UPRAVA DRUŠTVA


 

SEDIN KAHRIMAN

V.D. GENERALNI DIREKTOR

kabinet@bhtelecom.ba

 


 

ELVEDIN KANAFIJA

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA RAZVOJ POSLOVANJA

elvedin.kanafija@bhtelecom.ba

 


 

ADNAN HUREMOVIĆ

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNOLOGIJU I RAZVOJ SERVISA

adnan.huremovic@bhtelecom.ba

 


 

SAMIR JUSUFOVIĆ

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM I LJUDSKIM RESURSIMA

 

samir.jusufovic@bhtelecom.ba

 


 

ORHIDEJA JUNUZOVIĆ

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA EKONOMSKO - FINANSIJSKE POSLOVE

orhideja.junuzovic@bhtelecom.ba

 


 

MUAMER HADŽOVIĆ

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA INVESTICIJE

muamer.hadzovic@bhtelecom.ba

 


 

SAMIRA ĆERIM

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

samira.cerim@bhtelecom.ba