KOMBINOVANI PAKETI
KOMBINOVANI PAKETI / PRETPLATA + DOPUNE
Paketi sa kombinovanim načinom plaćanja podrazumijevaju prepaid naplatu korištenih telekomunikacijskih usluga putem dopuna, uz postpaid način plaćanja mjesečne naknade i administrativnih usluga putem mjesečnog računa.TEEN

Najbolji izbor za „male“ i „velike“ školarce, za sve do 18 godina! Paket sa kojim nećete prekoračiti zacrtani budžet.

10,00
KM

Teen paket uključuje:

 Dodatne pogodnosti uvezivanja svog mobilnog priključka možete ostvariti i uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.

Po iskorištenju količine mobilnog interneta uključenog u paket po maksimalno mogućoj brzini, omogućeno je neograničeno korištenje mobilnog interneta putem BH Mobile mreže, bez dodatnih troškova uz sniženu maksimalnu brzinu prijenosa podataka od 128 kbps.

Nakon potrošnje mjesečnog bonusa možete dopuniti svoj kredit, te ga iskoristiti kao prepaid korisnik za razgovore, SMS poruke i mobilni internet.

Neiskorišteni bonusi u saobraćaju koji su uključeni u iznos mjesečne naknade se ne prenose u naredni obračunski period.

Na ULTRA certifikatu su upisani i PIN i PUK kodovi koji će vam zatrebati u slučaju blokade kartice ili izmjene postavki rada. Ultra certifikat obavezno sačuvajte!

Neiskorišteni novčani bonus koji je uključen u iznos mjesečne se ne prenosi u naredni obračunski period.

Provjeru stanja računa na osnovnom računu možete izvršiti:

 • putem usluge Moj vodič, pozivom koda *110#
 • pozivom kodova za provjeru*
 • slanjem SMS poruke na broj 061 11 01
 • preko portala nakon prijavljivanja na vaš korisnički račun ovdje

*Kodovi za provjeru bonusa su:

Provjera Teen
Provjera stanja besplatnih jedinica prema Naj brojevima *101#
Provjera stanja preostalih besplatnih jedinica prema Naj brojevima - pri promjeni paketa *101*2#
Provjera stanja na bonus računu (KM) *106#
Provjera stanja mobilnog interneta uključenog u paket *108*1#

Zahtjev za korištenje Teen paketa, kojeg će koristiti maloljetna osoba, podnosi roditelj/staratelj, koji je obavezan dostaviti na uvid rodni list djeteta na osnovu kojeg će se utvrditi njegova starost.

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid), obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid), Ultra certifikat (za postojeće Ultra korisnike) i rodni list djeteta.

Naknada za zasnivanje pretplatničkog odnosa iznosi 0,99 KM.

Ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, prije putovanja aktivirajte Travel paket ovisno o destinaciji. Aktivacijom paketa stičete pravo na korištenje telekomunikacijskih usluga po nižim cijenama, za vrijeme boravka u roamingu. Pregled Travel paketa i uslove korištenja pogledajte ovdje.

Ukoliko želite izvršiti dokup dodatne količine mobilnog interneta, pogledajte ponudu Instant paketa ovdje ili Instant Buy&surf opcija ovdje. Aktivacija opcija naplaćuje se sa prepaid računa.

NAJBROJ

Kao Ultra korisnici imate mogućnost aktivacije dva Najbroja iz mobilnih mreža u BiH ili fiksne mreže BH Telecoma i prema njima komunicirajte po znatno nižim cijenama. Saznaj više


ROAMING

Koristeći roaming usluge BH Telecoma, možete koristiti telekomunikacijske usluge i van granica pokrivenosti BH Mobile mrežom, odnosno u mrežama operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljen ugovor o međunarodnom roamingu. Saznaj više


PAY4ME

Pay4me omogućava iniciranje poziva na račun druge strane (postpaid korisnika BH Mobile mreže) ukoliko druga strana želi da prihvati te troškove. Saznaj više


ULTRA TRANSFER

Omogućava prenos dijela Ultra kredita s jednog Ultra broja na drugi. Saznaj više


PRIKAZ TRENUTNOG STANJA KREDITA

Možete saznati informacije o stanju Ultra računa i datumu do kojeg je Ultra broj aktivan. Saznaj više


Dopuna ULTRA kredita

Ultra kredit možete dopuniti pomoću:

 • ULTRA scratch kartica za dopunu (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih vouchera (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih top-up dopuna (minimalan iznos dopune je 2 KM),
 • dopuna ULTRA kredita sa pretplatničkih računa (minimalan iznos dopune je 0,1 KM ) i
 • bankomata UniCredit bank i Raiffeisen banke.  

Detaljne informacije o načinu dopune možete pronaći ovdje
ASSISTANT

Assistant paket je namijenjen osobama sa poteškoćama u razvoju (osobe sa demencijom, osobe iz autističnog spektra, osobe sa Down syndromom, osobe sa intelektualnim teskoćama, itd.).

5,00
KM

Assistant paket uključuje:

 Dodatne pogodnosti uvezivanja svog mobilnog priključka možete ostvariti i uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.

Po iskorištenju količine mobilnog interneta uključenog u paket po maksimalno mogućoj brzini, omogućeno je neograničeno korištenje mobilnog interneta putem BH Mobile mreže, bez dodatnih troškova uz sniženu maksimalnu brzinu prijenosa podataka od 128kbps.

Nakon potrošnje mjesečnog bonusa možete dopuniti svoj kredit, te ga iskoristiti kao prepaid korisnik za razgovore, SMS poruke i mobilni internet.

Neiskorišteni bonusi u saobraćaju koji su uključeni u iznos mjesečne naknade se ne prenose u naredni obračunski period.

Na ULTRA certifikatu su upisani i PIN i PUK kodovi koji će vam zatrebati u slučaju blokade kartice ili izmjene postavki rada. Ultra certifikat obavezno sačuvajte!

Neiskorišteni novčani bonus koji je uključen u iznos mjesečne se ne prenosi u naredni obračunski period.

Provjeru stanja računa na osnovnom računu možete izvršiti:

 • putem usluge Moj vodič, pozivom koda *110#
 • pozivom kodova za provjeru*
 • slanjem SMS poruke na broj 061 11 01
 • preko portala nakon prijavljivanja na vaš korisnički račun ovdje

*Kodovi za provjeru bonusa su:

Provjera Assistant
Provjera stanja besplatnih jedinica prema Naj brojevima *101*2#
Provjera stanja preostalih besplatnih jedinica prema Naj brojevima - pri promjeni paketa *101*2#
Provjera stanja na bonus računu (KM) *106*1#
Provjera stanja mobilnog interneta uključenog u paket *108*13#

Zahtjev za korištenje Assistant paketa podnose roditelj/staratelj ili druga osoba (fizička ili pravna) sa adekvatnim ovlastima za zastupanje osoba sa poteškoćama u razvoju i obavezna je dostaviti odgovarajući dokument izdat od nadležne ustanove kojim se dokazuje da osoba sa poteškoćama u razvoju pripada toj kategoriji.

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Naknada za zasnivanje pretplatničkog odnosa iznosi 0,99 KM.

Ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, prije putovanja aktivirajte Travel paket ovisno o destinaciji. Aktivacijom paketa stičete pravo na korištenje telekomunikacijskih usluga po nižim cijenama, za vrijeme boravka u roamingu. Pregled Travel paketa i uslove korištenja pogledajte ovdje.

Ukoliko želite izvršiti dokup dodatne količine mobilnog interneta, pogledajte ponudu Instant paketa ovdje ili Instant Buy&surf opcija ovdje. Aktivacija opcija naplaćuje se sa prepaid računa.

NAJBROJ

Kao Ultra korisnici imate mogućnost aktivacije dva Najbroja iz mobilnih mreža u BiH ili fiksne mreže BH Telecoma i prema njima komunicirajte po znatno nižim cijenama. Saznaj više


ROAMING

Koristeći roaming usluge BH Telecoma, možete koristiti telekomunikacijske usluge i van granica pokrivenosti BH Mobile mrežom, odnosno u mrežama operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljen ugovor o međunarodnom roamingu. Saznaj više


PAY4ME

Pay4me omogućava iniciranje poziva na račun druge strane (postpaid korisnika BH Mobile mreže) ukoliko druga strana želi da prihvati te troškove. Saznaj više


ULTRA TRANSFER

Omogućava prenos dijela Ultra kredita s jednog Ultra broja na drugi. Saznaj više


PRIKAZ TRENUTNOG STANJA KREDITA

Možete saznati informacije o stanju Ultra računa i datumu do kojeg je Ultra broj aktivan. Saznaj više


Dopuna ULTRA kredita

Ultra kredit možete dopuniti pomoću:

 • ULTRA scratch kartica za dopunu (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih vouchera (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih top-up dopuna (minimalan iznos dopune je 2 KM),
 • dopuna ULTRA kredita sa pretplatničkih računa (minimalan iznos dopune je 0,1 KM ) i
 • bankomata UniCredit bank i Raiffeisen banke.  

Detaljne informacije o načinu dopune možete pronaći ovdje
COMBO NET

Komunicirajte po veoma povoljnim tarifama uz kombinovane načine plaćanja, bez brige o prekoračenju budžeta.

25,74
KM

Combo NET paket uključuje:

 Dodatne pogodnosti uvezivanja svog mobilnog priključka možete ostvariti i uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.

Po iskorištenju količine mobilnog interneta uključenog u paket po maksimalno mogućoj brzini, omogućeno je neograničeno korištenje mobilnog interneta putem BH Mobile mreže, bez dodatnih troškova uz sniženu maksimalnu brzinu prijenosa podataka od 128 kbps.

Nakon potrošnje mjesečnog bonusa možete dopuniti svoj kredit, te ga iskoristiti kao prepaid korisnik za razgovore, SMS poruke i mobilni internet.

Neiskorišteni bonusi u saobraćaju koji su uključeni u iznos mjesečne naknade se ne prenose u naredni obračunski period.

Na ULTRA certifikatu su upisani i PIN i PUK kodovi koji će vam zatrebati u slučaju blokade kartice ili izmjene postavki rada. Ultra certifikat obavezno sačuvajte!

Neiskorišteni novčani bonus koji je uključen u iznos mjesečne se ne prenosi u naredni obračunski period.

Provjeru stanja računa na osnovnom računu možete izvršiti:

 • putem usluge Moj vodič, pozivom koda *110#
 • pozivom kodova za provjeru*
 • slanjem SMS poruke na broj 061 11 01
 • preko portala nakon prijavljivanja na vaš korisnički račun

*Kodovi za provjeru bonusa su:

*100#

provjera stanja dopunjenog novčanog iznosa

*101*2#

provjera stanja novčanog bonusa na Bonus računu

*101*3#

provjera stanja bonus mobilnog interneta uključenog u naknadu paketa

*101*4#

provjera bonus jedinica prema Naj brojevima

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma. Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).

Naknada za zasnivanje pretplatničkog odnosa iznosi 0,99 KM.

Ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, prije putovanja aktivirajte Travel paket ovisno o destinaciji. Aktivacijom paketa stičete pravo na korištenje telekomunikacijskih usluga po nižim cijenama, za vrijeme boravka u roamingu. Pregled Travel paketa i uslove korištenja pogledajte ovdje.

Ukoliko želite izvršiti dokup dodatne količine mobilnog interneta, pogledajte ponudu Instant paketa ovdje ili Instant Buy&surf opcija ovdje. Aktivacija opcija naplaćuje se sa prepaid računa.

NAJBROJ

Kao Ultra korisnici imate mogućnost aktivacije dva Najbroja iz mobilne mreže BH Telecoma i prema njima komunicirajte po znatno nižim cijenama. Saznaj više


ROAMING

Koristeći roaming usluge BH Telecoma, možete koristiti telekomunikacijske usluge i van granica pokrivenosti BH Mobile mrežom, odnosno u mrežama operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljen ugovor o međunarodnom roamingu. Saznaj više


PAY4ME

Pay4me omogućava iniciranje poziva na račun druge strane (postpaid korisnika BH Mobile mreže) ukoliko druga strana želi da prihvati te troškove. Saznaj više


ULTRA TRANSFER

Omogućava prenos dijela Ultra kredita s jednog Ultra broja na drugi. Saznaj više


PRIKAZ TRENUTNOG STANJA KREDITA

Možete saznati informacije o stanju Ultra računa i datumu do kojeg je Ultra broj aktivan. Saznaj više


Dopuna ULTRA kredita

Ultra kredit možete dopuniti pomoću:

 • ULTRA scratch kartica za dopunu (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih vouchera (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih top-up dopuna (minimalan iznos dopune je 2 KM),
 • dopuna ULTRA kredita sa pretplatničkih računa (minimalan iznos dopune je 0,1 KM ) i
 • bankomata UniCredit bank i Raiffeisen banke.  

Detaljne informacije o načinu dopune možete pronaći ovdje


STUDENT NET

Komunicirajte po veoma povoljnim tarifama uz kombinovane načine plaćanja, bez brige o prekoračenju budžeta.

15,00
KM

Student NET paket uključuje:

 

 

Dodatne pogodnosti uvezivanja svog mobilnog priključka možete ostvariti i uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.

Paketi Student PLUS usluge namijenjeni su isključivo studentima koji studiraju u BiH.

Po iskorištenju količine mobilnog interneta uključenog u paket po maksimalno mogućoj brzini, omogućeno je neograničeno korištenje mobilnog interneta putem BH Mobile mreže, bez dodatnih troškova uz sniženu maksimalnu brzinu prijenosa podataka od128 kbps.

Nakon potrošnje mjesečnog bonusa možete dopuniti svoj kredit, te ga iskoristiti kao prepaid korisnik za razgovore, SMS poruke i mobilni internet.

Neiskorišteni bonusi u saobraćaju koji su uključeni u iznos mjesečne naknade se ne prenose u naredni obračunski period.

Po iskorištenju besplatnih minuta za pozive prema Naj brojevima koje su uključene u Student PLUS pakete, pozivi prema Naj brojevima naplaćuju se kao pozivi prema mobilnim mrežama u BiH, te se za iste ne naplaćuje naknada za uspostavu poziva.

Provjeru stanja računa na osnovnom računu možete izvršiti:

 • putem usluge Moj vodič, pozivom koda *110#
 • pozivom kodova za provjeru*
 • slanjem SMS poruke na broj 061 11 01
 • preko portala nakon prijavljivanja na vaš korisnički račun ovdje

*Kodovi za provjeru bonusa su:

*100#

provjera stanja dopunjenog novčanog iznosa

*101*2#

provjera stanja novčanog bonusa na Bonus računu

*101*3#

provjera stanja bonus mobilnog interneta uključenog u naknadu paketa

*101*4#

provjera bonus jedinica prema Naj brojevima

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma. Saznaj više

Pretplatnici, strani državljani, nisu u obavezi uplatiti depozit za korištenje Student PLUS paketa usluge.

Naknada za zasnivanje pretplatničkog odnosa iznosi 0,99 KM.

Ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, prije putovanja aktivirajte Travel paket ovisno o destinaciji. Aktivacijom paketa stičete pravo na korištenje telekomunikacijskih usluga po nižim cijenama, za vrijeme boravka u roamingu. Pregled Travel paketa i uslove korištenja pogledajte ovdje.

Ukoliko želite izvršiti dokup dodatne količine mobilnog interneta, pogledajte ponudu Instant paketa ovdje ili Instant Buy&surf opcija ovdje. Aktivacija opcija naplaćuje se sa prepaid računa.

NAJBROJ

Kao Ultra korisnici imate mogućnost aktivacije dva Najbroja iz mobilnih mreža u BiH ili fiksne mreže BH Telecoma i prema njima komunicirajte po znatno nižim cijenama. Saznaj više


ROAMING

Koristeći roaming usluge BH Telecoma, možete koristiti telekomunikacijske usluge i van granica pokrivenosti BH Mobile mrežom, odnosno u mrežama operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljen ugovor o međunarodnom roamingu. Saznaj više


PAY4ME

Pay4me omogućava iniciranje poziva na račun druge strane (postpaid korisnika BH Mobile mreže) ukoliko druga strana želi da prihvati te troškove. Saznaj više


ULTRA TRANSFER

Omogućava prenos dijela Ultra kredita s jednog Ultra broja na drugi. Saznaj više


PRIKAZ TRENUTNOG STANJA KREDITA

Možete saznati informacije o stanju Ultra računa i datumu do kojeg je Ultra broj aktivan. Saznaj više


Dopuna ULTRA kredita

Ultra kredit možete dopuniti pomoću:

 • ULTRA scratch kartica za dopunu (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih vouchera (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih top-up dopuna (minimalan iznos dopune je 2 KM),
 • dopuna ULTRA kredita sa pretplatničkih računa (minimalan iznos dopune je 0,1 KM ) i
 • bankomata UniCredit bank i Raiffeisen banke.  

Detaljne informacije o načinu dopune možete pronaći ovdje
STUDENT NET+

Komunicirajte po veoma povoljnim tarifama uz kombinovane načine plaćanja, bez brige o prekoračenju budžeta.

23,40
KM

Student NET+ paket uključuje:

 

 

Dodatne pogodnosti uvezivanja svog mobilnog priključka možete ostvariti i uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.

Paketi Student PLUS usluge namijenjeni su isključivo studentima koji studiraju u BiH.

Po iskorištenju količine mobilnog interneta uključenog u paket po maksimalno mogućoj brzini, omogućeno je neograničeno korištenje mobilnog interneta putem BH Mobile mreže, bez dodatnih troškova uz sniženu maksimalnu brzinu prijenosa podataka od 128 kbps.

Nakon potrošnje mjesečnog bonusa možete dopuniti svoj kredit, te ga iskoristiti kao prepaid korisnik za razgovore, SMS poruke i mobilni internet.

Neiskorišteni bonusi u saobraćaju koji su uključeni u iznos mjesečne naknade se ne prenose u naredni obračunski period.

Po iskorištenju besplatnih minuta za pozive prema Naj brojevima koje su uključene u Student PLUS pakete, pozivi prema Naj brojevima naplaćuju se kao pozivi prema mobilnim mrežama u BiH, te se za iste ne naplaćuje naknada za uspostavu poziva.

Provjeru stanja računa na osnovnom računu možete izvršiti:

 • putem usluge Moj vodič, pozivom koda *110#
 • pozivom kodova za provjeru*
 • slanjem SMS poruke na broj 061 11 01
 • preko portala nakon prijavljivanja na vaš korisnički račun ovdje

*Kodovi za provjeru bonusa su:

*100#

provjera stanja dopunjenog novčanog iznosa

*101*2#

provjera stanja novčanog bonusa na Bonus računu

*101*3#

provjera stanja bonus mobilnog interneta uključenog u naknadu paketa

*101*4#

provjera bonus jedinica prema Naj brojevima

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.Saznaj više

Pretplatnici, strani državljani, nisu u obavezi uplatiti depozit za korištenje Student PLUS paketa usluge.

Naknada za zasnivanje pretplatničkog odnosa iznosi 0,99 KM.

Ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, prije putovanja aktivirajte Travel paket ovisno o destinaciji. Aktivacijom paketa stičete pravo na korištenje telekomunikacijskih usluga po nižim cijenama, za vrijeme boravka u roamingu. Pregled Travel paketa i uslove korištenja pogledajte ovdje.

Ukoliko želite izvršiti dokup dodatne količine mobilnog interneta, pogledajte ponudu Instant paketa ovdje ili Instant Buy&surf opcija ovdje. Aktivacija opcija naplaćuje se sa prepaid računa.

NAJBROJ

Kao Ultra korisnici imate mogućnost aktivacije dva Najbroja iz mobilnih mreža u BiH ili fiksne mreže BH Telecoma i prema njima komunicirajte po znatno nižim cijenama. Saznaj više


ROAMING

Koristeći roaming usluge BH Telecoma, možete koristiti telekomunikacijske usluge i van granica pokrivenosti BH Mobile mrežom, odnosno u mrežama operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljen ugovor o međunarodnom roamingu. Saznaj više


PAY4ME

Pay4me omogućava iniciranje poziva na račun druge strane (postpaid korisnika BH Mobile mreže) ukoliko druga strana želi da prihvati te troškove. Saznaj više


ULTRA TRANSFER

Omogućava prenos dijela Ultra kredita s jednog Ultra broja na drugi. Saznaj više


PRIKAZ TRENUTNOG STANJA KREDITA

Možete saznati informacije o stanju Ultra računa i datumu do kojeg je Ultra broj aktivan. Saznaj više


Dopuna ULTRA kredita

Ultra kredit možete dopuniti pomoću:

 • ULTRA scratch kartica za dopunu (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih vouchera (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih top-up dopuna (minimalan iznos dopune je 2 KM),
 • dopuna ULTRA kredita sa pretplatničkih računa (minimalan iznos dopune je 0,1 KM ) i
 • bankomata UniCredit bank i Raiffeisen banke.  

Detaljne informacije o načinu dopune možete pronaći ovdje