KARIJERA U BH TELECOMU
PRIDRUŽITE NAM SE


BH Telecom d.d. Sarajevo (dalje: BH Telecom) je kompanija koja ima razvijenu politiku upravljanja ljudskim resursima koja je usmjerena ka zapošljavanju mladih i obrazovanih stručnjaka. Ljudski resursi su jedan od ključnih resursa i izravni sudionik poslovnog razvoja i ekspanzije BH Telecoma, a danas ga čini preko 3.200 zaposlenih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naša jedinstvenost, raznolikost i dinamika poslovanja zahtjeva stručne kadrove različitih profila, te ujedno pruža priliku ambicioznim radnicima željnim znanja i uspjeha.

Mi u BH Telecomu vjerujemo da svakom zaposlenom treba da omogućimo uslove za lični rast i razvoj. Naše vrijednosti su korisnici, radnici, inovativnost, stalna poboljšanja, etičko ponašanje, timski rad i proaktivnost. U BH Telecomu se pružaju izuzetne mogućnosti za stručno usavršavanje i razvoj karijere. Želimo pomaknuti granice, a za to su nam već danas potrebni članovi tima koji će zajedno s nama ostvarivati ciljeve i zato se fokusiramo na one koji dijele iste vrijednosti.

Ukoliko želite da zajedno stvaramo mogućnosti, poštujemo interese korisnika i klijenata, pratimo svjetske trendove, poslujemo transparentno, podržavamo kulturu i sport, ulažemo u obrazovanje i projekte za mlade, gradimo povjerenje, investiramo u nauku i budućnost, brinemo o osobama sa posebnim potrebama i ugroženim, promovišemo društveno odgovorno poslovanje, sarađujemo sa zajednicom, podstičemo pozitivne promjene i humanost i njegujemo tradiciju, podnošenjem prijave na javni oglas ili aplikacije za posao, postanite dio našeg tima.

Naša vrata su vam uvijek otvorena!

 

 


STUDENTI / UČENICI


Kontinuirano ulaganje u obrazovanje mladih jedan je od najvažnijih stubova društvene odgovornosti BH Telecoma. BH Telecom u cilju dodatnog obezbjeđenja potrebnih obrazovnih i stručnih kadrova, stipendira studente i organizuje praktičan rad studenata i učenika radi njihovog što adekvatnijeg obrazovanja, te profesionalnog i stručnog usavršavanja za potrebe BH Telecoma. Učenici i studenti imaju mogućnost da obave praktični rad i pripravnički staž, te da se upoznaju sa poslovnim procesima u BH Telecomu. U BH Telecomu možete prepoznati pozitivnu organizacijsku klimu i korporativnu organizacijsku kulturu koja vrednuje i cijeni uspjeh u svim područjima, što je utvrđeno i u istraživanjima koja BH Telecom pozicioniraju kao jednog od najpoželjnijih poslodavaca u Bosni i Hercegovini.

Praktični rad studenta ili učenika odobrava se po zahtjevu pojedinca i uz potvrdu obrazovnih ustanova da je praktični rad studenta ili učenika sastavni dio nastavnih planova i programa.

Zahtjev za obavljanje praktičnog rada studenata i učenika u BH Telecomu možete dostaviti putem e-maila na adresu ljudski.resursi@bhtelecom.ba ili putem pošte na sljedeću adresu:
D.D. BH TELECOM SARAJEVO
IZVRŠNA DIREKCIJA ZA PRAVNE POSLOVE, UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM I LJUDSKIM RESURSIMA
FRANCA LEHARA BROJ 7
71 000 SARAJEVO

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

 

 


STIPENDIRANJE STUDENATA


BH Telecom poklanja veliku pažnju razvoju korporativne društvene odgovornosti putem investiranja u nastavno - naučne projekte akademske zajednice, te stipendiranje najboljih studenata kojim se u okviru ovih programa nudi mogućnost da se u budućnosti profesionalno razvijaju u našoj kompaniji. Buduće radnike naše kompanije prepoznajemo među nadarenim studentima univerziteta u Bosni i Hercegovini preko kontinuiranog procesa njihovog stipendiranja.

U cilju obezbjeđenja potrebnih stručnih kadrova u BH Telecomu mogu se dodjeljivati stipendije redovnim studentima drugog ciklusa studija i redovnim studentima završne godine prvog ciklusa studija koji traje 4 (četiri) godine i nosi najmanje 240 ECTS bodova, na visokoškolskim ustanovama - univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

Trenutno nema otvorenih konkursa.