Bez ograničenja.

Bilo da si postpaid ili prepaid korisnik.

Zadrži svoj postojeći telefonski broj.

Prenesi broj u mrežu BH Telecoma

Prenesi broj u mrežu BH Telecoma

Prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma se može izvršiti podnošenjem zahtjeva na nekom od naših prodajnih mjesta.
Podnesi zahtjev online
Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti potvrdu o izmirenju dugovanja izdatu od strane operatora čije ste usluge do sada koristili, kao i identifikacijske dokumente: lična karta ili pasoš ili vozačka dozvola.
Za strana fizička lica, potrebni dokumenti za identifikaciju su: pasoš i prijava boravišta na adresi u Bosni i Hercegovini (ili lična karta stranca).

Prepaid korisnici mobilne mreže obavezni su priložiti SIM/USIM karticu i originalni dokument (certifikat) sa PUK kodom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za prenos broja potrebno je odabrati paket usluga BH Telecoma koji želite koristiti. Nakon podnošenja zahtjeva, naknadno ćete biti obavješteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora. Prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma je besplatan i realizuje se na dan koji ste naveli u Zahtjevu za prenos broja.

Zahtjev za prenos broja smatra se ujedno i zahtjevom za raskid pretplatničkog/korisničkog odnosa kod operatora čije usluge ste koristili.

Brojevi koji su bili aktivni u korisničkim grupama ne mogu se razdruživati već se mogu prenositi isključivo u sklopu grupe takvih brojeva. Nakon podnošenja zahtjeva, naknadno ćete biti obavješteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora, kao i preuzimanju USIM kartice.