima na vrlo dinamičnom liberaliziranom telekomunikacijskom tržištu u BiH i svijetu.

Unapređenje veleprodajnih usluga uz inovativan pristup

Razvoj ponude

Redovno radimo na unapređenju veleprodajnih usluga i uz inovativan pristup vršimo njihov konstantan razvoj u skladu sa regulatornim i tržišnim kretanjima.

Profesionalne konsultacije

Tim kvalificiranih zaposlenika Vam stoji na raspolaganju da odaberete pouzdan i kvalitetan proizvod i da kreirate rješenje koje zadovoljava Vaše potrebe.

Garancija kvaliteta

Širok spektar veleprodajnih usluga pokriva sve zahtjeve naših klijenata. Garantujemo kvalitet, pouzdanost i skalabilnost po konkurentnim uslovima.

Nacionalni operatori

Ukoliko ste licencirani operator ili pružalac usluga u BiH i želite postići kvalitetno i uspješno obavljanje vlastite poslovne aktivnosti, nudimo Vam širok spektar usluga veleprodaje nenadmašne kvalitete, prilagođenih specifičnim potrebama Vašeg poslovnog djelovanja.

Pronađite pravo rješenje

Provjerite paletu naših usluga i uz podršku naših stručnjaka pronađite pravo rješenje za pružanje kvalitetnih i naprednih usluga Vašim krajnjim korisnicima, kao i za vlastite potrebe. Mi vam obezbjeđujemo brz odziv, pouzdanu infrastrukturu i visok nivo podrške.

U skladu sa zakonskom regulativom, kreirali smo i posebne veleprodajne ponude, koje sadrže tehničke, ekonomske i pravne uslove ugovaranja veleprodajnih usluga, čiji tekst Vam je dostupan putem sekcije Regulativa.

Govorne usluge i infrastruktura

Usluge interkonekcije na fiksnu mrežu

BH Telecom nudi nacionalnim operatorima interkonekciju na fiksnu mrežu, koja omogućava međusobno povezivanje mreže operatora i fiksne mreže BH Telecoma u cilju omogućavanja komunikacije između korisnika obje mreže ili korištenja usluga druge mreže.

Usluge interkonekcije na fiksnu mrežu BH Telecoma podrazumijevaju:

 • Usluga fizičke interkonekcije, na strani operatora ili na strani BH Telecoma – kolokacija
 • Usluga signalizacije
 • Usluga terminiranja nacionalnih poziva u fiksnu mrežu BH Telecoma
 • Usluge tranzita nacionalnih poziva u mobilnu mrežu BH Telecoma
 • Usluga originacije preko koda izbora i predizbora Operatora (CS/CPS)

Po konkurentnim cijenama i garantovanim kvalitetom, nudimo i komercijalne usluge terminiranja međunarodnih poziva u fiksnu i mobilnu mrežu BH Telecoma, kao i usluge tranzita nacionalnih i međunarodnih poziva u druge BiH i ino mreže, koje se realizuju putem interkonekcija sa renomiranim partnerima i sa stalnim nadzorom parametara kvalitete.

Pored usluga terminacije i tranzita saobraćaja, nudimo i usluge dodatne vrijednosti, kao što je terminacija na brojeve sa posebnom tarifom, teleglasanje, besplatni pozivi i dr.

Sve usluge interkonekcije na fiksnu mrežu definisane su u Referentnoj interkonekcijskoj ponudi za povezivanje na fiksnu mrežu BH Telecoma, čiji tekst je dostupan ovdje.

Usluge interkonekcije na mobilnu mrežu

Nacionalnim operatorima, nosiocima dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, nudimo usluge interkonekcije na mobilnu mrežu BH Telecoma, koja omogućava međusobno povezivanje mreže operatora i mobilne mreže BH Telecoma u svrhu realizacije usluga terminiranja nacionalnog i međunarodnog saobraćaja u mobilnu mrežu BH Telecoma.

Usluge interkonekcije na mobilnu mrežu BH Telecoma podrazumijevaju:

 • Usluge fizičke interkonekcije na strani operatora
 • Usluge pristupa elementima mreže
 • Usluga terminiranja nacionalnih poziva u mobilnu mrežu BH Telecoma

Putem svojih interkonekcija sa inostranim operatorima, nudimo i komercijalnu uslugu terminiranja međunarodnih poziva u mobilnu mrežu BH Telecoma, po konkurentnim cijenama i garantovanim kvalitetom.

Sve usluge interkonekcije na mobilnu mrežu definisane su u Referentnoj ponudi za interkonekciju na mobilnu mrežu BH Telecoma d.d. Sarajevo, čiji tekst je dostupan ovdje.

Prenosivost brojeva

Usluga prenosivosti broja pruža fiksnim i mobilnim pretplatnicima mogućnost da zadrže postojeći telefonski broj u slučaju promjene operatora.

U slučaju zainteresovanosti, za više informacija možete se obratiti na date kontakte.

Usluge pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji

Usluga pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji omogućava operatoru da koristi upredenu bakarnu paricu između glavnog razdjeljnika BH Telecoma i krajnje priključne tačke (lokacije krajnjeg korisnika) u svrhu ostvarivanja pristupa korisnicima.

Ponuda BH Telecoma za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji obuhvata usluge poptunog i zajedničkog pristupa izdvojenoj lokalnoj, usluge kolokacije (fizička, udaljena i virtuelna), kao i prateće usluge pristupa informacionim sistemima BH Telecoma.

Sve usluge pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji i pratećim kapacitetima su definisane u Referentnoj ponudi za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji BH Telecoma, čiji tekst Vam je dostupan ovdje.

Kapaciteti i IP usluge

Usluge veleprodaje iznajmljenih linija

Usluga veleprodaje iznajmljenih linija omogućava se Operatorima, nosiocima Dozvole za obavljanje djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih mreža ili Dozvole za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa Internetu, korištenje prenosnih kapaciteta u mreži BH Telecoma za povezivanje vlastitih lokacija ili pristup do korisnika na lokacijama na kojima nemaju razvijenu vlastitu infrastrukturu.

BH Telecom pruža sljedeće tipove iznajmljenih linija:

 • Parcijalna iznajmljena linija (PPC) – za pojedinačno povezivanje korisničkih lokacija Operatora u njegovu mrežu, preko interkonekcijskog linka između BH Telecoma i Operatora
 • Iznajmljena linija s kraja na kraj (WLL) – za direktno povezivanje dvije korisničke ili lokacije Operatora, bez predaje usluge preko interkonekcijskog linka između BH Telecoma i Operatora

Usluga obezbjeđuje zagarantovani simetrični transparentni prenosni kapacitet u mreži BH Telecoma između priključnih tačaka Operatora, a dostupna je u vidu tradicionalnih digitalnih linija (SDH ili (S)HDSL) ili novih Ethernet iznajmljenih linija, realizovanih preko SDH ili MPLS jezgra BH Telecoma. Dostupne brzine tradicionalnih digitalnih linija su od 64 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s i 622 Mbit/s, dok su Ethernet iznajmljene linije dostupne u širokom dijapazonu brzina od 512 kbit/s do 10 Gbit/s.

Uslovi pružanja Usluge veleprodaje iznamljenih linija su definisani u Referentnoj ponudi za veleprodaju iznajmljenih linija BH Telecoma, čiji tekst Vam je dostupan ovdje.

Lambda plus

Lambda plus usluga predstavlja uslugu iznajmljivanja talasnih dužina u DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) mreži BH Telecoma, koja omogućava povezivanje različitih fizičkih lokacija operatora i prenos podataka velikim brzinama za potrebe operatora. Usluga se realizuje preko visokopouzdane optičke transportne mreže BH Telecoma sa 24-satnim nadzorom tokom cijele godine.

U ponudi su različite brzine prenosa od 1 Gbps, preko 10 Gbps i više po jednoj talasnoj dužini, uz korištenje Ethernet i STM klijentskih interfejsa na strani BH Telecoma, te u različitim opcijama povezivanja priključnih tačaka:

 • Parcijalna Lambda plus usluga
 • Lambda plus usluga s kraja na kraj
 • Tranzitna Lambda plus usluga

Usluga je dostupna na području BiH pokrivenom optičkom pristupnom mrežom BH Telecoma, a i šire u BiH i inostranstvu u saradnji sa našim partnerima.

U slučaju zainteresovanosti, za više informacija možete se obratiti na date kontakte.

Ethernet i MPLS L3 VPN

Veleprodajne Ethernet i MPLS L3 VPN usluge BH Telecoma omogućavaju operatoru ili njegovim korisnicima povezivanje geografski distribuiranih poslovnica ili drugih priključnih tačaka u BiH i inostranstvu putem Ethernet i IP/MPLS platformi, te prenos podataka velikim brzinama.

Ethernet usluge su usluge L2 sloja koje se realizuju preko IP/MPLS mreže BH Telecoma korištenjem tzv. Ethernet/Operator virtuelnih krugova (EVC/OVC) između priključnih tačaka. U zavisnosti od zahtijeva operatora, dostupno je više tipova Ethernet usluga, u skladu sa MEF Carrier Ethernet 2.0 klasifikacijom.

MPLS L3 VPN usluga je Ethernet bazirana rutirana usluga na L3 sloju, koja se implementira putem IP/MPLS mreže BH Telecoma u vidu VPN-a sa interkonekcijom prema operatorovoj MPLS mreži. MPLS L3 VPN usluga je zasnovana na IETF RFC 2547bis  standardu.

Usluge se realizuju preko visokopouzdane i skalabilne IP/MPLS platforme BH Telecoma, čime se korisniku obezbjeđuje brz, pouzdan i ekonomski isplativ prenos podataka, kao i jednostavno dodavanje novih korisničkih lokacija u svoju virtuelnu mrežu.

Ukoliko ste zainteresovani za neku od Ethernet ili MPLS L3 VPN usluga garantovanih parametara kvalieta, naš tim stručnjaka za podatkovne usluge će vam rado pomoći i odgovoriti na vaše potrebe.

  Service Type Port-based

Transparent VLAN

Dedicated UNIs

VLAN-aware

One to One VLAN Mapping

Supports Service Multiplexed UNI

EVC Services E-Line

P2P EVC – UNI to UNI

Ethernet Private Line

(EPL)

Ethernet Virtual Private Line

(EVPL)

E-LAN

MP2MP EVC – UNI to UNI

Ethernet Private LAN

(EP-LAN)

Ethernet Virtual Private LAN

(EVP-LAN)

E-Tree

P2MP EVC – UNI to UNI

Ethernet Private Tree

(EP-Tree)

Ethernet Virtual Private Tree

(EVP-Tree)

OVC Services E-Access

NNI to UNI

Access EPL Access EVPL
Access E-Line

P2P OVC with 1 UNI and 1 E-NNI

Access E-LAN

MP2MP OVC with UNI(s) and 1 NNI

E-Transit

NNI to NNI

Transit E-Line

P2P OVC with 2 E-NNIs

Transit E-LAN

MP2MP OVC with E-NNIs

Pristup globalnom internetu (GIA)

Internet servis provajderima (ISP) nudimo visoko kvalitetan pristup globalnoj Internet mreži, velikim kapacitetima, putem široko razvijene pristupne mreže BH Telecoma i velikog broja BiHnet čvorova za IP Tranzit.

IP mreža BH Telecoma, zajedno sa velikom redundancijom ostvarenom pristupom globalnom Internetu preko više nezavisnih Tier1 provajdera, kao i saradnjom sa peering i caching partnerima, garantuju visoku pouzdanost i raspoloživost GIA usluge.

Upotreba Ethernet tehnologije u pristupnoj mreži omogućava pružanje širokog opsega pristupnih kapaciteta, od 100 Mbps, preko 1Gbps, 10Gbps i više.

U sklopu usluge ISP-u je obezbijeđen potreban opseg javnih IP adresa i tehnička podrška tipa 24/7.

Pored pristupa globalnoj Internet mreži, ISP-ovima nudimo i visokokvalitenu dodatnu uslugu zaštite od DDoS napada po konkurentnim cijenama.

Usluga se pruža na komercijalnoj osnovi. U slučaju zainteresovanosti, za više informacija možete se obratiti na date kontakte.

Usluga zakonitog presretanja internet saobraćaja (ZPT)

U cilju omogućavanja zakonitog presretanja saobraćaja Internet korisnika ISP-ova u BiH, BH Telecom nudi ISP-ovima uslugu zakonitog presretanja Internet saobraćaja u okviru koje se ISP-u obezbjeđuje odgovarajuća tehnička i administrativna podršku za ispunjenje zakonske obaveze ISP-a, u skladu sa zakonskim i regulatornim okvirom.

Usluga obuhvata sve zakonski regulisane elemente presretanja Internet saobraćaja, do konačne isporuke presretnutog saobraćaja ovlaštenim agencijama.

Usluga se pruža na komercijalnoj osnovi. U slučaju zainteresovanosti, za više informacija možete se obratiti na date kontakte.

Medijske usluge

Video transport

Nacionalnim operatorima, nosiocima dozvole za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga, nudimo uslugu isporuke IPTV kanala „Video Transport“.

Video Transport predstavlja uslugu profesionalnog headend-a putem koje BH Telecom isporučuje operatoru sadržaj TV kanala sa IPTV platforme BH Telecoma. U ponudi je širok spektar SD i HD kanala, u formatu H.264 Video, MPEG-I Layer II Audio.

Usluga se realizuje povezivanjem terminalne opreme na lokaciji operatora, putem optičke pristupne mreže BH Telecoma, na najbliži MPLS MAN čvor u mreži BH Telecoma, uz mogućnost korištenja vlastite ili terminalne opreme BH Telecoma.

Usluga se pruža na komercijalnoj osnovi. U slučaju zainteresovanosti, za više informacija možete se obratiti na date kontakte.

Regulativa

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o komunikacijama (“Službeni glasnik BiH”, broj 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), a nakon dobivanja saglasnosti Regulatorne agencije za komunikacije BiH aktom broj: 02-29-1574-54/19 od dana 19.10.2020. godine, BH Telecom d.d. Sarajevo obavještava korisnike da je Uprava društva BH Telecoma usvojila Odluku o usvajanju Referentne interkonekcijske ponude za povezivanje na fiksnu mrežu BH Telecoma (RIP) broj: 00.1-14-91205/20-1 od dana 14.10.2020. godine (u daljem tekstu: RIPfix).

Dokument Referentna interkonekcijska ponuda za povezivanje na fiksnu mrežu BH Telecoma d.d. Sarajevo je javno objavljen na službenoj web stranici BH Telecoma: www.bhtelecom.ba dana 27.10.2020. godine.

RIPfix stupa na snagu i primjenjuje se 30 dana od dana javnog objavljivanja.

Referentna interkonekcijska ponuda za povezivanje na fiksnu mrežu BH Telecoma, oktobar 2020 (PDF)

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o komunikacijama (“Službeni glasnik BiH”, broj 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), a nakon dobivanja saglasnosti Regulatorne agencije za komunikacije BiH aktom broj: 03-29-7-1350-4/23 od dana 19.02.2024.godine, BH Telecom d.d. Sarajevo obavještava korisnike da je Uprava društva BH Telecoma usvojila Odluku o usvajanju Referentne ponude za interkonekciju na mobilnu mrežu BH Telecoma d.d.Sarajevo broj: 00.1-14-11905/24-2 od dana 07.02.2024. godine (u daljem tekstu: RIPmob).

Tekst RIPmob dokumenta Referentne ponude za interkonekciju na mobilnu mrežu BH Telecoma d.d.Sarajevo je javno objavljen na službenoj web stranici BH Telecoma: www.bhtelecom.ba dana 04.03.2024. godine.

RIPmob stupa na snagu i primjenjuje se 30 dana od dana javnog objavljivanja.

Referentna ponude za interkonekciju na mobilnu mrežu BH Telecoma d.d.Sarajevo, februar 2024 (PDF)

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o komunikacijama (“Službeni glasnik BiH”, broj 31/03, 75/06 i 32/10),), člana 12. Pravila o pristupu izdvojenoj lokalnoj petlji („Službeni glasnik BiH“ broj 54/08), BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje Izmjene Referentne ponude za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji BH Telecoma (RUO), na koji je Regulatorna agencija za komunikacije BiH dala saglasnost aktom broj: 05-29-2023-11/12, od dana 30.10.2012. godine.

Tekst Referentne ponude za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji sa implementiranim izmjenama i dopunama je javno objavljen na službenoj web stranici BH Telecoma dana 05.11.2012. godine.

Referentna ponuda za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji BH Telecoma (PDF)

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o komunikacijama (“Službeni glasnik BiH”, broj 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), a nakon dobivanja saglasnosti Regulatorne agencije za komunikacije BiH aktom broj: 03-29-7-14611/20 od dana 16.06.2020. godine, BH Telecom d.d. Sarajevo obavještava korisnike da je Uprava društva BH Telecoma d.d. Sarajevo usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Referentne ponude za veleprodaju iznajmljenih linija broj: 00.1-14-48986/20-1 od dana 10.06.2020. godine.

Tekst Referentne ponude za veleprodaju iznajmljenih linija sa sa implementiranim izmjenama i dopunama je javno objavljen na službenoj web stranici BH Telecoma: www.bhtelecom.ba dana 24.06.2020. godine.

Referentna ponuda za veleprodaju iznajmljenih linija BH Telecoma d.d. Sarajevo stupa na snagu i primjenjuje se 30 dana od dana javnog objavljivanja.

Referentna ponuda za veleprodaju iznajmljenih linija BH Telecoma (PDF)

Međunarodni operatori

BH Telecom je prepoznat na tržištu telekomunikacijskih usluga kao vodeći operator u Bosni i Hercegovini, koji kontinuirano ulaže u širenje i modernizaciju vlastite mrežne infrastrukture, te unapređuje partnerske odnose sa renomiranim svjetskim operatorima u cilju obezbjeđenja usluga visoke kvalitete i pouzdanosti.

Prisustvom u više evropskih data centara obezbjeđujemo našu globalnu prisutnost i   mogućnost brze uspostave interkonekcije sa brojnim svjetskim operatorima za potrebe realizacije govornih i podatkovnih usluga.

Ukoliko ste međunarodni operator i tražite pouzdanog partnera u BiH za pružanje kvalitetnih usluga svojim krajnjim korisnicima ili za vlastite potrebe, nudimo Vam širok dijapazon usluga od terminacije govornog i SMS saobraćaja, roaming usluga, do naprednih podatkovnih usluga garantovanih parametara kvalitete.

Naši stručnjaci pomoći će Vam da pronađete pravo rješenje koje će zadovoljiti i najzahtjevnije potrebe korisnika na globalnom tržištu telekomunikacija. Mi Vam obezbjeđujemo brz odziv, pouzdanu infrastrukturu i visok nivo podrške.

Govorne, roaming i mobilne usluge

Međunarodna govorna usluga

BH Telecom putem svojih interkonekcija sa BiH i inostranim operatorima nudi usluge terminacije saobraćaja prema svim nacionalnim (BiH) fiksnim i mobilnim operatorima, kao i visoko kvalitetnu uslugu tranzita prema međunarodnim fiksnim i mobilnim mrežama.

Za navedene usluge garantujemo superioran i trajan kvalitet, konkurentne cijene, dinamično osvježavanje ponuda i 24/7 podršku korisnicima. Kvalitetu usluge ostvarujemo korištenjem pouzdanih veza sa renomiranim partnerima, kao i stalnim nadzorom parametara kvalitete saobraćaja.

Pored usluga terminacije i tranzita saobraćaja, nudimo i usluge dodatne vrijednosti, kao što je međunarodni besplatni telefon i druge.

Ukoliko ste zainteresovani za visokokvalitetnu terminaciju međunarodnog saobraćaja, naš tim stručnjaka za govorne usluge će vam rado pomoći i odgovoriti na vaše potrebe.

Roaming usluge

Međunarodni roaming omogućava pretplatnicima BH Telecoma korištenje govornih, SMS i podatkovnih roaming usluga u 334 mobilne mreže u 167 zemalja svijeta. Od maja 2019. godine, omogućeno je korištenje 4G podatkovne usluge, kako pretplatnicima BH Telecoma u inostranim mrežama, tako i pretplatnicima inostranih operatora tokom boravka u mreži BH Telecoma.

Odjel veleprodaje je zadužen za sve veleprodajne aktivnosti iz domena roaminga, uključujući strategiju, planiranje i uspostavljanje komercijalnih roaming odnosa sa međunarodnim mobilnim operatorima.

U slučaju da ste zainteresovani za uspostavljanje međuoperatorske roaming usluge, molimo kontaktirajte naš stručni roaming tim.

Terminacija SMS saobraćaja

BH Telecom omogućava razmjenu SMS poruka između SMS centara međunarodnih Operatora i BH Telecoma, odnosno terminaciju poruka do krajnjih korsnika. Veze se ostavaruju putem SS7 i SMPP protokola, uz razdvajanje korisničkog (P2P) i aplikacijskog (A2P) saobraćaja.

Ukoliko ste zainteresovani za terminaciju međunarodnog SMS saobraćaja, naš SMS tim će vam rado pomoći.

Kapaciteti i IP usluge

Međunarodne i iznajmljene linije (IPLC)

IPLC usluga je usluga zakupa telekomunikacijskih vodova na međunarodnom nivou, koja omogućava operatoru korištenje prenosnih kapaciteta u mreži BH Telecoma za povezivanje vlastite ili lokacije svog krajnjeg korisnika u BiH sa lokacijama u inostranstvu.

Usluga obezbjeđuje zagarantovani simetrični transparentni prenosni kapacitet između priključnih tačaka, putem visokopouzdane SDH platforme BH Telecoma. Dostupne su brzine tradicionalnih digitalnih linija od 2 Mbit/s do  622 Mbit/s, kao i manje brzine n x 64 kbps, u skladu sa PDH/SDH ITU-T preporukama.

U ponudi su različite opcije povezivanja priključnih tačaka, kao parcijalna iznajmljena linija ili tranzitna.

U slučaju zainteresovanosti, za više informacija možete se obratiti na date kontakte.

Međunarodna Lambda plus

Međunarodna Lambda plus usluga predstavlja uslugu iznajmljivanja talasnih dužina u DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) mreži BH Telecoma, koja omogućava povezivanje različitih fizičkih lokacija operatora u inostranstvu sa lokacijama u BiH za potrebe prenosa podataka velikim brzinama. Usluga se realizuje preko visokopouzdane optičke transportne mreže sa 24-satnim nadzorom tokom cijele godine.

U ponudi su različite brzine prenosa od 1 Gbps, preko 10 Gbps i više po jednoj talasnoj dužini, uz korištenje Ethernet i STM klijentskih interfejsa na strani BH Telecoma, te u različitim opcijama povezivanja priključnih tačaka:

 • Parcijalna Lambda plus
 • Lambda plus s kraja na kraj
 • Tranzitna Lambda plus

Usluga je dostupna na području BiH pokrivenom optičkom pristupnom mrežom BH Telecoma, i šire u BiH i inostranstvu u saradnji sa našim partnerima.

U slučaju zainteresovanosti, za više informacija možete se obratiti na date kontakte.

Međunarodni Ethernet MPLS L3 VPN

Međunarodne Ethernet i MPLS L3 VPN usluge BH Telecoma omogućavaju operatoru ili njegovim korisnicima povezivanje dvije li više lokacija u BiH sa lokacijama u inostranstvu putem Ethernet i IP/MPLS platforme BH Telecoma za potrebe prenosa različitih vrsta podataka.

Ethernet usluge su usluge L2 sloja koje se realizuju preko IP/MPLS mreže BH Telecoma korištenjem tzv. Ethernet/Operator virtuelnih krugova (EVC/OVC) između priključnih tačaka. U zavisnosti od zahtijeva operatora dostupno je više tipova Ethernet usluga, u skladu sa MEF Carrier Ethernet 2.0 klasifikacijom.

MPLS L3 VPN usluga je Ethernet bazirana rutirana usluga na L3 sloju, koja se implementira putem IP/MPLS mreže BH Telecoma u vidu VPN-a sa interkonekcijom prema operatorovoj MPLS mreži. MPLS L3 VPN usluga je zasnovana na IETF RFC 2547bis standardu.

Usluge se realizuju preko visokopouzdane i skalabilne IP/MPLS platforme BH Telecoma, sa NNI/E-NNI interkonekcijom prema operatoru. Usluga je dostupna na području BiH pokrivenom pristupnom mrežom BH Telecoma, i šire u BiH i inostranstvu u saradnji sa našim partnerima.

Ukoliko ste zainteresovani za neku od međunarodnih Ethernet ili MPLS L3 VPN usluga garantovanih parametara kvalieta, naš tim stručnjaka za podatkovne usluge će vam rado pomoći i odgovoriti na vaše potrebe.

  Service Type Port-based

Transparent VLAN

Dedicated UNIs

VLAN-aware

One to One VLAN Mapping

Supports Service Multiplexed UNI

EVC Services E-Line

P2P EVC – UNI to UNI

Ethernet Private Line

(EPL)

Ethernet Virtual Private Line

(EVPL)

E-LAN

MP2MP EVC – UNI to UNI

Ethernet Private LAN

(EP-LAN)

Ethernet Virtual Private LAN

(EVP-LAN)

E-Tree

P2MP EVC – UNI to UNI

Ethernet Private Tree

(EP-Tree)

Ethernet Virtual Private Tree

(EVP-Tree)

OVC Services E-Access

NNI to UNI

Access EPL Access EVPL
Access E-Line

P2P OVC with 1 UNI and 1 E-NNI

Access E-LAN

MP2MP OVC with UNI(s) and 1 NNI

E-Transit

NNI to NNI

Transit E-Line

P2P OVC with 2 E-NNIs

Transit E-LAN

MP2MP OVC with E-NNIs

Privremene instalacije

Za potrebe RTV prenosa i komentara različitih kulturno-sportskih dešavanja, BH Telecom nudi međunarodnim operatorima usluge privremene instalacije ISDN, IDD, xDSL priključka.

Usluge privremene instalacije se pružaju u trajanju od najviše 30 dana i naručuju se najmanje 4 radna dana unaprijed.

Kontakt za upit, rezervaciju i realizaciju privremenih instalacija: templines@bhtelecom.ba.

Kontakti

Nacionalni operatori

Sektor za veleprodaju

adresa: Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

e-mail: veleprodaja@bhtelecom.ba

Međunarodni operatori

Sektor za veleprodaju

adresa: Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

e-mail: wholesale@bhtelecom.ba