Fiksni internet

FIKSNI INTERNETxDSL INTERNET PRISTUP


Odaberite jedan od paketa za fiksni pristup internetu, ovisno o vašim potrebama za količinama i brzinama prenosa podataka.NET 2G

9,90
KM

Paket Net 2G uključuje:Pravo na popust od 25% na iznos mjesečne naknade imaju sljedeće kategorije stanovništva: slijepa lica, lica sa oštećenjem čula sluha od 90% do 100%, lica sa paraplegijom i paraparezom, lica oboljela od dječije paralize (poliomyelitisa), cerebralne paralize, multipleskleroze i distrofije, sa utvrđenom visinom tjelesnog oštećenja od 80% do 100%.

Dodatne pogodnosti uvezivanja svog internet priključka možete ostvariti i uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.

Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti xDSL modem BH Telecoma. Ukoliko želite, možete koristiti i vlastiti modem, a koji je kompatibilan sa BH Telecom mrežom.

Neiskorišteni saobraćaj, uključen u mjesečnu naknadu, se ne može prenijeti u naredni obračunski period.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da podnesete online prijavu ovdje ili da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Cijena pristupa za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma (telefonski, ISDN ili moja TV) na zahtijevanoj lokaciji iznosi 11,70 KM, a za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji cijena pristupa iznosi 35,10 KM.

Ukoliko odjednom podnosite zahtjev za kupovinu 10 ili više xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, kao i u slučaju da podnosite zahtjev za kupovinu novog priključka, uz uslov da već posjedujete minimalno 10 xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, ostvarujete pravo na cijenu pristupa sa popustom, a koja iznosi 1 KM po priključku.

E MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite.Saznaj više

 NET FLAT 5

19,90
KM

Paket Net Flat 5 uključuje:Pravo na popust od 25% na iznos mjesečne naknade imaju sljedeće kategorije stanovništva: slijepa lica, lica sa oštećenjem čula sluha od 90% do 100%, lica sa paraplegijom i paraparezom, lica oboljela od dječije paralize (poliomyelitisa), cerebralne paralize, multipleskleroze i distrofije, sa utvrđenom visinom tjelesnog oštećenja od 80% do 100%.

Dodatne pogodnosti uvezivanja svog internet priključka možete ostvariti i uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.

Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti xDSL modem BH Telecoma.

Ukoliko želite, možete koristiti i vlastiti modem, a koji je kompatibilan sa BH Telecom mrežom.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da podnesete online prijavu ovdje ili da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Cijena pristupa za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma (telefonski, ISDN ili moja TV) na zahtijevanoj lokaciji iznosi 11,70 KM, a za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji cijena pristupa iznosi 35,10 KM.

Ukoliko odjednom podnosite zahtjev za kupovinu 10 ili više xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, kao i u slučaju da podnosite zahtjev za kupovinu novog priključka, uz uslov da već posjedujete minimalno 10 xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, ostvarujete pravo na cijenu pristupa sa popustom, a koja iznosi 1 KM po priključku.

Ukoliko imate potrebu za instalacijom i korištenjem usluge u trajanju do 30 dana ili od 30 do 90 dana, potrebno je da podnesete zahtjev za instalaciju i jednokratno korištenje odnosno korištenje na određen period, na prodajnim mjestima BH Telecoma. Cijena i uslovi korištenja će biti definisani ovisno o pojedinom zahtjevu, u skladu sa Cjenovnikom.

E MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite.Saznaj više

 NET FLAT 10

29,90
KM

Paket Net Flat 10 uključuje:U slučaju da koristite ISDN BRA priključak sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketom ISDN BRA Phone ostvarujete pravo na popust od 20% na iznos mjesečne naknade.

Pravo na popust od 25% na iznos mjesečne naknade imaju sljedeće kategorije stanovništva: slijepa lica, lica sa oštećenjem čula sluha od 90% do 100%, lica sa paraplegijom i paraparezom, lica oboljela od dječije paralize (poliomyelitisa), cerebralne paralize, multipleskleroze i distrofije, sa utvrđenom visinom tjelesnog oštećenja od 80% do 100%.

Dodatne pogodnosti uvezivanja svog internet priključka možete ostvariti i uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.

Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti xDSL modem BH Telecoma.

Ukoliko želite, možete koristiti i vlastiti modem, a koji je kompatibilan sa BH Telecom mrežom.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da podnesete online prijavu ovdje ili da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Cijena pristupa za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma (telefonski, ISDN ili moja TV) na zahtijevanoj lokaciji iznosi 11,70 KM, a za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji cijena pristupa iznosi 35,10 KM.

Ukoliko odjednom podnosite zahtjev za kupovinu 10 ili više xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, kao i u slučaju da podnosite zahtjev za kupovinu novog priključka, uz uslov da već posjedujete minimalno 10 xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, ostvarujete pravo na cijenu pristupa sa popustom, a koja iznosi 1 KM po priključku.

Ukoliko imate potrebu za instalacijom i korištenjem usluge u trajanju do 30 dana ili od 30 do 90 dana, potrebno je da podnesete zahtjev za instalaciju i jednokratno korištenje odnosno korištenje na određen period, na prodajnim mjestima BH Telecoma. Cijena i uslovi korištenja će biti definisani ovisno o pojedinom zahtjevu, u skladu sa Cjenovnikom.

E MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite. Saznaj više

 

G HOSTING

G hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet. Saznaj više

 NET FLAT 20

39,90
KM

Paket Net Flat 20 uključuje:U slučaju da koristite ISDN BRA priključak sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketom ISDN BRA Phone ostvarujete pravo na popust od 25% na iznos mjesečne naknade.

Pravo na popust od 25% na iznos mjesečne naknade imaju sljedeće kategorije stanovništva: slijepa lica, lica sa oštećenjem čula sluha od 90% do 100%, lica sa paraplegijom i paraparezom, lica oboljela od dječije paralize (poliomyelitisa), cerebralne paralize, multipleskleroze i distrofije, sa utvrđenom visinom tjelesnog oštećenja od 80% do 100%.

Dodatne pogodnosti uvezivanja svog internet priključka možete ostvariti i uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.

Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti xDSL modem BH Telecoma.

Ukoliko želite, možete koristiti i vlastiti modem, a koji je kompatibilan sa BH Telecom mrežom.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da podnesete online prijavu ovdje ili da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Cijena pristupa za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma (telefonski, ISDN ili moja TV) na zahtijevanoj lokaciji iznosi 11,70 KM, a za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji cijena pristupa iznosi 35,10 KM.

Ukoliko odjednom podnosite zahtjev za kupovinu 10 ili više xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, kao i u slučaju da podnosite zahtjev za kupovinu novog priključka, uz uslov da već posjedujete minimalno 10 xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, ostvarujete pravo na cijenu pristupa sa popustom, a koja iznosi 1 KM po priključku.

Ukoliko imate potrebu za instalacijom i korištenjem usluge u trajanju do 30 dana ili od 30 do 90 dana, potrebno je da podnesete zahtjev za instalaciju i jednokratno korištenje odnosno korištenje na određen period, na prodajnim mjestima BH Telecoma. Cijena i uslovi korištenja će biti definisani ovisno o pojedinom zahtjevu, u skladu sa Cjenovnikom.

E MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite. Saznaj više

 

BIZ HOSTING

BIZ hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet. Saznaj više

 NET FLAT 50

59,90
KM

Paket Net Flat 50 uključuje:U slučaju da koristite telefonski ISDN BRA priključak sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketom ISDN BRA Phone ostvarujete pravo na popust od 25% na iznos mjesečne naknade.

Pravo na popust od 25% na iznos mjesečne naknade imaju sljedeće kategorije stanovništva: slijepa lica, lica sa oštećenjem čula sluha od 90% do 100%, lica sa paraplegijom i paraparezom, lica oboljela od dječije paralize (poliomyelitisa), cerebralne paralize, multipleskleroze i distrofije, sa utvrđenom visinom tjelesnog oštećenja od 80% do 100%.

Dodatne pogodnosti uvezivanja svog internet priključka možete ostvariti i uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.

Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti xDSL modem BH Telecoma.

Ukoliko želite, možete koristiti i vlastiti modem, a koji je kompatibilan sa BH Telecom mrežom.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da podnesete online prijavu ovdje ili da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Cijena pristupa za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma (telefonski, ISDN ili moja TV) na zahtijevanoj lokaciji iznosi 23,40 KM, a za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji cijena pristupa iznosi 46,80 KM.

Ukoliko odjednom podnosite zahtjev za kupovinu 10 ili više xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, kao i u slučaju da podnosite zahtjev za kupovinu novog priključka, uz uslov da već posjedujete minimalno 10 xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, ostvarujete pravo na cijenu pristupa sa popustom, a koja iznosi 1 KM po priključku.

Ukoliko imate potrebu za instalacijom i korištenjem usluge u trajanju do 30 dana ili od 30 do 90 dana, potrebno je da podnesete zahtjev za instalaciju i jednokratno korištenje odnosno korištenje na određen period, na prodajnim mjestima BH Telecoma. Cijena i uslovi korištenja će biti definisani ovisno o pojedinom zahtjevu, u skladu sa Cjenovnikom.

E MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite. Saznaj više

 

BIZ HOSTING

BIZ hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet. Saznaj više

 NET FLAT 100

99,90
KM

Paket Net Flat 100 uključuje:U slučaju da koristite telefonski ISDN BRA priključak sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketom ISDN BRA Phone ostvarujete pravo na popust od 25% na iznos mjesečne naknade.

Pravo na popust od 25% na iznos mjesečne naknade imaju sljedeće kategorije stanovništva: slijepa lica, lica sa oštećenjem čula sluha od 90% do 100%, lica sa paraplegijom i paraparezom, lica oboljela od dječije paralize (poliomyelitisa), cerebralne paralize, multipleskleroze i distrofije, sa utvrđenom visinom tjelesnog oštećenja od 80% do 100%.

Dodatne pogodnosti uvezivanja svog internet priključka možete ostvariti i uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.

Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti xDSL modem BH Telecoma.

Ukoliko želite, možete koristiti i vlastiti modem, a koji je kompatibilan sa BH Telecom mrežom.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da podnesete online prijavu ovdje ili da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Cijena pristupa za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma (telefonski, ISDN ili moja TV) na zahtijevanoj lokaciji iznosi 23,40 KM, a za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji cijena pristupa iznosi 46,80 KM.

Ukoliko odjednom podnosite zahtjev za kupovinu 10 ili više xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, kao i u slučaju da podnosite zahtjev za kupovinu novog priključka, uz uslov da već posjedujete minimalno 10 xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, ostvarujete pravo na cijenu pristupa sa popustom, a koja iznosi 1 KM po priključku.

Ukoliko imate potrebu za instalacijom i korištenjem usluge u trajanju do 30 dana ili od 30 do 90 dana, potrebno je da podnesete zahtjev za instalaciju i jednokratno korištenje odnosno korištenje na određen period, na prodajnim mjestima BH Telecoma. Cijena i uslovi korištenja će biti definisani ovisno o pojedinom zahtjevu, u skladu sa Cjenovnikom.

E MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite. Saznaj više

 

BIZ HOSTING

BIZ hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet. Saznaj više

 NET FLAT PRO

70,20
KM

Paket Net Flat Pro uključuje:Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti xDSL modem BH Telecoma.

Ukoliko želite, možete koristiti i vlastiti modem, a koji je kompatibilan sa BH Telecom mrežom.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da podnesete online prijavu ovdje ili da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Cijena pristupa za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma (telefonski, ISDN ili moja TV) na zahtijevanoj lokaciji iznosi 23,40 KM, a za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji cijena pristupa iznosi 46,80 KM.

Ukoliko odjednom podnosite zahtjev za kupovinu 10 ili više xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, kao i u slučaju da podnosite zahtjev za kupovinu novog priključka, uz uslov da već posjedujete minimalno 10 xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, ostvarujete pravo na cijenu pristupa sa popustom, a koja iznosi 1 KM po priključku.

Ukoliko imate potrebu za instalacijom i korištenjem usluge u trajanju do 30 dana ili od 30 do 90 dana, potrebno je da podnesete zahtjev za instalaciju i jednokratno korištenje odnosno korištenje na određen period, na prodajnim mjestima BH Telecoma. Cijena i uslovi korištenja će biti definisani ovisno o pojedinom zahtjevu, u skladu sa Cjenovnikom.

E MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite. Saznaj više

 

BIZ HOSTING

BIZ hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet. Saznaj više

 

SMART HOST

Usluga SmartHost je besplatna, aktivira se na zahtjev i omogućava anti-virus i anti-spam zaštitu.

 NET FLAT PRO SILVER

105,30
KM

Paket Net Flat Pro Silver uključuje:

U ponudi su i veće pristupne brzine:Pravo na popust na iznos mjesečne naknade možete ostvariti po osnovu dužine obaveznog trajanja ugovora, od 10% za dužinu trajanja ugovora od 1 godine ili 20% za dužinu trajanja ugovora od 2 godine

Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti xDSL modem BH Telecoma.

Ukoliko želite, možete koristiti i vlastiti modem, a koji je kompatibilan sa BH Telecom mrežom.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da podnesete online prijavu ovdje ili da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Cijena pristupa za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma (telefonski, ISDN ili moja TV) na zahtijevanoj lokaciji iznosi 23,40 KM, a za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji cijena pristupa iznosi 46,80 KM.

Ukoliko odjednom podnosite zahtjev za kupovinu 10 ili više xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, kao i u slučaju da podnosite zahtjev za kupovinu novog priključka, uz uslov da već posjedujete minimalno 10 xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, ostvarujete pravo na cijenu pristupa sa popustom, a koja iznosi 1 KM po priključku.

Ukoliko imate potrebu za instalacijom i korištenjem usluge u trajanju do 30 dana ili od 30 do 90 dana, potrebno je da podnesete zahtjev za instalaciju i jednokratno korištenje odnosno korištenje na određen period, na prodajnim mjestima BH Telecoma. Cijena i uslovi korištenja će biti definisani ovisno o pojedinom zahtjevu, u skladu sa Cjenovnikom.

E MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite. Saznaj više

 

BIZ HOSTING

BIZ hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet. Saznaj više

 

SMART HOST

Usluga SmartHost je besplatna, aktivira se na zahtjev i omogućava anti-virus i anti-spam zaštitu.

 

UPRAVLJANI PRISTUP INTERNETU – OFFICE PAKET

Upravljana usluga podrazumijeva kreiranje end-to-end komunikacije, to jeste, podrazumjeva isporuku, konfiguraciju i testiranje upravljivog (od strane BH Telecoma) CPE uređaja na lokaciji pretplatnika. Saznaj više

 

ZAŠTITA OD DDoS NAPADA

Usluga Zaštita od DDoS napada obuhvata detekciju, sprječavanje i izvještavanje o DDoS napadu. Saznaj više

 NET FLAT PRO GOLD

231,66
KM

Paket Net Flat Pro Gold uključuje:

U ponudi su i veće pristupne brzine:Pravo na popust na iznos mjesečne naknade možete ostvariti po osnovu dužine obaveznog trajanja ugovora, od 15% za dužinu trajanja ugovora od 1 godine ili 25% za dužinu trajanja ugovora od 2 godine

Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti xDSL modem BH Telecoma.

Ukoliko želite, možete koristiti i vlastiti modem, a koji je kompatibilan sa BH Telecom mrežom.

Uz ovaj paket možete aktivirati dodatnu uslugu SmartHost. Usluga SmartHost je besplatna, aktivira se na zahtjev i omogućava anti-virus i anti-spam zaštitu.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da podnesete online prijavu ovdje ili da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Cijena pristupa za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma (telefonski, ISDN ili moja TV) na zahtijevanoj lokaciji iznosi 23,40 KM, a za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji cijena pristupa iznosi 46,80 KM.

Ukoliko odjednom podnosite zahtjev za kupovinu 10 ili više xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, kao i u slučaju da podnosite zahtjev za kupovinu novog priključka, uz uslov da već posjedujete minimalno 10 xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, ostvarujete pravo na cijenu pristupa sa popustom, a koja iznosi 1 KM po priključku.

Ukoliko imate potrebu za instalacijom i korištenjem usluge u trajanju do 30 dana ili od 30 do 90 dana, potrebno je da podnesete zahtjev za instalaciju i jednokratno korištenje odnosno korištenje na određen period, na prodajnim mjestima BH Telecoma. Cijena i uslovi korištenja će biti definisani ovisno o pojedinom zahtjevu, u skladu sa Cjenovnikom.

E MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite.Saznaj više

 

BIZ HOSTING

BIZ hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet. Saznaj više

 

SMART HOST

Usluga SmartHost je besplatna, aktivira se na zahtjev i omogućava anti-virus i anti-spam zaštitu.

 

UPRAVLJANI PRISTUP INTERNETU – OFFICE PAKET

Upravljana usluga podrazumijeva kreiranje end-to-end komunikacije, to jeste, podrazumjeva isporuku, konfiguraciju i testiranje upravljivog (od strane BH Telecoma) CPE uređaja na lokaciji pretplatnika. Saznaj više

 

ZAŠTITA OD DDoS NAPADA

Usluga Zaštita od DDoS napada obuhvata detekciju, sprječavanje i izvještavanje o DDoS napadu. Saznaj više

 Paketi sa velikim brzinama u uploadu za potrebe video nadzora.

 

NET FLAT za video nadzor 2

19,90
KM

Paket NET FLAT za video nadzor 2 uključuje:

 

 

NET FLAT za video nadzor 4

29,90
KM

Paket NET FLAT za video nadzor 4 uključuje:

 

 

NET FLAT za video nadzor 6

39,90
KM

Paket NET FLAT za video nadzor 6 uključuje:

 

 

NET FLAT za video nadzor 8

49,90
KM

Paket NET FLAT za video nadzor 8 uključuje:

 

 

Popust na iznos mjesečne naknade za netFlat pakete za video nadzor možete ostvariti u Biz izbor grupi, i to uz ugovor o obaveznom trajanju za Biz izbor na 12 mjeseci – 20% popusta, a uz ugovor na 24 mjeseca – 25% popusta.

Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti xDSL modem BH Telecoma.

Ukoliko želite, možete koristiti i vlastiti modem, a koji je kompatibilan sa BH Telecom mrežom.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da podnesete online prijavu ovdje ili da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Cijena pristupa za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma (telefonski, ISDN ili moja TV) na zahtijevanoj lokaciji iznosi 23,40 KM, a za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji cijena pristupa iznosi 46,80 KM.

Ukoliko odjednom podnosite zahtjev za kupovinu 10 ili više xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, kao i u slučaju da podnosite zahtjev za kupovinu novog priključka, uz uslov da već posjedujete minimalno 10 xDSL priključaka, bilo jednog tarifnog paketa ili kombinovano, ostvarujete pravo na cijenu pristupa sa popustom, a koja iznosi 1 KM po priključku.

Ukoliko imate potrebu za instalacijom i korištenjem usluge u trajanju do 30 dana ili od 30 do 90 dana, potrebno je da podnesete zahtjev za instalaciju i jednokratno korištenje odnosno korištenje na određen period, na prodajnim mjestima BH Telecoma. Cijena i uslovi korištenja će biti definisani ovisno o pojedinom zahtjevu, u skladu sa Cjenovnikom.WLL PRISTUP

U slučaju da trebate pristup internetu u prigradskim naseljima gdje je nedostupna fiksna mreža, WLL pristup je rješenje koje vam najbolje odgovara.

11,70
KM

Paket za WLL pristup sadrži:Usluga je dostupna samo pretplatnicima kojima se usluga fiksnog telefonskog priključka realizira putem WLL tehnologije.

U slučaju tehničke nemogućnosti za pružanje maksimalne brzine pristupa Internetu putem WLL tehnologije, BH Telecom će isporučiti raspoloživu, odnosno najveću moguću brzinu koja se može podržati.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma. Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Cijena pristupa iznosi 11,70 KM.