OGLAŠAVANJE

OGLAŠAVANJEMOBILNO OGLAŠAVANJE


Usluga Mobilno oglašavanje omogućava isporuku reklamnog sadržaja Pretplatnika (oglašivača/marketinške agencije) krajnjim korisnicima iz njihovih vlastitih-privatnih baza u cilju promocije, marketinških istraživanja, prodaje konkretne usluge ili proizvoda, preko raspoložive mrežne infrastrukture BH Telecoma i odgovarajućih mobilnih kanala.

Pretplatnici usluge Mobilno oglašavanje (oglašivači / marketinške agencije) za isporuku reklamnog sadržaja mogu koristiti sljedeće kanale i podkanale isporuke:

Tarifni elementi u kontekstu načina naplate usluge su:

Ponudom ove usluge predviđena je i mogućnost kreiranja specifičnih tehničkih rješenja/ponuda prema konkretnim zahtjevima Pretplatnika (dodatna usluga Administracija na zahtjev korisnika, koja se naplaćuje po utrošenim inžinjer - satima za realizaciju rješenja).

Informacije o ovoj usluzi možete dobiti putem kontakata naznačenih za Usluge posebne namjene. Saznajte višeBULK SMS


Usluga Bulk SMS omogućava jednostavnu interaktivnu komunikaciju sa klijentima putem SMS poruka, oglašavanje novih proizvoda ili usluga putem

Pretplatnici Bulk SMS usluge za realizaciju usluge mogu koristiti vlastita aplikativna rješenja ili postojeće aplikacije na VAS platformi BH Mobile mreže. Bulk SMS poruke mogu se slati prema svim mrežama unutar i izvan BiH.

SMS distribucija

SMS distribucija omogućava kompanijama slanje personaliziranih SMS poruka korisnicima svojih usluga.

Ovim putem korisnicima svojih usluga možete dostavljati različite obavijesti, oglašavati proizvode i usluge.

Prilikom prijema SMS poruke na displeju mobilnog telefona korisniku se prikazuje naziv kompanije koja oglašava svoje usluge. Korisnik za prijem poruka daje saglasnost kompaniji oglašivaču i u svakom trenutku se može odjaviti sa liste slanja (SMS porukom STOP).

SMS kviz/anketa/glasanje/nagradna igra

Ova usluga omogućava jednostavnu i efikasnu komunikaciju sa kupcima: provođenje anketa, glasanja, interaktivnih kvizova i nagradnih igara.

Tarifu bira kompanija organizator SMS kviza/ankete/glasanja/nagradne igre u skladu sa svojim interesima i očekivanjem uspješnosti realizacije i animiranja krajnjih korisnika da glasaju ili dostavljaju zahjeve putem SMS-a.

Informacije o ovoj usluzi možete dobiti putem kontakata naznačenih za Usluge posebne namjene. Saznajte višeMOJA TV POPUP


Moja TV PopUP usluga nudi novi, bolji i efikasniji način oglašavanja Vaših proizvoda ili usluga putem elektronskih IPTV poruka, odnosno PopUP oglasa na moja TV platformi.

PopUP oglas se isporučuje korisnicima moja TV usluga na njihove TV ekrane u obliku teksta i/ili slike. Sadržaj poruke određuje sam oglašivač, uz poštivanje uslova definisanih Cjenovnikom i Specifičnim uslovima za pružanje ove usluge.

Još jedna značajna pogodnost za oglašivača je i mogućnost uvida u statistiku uspješnosti prikazanog PopUP oglasa (broj impresija, share gledanosti za period pružanja oglasa), najkasnije 5 dana od dana emitovanja istog.

Tehnički uslovi zakupa oglasnog prostora:

Informacije o ovoj usluzi možete dobiti putem navedenih kontakta naznačenih za Usluge posebne namjene. Saznajte više