NADZORNI ODBOR


 

MUGDIM MANDŽUKA - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA 

mugdim.mandzuka@bhtelecom.ba

 

Rođen je u Bugojnu 1958. godine.

Diplomirao na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, a trenutno je  apsolvent na postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Zaposlen je  u "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo na poziciji direktora Službe marketinga.

Sa više od trideset godina radnog staža u poštanskom sistemu učestvovao  je u izradi i donošenju bitnih zakonskih i podzakonskih akata, kojima je definisana organizacija i način funkcionisanja poštanskog saobraćaja u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

Član Upravnog odbora Udruženja inženjera saobraćaja i komunikacija u BiH. Publikovao je određeni broj stručnih radova, a kao saradnik – član učestvovao u realizaciji značajnih razvojnih projekata i programa (strategije i biznis planovi) koji su imali za cilj unapređenje poštanskog sistema unutar BiH. Posjeduje certifikate iz oblasti međunarodnog poštanskog prometa i učesnik je više međunarodnih projekata Svjetskog poštanskog saveza.

 


ALMINA PILAV - ČLAN

almina.pilav@bhtelecom.ba

 

Rođena je u Foči, Bosna i Hercegovina. 

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje diplomirani pravnik 2002. godine. Pravosudni ispit položila je 2008. godine u Sarajevu pred komisijom Federalnog ministarstva pravde.

Radi kao advokat u Sarajevu, gdje ima advokatsku kancelariju. Član je Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Regionalna advokatska - odvjetnička komora Sarajevo. 

 


NEDIN DEDIĆ - ČLAN

nedin.dedic@bhtelecom.ba

 

Rođen je 16. januara 1966. godine u Bihaću.

Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. U Sarajevu je 1991. godine završio fakultet, učestvovao u ratu te nakon čega se zaposlio u privatnoj kompaniji. 

Magistrirao je 2004. godine u Sarajevu te 2015. godine stekao diplomu doktora ekonomskih nauka. Živi i radi u Bihaću.

 


HARIS DELIZAIMOVIĆ - ČLAN

haris.delizaimovic@bhtelecom.ba

 

Rođen je 1964. godine u Foči. Diplomirani ekonomista, oženjen je i otac dvoje djece.

Životni vijek proveo je u Goraždu, gdje je od 1990. godine do početka rata u BiH radio u Službi društvenog knjigovodstva. 

Ratne godine proveo je u Goraždu  te se po demobilizaciji iz Armije Bosne i Hercegovine  1996. godine vraća na posao u Zavod za platni promet.

Po ukidanju Zavoda, prelazi u Poreznu upravu Federacije BiH KPU- Goražde, gdje na poslovima federalnog poreznog inspektora radi od 2002.- 2015. godine. Trenutno radi na mjestu rukovodioca KPU-Goražde p.o.

U periodu od 1997.- 2002. godina bio je predsjednik U.O. JP Sportsko kulturno privredni centar Goražde. U tom periodu i pored komunikacijskih i drugih blokada obnovljeni su svi objekti u njihovom vlasništvu, koji su bili totalno uništeni tokom ratnih dešavanja. 

Dugi niz godina bio je član FK Radnički iz Goražda, a od 1997.- 2002. bio je član Predsjedništva ŽRK GORAŽDE, kada je Klub ostvario najveći uspjeh u historiji i osvojio Kup. 

Dobitnik je brojnih priznanja, zahvalnica i diploma:

 


VJEKOSLAV IVANKOVIĆ - ČLAN

vjekoslav.ivankovic@bhtelecom.ba

 

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu 1989. godine. Oženjen je i otac dvoje djece. Nakon diplomiranja, 1989. godine zaposlio se u Unis Telekomu u Sektor razvoja,  gdje je napredovao na poziciju šefa razvoja.

Od 1992.godine pripadnik je postrojbi HVO-a do juna 1993. godine, kada se zapošljava u  MUP-u, na radnom mjestu Načelnika III sektora, gdje je radio do 2002. godine.

Na mjestu tehničkog direktora kompanije Mreža d.o.o bio je do decembra 2006. godine. 

Trenutno je zaposlen u Državnoj Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA).

 


SVETLANA CENIĆ – ČLAN

svetlana.cenic@bhtelecom.ba

 

Rođena u Sarajevu, gdje se i školovala do diplome Ekonomskog fakulteta. Postdiplomske studije iz više oblasti završavala u inostranstvu. Karijeru započela u Tešnju, a zatim u Beogradu, Engleskoj i ponovo u Bosni i Hercegovini. Vodila više investicionih projekata, iskustvo stekla i u spoljnoj trgovini i proizvodnji, te sarađivala dugi niz godina i sa nevladinim sektorom. Autor je više studija i analiza iz oblasti ekonomije. Od 2015. direktor je projekta regionalnog poslovnog kluba Biznis plus.