Saznaj više o administrativnim dokumentima i pravilnicima.

Nabavke i pozivi

Sve informacije na jednom mjestu.

Zajedno sa dobavljačima i partnerima stvaramo lanac vrijednosti i doprinosimo razvoju kvaliteta pružanja usluga krajnjim korisnicima

Javni poziviNabavke

Vidi arhivu svih objava.

Javni pozivi i oglasi

Administrativna dokumenta i pravilnici

BH Telecom vrši nabavke u skladu sa Pravilnikom o nabavkama.
Lista konkurentskih subjekata

U skladu sa Članom 57. Pravilnika o nabavkama Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljujemo:

Lista konkurentskih subjekata

Lista kvalifikovanih ponuđača

U skladu sa Članom 58. Pravilnika o nabavkama Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljujemo:

Lista kvalifikovanih ponuđača

Lista nepodobnih ponuđača

U skladu sa Članom 80. Pravilnika o nabavkama Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljujemo:

Lista nepodobnih ponuđača