UPRAVA DRUŠTVA


 

MR. SEDIN KAHRIMAN, DIPL. ING. SAOB. I KOM.

V.D. GENERALNI DIREKTOR

kabinet@bhtelecom.ba

 

 • 2004. godine stekao zvanje diplomirani inžinjer saobraćaja i komunikacija,
 • 2005. godine zasnovao radni odnos u BH Telecomu kao pripravnik,
 • 2013. godine stekao titulu magistra nauka,
 • Kandidat za sticanje naučnog stepena doktora nauka.

 

MUAMER HADŽOVIĆ, DIPL. ECC.

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA RAZVOJ POSLOVANJA

muamer.hadzovic@bhtelecom.ba

 

 • 2002. godine stekao zvanje diplomirani ekonomist,
 • 2013. godine zasnovao radni odnos u BH Telecomu.

 

DR. ADNAN HUREMOVIĆ, DIPL. ING. EL.

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNOLOGIJU I RAZVOJ SERVISA

adnan.huremovic@bhtelecom.ba

 

 • 2003. godine stekao zvanje diplomirani inžinjer elektrotehnike,
 • 2003. godine zasnovao radni odnos u BH Telecomu kao pripravnik,
 • 2006. godine stekao titulu magistra nauka,
 • 2015. godine stekao titulu doktora nauka.

 

SAMIR JUSUFOVIĆ, DIPL. IUR.

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM I LJUDSKIM RESURSIMA

 

samir.jusufovic@bhtelecom.ba

 

 • 2006. godine stekao zvanje diplomirani pravnik,
 • 2007. godine zasnovao radni odnos u BH Telecomu kao pripravnik,
 • 2011. godine položio pravosudni ispit.

 

MIRZA ODOBAŠIĆ, BA EKONOMIJE

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE

mirza.odobasic@bhtelecom.ba

 

 • 2013. stekao zvanje bakalaureat ekonomije,
 • 2013. godine zasnovao radni odnos u BH Telecomu.

 

KEMAL KAPETANOVIĆ, DIPL. ING. MAŠ.

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA INVESTICIJE

kemal.kapetanovic@bhtelecom.ba

 

 • 1996. godine stekao zvanje diplomirani inžinjer mašinstva,
 • 1996. godine zasnovao radni odnos u JP PTT Saobraćaj Sarajevo (pravni prednik BH Telecoma) kao pripravnik.

 

MR. SAMIRA ĆERIM, DIPL. ING. INFORM.

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

samira.cerim@bhtelecom.ba

 

 • 1992. godine stekla zvanje diplomirani inžinjer informatike,
 • 18.10.1993. godine zasnovala radni odnos u JP PTT Saobraćaj Sarajevo (pravni prednik BH Telecoma),
 • 2004. godine stekla titulu magistra nauka.