Ljudi su jedan od naš ključnih resursa.

Pridružite nam se.

Aplikacija za posao
Saznaj više o radu BH Telecoma.

BH Telecom ponovo potvrđen kao najpoželjniji poslodavac u javnom sektoru

Na drugom mjestu u izboru najpoželjnijeg poslodavca u čitavoj BiH za 2023. godinu

Svjesni dubokog značaja ljudskih resursa, kroz našu platformu The People Lab gradimo inspirativno radno okruženje. To je prostor saradnje gdje zajedno ostvarujemo našu misiju: svaki radni dan će biti ispunjen zadovoljstvom, efikasnošću, inovacijama i motivacijom.
BH Telecom je najbolja kompanija i jedan od vodećih telekom operatera zbog svojih vrijednih radnika.

Damir Čauš, v.d. izvršni direktor za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima BH Telecoma

the PeopleLab

Svjesni dubokog značaja ljudskih resursa, gradimo inspirativno radno okruženje. The People Lab je prostor suradnje gdje zajedno ostvarujemo našu misiju: svaki radni dan će biti ispunjen zadovoljstvom, efikasnošću, inovacijama i motivacijom. People Lab je omaž vrijednim radnicima BH Telecoma, koji nas čine  vodećim telekom operaterom u BiH!

Novosti PeopleLab

Pridružite nam se

Naša jedinstvenost, raznolikost i dinamika poslovanja zahtjeva stručne kadrove različitih profila, te ujedno pruža priliku ambicioznim radnicima željnim znanja i uspjeha.

BH Telecom je kompanija koja ima razvijenu politiku upravljanja ljudskim resursima koja je usmjerena ka zapošljavanju mladih i obrazovanih stručnjaka. Ljudski resursi su jedan od ključnih resursa i izravni sudionik poslovnog razvoja i ekspanzije BH Telecoma, a danas ga čini preko 3.000 zaposlenih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Mi u BH Telecomu vjerujemo da svakom zaposlenom treba da omogućimo uslove za lični rast i razvoj. Naše vrijednosti su korisnici, radnici, inovativnost, stalna poboljšanja, etičko ponašanje, timski rad i proaktivnost. U BH Telecomu se pružaju izuzetne mogućnosti za stručno usavršavanje i razvoj karijere. Želimo pomaknuti granice, a za to su nam već danas potrebni članovi tima koji će zajedno s nama ostvarivati ciljeve i zato se fokusiramo na one koji dijele iste vrijednosti.

Ukoliko želite da zajedno stvaramo mogućnosti, poštujemo interese korisnika i klijenata, pratimo svjetske trendove, poslujemo transparentno, podržavamo kulturu i sport, ulažemo u obrazovanje i projekte za mlade, gradimo povjerenje, investiramo u nauku i budućnost, brinemo o osobama sa posebnim potrebama i ugroženim, promovišemo društveno odgovorno poslovanje, sarađujemo sa zajednicom, podstičemo pozitivne promjene i humanost i njegujemo tradiciju, podnošenjem prijave na javni oglas ili aplikacije za posao, postanite dio našeg tima.

Naša vrata su vam uvijek otvorena!

Javni oglasi

U cilju povećanja transparentnosti i efiksanosti u provođenju javnih oglasa za popunjavanje radnih mjesta u BH Telecom d.d. Sarajevo, obavještavamo sve kandidate da prilikom apliciranja na javne oglase mogu koristiti prijavu na javni oglas prema naznačenom obrascu Prijava na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo“. 

Obzirom da je primjetno da veliki broj kandidata podnosi nepotpunu i neurednu prijavu, te da je povećan broj odbačenih prijava iz navedenog razloga, upućujemo kandidate da pažljivo čitaju tekst javnog oglasa koji sadrži sve potrebne upute za postupanjem u vezi dostavljanja dokumentacije u prijavi na javni oglas.

Naglašavamo da se prema Uredbi o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 13/19 i 9/21“) i važećem internom aktu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo:

 • Urednom prijavom na javni oglas, smatra prijava koja je potpisana od strane podnosioca (kandidata lično). Uz prijavu se, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilažu dokazi naznačeni u javnom oglasu.
 • Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos.
 • Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Cijeneći navedeno, skreće se pažnja kandidatima da prijave na javni oglas podnose prema traženim podacima u naznačenom obrascu „Prijava na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo“. Ovim putem se ujedno mole kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena javnim oglasom.

Obrazac za prijavu na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo

Studenti / učenici

BH Telecom u cilju dodatnog obezbjeđenja potrebnih obrazovnih i stručnih kadrova, stipendira studente i organizuje praktičan rad studenata i učenika radi njihovog što adekvatnijeg obrazovanja, te profesionalnog i stručnog usavršavanja za potrebe BH Telecoma.

Kontinuirano ulaganje u obrazovanje mladih jedan je od najvažnijih stubova društvene odgovornosti BH Telecoma. BH Telecom u cilju dodatnog obezbjeđenja potrebnih obrazovnih i stručnih kadrova, stipendira studente i organizuje praktičan rad studenata i učenika radi njihovog što adekvatnijeg obrazovanja, te profesionalnog i stručnog usavršavanja za potrebe BH Telecoma. Učenici i studenti imaju mogućnost da obave praktični rad i pripravnički staž, te da se upoznaju sa poslovnim procesima u BH Telecomu. U BH Telecomu možete prepoznati pozitivnu organizacijsku klimu i korporativnu organizacijsku kulturu koja vrednuje i cijeni uspjeh u svim područjima, što je utvrđeno i u istraživanjima koja BH Telecom pozicioniraju kao jednog od najpoželjnijih poslodavaca u Bosni i Hercegovini.

Praktični rad studenta ili učenika odobrava se po zahtjevu pojedinca i uz potvrdu obrazovnih ustanova da je praktični rad studenta ili učenika sastavni dio nastavnih planova i programa.

Zahtjev za obavljanje praktičnog rada studenata i učenika u BH Telecomu možete dostaviti putem e-maila na adresu ljudski.resursi@bhtelecom.ba ili putem pošte na sljedeću adresu:
D.D. BH TELECOM SARAJEVO
IZVRŠNA DIREKCIJA ZA PRAVNE POSLOVE, UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM I LJUDSKIM RESURSIMA
FRANCA LEHARA BROJ 7
71 000 SARAJEVO

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Stipendiranje studenata

BH Telecom poklanja veliku pažnju razvoju korporativne društvene odgovornosti putem investiranja u nastavno - naučne projekte akademske zajednice, te stipendiranje najboljih studenata kojim se u okviru ovih programa nudi mogućnost da se u budućnosti profesionalno razvijaju u našoj kompaniji.

Buduće radnike naše kompanije prepoznajemo među nadarenim studentima univerziteta u Bosni i Hercegovini preko kontinuiranog procesa njihovog stipendiranja.

U cilju obezbjeđenja potrebnih stručnih kadrova u BH Telecomu mogu se dodjeljivati stipendije redovnim studentima drugog ciklusa studija i redovnim studentima završne godine prvog ciklusa studija koji traje 4 (četiri) godine i nosi najmanje 240 ECTS bodova, na visokoškolskim ustanovama – univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

Trenutno nema otvorenih konkursa.

Aplikacija za posao

  Lični podaci

  Obrazovanje

  Ukoliko imate dodatno ili više obrazovanje od VSS molimo Vas da to navedete u napomeni na kraju formulara

  Fakultet

  Srednja škola

  Područje profesionalnog interesovanja

  Ukoliko imate neku napomenu ili pojašnjenje vezano za podatke iz formulara, molimo Vas da ih upišete.

   

  Dokumenti

  Molimo Vas da obavezno priložite Vašu radnu biografiju (CV), a po želji i druge dokumente u PDF, DOC ili DOCX formatu (motivaciono pismo, pisma preporuke, dodatne diplome formalnog ili neformalnog obrazovanja, cerifikate i sl.)