Vidi lokacije svih poslovnica na mapi.

Dobrodošli!

BH Telecom posluje na području cijele Bosne i Hercegovine.

Svojim korisnicima nudi usluge u 9 administrativnih direkcija, u 78 prodajnih mjesta.

Prodajna mjesta BH Telecoma

Kontakt podaci, informacije o radnom vremenu i adresi.
Šalter Dolac Malta
Adresa

Zmaja od Bosne 88

Kontakt telefon

+387 33 653 093

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00
ned: zatvoreno

BH Telecom centar Obala
Adresa

Obala Kulina bana 8

Kontakt telefon

+387 33 553 765

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00
ned: zatvoreno

BH Telecom centar Ilidža
Adresa

Mala Aleja 44

Kontakt telefon

+387 33 620 070

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 17:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Hadžići
Adresa

Hadželi 76

Kontakt telefon

+387 33 428 400

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Dobrinja
Adresa

Bulevar branilaca Dobrinje bb

Kontakt telefon

+387 33 465 448

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Vogošća
Adresa

Spasoja Blagovčanina 35-37

Kontakt telefon

+387 33 424 875

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Ferhadija
Adresa

S.H.Muvekita 10

Kontakt telefon

+387 33 267 795

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 12:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Sarači
Adresa

Sarači 60

Kontakt telefon

+387 33 238 573

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 20:00

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar
Alipašino polje
Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25

Kontakt telefon

+387 33 465 110

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00

ned: zatvoreno

Info prodajni pult BBI
Adresa

Trg djece Sarajeva 1

Kontakt telefon

+387 33 586 939

Radno vrijeme radnim danima

09:00 - 21:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 09:00 - 21:00
ned: 10:00 - 18:00

pauza: 13:30 - 14:00

Info prodajni pult Mercator
Adresa

Ložionička 16

Kontakt telefon

+387 33 586 648

Radno vrijeme radnim danima

15:00 - 21:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 15:00 - 21:00
ned: zatvoreno

BH Telecom centar SCC
Adresa

Hiseta bb

Kontakt telefon

+387 33 520 022

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 17:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00
ned: zatvoreno

Info prodajni pult Ilijaš
Adresa

Kakanjska bb

Kontakt telefon

+387 33 255 505

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:30
ned: zatvoreno

Info prodajni pult WOG
Adresa

Jošanička 55

Kontakt telefon

+387 33 256 846

Radno vrijeme radnim danima

09:00-17:00

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno
ned: zatvoreno

Info prodajni pult Otoka
Adresa

Gradačačka do br.1

Kontakt telefon

+387 33 408 848

Radno vrijeme radnim danima

9:30 - 16:30

Radno vrijeme vikendom

sub: 9:00 - 13:30
ned: zatvoreno

Šalter sala Tuzla
Adresa

Aleja Alije Izetbegovića 29

Kontakt telefon

+387 35 260 330

+387 35 252 481

+387 35 260 306

+387 35 273 478

Radno vrijeme radnim danima

07:30 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 – 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Živinice
Adresa

Oslobođenja 23

Kontakt telefon

+387 35 773 930

+387 35 773 932

Radno vrijeme radnim danima

08:00 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Barok
Adresa

Trg Slobode 1

Kontakt telefon

+387 35 249 050

+387 35 249 051

Radno vrijeme radnim danima

Privremeno zatvoren

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Slatina
Adresa

Slatina 9

Kontakt telefon

+387 35 360 331

Radno vrijeme radnim danima

08:00 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Gradačac
Adresa

Titova bb

Kontakt telefon

+387 35 816 400

Radno vrijeme radnim danima

08:00 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Orašje
Adresa

III Ulica 69

Kontakt telefon

+387 31 511 030

Radno vrijeme radnim danima

08:00 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Banovići
Adresa

Alije Izetbegovića 62

Kontakt telefon

+387 35 875 267

Radno vrijeme radnim danima

08:00 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Kalesija
Adresa

Sarajevska 5

Kontakt telefon

+387 35 631 569

Radno vrijeme radnim danima

08:00 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Lukavac
Adresa

Trg šehida 4

Kontakt telefon

+387 35 550 151
+387 35 550 150

Radno vrijeme radnim danima

08:00 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Gračanica
Adresa

Aleja Alije Izetbegović bb

Kontakt telefon

+387 35 707 556

Radno vrijeme radnim danima

08:00 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Srebrenik
Adresa

Aleja Alije Izetbegović bb

Kontakt telefon

+387 35 645 615

Radno vrijeme radnim danima

08:00 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

Šalter Klokotnica
Adresa

Doboj Istok Dom bb

Kontakt telefon

+387 35 720 111

Radno vrijeme radnim danima

08:00 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

Šalter Kladanj
Adresa

Patriotske lige bb

Kontakt telefon

+387 35 621 187

Radno vrijeme radnim danima

08:00 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

Šalter Čelić
Adresa

Čelić bb

Kontakt telefon

+387 35 660 001

Radno vrijeme radnim danima

08:00 – 15:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Tešanj
Adresa

Trg Alije Izetbegovića

Kontakt telefon

+387 32 650 750

+387 32 650 761

Radno vrijeme radnim danima

8:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 8:00 - 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Žepče
Adresa

Prva bb

Kontakt telefon

+387 32 688 222

+387 32 596 666

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 8:00 - 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Visoko
Adresa

Tabhanska 1

Kontakt telefon

+387 32 735 776

Radno vrijeme radnim danima

8:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 8:00 - 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Zenica
Adresa

Masarykova 46

Kontakt telefon

+387 32 200 330

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Zenica II
Adresa

Kamberovića čikma bb

Kontakt telefon

+387 32 202 400

Radno vrijeme radnim danima

10:00 - 18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 10:00 - 15:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Kakanj
Adresa

Alije Izetbegovića 44

Kontakt telefon

+387 32 554 141

Radno vrijeme radnim danima

8:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Maglaj
Adresa

Sulejmana Omerovića Cara 8

Kontakt telefon

+387 32 603 153

Radno vrijeme radnim danima

8:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Zavidovići
Adresa

Alije Izetbegovića bb

Kontakt telefon

+387 32 878 836

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 17:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Olovo
Adresa

Husein kapetana Gradaščevića bb

Kontakt telefon

+387 32 826 888

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Breza
Adresa

Hasana Kjafije 7

Kontakt telefon

+387 32 783 837

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Vareš
Adresa

Put Mira 14

Kontakt telefon

+387 32 843 333

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00

ned: zatvoreno

Info prodajni pult Suša - Visoko
Adresa

Ozrakovići 1

Kontakt telefon

+387 32 738 750

Radno vrijeme radnim danima

10:30 - 18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 10:30 - 15:30

ned: zatvoreno

Info prodajni pult Wisa - Tešanj
Adresa

Kreševo bb

Kontakt telefon

+387 32 691 088

Radno vrijeme radnim danima

10:00 - 18:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Travnik I
Adresa

Žitarnica bb

Kontakt telefon

+387 30 541 601

Radno vrijeme radnim danima

8:30 – 17:00

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno
ned: zatvoreno

BH Telecom centar Travnik II
Adresa

Bosanska 62

Kontakt telefon

+387 30 509 910

Radno vrijeme radnim danima

8:00 - 18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 8:00 - 14:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Bugojno
Adresa

Sultan Ahmedova 114

Kontakt telefon

+387 30 260 276

Radno vrijeme radnim danima

8:00 - 18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 8:00 - 14:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar
Gornji Vakuf
Adresa

Poslovni objekat Rose

Gradska bb

Kontakt telefon

+387 30 265 888

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 14:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Kiseljak
Adresa

Josipa bana Jelačića bb

Kontakt telefon

+387 30 296 508

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 14:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Jajce
Adresa

Hrvoja Vukčića Hrvatinića 10

Kontakt telefon

+387 30 292 252

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 14:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Livno
Adresa

Gabrijela Jurkića bb

Kontakt telefon

+387 34 611 000

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00
ned: zatvoreno

BH Telecom centar Fojnica
Adresa

Samostanska bb

Kontakt telefon

+387 30 832 777

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 14:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar FIS Vitez
Adresa

Poslovni centar 96

Kontakt telefon

+387 30 509 891

Radno vrijeme radnim danima

09:00 - 18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 09:00 - 18:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar
Novi Travnik
Adresa

Mehmeda Spahe 5

Kontakt telefon

+387 30 509 902

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:00

ned: zatvoreno

Info prodajni pult Robot
Donji Vakuf
Adresa

770. Slavne brdske brigade bb

Kontakt telefon

+387 30 509 912

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 09:00 - 17:00

ned: 08:00 - 13:00

Info prodajni pult Bingo
Bugojno
Adresa

Ciglane I bb

Kontakt telefon

+387 30 509 898

Radno vrijeme radnim danima

10:00 - 17:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 10:00 - 18:00
ned: zatvoreno

BH Telecom centar Bihać
Adresa

Bosanska 5

Kontakt telefon

+387 37 227 650

Radno vrijeme radnim danima

07:30 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:30

ned: zatvoreno

Info prodajni pult Bingo Bihać
Adresa

Žrtava srebreničkog genocida bb

Kontakt telefon

+387 37 373 110

Radno vrijeme radnim danima

pon: zatvoreno

uto-pet: 13:00 - 20:30

Radno vrijeme vikendom

sub: 13:00 - 20:30

ned: 10:00 - 15:00

BH Telecom centar Cazin
Adresa

Trg zlatnih ljiljana bb

Kontakt telefon

+387 37 514 343

Radno vrijeme radnim danima

07:30 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:30

ned: zatvoreno

BH Telecom centar
Velika Kladuša
Adresa

Trg mladih 1

Kontakt telefon

+387 37 771 771

Radno vrijeme radnim danima

07:30 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:30

ned: zatvoreno

BH Telecom centar
Bosanska Krupa
Adresa

511. slavne brigade bb

Kontakt telefon

+387 37 471 555

Radno vrijeme radnim danima

07:30 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:30

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Bužim
Adresa

505. Viteška brigada bb

Kontakt telefon

+387 37 410 555

Radno vrijeme radnim danima

07:30 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

Info prodajni pult
Bosanski Petrovac
Adresa

Put 5. korpusa 11

Kontakt telefon

+387 37 881 215

Radno vrijeme radnim danima

07:30 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

Info prodajni pult Ključ
Adresa

Branilaca BiH 92c

Kontakt telefon

+387 37 662 535

Radno vrijeme radnim danima

07:30 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:30

ned: zatvoreno

BH Telecom centar
Sanski Most
Adresa

Trg oslobodilaca bb

Kontakt telefon

+387 37 685 200

Radno vrijeme radnim danima

07:30 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:30

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Čapljina
Adresa

Braće Radić bb

Kontakt telefon

+387 36 296 029

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Konjic
Adresa

Trg Državnosti
Alija Izetbegovića bb

Kontakt telefon

+387 36 712 635

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:30

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Mostar I
Adresa

Braće Fejića bb

Kontakt telefon

+387 36 552 500

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:30

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Mostar III
Adresa

Maršala Tita bb

Kontakt telefon

+387 36 510 250

+387 36 510 252

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Stolac
Adresa

Kneza Domagoja bb

Kontakt telefon

+387 36 295 002

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Jablanica
Adresa

Pere Bilića 54

Kontakt telefon

+387 36 752 211

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Banja Luka
Adresa

Jevrejska bb

Kontakt telefon

+387 51 991 000

+387 51 991 001

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 14:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Doboj
Adresa

Sv. Save bb

Kontakt telefon

+387 53 992 000

+387 53 242 414

Radno vrijeme radnim danima

08:00-18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00-14:00

ned: 08:00-14:00

BH Telecom centar Srebrenica
Adresa

Vase Jovanovića 4

Kontakt telefon

+387 56 991 444

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 14:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar
Bosanski Šamac
Adresa

Nikole Tesle bb

Kontakt telefon

+387 54 911 009

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 18:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 14:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Janja
Adresa

Braće Lazića 12

Kontakt telefon

+387 55 992 600

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 09:00 - 14:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Kozarac
Adresa

Ugao M. Stojanovića
i Partizanske bb

Kontakt telefon

+387 52 991 000

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 16:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 14:00

ned: zatvoreno

BH Telecom centar Brčko
Adresa

Bulevar Mira 2

Kontakt telefon

+387 49 580 985
+387 49 580 986

Radno vrijeme radnim danima

07:30 - 17:30

Radno vrijeme vikendom

sub: zatvoreno
ned: zatvoreno

Info prodajni pult Belamionix
Adresa

Sulje Kahrimana bb

Kontakt telefon

+387 49 591 221

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 18:30

Radno vrijeme vikendom

sub: 09:00 – 13:30
ned: zatvoreno

BH Telecom centar Goražde
Adresa

Ferida Dizdarevića 3

Kontakt telefon

+387 38 221 359

Radno vrijeme radnim danima

08:00 - 17:00

Radno vrijeme vikendom

sub: 08:00 - 13:30

ned: zatvoreno