Saznaj više o administrativnim dokumentima i pravilnicima.

Nabavke i pozivi

Sve informacije na jednom mjestu.

Zajedno sa dobavljačima i partnerima stvaramo lanac vrijednosti i doprinosimo razvoju kvaliteta pružanja usluga krajnjim korisnicima

Javni poziviNabavke

Vidi arhivu svih objava.

Javni pozivi i oglasi

JAVNI POZIV ZA NABAVKU RADOVA ZA POTREBE BH TELECOMA

Raspisuje se Javni poziv za iskazivanje interesa zainteresovanih ponuđača za izvođenje radova za potrebe BH Telecom.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ponuđače da dostave svoje prijave i iskažu interes za određene vrste radova i regije na kojoj/kojima će izvoditi radove […]

Administrativna dokumenta i pravilnici

BH Telecom vrši nabavke u skladu sa Pravilnikom o nabavkama.
Lista konkurentskih subjekata

U skladu sa Članom 57. Pravilnika o nabavkama Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljujemo:

Lista konkurentskih subjekata

Lista kvalifikovanih ponuđača

U skladu sa Članom 58. Pravilnika o nabavkama Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljujemo:

Lista kvalifikovanih ponuđača

Lista nepodobnih ponuđača

U skladu sa Članom 80. Pravilnika o nabavkama Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljujemo:

Lista nepodobnih ponuđača