KABINET GENERALNOG DIREKTORA

Franca Lehara 7, Sarajevo

kabinet@bhtelecom.ba

IZVRŠNA DIREKCIJA ZA RAZVOJ POSLOVANJA

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA

Franca Lehara 7, Sarajevo

Tel.: 033 256 400

Fax: 033 256 401

IZVRŠNA DIREKCIJA ZA TEHNOLOGIJU I RAZVOJ SERVISA

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA

Franca Lehara 7, Sarajevo

Tel.: 033 256 500

Fax: 033 256 505

IZVRŠNA DIREKCIJA ZA PRAVNE POSLOVE, UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM I LJUDSKIM RESURSIMA

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA

Franca Lehara 7, Sarajevo

Tel.: 033 256 200; 256 201

Fax: 033 227 059

IZVRŠNA DIREKCIJA ZA EKONOMSKO - FINANSIJSKE POSLOVE

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA

Franca Lehara 7, Sarajevo

Tel.: 033 256 100; 256 101

Fax: 033 256 102

IZVRŠNA DIREKCIJA ZA INVESTICIJE

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA

Franca Lehara 7, Sarajevo

Tel.: 033 256 300

Fax: 033 256 301

IZVRŠNA DIREKCIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA

Franca Lehara 7, Sarajevo

Tel.: 033 256 900

Fax: 033 776 403

 


DIREKCIJA SARAJEVO

KEMAL AVDAGIĆ - V.D. DIREKTOR DIREKCIJE

Zmaja od Bosne 88, Sarajevo

Tel.: 033 255 050

Fax: 033 656 500

DIREKCIJA TUZLA

SADIK DŽIDIĆ - V.D. DIREKTOR DIREKCIJE

Aleja Alije Izetbegovića 29, Tuzla

Tel.: 035 361 000

Fax: 035 251 621

DIREKCIJA ZENICA

NAMIR ŠKALJO - V.D. DIREKTOR DIREKCIJE

Masarykova 46, Zenica

Tel.: 032 242 000

Fax: 033 242 902

DIREKCIJA TRAVNIK

KASIM RAHMANOVIĆ - V.D. DIREKTOR DIREKCIJE

Prnjavor 11, Travnik

Tel.: 030 509 800

Fax: 030 509 820

DIREKCIJA GORAŽDE

ADIS HALILOVIĆ - V.D. DIREKTOR DIREKCIJE

Ferida Dizdarevića 3, Goražde

Tel.: 038 221 030

Fax: 038 226 963

DIREKCIJA BIHAĆ

DAMIR MIDŽIĆ - V.D. DIREKTOR DIREKCIJE

Bosanska 5, Bihać

Tel.: 037 229 911

Fax: 037 229 919

DIREKCIJA MOSTAR

ADIL ŠUTA - V.D. DIREKTOR DIREKCIJE

Maršala Tita bb, Mostar

Tel.: 036 510 118

Fax: 036 551 006

DIREKCIJA BRČKO

MIRZA DRPLJANIN - V.D. DIREKTOR DIREKCIJE

Bosne Srebrene 7, Brčko

Tel.: 049 513 373

Fax: 049 512 477

DIREKCIJA BANJA LUKA

ADIS SARAČ - V.D. DIREKTOR DIREKCIJE

Jevrejska bb, Banja Luka

Tel.: 051 991 000

Fax: 051 991 001