Uputstvo za korištenje usluge Moja TV Flix

Želiš gledati dobre filmove?

Uvijek dostupna videoteka sa preko 1200 filmskih naslova, koja se redovno dopunjava novim sadržajima i to sa minimalno 15 filmova mjesečno.
Aktiviraj Moja TV Flix

Sve filmove možeš gledati neograničen broj puta!

Aktivaciju i deaktivaciju možeš izvršiti i putem Moja TV menija, kroz opciju „Aktivacija usluga“ odabirom Moja TV Flix. Radi lakšeg pregleda i korištenja usluge, u TV meniju je dodana opcija “MojaTV Flix” putem koje možeš pregledati sadržaj koji se nudi i odabrati brzi link na aktivaciju usluge.

Filmovi u Moja TV Flix videoteci

Sve filmove možeš gledati neograničen broj puta.