UPRAVA DRUŠTVA


 

SEDIN KAHRIMAN

V.D. GENERALNI DIREKTOR

kabinet@bhtelecom.ba

 


 

MUAMER HADŽOVIĆ

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA RAZVOJ POSLOVANJA

muamer.hadzovic@bhtelecom.ba

 


 

ADNAN HUREMOVIĆ

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNOLOGIJU I RAZVOJ SERVISA

adnan.huremovic@bhtelecom.ba

 


 

SAMIR JUSUFOVIĆ

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM I LJUDSKIM RESURSIMA

 

samir.jusufovic@bhtelecom.ba

 


 

MIRZA ODOBAŠIĆ

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA EKONOMSKO - FINANSIJSKE POSLOVE

mirza.odobasic@bhtelecom.ba

 


 

KEMAL KAPETANOVIĆ

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA INVESTICIJE

kemal.kapetanovic@bhtelecom.ba

 


 

SAMIRA ĆERIM

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

samira.cerim@bhtelecom.ba