Podrška


Pomoć

Najčešća pitanja

Računi

Uputstva

Stanje mreže


Ukoliko imate poteškoća u korištenju usluga BH Telecoma, molimo popunite kontakt formu.

Naši agenti za podršku rade za vas! PodrškaBesplatno pozovite za podršku

Telefon

1444  

Fax

1425

Kontakt centar iz drugih mreža

0800 27777

Sugestije, pohvale ili prigovore na rad uposlenika možete uputiti pozivom na

0800 20002

 

E-mail adrese

Prijava nedozvoljenih aktivnosti i uznemiravanja

Pitanja tehničke prirode

abuse@bih.net.ba

podrska@bhtelecom.ba

Podrška poslovnim korisnicima

Telefon

1322

E-mail

poslovna.podrska@bhtelecom.ba

 Najčešća pitanja


Odgovore na najčešće postavljena pitanja u vezi korištenja naših usluga možete pronaći ovdje.

Za sve ostale informacije kontaktirajte jedan od besplatnih kanala podrške.

 


Koji dokumenti su mi potrebni za zasnivanje pretplatničkog odnosa?

Ukoliko želite postati korisnik jedne ili više usluga iz ponude BH Telecoma, potrebno je da na šalteru ili prodajnom mjestu BH Telecoma popunite i predate zahtjev za željenu uslugu, uz potrebnu dokumentaciju.

Zahtjev za xDSL, moja TV, kao i zahtjev za sve usluge za poslovne korisnike, možete podnijeti i online:

Postani korisnik xDSL
Postani korisnik Moja TV
Posjeta menadžera velikih korisnika

 

Koji dokumenti su mi potrebni za zasnivanje pretplatničkog odnosa?

Ukoliko želite postati pretplatnik neke od usluga BH Telecoma dovoljno je da se ličnom kartom ili pasošem podnesete zahtjev na najbližem prodajnom mjestu BH Telecoma.

Pored identifikacionih dokumenata, fizička lica dužna su dostaviti i CIPS-ov dokument -"prijava prebivališta", ali samo prilikom prvog ugovaranja, pružanja/korištenja usluga BH Telecoma.

 

Na koji način mogu prenijeti telefonski broj koji koristim na drugoj mreži u mrežu BH Telecoma?

Za prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma zahtjev podnosite na jednom od prodajnih mjesta BH Telecoma. Prilikom podnošenja zahtjeva obavezni ste priložiti potvrdu o izmirenju dugovanja izdatu od strane operatora čije usluge ste do sada koristili (ukoliko se radi o prenosu pretplatničkog broja), kao i identifikacijske dokumente propisane Uslovima za pružanje telekomunikacijskih usluga BH Telecoma:

Za fizička lica, jedan od sljedećih dokumenata:

• lična karta / pasoš / vozačka dozvola

Za pravna lica:

• rješenje o upisu u sudski ili drugi zakonom utvrđeni registar,

• uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem,

• dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana fizička lica:

• pasoš,

• prijava boravišta na adresi u Bosni i Hercegovini ili lična karta stranca.

Za strana predstavništva:

• dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa,

• dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Prepaid korisnici mobilne mreže obavezni su priložiti SIM karticu i originalni dokument (certifikat).

Prilikom podnošenja zahtjeva za prenos broja odabirete paket usluga BH Telecoma koji želite koristiti. Zahtjev za prenos broja smatra se ujedno i zahtjevom za raskid pretplatničkog/korisničkog odnosa kod operatora čije usluge ste koristili.

Nakon podnošenja zahtjeva, naknadno ćete biti obaviješteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora, kao i preuzimanju SIM kartice, ukoliko se radi o mobilnom telefonskom broju.

Prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma je besplatna usluga i realizuje se na dan koji ste naveli u zahtjevu za prenos broja.

 

Kako mogu provjeriti do koje faze u realizaciji je došao moj zahtjev za neku od usluga BH Telecoma?

Status korisničkog zahtjeva možete provjeriti pozivom na broj 1444 ili upitom na e-mail adresu: podrska@bhtelecom.ba.

 

Imam problema sa pravilnim funkcionisanjem neke od usluga BH Telecoma? Šta da radim?

Naši agenti vam stoje na raspolaganju za pomoć putem nekoliko besplatnih kanala komunikacije- putem online forme za podršku, Facebook kanala podrške, e-maila podrska@bhtelecom.ba ili na besplatni broj Kontakt centra- 1444.

 

Kako je moguće izvršiti prijenos pretplatničkog odnosa?

Prijenos pretplatničkog odnosa podrazumijeva promjenu osobe nosioca pretplatničkog statusa. Da bi prenijeli pretplatnički status na vašem pretplatničkom broju, brojevima ili uslugama, potrebno je da se uz ovjerenu pismenu izjavu o prijenosu pretplatničkog statusa potpišete i aneks na vaš pretplatnički ugovor. Aneks ugovora potpisuju davalac i primalac pretplatničkog statusa.

Prijenos pretplatničkog statusa se naplaćuje prema važećem Cjenovniku, a može se uraditi na prodajnom mjestu BH Telecoma.

 

Da li mogu uvesti/koristiti uslugu xDSL ili moja TV ukoliko nemam fiksni telefon?

Nije nužno da postoji aktivan fiksni telefon za uvođenje xDSL ili moja TV usluge. Postojanje telefonske linije (aktivne ili neaktivne) je prednost, ali je uvođenje moguće i ukoliko ne postoji fiksna linija, a postoje uslovi za realizaciju usluge.

 

Preselio sam se ili mi se promijenio broj telefona. Moram li nekome prijaviti ovu promjenu?

Ukoliko korisnik promjeni telefonski broj ili se preseli, potrebno je promjene napraviti i u korisničkoj bazi podataka. Sve promjene u korisničkoj bazi podataka se rade na jednom od prodajnih mjesta BH Telecoma.
Ukoliko korisnik ima neki od xDSL ili moja TV paketa usluga i ukoliko je došlo do promjene telefonskog broja ili preseljenja, potrebno je da preda zahtjev na prodajnom mjestu BH Telecoma za seobu terminalne xDSL i moja TV opreme. Korisnici xDSL net paketa zahtjev za seobu terminalne opreme mogu podnijeti i putem web stranice www.bhtelecom.ba.

Šta je ISDN?

ISDN je skraćenica od Integrated Services Digital Network, što u prijevodu znači digitalna mreža integriranih servisa. Kao što samo ime kaže, ISDN linija je u potpunosti digitalna, za razliku od klasičnih telefonskih linija koje su po svojoj prirodi analogne.

Razlikujemo dvije vrste ISDN linija: 

 • BRA (Basic Rate Access) - Bazni dostup. BRA je uglavnom namijenjen kućnim korisnicima kao zamjena za analognu liniju. Uvođenjem ISDN BRA korisnici praktično dobivaju dvije telefonske linije uz korištenje samo jedne telefonske parice,
 • PRA (Primary Rate Access) - Primarni dostup. PRA je namijenjen poslovnim korisnicima i ima mogućnost prijenosa 30 govornih kanala po jednoj telefonskoj parici.

 

Koje su prednosti ISDN usluge?

ISDN BH Line usluga je kreirana prema vašim mogućnostima i potrebama, a znači brojne prednosti pri korištenju jedne telefonske linije, kao što su:

 • posjedujete dva ili više priključaka na istoj adresi (kuća, stan),
 • imate potrebu za dvije linije (dvije istovremne telefonske veze) na samo jednom telefonskom priključku,
 • želite zasebne telefonske brojeve za članove Vaše porodice,
 • želite istovremeno telefonirati, slati faks, e-mail ili pretraživati internet,
 • imate potrebu za korištenjem brojnih dodatnih usluga, kao što su: prikaz broja koji poziva, zadržavanje poziva, poziv na čekanju, prikaz cijene u toku i na kraju razgovora, i druge.

Pretplatnicima BH Line mreže se ISDN usluga uvodi na postojeću telefonsku liniju.

 

Koje dodatne usluge mogu koristiti kao ISDN korisnik?

Osim klasične uspostave poziva, korisnici se mogu pretplatiti i na dodatne usluge, čime se znatno proširuju mogućnosti telefonskog priključka. 

Pretplatnicima su na raspolaganju sljedeće dodatne usluge:

 • prezentacija broja pozivaoca (Calling Line Presentation - CLIP),
 • prenosivost terminala (Terminal Portability - TP),
 • prijenos poziva na određeni broj (Explicit Call Transfer - ECT),
 • tri sudionika (3 Party - 3PTY),
 • višestruki pretplatnički broj (Multiple Subscriber Number - MSN), 
 • preusmjeravanje poziva (Call Forwarding - CF), 
 • obavještenje o cijeni poziva (Advice Of Charge - AOC), 
 • konferencijska veza (Conference Call - CONF), 
 • direktno biranje u kućnu centralu (Direct Dialing-In - DDI), 
 • prikaz pozvanog broja (Connected Line Presentation - COLP), 
 • zabrana prikaza pozvanog broja (Connected Line Restriction - COLR), 
 • signalizacija između korisnika (User to User Signaling - UUS), 
 • zadržavanje poziva (Call Hold - CH), 
 • poziv na čekanju (Call Waiting - CW), 
 • podadresiranje (Sub-adressing - SUB),
 • zatvorena grupa korisnika (Closed User Group - CUG),
 • identifikacija zlonamjernih poziva (Malicious Call Identification - MCID),
 • veza bez biranja(Hot Line), 
 • skretanje poziva (Call Deflection - CD).

Detaljne informacije o dodatnim uslugama možete naći na: https://www.bhtelecom.ba/5104.html 

 

Šta je analogni telefonski priključak?

U pitanju je klasični telefonski priključak. Savremene IT tehnologije i instalacija digitalnih centrala omogućili su enorman napredak tako da putem telefonskog priključka možete telefonirati, slati fax ili pristupati internetu. 

 

Koje dodatne usluge mogu koristiti kao korisnik analognog telefonskog priključka?

Pretplatnicima su na raspolaganju sljedeće dodatne usluge:

 • prezentacija broja pozivaoca,
 • poziv na čekanju,
 • prosljeđivanje poziva,
 • čekanje u redu,
 • skraćeno biranje,
 • konferencijska veza,
 • odsutan pretplatnik,
 • kompletiranje poziva u slučaju zauzeća,
 • ne uznemiravaj pretplatnika,
 • povratni upit,
 • veza bez biranja (HOT LINE),
 • ponavljanje zadnjeg biranog broja,
 • poziv u određeno vrijeme,
 • zabrana odlaznih poziva,
 • izdavanje listinga pozivanih brojeva.

 

Da li mogu slati SMS poruke sa fiksnog telefona?

Ukoliko ste korisnik usluga BH Telecoma, posjedujete telefon koji podržava SMS uslugu, te imate aktiviranu uslugu „prikaz broja pozivatelja (CLIP)“, ispunjavate sve uslove za slanje SMS poruka sa kućnog telefona. Naziv usluge slanja SMS poruka sa kućnog telefona je BH Line Box.

 

Na koji način vršim aktivaciju usluge slanja SMS poruka sa fiksnog telefona (BH Line Box)?

Potražite u meniju vašeg uređaja opciju SMS centar. Ukoliko broj centra nije već upisan, upišite: 13900 ili 1390 u zavisnosti od telefona koji koristite.

Nakon toga možete aktivirati uslugu slanjem poruke sadržaja START na broj 900, a potom je bitno da sačekate povratnu poruku:

"Drago nam je što ste izabrali BH Line Box  uslugu " koja će potvrditi da je SMS usluga za dati broj aktivna... I to je to!

 

Na koji način mogu deaktivirati uslugu BH Line Box?

Kada želite da otkažete uslugu tada pošaljete "STOP" na broj 900 i ponovo sačekate obavijest da usluga više nije aktivna.

 

Da li se slanje SMS poruka sa fiksnog telefona naplaćuje?

Slanje SMS poruka unutar fiksne mreže BH Telecoma je potpuno besplatno, dok se slanje na brojeve mobilne telefonije i brojeve van BH Telecom mreže naplaćuje po važećem Cjenovniku.

 

VOIP Telefonija

Da li BH Telecom nudi IP telefonske usluge za poslovne korisnike?

Da, u ponudi BH Telecoma postoji usluga IP Centrex koja nudi prednosti IP telefonije uz značajne uštede svim poslovnim korisnicima.

Više informacija o IP Centrex usluzi možete pronaći ovdje.

Kako mogu postati korisnik BH Mobile mreže BH Telecoma?

Pretplatnici mobilne mreže BH Telecoma mogu postati punoljetna fizička lica i pravna lica iz BiH, kao i strana lica. Ukoliko želite postati pretplatnik neke od usluga mobilne mreže BH Telecoma dovoljno je da se sa ličnom kartom ili pasošem obratite Vama najbližem prodajnom mjestu BH Telecoma.

Pored identifikacionih dokumenata fizička lica su dužna dostaviti i CIPS-ov dokument - "prijava prebivališta", ali samo prilikom prvog ugovaranja pružanja/korištenja usluga sa BH Telecomom. Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa možete popuniti na jednom od prodajnih mjesta BH Telecoma koje je najbliže Vašem mjestu prebivališta ili sjedištu firme.

 

Šta je SIM kartica BH Telecoma?

Sklapanjem ugovora sa BH Telecomom postajete naš pretplatnik i dobijate SIM karticu.

SIM kartica je inteligentna kartica sa mikročipom u kojem su pohranjeni podaci vezani za vaš pretplatnički broj, što znači da pretplatnički broj nije vezan za mobilni uređaj nego za SIM karticu.

 

Šta poduzeti ako je SIM kartica izgubljena ili ukradena?

U slučaju gubitka ili krađe SIM kartice BH Telecom će na Vaš zahtjev privremeno isključiti Vaš broj. Za prijavu gubitka ili krađe SIM kartice pozovite 1444 i saopštite identifikacijske podatke. 

 

Prije nekoliko mjeseci sam raskinuo ugovor za BH Mobile broj. Sada bih ga rado koristio, da li je moguće dobiti isti broj?

Vaš broj možete vratiti ispunjavanjem zahtjeva na najbližem prodajnom mjestu BH Telecoma. Ukoliko je isti slobodan, možete ga nastaviti koristiti.

 

Kako podnijeti zahtjev za dodatne usluge?

Pretplatnici usluga mobilne mreže BH Telecoma mogu izabrati jednu ili više dodatnih usluga za koje se uglavnom plaća mjesečni iznos, a neke su uključene u pretplatnički paket. Neke od dodatnih usluga su vam na raspolaganju automatski, aktiviranjem korisničkog broja (prikaz broja pozivaoca, preusmjerenje poziva, zabrana poziva, zadržavanje poziva i mnogi drugi).

BH Telecom svojim korisnicima omogućava i mnoge dodatne usluge po prigodnim cijenama.

 

Kako da konfigurišem 3G modem za mobilni internet koji nije u vlasništvu BH Telecoma?

Korisnici koji imaju laptope u kojima su intergirani 3G modemi ili koriste PCMCIA karticu. Odnosno USB modem sa SIM karticom BH Telecoma na kojoj je aktivirana usluga mobilni internet, također mogu konfigurisati profil za konekciju putem BH Mobile mreže. Sve što je potrebno da u svom interfejsu ili Connection Manageru kreiraju u opciji „konekcije“ novi profil za internet, koji kasnije trebaju izabrati kao podrazumijevani. Dovoljno je da ukucaju APN minternet.bhmobile.ba (mInternet,Ultra Net paket) ili active.bhmobile.ba (za ostale pakete), te ako je potrebno u opciji dial number ukucaju *99#. Nakon toga treba izabrati ovaj profil kao defaultni.

Napomena: ukoliko korisnici imaju OS Windows 7 i nakon što ubace SIM karticu ista se ne prepoznaje, potrebno je da od proizvođača laptopa na njihovoj oficijelnoj WEB stranici preuzmu driver za aplikaciju koji će prepoznati SIM karticu i nakon toga provesti proceduru koja je prethodno objašnjena.

 

Kako da na mobitelu sa Android operativnim sistemom koristim uslugu mobilni internet?

Podešavanje GPRS profila se vrši na način da u glavnom meniju odaberete „postavke“, zatim „postavke povezivanja“, nakon toga „postavke mobilne mreže“ i na kraju izaberete „pristupne tačke“.

Nakon navedenog potrebno je izabrati opciju Novi APN  i unijeti sljedeće:

Ime: BHMobile Internet  

APN: active.bhmobile.ba

Ako se radi o internet kartici (UltraNet, mNetmFlat), onda ukucati minternet.bhmobile.ba

MCC: 218

MNC: 90

APN vrsta: default,supl

Sve ostalo u profilu treba ostaviti prazno, i ništa dodatno ne ukucavati. Nakon ovoga izabrati „spremi“.

Zatim iz menija koji se pojavi izabrati „pristupne tačke“ i kliknuti na profil koji smo kreirali, u ovom slučaju profil BHMobile Internet (pored profila treba da bude zelena tačka koja označava da je profil izabran kao osnovni). 

Ovim je konfiguracija za uslugu mobilnog interneta na ANDROID platformi uspješno unesena. Zatim trebate uključiti prijenos podataka.

 

Kako da na mobitelu sa Android operativnim sistemom koristim MMS?

Glavni meni - Postavke - Postavke povezivanja - Postavke mobilne mreže - Pristupne tačke.

Izaberite opciju Novi APN i dalje slijedite upute:

Ime: BHMobile MMS

APN: mms.bhmobile.ba 

Na dnu profila potrebno je ukucati sljedeće: 

MMSC: mms.bhmobile.ba/servlets/mms 

MMS proxy: 195.222.56.41 

MMS ulaz: 8080

APN vrsta: mms

Nakon navedenih unosa u profil ne treba više ništa ukucavati.

Sada izaberite „spremi“. Ovim je i profil za MMS konfigurisan. Ostale postavke za MMS profil su već postavljene u mobilnom uređaju i nije ih potrebno mijenjati.

Napomena: Telefoni sa ANDROID platformom koji su kupljeni kod BH Telecoma imaju unaprijed definisane profile za MMS i mobilni internet, tako da ih nije potrebno kreirati. Dovoljno je ubaciti SIM karticu koja ima prijavljene usluge i profili se automatski sami aktiviraju.

 

Zašto mi je na računu došla stavka GPRS roaming?

Slanje MMS poruka i GPRS konekcije u roamingu strani operatori  naplaćuju tako što obračunavaju minimalnu jedinicu za ostvareni saobraćaj od 100 KB (u domaćoj mreži ista je 10 KB). Kod tarifiranja mobilnog interneta i MMS saobraćaja nebitno je trajanje konekcije već samo količina poslanih i primljenih podataka zaokružena u jedinicama od 10 KB.

Najviše prigovora na GPRS roaming imali su korisnici mobilnih uređaja kao što su: iPhone, HTC, te pojedinih modela Samsung, Sony Ericsson, LG, NOKIA. Korisnicima su dolazili visoki računi iz razloga što ovi mobiteli imaju aplikacije poznate kao widgets i gadgets koje zahtijevaju stalnu konekciju na internet. Na taj način su korisnicima bez njihovog znanja stvarali dodatne troškove. Takve su na primjer aplikacije za vremensku prognozu, stanje na berzi, kao i ostale aplikacije koje zahtijevaju povremenu konekciju na internet, kao i e-mail klijenti sa automatskom provjerom poruka. Ono što je potrebno da korisnik uradi kako bi izbjegao visoke troškove roaminga je da isključi DATA roaming na svom mobitelu ili drugom prijenosnom uređaju. Kod nekih uređaja najsigurnija zaštita je potpuno isključenje mobilnog interneta i MMS servisa dok ste u roamingu.

 

Kako mogu postati registrovani korisnika Ultra broja?

Potrebno je da odete do najbližeg prodajnog mjesta BH Telecoma sa Ultra certifikatom i ličnom kartom. Nakon toga ćete biti registrovani kao korisnik Ultra broja i ostvariti nagradni bonus u iznosu od 5KM na vaš Ultra račun u roku od 24 sata nakon registracije Vaših podataka. Obrazac za registraciju dostupan je na prodajnim mjestima BH Telecoma i na web stranici BH Telecoma.

 

Kupio sam Ultra dopunu, ali je kartica iskorištena. Kome se mogu obratiti?

Ako je kartica iskorištena – potrebna je pismena reklamacija na šalteru BH Telecoma ili najbližem prodajnom mjestu. Nakon kontrole sporne kartice korisnik pismeno dobije odgovor  o prihvatanju ili odbijanju reklamacije/žalbe.

 

Kupio sam Ultra karticu ali na kartici nisu vidljivi tj. izbrisani brojevi. Kome se mogu obratiti?

Ako na kartici nisu vidljivi brojevi, tj. ako su izbrisani, potrebno je da pozovete broj 1444 gdje ćete od operatora dobiti podršku za dopunu uz provjeru određenih podataka.

 

Korisnik sam usluge Ultra plus i nisam dobio 5KM, na osnovu kupovine mobilnog uređaja  ili kupovinom Ultra Start paketa.Kome se mogu obratiti?

Reklamacija na Ultra plus uslugu se podnosi pozivom na broj 1444 ili odlaskom na najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.

Zaposlenik BH Telecoma uzima od korisnika podatke o spornoj reklamaciji, vrši provjeru podataka i šalje na daljnje postupanje.

  

  Imam problem slanja SMS poruka sa A broja na B broj , kao i prijema poruka. Kako da riješim problem? 

 • potrebno je provjeriti kako je ukucan broj SMS centar BH Telecoma - +38761125522,
 • provjerite da li u pravilnom  formatu šaljete SMS poruke,
 • provjeriti da li je pun inbox,
 • za ostale probleme možete pozvati 1444 ili pismenim putem dostaviti reklamaciju/žalbu na SMS poruke.

 

Zašto mi ne stižu SMS poruke koje mi šalje moja banka?

Provjerite da li je broj sa kojeg vam stižu poruke vaše banke (obično su to brojevi premium numeracije kao na pr. 092xxxxxx) slučajno unesen u crnu listu za prijem poziva i poruka na vašem mobilnom telefonu.

Ako nije to slučaj provjerite da li je vam je antivirusni program na telefonu podešen za skeniranje dolaznih poruka. Ako jeste pokušajte izbjeći privremeno skeniranje poruka. Ako ni to ne pomogne, pozovite podršku BH Telecoma na besplatan broj 1444.

 

Kako mogu podnijeti žalbu na kvalitet BH Mobile mreže?

Žalbe na kvalitet signala podnose se:

 • pozivom na broj 1444,
 • na prodajnom mjestu BH Telecoma,
 • slanjem e-maila na adresu podrska@bhtelecom.ba.

 

Aktivirao sam mobilni internet i MMS te primio postavke, ali mi i dalje usluge ne funkcionišu.

Na našem portalu imate detaljno objašnjen manuelni način konfiguracije mobilnih aparata za korištenje mobilnog interneta i MMS-a.

Opće postavke za mobilni internet:  

Ime profila: Active

APN: active.bhmobile.ba

MCC: 218

MNC: 90

APN vrsta: default,supl

Opće postavke za MMS: 

Ime profila: BHmobileMMS

APN: mms.bhmobile.ba

MMS centar: mms.bhmobile.ba/servlets/mms

MMS Proxy: 195.222.56.41

MMS Port:8080

MCC: 218

MNC: 90

APN vrsta: mms

 

Na koji način mogu koristiti e-mail putem mobilnog uređaja?

Za korištenje e-maila putem mobilnog uređaja potrebno je da imate aktiviran i funkcionalan mobilni internet, te da imate aktivnu e-mail adresu. Mobilni uređaji imaju e-mail klijent koji se konfiguriše kao Outlook express u računaru. Znači potrebna Vam  je incoming i outgoing adresa servera, username i password te odabir profila konekcije GPRS-a koji se koristi za mobilni internet.

 

Koliki je dnevni, a koliki mjesečni limit usluge m-Commerce?

Dnevni limit je 20,00 KM, a mjesečni limit je 30,00 KM. 

 

Koji je ispravan format poruke za m-Commerce?

Ispravan format je :        

1.5 38761******   _ pozdravna poruka.

1.5 je iznos novca - 1,5 KM. Poslije iznosa novca obavezan je razmak, pa broj telefona u formatu 38761****** 

Pozdravna poruka nije obavezna.

 

Kako da konfigurišem iPhone za korištenje mobilnog interneta?

Odaberite opcije menija  Settings → Mobile Data → Mobile Data Network; unesite pristupnu tačku (apn): active.bhmobile.ba

Nakon ispravno unesenih postavki potrebno je uključiti „mobile data“ kako bi koristili uslugu. Username i Password ostavite prazno. Nakon toga vratiti se na početni zaslon. Isključiti i uključiti mobitel nakon svega da bi se aktivirale postavke.

 

Poslao sam jednu SMS poruku, a naplaćeno mi je više poruka.

Neki modeli mobilnih uređaja koriste tzv. unicode šemu kodiranja teksta po kojoj se svaki karakter ili samo oni koji nisu iz engleskog alfabeta, kodira sa dva umjesto jednim bajtom. Na taj način tekst poruke koji broji manje od 160 znakova može prijeći limit SMS poruke od 160 bajta. U tom slučaju se poruke isporučuju kao više uvezanih SMS poruka sa 160 ili manje bajta u svakoj.

 

Imam poziv iz inostranstva, a na telefonskom aparatu se pojavljuje nacionalni broj?

Ukoliko primite poziv iz inostranstva, a na telefonskom aparatu se pojavi neki nacionalni broj, potrebno je da odmah pošaljete informaciju o tom broju na e-mail adresu prijava@bhtelecom.ba ili prijavite broj pozivom na 1444. U pitanju je zloupotreba telekomunikacijskih usluga.

 

Ne mogu ostvariti pozive sa svog Ultra broja , jer nisam izvršio dopunu kredita na vrijeme. Da li broj mogu ponovno aktivirati?

U mogućnosti ste samo primati pozive i besplatno pozivati brojeve:

 • 1204 i 1421 Ultra automatski servis,
 • 1444 Podrška korisnicima,
 • 112 Hitni pozivi (policija, hitna).

Od trenutka isteka vremena upotrebe kredita korisnik ima na raspolaganju 90 dana da izvrši dopunu kredita. Ukoliko dopunu izvrši u naznačenom vremenu, tada zadržava i preostali iznos kredita.

U slučaju da u navedenom roku ne izvrši dopunu Ultra kredita korisnik više nije u mogućnosti pozivati niti primati pozive i gubi preostali iznos kredita. Korisnik može u narednih šest mjeseci podnijeti zahtjev za reaktivaciju Ultra korisničkog broja. Ukoliko korisnik ne reaktivira broj u ovom periodu trajno gubi mogućnost povrata korisničkog broja.

Vrijeme upotrebe kredita:

 • dopune do 0,99 KM – vrijeme upotrebe ostaje nepromijenjeno,
 • dopune od 1 KM do 2,99 KM – 7 dana,
 • dopune od 3 KM do 4,99 KM – 10 dana,
 • dopune od 5 KM do 9,99 KM – 30 dana,
 • dopune od 10 KM do 19,99 KM – 90 dana,
 • dopune od 20 KM i više – 180 dana.

 

Mogu li na svom Student paketu dokupiti mobilni internet?

Korisnici Student Plus paketa mogu aktivirati opciju za jednokratni dokup mobilnog interneta:

 • na prodajnom mjestu BH Telecoma,
 • pozivom na broj 1444,
 • putem menija Moj vodič (*110#)
 • slanjem SMS poruke sljedećeg sadržaja:

- „Instant500“ za aktivaciju opcije „Instant internet 500MB“ za jednokratni dokup 500 MB mobilnog internet saobraćaja,

- „Instant1000“ za aktivaciju opcije „Instant internet 1GB“ za jednokratni dokup 1GB mobilnog internet saobraćaja,na servisni broj 061 11 19.

 

Na koji način mogu provjeriti stanje potrošnje na postpaid paketima?

Stanje računa možete provjeriti:

 • slanjem SMS poruke na broj 061 1101,
 •  na web stranici BH Telecoma
 • putem menija usluge Moj Vodič,odnosno pozivom koda *110#.

Da li se prenosi nepotrošeni iznos kredita iz Combo/Student Plus paketa u sljedeći mjesec?

Ne, nepotrošeni bonus kredit se ne prenosi i ne može se koristiti u toku narednog mjeseca.

 

Mogu li koristiti Ultra Flat dokup na kombinovanom paketu?

Korisnicima/pretplatnicima paketa usluge sa kombinovanim načinom plaćanja nije omogućeno korištenje opcije dokupa Ultra Flat. Ultra Flat opcija dokupa namjenjena je prepaid korisnicima mobilne telefonske usluge.

 

Nakon primljene poruke sa broja 06202020 da li se vrši naplata i na koji način mogu da odjavim servis?

Radi se o servisu 06202020 kompanije NTH Media. Ako korisnik želi da se odjavi sa servisa, način deaktivacije usluge TOP je slanje poruke sadržaja: STOP TOP na broj 06202020. Ukoliko korisnik pošalje i samo riječ STOP, također će se uspješno odjaviti.

 

Kako mogu produžiti validnost preostalog kredita?

Nakon isteka vremena upotrebe kredita, period validnosti korisnik može produžiti dopunjavanjem Ultra računa. Korisnik ima i dodatnu mogućnost iskorištenja preostalog kredita jednokratnim dokupom opcije „produženje vremena upotrebe kredita“.

Dokup opcije se naplaćuje 0,50 KM (sa PDV-om) i omogućava produženje vrijeme upotrebe kredita u periodu od 7 dana:

 • izborom opcije u okviru USSD menija *110#,
 • slanjem SMS poruke sa ključnom riječi PRODUZI na 061 110.

Istekom perioda od 60 dana, korisnik stiče mogućnost ponovnog dokupa opcije.

 

Kako se aktivira Ultra Flat opcija?

Ultra Flat se aktivira putem pozivom koda *105*0*0#, a deaktivacija se vrši automatski po isteku perioda validnosti.

 

Kako aktivirati SoS kredit?

Aktivacija „SoS kredita“ vrši se na zahtjev korisnika, slanjem besplatne SMS poruke iz BH Mobile mreže na broj 061 11 077. Preduslov za korištenje „SoS kredita“ je da je pozivalac aktivan korisnik BH Telecoma  posljednjih godinu dana, da nema već aktiviran kreditni limit, te da na svom računu posjeduje manje od 0,20 KM.

 

Kako promijeniti Ultra tarifu?

Za promjenu Ultra tarife potrebno je pozvati broj 1204 i slijediti govorne upute, te odabrati željenu opciju PROMJENE.

 

Na koji način mogu konfigurisati uređaj Huawei CarFi?

Huawei CarFi omogućava povezivanje vaših prenosnih uređaja sa wifi mrežom.

Konfiguracija CarFi modema:

 • nakon što ste aktivirali CarFi, potrebno je da se povežete sa uređajem putem wifi mreže,
 • na uređaju pretražite Huawei-CarFi i povežite se sa njim,
 • unesite PIN koji ste dobili uz CarFi,
 • za konfiguraciju CarFi uređaja potrebno je da sa Play Store (android) instalirate aplikaciju Huawei HiLink,
 • kada pokrenete aplikaciju potrebno je da isključite PIN na SIM kartici, to možete uraditi na sljedeći način: Kliknite na zubčanik u desnom gornjem ćošku, nakon toga kliknite na Device, ukucajte PIN od SIM kartice i kliknite na Disable PIN Verification,
 • ako koristite mInternet karticu, CarFi je već podešen da radi sa njima i ne morate više ništa podešavati,
 • ako želite podesiti novu pristupnu tačku(APN) potrebno je uraditi sljedeće:

Kliknite na Network, APN, New, i ukucajte APN koji želite da koristite. Kliknite na Network i uključite Mobile data, ako već nije uključeno.

 

Mogu li USB modem BH Telecoma koristiti u inostranstvu?

Naravno da možete. Preporučujemo da prije nego krenete na put provjerite najpovoljnije partnere za GPRS roaming, jer se cijene i tarifni modeli mogu značajno razlikovati od jednog do drugog operatora. Također, preporučujemo da kontrolišete na upravljačkom programu Vašeg modema broj sesija i količinu prenesenih podataka.

Imam problem s logiranjem na www.bhmobile.bhtelecom.ba?

Na www.bhmobile.ba potrebno je uraditi registraciju korisnika. To se radi promjenom passworda i zahtjevom za novi password . Nakon toga korisnik se može probati logirati na portal unoseći broj u formatu 06xxxxxxx i password pazeći na mala i velika slova.

 

Promijenio sam stari mobitel na novi smartphone i sada mi se dešava da SIM kartica koju imam 10 godina  radi u starom mobitelu, ali ne i u novom. Šta mogu uraditi?

Posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma i ponesite spornu SIM karticu i novi telefon na provjeru. Ako ustanovimo da vaša SIM kartica ne radi u novom mobitelu zbog zastarjelosti, zamijenit ćemo Vam je novom.

Na koji način mogu napraviti promjenu korisničke šifre?

Korisnik svoju šifru može promijeniti na sljedeće načine :

 • putem web stranice BH Telecoma www.bhtelecom.ba (potrebno je da se prijavite sa svojim korisničkim podacima na dio portala namijenjen za korisnike),
 • na prodajnom mjestu BH Telecoma, uz obavezni prikaz osobnih dokumenata,
 • pozivom na besplatni broj 1444 sa broja telefona koji je u bazi BH Telecoma zaveden na ime nosioca xDSL usluge.

 

Kako mogu napraviti promjenu korisničkog imena?

Zahtjev za promjena korisničkog imena možete napraviti isključivo na prodajnom mjestu BH Telecoma.

 

Na koji način mogu napraviti promjenu određenog xDSL/net paketa?

Promjenu xDSL net paketa usluga možete napraviti putem web stranice BH Telecoma (www.bhtelecom.ba) , dok za sve ostale pakete usluga promjenu možete izvršiti na prodajnom mjestu BH Telecoma.

 

Kako mogu privremeno isključiti neku od xDSL usluga?

Privremena deaktivacija ili isključenje xDSL usluga je moguće izvršiti na prodajnom mjestu BH Telecoma i to na period od 3 mjeseca. Ponovnu aktivaciju je moguće izvršiti prijevremeno na prodajnom mjestu BH Telecoma, odnosno aktivacija će se izvršiti automatskim putem nakon isteka perioda koji je korisnik u zahtjevu naveo.

 

Kako mogu pratiti potrošnju određenog xDSL paketa usluga?

Potrošnju možete pratiti putem BH Telecom-ove web stranice www.bhtelecom.ba. Potrebno je da se prijavite sa svojim korisničkim podacima na dio portala namijenjen za korisnike.

 

Posjedujem modem BH Telecoma i dodatni wireless router.  Na koji način mogu podesiti wireless?

Sva podešavanja wireless mreže u navedenom slučaju vršite na dodatnom uređaju, neovisno od modema BH Telecoma. Sve što je potrebno jeste da dodatni uređaj spojite u bilo koji slobodan port na BH Telecom modemu (korisnici xDSL usluge), odnosno u port broj 1, ako ste korisnik moja TV usluge, te da wireless konfigurišete po uputstvu koji ste dobili uz kupljeni uređaj.

 

Posjedujem modem BH Telecoma sa wifi opcijom, na koji način mogu izvršiti aktivaciju wireless mreže?

Potrebno je pozvati besplatni broj 1444 ili poslati e-mail na: podrska@bhtelecom.ba.

 

Na koji način mogu provjeriti trenutnu brzinu internet konekcije?

Brzinu internet konekcije možete testirati uz pomoć web stranica kreiranih za tu namjenu. Jedna od najpoznatijih je www.speedtest.net.

 

Šta mogu učiniti ako mi je internet spor?

Provjerite koristite li programe na računaru koji generiraju određeni promet i time usporavaju vezu (npr: torrenti). Redovno održavajte računar i čistite od virusa.

 

Nisam u mogućnosti pristupiti modemu BH Telecoma sa podacima sa kojim sam ranije pristupao. U čemu je problem?

Modemi BH Telecoma su uvršteni u automatski sistem konfiguracije (ACS), te je pristup prvenstveno radi zaštite sigurnosti korisnika i usluge, onemogućen.

U slučaju potrebe za naprednom konfiguracijom korisnici se mogu obratiti putem standardnih kanala podrške – na broj 1444 ili putem e-maila podrska@bhtelecom.ba.

 

Nakon unosa korisničkog imena i šifre, ne mogu ostvariti konekciju, dobijam grešku "691"?

Greška „691“ se odnosi neispravan unos jednog od korisničkih podataka (username ili password). Također, greška se može javiti ukoliko račun za xDSL uslugu nije izmiren.

 

Testirana brzina xDSL usluge je manja od one zagarantovane paketom koji koristim. Šta mogu uraditi?

Prije svega je neophodno brzinu konekcije testirati isključivo putem žičane veze, dakle dok je računar/laptop kablom spojen direktno na modem BH Telecoma. Test brzine urađen na wifi mreži nije relevantan pokazatelj eventualnog odstupanja. Stranica na kojoj možete izvršiti testiranje je www.speedtest.net.

U slučaju da je brzina testirana na navedeni pravilan način manja od zagarantovane paketom, potrebno se obratiti podršci korisnicima.

 

Pokušavam da se prijavim na Skype, Facebook, Twitter, Google Hangouts, Viber (ili neki drugi servis koji nije u vlasništvu BH Telecoma), ali mi ne uspijeva dok ostale web stranice otvaram normalno. Šta da radim?

BH Telecom nije odgovoran za bilo koju uslugu ili servis koje nisu u vlasništvu ili ponudi BH Telecoma.

 

Dobio sam previsok račun za XDSL, kako mogu biti siguran da li se radi o zloupotrebi i šta da radim u slučaju iste?

Potrebno je da se prijavite sa svojim korisničkim podacima na dio portala www.bhtelecom.ba namijenjen za korisnike. Pritiskom na opciju „xDSL“ sa lijeve strane otvara se mogućnost detaljnog pregleda stanja za tekući mjesec. Uvidom u polje „MAC-adresa“ korisniku se omogućava detaljan pregled MAC adresa sa kojeg je izvršena konekcija.

Ukoliko korisnik posjeduje jedan računar i pri tome ne koristi svoj xDSL račun sa druge lokacije MAC adresa uvijek mora biti ista. U slučaju da korisnik primijeti da je konekcija korištena sa drugih MAC adresa (koje nisu u njegovom vlasništvu), potrebno je da hitno napravi promjenu korisničke šifre.
Zloupotrebu korisničkog računa korisnik može prijaviti u najbližoj Policijskoj upravi.

 

Koje su pristupne brzine koje je moguće ostvariti u sklopu L.net paketa?

Pristupne brzine koje je moguće ostvariti, u zavisnosti od lokacije i raspoloživosti mreže su slijedeće:

 • HSDPA –do 14Mbit/s
 • UMTS – do 384 kbit/s u downloadu
 • EDGE – do 220 kbit/s u downloadu
 • GPRS – do 80 kbit/s u downloadu

 

Kako mogu provjeriti stanje potrošnje za uslugu L.net?

Potrebno je da putem web stranice BH Telecoma izvršite aktivaciju BH Line portala (opcija „aktivirajte BH Line portal“ ili na direktni link: http://www.bhtelecom.ba/bhline_portal_aktivacija.html) na broj za koji se vezuje usluge L.net.

Nakon uspješno izvršene aktivacije putem web stranice BH Telecoma, potrebno je da pozovete 1444, kako bi se aktivacija uspješno završila.

 

DODATNE USLUGE (hosting/e-mail)

 

Primio sam e-mail od BH Telecoma u kojem se traži da pošaljem svoje korisničke podatke: username i password. Da li sam dužan dostaviti te podatke?

BH Telecom ni u kom slučaju neće tražiti od korisnika da dostavi svoje korisničke podatke.

Ovakvi e-mailovi su zlonamjerni, nisu poslani od strane BH Telecoma i ni u kom slučaju niste dužni odgovarati na iste. E-mail je potrebno izbrisati i ne odgovarati na isti.

 

Ne mogu primati niti slati mailove putem Outlook Express-a. Kako da riješim problem?

Potrebno je prije svega testirati primanje/slanje e-maila putem web maila (direktni link https://webmail.bih.net.ba). Ukoliko sve funkcioniše preko web mail-a korisnik je dužan provjeriti ispravnost konfiguracije e-maila na samom Outlook express-u.

Ispravnost konfiguracije je moguće provjeriti uz pomoć konfiguracijskog file-a na našoj web stranici (http://www.bhtelecom.ba/uputstva_express0.html).

Napominjemo da BH Telecom nema administraciju nad vašim Outlook Express-om.
Ukoliko se primanje/slanje e-mail-ova ne može obaviti putem web mail-a potrebno je kontaktirati podršku na 1444.

 

Da li je moguće da na G hosting BH Telecoma izvršim preusmjeravanje svoje domene?

Preusmjeravanje domene na G hosting BH Telecoma nije moguće. Ukoliko već zakupljenu domenu želite usmjeriti na hosting BH Telecoma, to možete učiniti na dva komercijalna hosting paketa – winOS ili linOS.

 

Na koji način mogu koristiti i aktivirati uslugu „Email2SMS“?

Uslugu Email2SMS možete aktivirati putem portala BH Telecoma (www.bhtelecom.ba).

Nakon što se logujete sa Vašim korisničkim podacima, u izborniku sa lijeve strane možete izabrati opciju „Postavke“- „Email2SMS postavke“ u okviru koje možete aktivirati dvije usluge :

 • SMS notifikacija – pri čemu na Vaš broj mobitela dolazi SMS poruka sa obavještenjem o primitku e-maila i
 • e-mail2SMS postavke –pri čemu se cijeli e-mail isporučuje na Vaš mobilni uređaj u najviše 6 SMS poruka.

Usluga SMS notifikacija se ne tarifira, dok se usluga Email2SMS tarifira po važećem Cjenovniku.

 

 Na koji način mogu promijeniti postavke imena pošiljaoca na webmail-u?

Ove postavke mijenjate sami, na web stranici BH Telecoma (www.bhtelecom.ba). Nakon što se logujete sa Vašim korisničkim podacima, izaberete iz izbornika sa lijeve strane opciju „Postavke“ - „Webmail postavke“, te mijenjate unos imena i prezimena.

 

Najčešći razlog zašto korisnik ne može primati e-mailove

Najčešći razlog je popunjen kapacitet e-maila, odnosno popunjen inbox na korisničkom webmail-u.

Prikaz popunjenosti kapaciteta je vidljiv po logovanju na Webmail, na prikazu sa lijeve strane ekrana i izražen je u postotcima.

Potrebno je obrisati stare e-mailove (putem Webmail-a) i na taj način osloboditi kapacitet Vašeg e-maila. Nakon pražnjenja određenog foldera i brisanja nepotrebnih e-mailova, neophodno je isprazniti i „trash“ folder (mjesto gdje odlaze svi izbrisani sadržaji),  kako bi e-mailovi bili trajno izbrisani.

 

Imam potrebu da provjeravam e-mail sa više računara. Kako da izbjegnem mogućnost da gubim e-mailove otvaranjem na više lokacija?

Prilikom konfiguracije mail klijenta, neophodno je da na svim lokacijama postavite IMAP protokol. Na taj način će kopije e-mailova ostati na serveru, te ćete izbjeći mogućnost da otvaranjem e-mail klijenta na jednoj lokaciji gubite kopiju mailova na serveru.

 

Na koji način mogu provjeriti popunjenost  e-mail inboxa Zimbra?

Potrebno je da nakon prijave na korisnički webmail Zimbra, strelicu miša pozicionirate u gornji, desni ugao ekrana – Vaše Ime i Prezime/Ime kompanije. Prikazat će Vam se postotak popunjenosti e-mail inboxa.

 

Kako se zaštiti od hakerskih napada?

Hakerski upad u vaš računar ovisi o:

 • operativnom sistemu koji koristite,
 • programima koje koristite,
 • tome šta radite kada ste na internetu,
 • samom računaru (hardveru).

Naime, praksa među hakerima na internetu jeste korištenje računara koji je stalno spojen na internet kao „odskočna daska“ za daljnje napade. Pri tome je vrlo teško ustanoviti odakle je napadač zapravo došao, a sva šteta koju haker počini napadajući druge računare izgledat će kao da je izazvana s vašeg računara.

Različiti su načini na koje haker ostvaruje upad u računar. Naprimjer, e-mailom možete dobiti program koji će kada ga pokrenete prikazati neku šarenu i veselu animaciju, te (prividno) završiti s radom, no u pozadini će se useliti u vaš sistem, ostati trajno aktivan i možda tek za nekoliko dana početi s malicioznim djelovanjem. Kao što su brisanje vaših podataka ili pritajeno davanje potpunog pristupa vašem računaru drugim osobama putem interneta. Takvi se programi obično nazivaju 'trojanski konji'. Pogotovo su opasni programi sumnjivog porijekla, za koje niste sigurni koju funkciju imaju.

Korištenjem programa kao što su instant messaging klijenti, chat-klijenti, web-server software, database - dakle bilo kojeg programa u interaktivnoj vezi s nekim drugim računarom na internetu  izlažete svoju IP adresu i identitet javnosti.

Mi želimo da prednosti xDSL-a koristite samo vi, a ne i hakeri. Stoga preporučujemo oprez pri instaliranju programa sumnjivog porijekla i prihvatanju i otvaranju e-mail poruka nepoznatog pošiljaoca i sumnjivog sadržaja.

Zaboravio sam password za pristup hostingu, šta da radim?

Potrebno je da pozovete Službu za podršku korisnicima, putem besplatnog broja 1444, obavezno sa telefona registrovanog na istu osobu/kompaniju na koji je registrovana usluga hostinga, te zatražite promjenu passworda.

 

Na koji način kreiram i administriram domenske e-mail accounte?

Da biste pristupili Control panelu za administraciju domenskih mail account-a, potrebno je da se logujete sa Vašim korisničkim podacima na web stranicu BH Telecoma (www.bhtelecom.ba), te izaberete iz izbornika opciju „Postavke“ – „Hosting postavke“ – „Email Hosting Control Panel“. U okviru ove opcije vršite dodavanja novih i izmjene postojećih domenskih e-mail accounta.

 

U posljednje vrijeme primam veliki broj e-mailova sa jedne (nepoznate) e-mail adrese, što ometa normalnu funkciju e-maila. Šta da radim?

U pitanju je spamerska aktivnost nastala kao posljedica virusa ili otvaranja zaraženih web sadržaja, te su pristupni podaci za vaš  e-mail ugroženi.

Potrebno je hitno napraviti promjenu lozinke (putem web stranice BH Telecoma ili pozivom Kontakt centra za podršku korisnicima 1444).

 

Kako da aktiviram besplatni G/BIZ hosting putemweb stranice BH Telecoma?

Potrebno je da se logujete na web stranicu BH Telecoma (www.bhtelecom.ba) sa Vašim korisničkim podacima (username i password). U izborniku sa na vrhu  je potrebno odabrati opciju „xDSL“, te potom sa lijevog izbornika „Hosting aktivacija“.

Potrebno je štrihirati opciju „aktiviraj G/BIZ hosting“, te kliknuti na „pošalji zahtjev“.

Korisnik će dobiti obavještenje na mail o uspješnoj aktivaciji G/BIZ hostinga, sa svim podacima za pristup.

 

Na koji način mogu preusmjeriti domenu zakupljenu kod drugog providera na hosting BH Telecoma?

Često korisnici hosting usluge BH Telecoma imaju potrebu da održavaju svoj web site i e-mailove na domeni koja nije u vlasništvu BH Telecoma (domene koje su u vlasništvu BH Telecoma su: com.ba, shops.ba, dza.ba, game.ba, tech.ba, prof.ba, ind.ba, stud.ba i iam.ba). Npr. Ukoliko klijent želi da se web stranica  naziva "firma.ba", umjesto npr. "firma.com.ba".

U takvim slučajevima potrebno je prvo da registruju (zakupe) domenu kod ovlaštenog distributera i da tu domenu zatim preusmjere na hosting BH Telecoma.

Preusmjeravanje domene se radi preusmjeravanjem na DNS servere BH Telecoma koji su zaduženi.

Ti DNS serveri su:

·         ns.com.ba (195.222.33.188)

·         ns2.com.ba (195.222.33.187)

·         ns3.com.ba (80.65.85.135)

Korisnik mora dati informaciju ovlaštenom distributeru da želi preusmjeriti domenu i navesti mu nazive i IP adrese DNS servera BH Telecoma. Tek nakon što ovlašteni distributer tehnički realizuje preusmjeravanje, domena će se "resolvati" (razrješavati) na internet mreži i korisnički web site će se moći otvoriti u web browseru, te će njegova e-mail komunikacija (mailovi na domeni) profunkcionisati.

 

Koja su ograničenja za slanje/kapacitet e-mailova?

Maksimalna veličina privitka (attachmenta) prilikom slanja email-a je do 95MB.

 

Na koji način mogu pristupiti FTP serveru BH Telecoma?

Našem FTP serveru je moguće pristupiti kao "anonymous" (nije potrebna autorizacija).

Adresa servera je ftp.bih.net.ba i konekciju možete izvršiti iz browsera ili pomoću nekog FTP programa.

Ukoliko koristite browser dovoljno je u adress polje unijeti adresu: ftp://ftp.bih.net.ba

Za pristup pomoću FTP programa unosite sljedeće podatke:

 • Adresa servera: ftp.bih.net.ba
 • Port: 21
 • Login: anonymous
 • Password: vaša e-mail adresa

Navedeni server se ne koristi za upload korisničkih web stranica.

 

Koja je adresa Proxy servera BH Telecoma?

Adresa proxy servera je proxy.bih.net.ba

Šta je moja TV?

Moja TV je televizija prilagođena korisniku koja nudi niz pogodnosti. Moguće je formirati listu omiljenih programa, slušati radio, snimati sadržaj koji možete gledati kada želite, pauzirati emisiju, napraviti podsjetnike na vrijeme gledanja omiljenog programa.

 

Premještao sam opremu koju koristim za moja TV uslugu, na koji način vršim ponovno spajanje?

Ponovno spajanje je potrebno izvršiti po priloženoj shemi.

U port broj 1 na modemu BH Telecoma je potrebno uključiti računar ili dodatni router, port broj 2 i 3 su mapirani za STB 1 i 2, dok je u port broj 4 potrebno uključiti VOIP adapter/telefon.

 

Koji maksimalan broj TV prijemnika mogu koristiti u sklopu moja TV usluge?

U sklopu moja TV usluge je omogućeno korištenje najviše tri TV prijemnika. Za realizaciju dodatna dva priključenja potrebno je iznajmiti dodatni (drugi i/ili treći) STB uređaj, a priključenje će biti realizovano u skladu sa tehničkim mogućnostima.

Prijava dodatnog STB uređaja se može izvršiti pozivom na broj 1444.

 

Kako koristiti vodič TV programa?

Kako biste ušli u vodič TV programa, pritisnite tipku menu na daljinskom upravljaču, izaberite opciju TV i unutar nje programski vodič. Kanale možete prelistavati putem tipki ▲(gore) i ▼(dole). Kada pronađete program koji želite gledati, pritisnite tipku OK da ga aktivirate. U vodiču TV programa, možete pristupati dodatnim alatima za upravljanje kanalima/programima. Potrebno je samo da označite kanal/program kojim želite upravljati, a zatim da pritisnete plavu tipku na daljinskom upravljaču da biste aktivirali alate kanala/programa, što Vam omogućava slijedeće:

 • podešavanje podsjetnika za odabrani sljedeći program,
 • podešavanje snimanja za odabrani sljedeći program,
 • emitovanje programa koji su završili (samo za programske kanale koji se automatski snimaju),
 • otključavanje odabranog kanala.

 

Kako izvršiti snimanje programa?

Samo oni programi iz odabranih kanala koji su označeni kao mogući za snimanje mogu se snimiti. Da biste snimili neki program, morate prvo aktivirati vodič TV programa (pritisnite tipku menu na daljinskom upravljaču moja TV, opcija TV/Programski vodič). Prebacite na program koji želite snimiti i pritisnite plavu tipku na daljinskom upravljaču da biste aktivirali alate kanala/programa. Ako je moguće snimiti taj program, stavka snimanje bit će prikazana u listi alata. Odaberite je i potvrdite zahtjev za snimanje, a nakon toga odabrani program bit će obojen u vodiču TV programa, koji pokazuje da je podešen za snimanje. Kada snimanje programa bude završeno, snimljeni program će se pojaviti u sekciji „moji snimci“. Sistem moja TV omogućavat će snimanje određene količine željenog sadržaja zavisno od izabranog paketa moja TV usluge. Snimljeni sadržaj je moguće gledati sve dok ga ne izbrišete iz snimljenih sadržaja.

 

Kako snimati i gledati TV program?

Idite u sekciju „moji snimci˝ uz pomoć liste snimaka koju ste kreirali. Prelistavajte je putem tipki ▲(gore) i ▼(dole) da biste odabrali snimljeni program koji želite gledati, a zatim odaberite zelenu tipku. Sve personalne snimke možete gledati, pauzirati, premotavati unaprijed, premotavati unazad i zaustavljati, baš kao i sa VCR/DVD-jem.

 

Šta je vremenski pomjerena TV (Time shift)?

Naknadno gledanje snimljenog programa raspoloživo je na odabranim kanalima koji su označeni kao autorecordable (autopresnimanje). Programi sa kanalima koji imaju autopresnimanje snimaju se da bi se naknadno gledali. Da biste gledali neki program koji je prošao, morate prvo aktivirati vodič TV programa (pritisnite tipku menu, opcija TV/orogramski vodič na daljinskom upravljaču). Okrenite na program koji želite gledati i pritisnite plavu tipku na daljinskom upravljaču da biste aktivirali alate kanala/programa. Ako je taj program snimljen, stavka emituj snimak bit će prikazana u listi alata. Odaberite je i potvrdite zahtjev za emitovanje snimka, a nakon toga emitovanje vremenski pomjerenog programa će početi.

 

Šta omogućava opcija TV mozaik?

Opcija TV mozaik omogućava Vam da istovremeno gledate veći broj kanala. Iz menija izaberite opciju TV  (unutar ove opcije izaberite TV mozaik).

Šta omogućava usluga video na zahtjev (Video on Demand - VoD)?

Sistem videa na zahtjev u okviru moja TV omogućava Vam da odaberete i gledate video sadržaj na TV uređaju. Iz velike ponude igranih i crtanih filmova, možete odaberite jedan koji želite gledati. Kupljeni video sadržaj bit će Vam na raspolaganju 24 sata. U tom periodu možete gledati video sadržaj koji ste kupili u nekoliko dijelova ili čak nekoliko puta. Možete kupiti koliko god želite video sadržaja jednokratno.

 

Kako pregledati sadržaj videa na zahtjev?

Idite do sekcije video na zahtjev. Uz pomoć tipki ▲(gore) i ▼(dole) na daljinskom upravljaču možete pogledati sve kategorije filmova. Označite kategoriju koju želite gledati i pritisnite tipku OK. Na ekranu će se pojaviti lista filmova. Krećite se po toj listi uz pomoć strelica gore i dole da biste odabrali film koji želite gledati, a zatim odaberite tipku OK. Pojaviće se ekran sa detaljnim informacijama o filmu i zakupu filma. Koristite žutu tipku za kratki pregled filma (besplatno), a zelenu tipku za kupovinu i emitovanje odabranog filma, uz primijenu upute sa ekrana. U okviru kategorija, postoji kategorija „preporučeno“, koja Vam pomaže odabrati film koji želite gledati na osnovu statistike o filmovima koje ste prethodno pogledali.

 

Šta omogućava opcija Roditeljska kontrola?

Roditeljska kontrola omogućava Vam da zaključate kanale i programe neprimjerenog sadržaja. Kada želite pogledati zaključani program ili video sadržaj, dobit ćete zahtjev da unesete odgovarajući PIN broj. Kod prve upotrebe, postoji samo standardni korisnički profil za pretplatnički pristup aplikaciji moja TV (osnovni profil). Da bi se prijavili, morate unijeti PIN kod (koji se inicijalno dodjeljuje korisniku) koji štiti lične postavke korisnika. Kada korisnik uđe u moja TV portal, omogućeno mu je kreiranje dodatnih profila sa različitim postavkama (profil 1, profil 2), a nakon toga može odlučiti koji korisnički profil će koristiti za aktiviranje moja TV portala.

 

Kako podesiti opciju roditeljska kontrola?

Moja TV nudi veliki izbor TV kanala, filmova i TV programa koje možete besplatno gledati ili kupiti. Naravno, svaki roditelj postavlja pitanje o vrsti sadržaja kojem djeca mogu pristupiti.

Moja TV obezbjeđuje sistem roditeljske kontrole (zaključavanje), koji možete koristiti po svom nahođenju, a koji Vam omogućava da odlučite koje sadržaje mogu gledati vaša djeca.

Sistem roditeljske kontrole omogućava isključivanje pojedinačnih kanala sa liste dječijih kanala i blokiranje programa koji spadaju u određenu TV klasifikaciju. Na ekranu će se pojaviti lista korisničkih profila. Putem strelica gore i dole odaberite željeni korisnički profil, na kojem možete da uredite postavke roditeljske kontrole,a zatim pritisnite na tipku OK. Na ekranu će se pojaviti sekcija sa konfiguracijom roditeljske kontrole za odabrani korisnički profil, koji se sastoji od dva dijela – „gornji“ za izbacivanje kanala sa liste i „donji“ za definisanje klasifikacije korisnika.

Možete se prebacivati s jednog na drugi dio, putem tipki ▲(gore) i ▼(dole), a pojedinačni dio ćete odabrati ako pritisnete na tipku OK. Roditeljska kontrola u okviru konfiguracije kanala omogućava izbacivanje pojedinačnih kanala sa liste u okviru odabranog korisničkog profila – pretražujete po željenom kanalu kojeg možete izbaciti putem tipki ▲(gore) i ▼(dole). Pritiskom na tipku OK odabranog kanala pojavljuje se oznaka pored kanala, ukazujući da taj kanal neće više biti prisutan u listi kanala tog korisničkog profila. Ukoliko želite gledati zabranjeni program ili sadržaj na zahtjev, morate unijeti odgovarajući PIN broj da biste dobili pristup tom sadržaju.

 

Kako podesiti personalne postavke?

Portal moja TV omogućava konfigurisanje nekoliko različitih korisničkih profila u svrhu personalizovanog pregleda svakog pojedinca. Sekcija personalnih postavki omogućava korisniku da upravlja kako slijedi:

• personalizovani podaci za svaki korisnički profil (rang lista kanala, grafički pregled portala, podnaslovi/audio, jezik portala, dodavanje/brisanje/ preimenovanje korisničkih profila),

• roditeljska kontrola,

• PIN,

• medijske postavke (omjer postavki portala moja TV i omjer postavki Set Top Boxa); u opciji preporuke možete kontrolisati da li želite da Vam moja TV sistem daje preporuke TV emisija (opcija omogućena i u videoteci).

 

Moja TV – IPTV usluga nije u funkciji.  STB se ne može aktivirati/inicijalizirati. Šta da radim?

 • provjerite da li su  ispunjeni svi preduslovi za korištenje usluge moja TV

(aktivna moja TV usluga, uključen xDSL modem),

 • provjerite da li je STB uređaj ispravno priključen na naponsku mrežu,
 • provjerite da li ste ispravno spojili STB i TV prijemnik,
 • provjerite je li ethernet (mrežni) kabl ispravno priključen.

Ukoliko i nakon provjere moja TV – IPTV komponenta nije u funkciji, pozovite 1444, radi prijave kvara.

 

Koristim uslugu moja TV i na TV prijemniku imam sliku, ali ne i zvuk. Kako da riješim problem?

Potrebno je provjeriti sljedeće:

 • da li su kablovi do kraja i ispravno uključeni,
 • provjeriti da nije upaljena opcija MUTE na vašem TV prijemniku.

Ukoliko i nakon provjere problem nije riješen pozovite 1444, radi prijave kvara.

 

Koristim uslugu moja TV i na TV prijemniku imam zvuk, ali ne i sliku. Kako da riješim problem?

Potrebno je provjeriti sljedeće:

 • da li su kablovi do kraja i ispravno uključeni,
 • da li ste prebacili televizor na vanjski izvor slike i da li je televizor uključen.

Ukoliko i nakon provjere problem nije riješen pozovite 1444, radi prijave kvara.

 

Daljinski upravljač ne reaguje, nisam u mogućnosti prebacivati kanale ili upravljati tonom. Šta mogu uraditi?

 • provjerite ispravnost baterija, a po potrebi zamijenite ih novim,
 • ukoliko su baterije ispravne, potrebno je restartovati STB uređaj (isključiti/uključiti), te testirati,
 • ukoliko koraci 1 ili 2 nisu dali rezultat, prijavite problem putem nekog od dostupnih kanala podrške.​ 

 

Korisnik sam jednog od moja TV paketa i posjedujem VOIP telefon. Sada bih želio vratiti stari fiksni telefon umjesto novog VOIP broja. Postoji li mogućnost da ponovno vratim svoj raniji fiksni telefonski broj?

Stari broj je moguće ponovno dobiti, ukoliko isti nije u međuvremenu dodijeljen drugom korisniku.

 

Kako aktivirati slanje poruka putem VoIP servisa?

Aktivacija SMS poruka se vrši slanjem poruke sadržaja „start“ na broj 900. Ukoliko je prijava uspješno završena, korisnik će dobiti poruku od SMS centra da je prijava uspješna.

 

Prezentacija broja pozivaoca na VoIP telefonu nije u funkciji. Na koji način mogu riješiti taj problem?

Ukoliko posjedujete neki od Siemens telefonskih aparata, potreban je unos koda za aktivaciju prezentacije broja pozivaoca. Način aktivacije i kod za pojedine telefone dati su u sljedećoj tabeli:

Model telefona

Način aktivacije

Siemens S680

<MENU> 8594762001 12985 12604 04380 <OK>

Siemens S790

<MENU> *#05#4762001 36270 35226 43450 <OK>

Siemens C380

<MENU> 7494762001 19026 19250 27410 <OK>

 U slučaju poteškoća sa unosom kodova kontaktirajte nas putem nekog od dostupnih kanala podrške.

 

U okviru moja TV Full paketa posjedujem telefonski priključak geografske numeracije (033,035,030,..). Da li sam u mogućnosti koristiti usluge na IPTV-u koje imaju korisnici VOIP telefona (negeografske numeracije 070)?

Usluge kao što su: lista poziva (propuštenih, biranih, dolaznih) na TV prijemniku, preuzimanje dolaznog poziva po indikaciji na TV prijemniku, identifikacija pozivajućeg broja na TV prijemniku, odbijanje poziva i upravljanje pozivima putem IPTV-a, IPTV adresar i poziv sa IPTV menija „ne uznemiravaj“ su moguće samo za negeografsku 070 numeraciju i nisu primjenjive za geografsku (033,032,..) numeraciju.

 

Na koji način mogu izvršiti aktivaciju dodatnog HD paketa kanala u sklopu mojaTV usluge?

Zahtjev za aktivaciju HD kanala je moguće uraditi pozivom na 1444 ili na nekom od prodajnih mjesta BH Telecoma.

 

Želim uvesti moja TV uslugu, ali imam potrebu za većom brzinom internet pristupa od standardne. Da li je to moguće?

Korisnici multimedijalnih Moja TV paketa mogu birati brzinu interneta kroz sedam ponuđenih opcija novih paketa MojaTV Net i Full.

 

Na koji način mogu podnijeti zahtjev za korištenjem još jednog STB uređaja ?

Zahtjev za dodatni STB uređaj možete podnijeti pozivom na 1444 ili na najbližem prodajnom mjestu BH Telecoma.

 

Koji PIN treba da unesem da bih koristio moja TV commerce uslugu i šta da radim u slučaju da ne znam PIN?

Za korištenje moja TV commerce usluge koristite osnovni PIN, koji unosite prilikom pokretanja moja TV usluge.

Ukoliko sta zaboravili ili niste zapisali osnovni PIN, potrebno je da sa VOIP telefona pozovete besplatni broj 1444 i zatražite dodjelu PIN-a.

Ako ste korisnik moja TV Net paketa i nemate VOIP telefon, promjenu možete tražiti slanjem e-maila sa bih.net.ba adrese na: podrska@bhtelecom.ba.

 

Da li kao korisnik moja TV usluge mogu izvršiti kupovinu mobilnog uređaja iz ponude BH Telecoma, uz pogodnosti?

Korisnicima moja TV paketa je omogućena kupovina isključivo onih uređaja koji u važećem Cjenovniku uređaja imaju istaknutu cijenu za moja TV pakete.

 

Da li je moguće gledati moja TV paket na telefonu/tabletu?

Ukoliko korisnik već ima aktiviranu moja TV uslugu, istu je moguće koristiti na smart uređaju sa android operativnim sistemom aktiviranjem Multiscreen aplikacije (tarifira se 3,5 KM sa uračunatim PDV-om po uređaju).

Tekstualno uputstvo za aktivaciju dostupno je na sljedećem linku:

https://bhtelecom.ba/fileadmin/multiscreen_kod.pdf

Video uputstvo za aktivaciju je dostupno na sljedećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=79y6npmBhFw&feature=youtu.be

 

Na koji način se vrši aktivacija Multiscreen usluge?

Korisnik instalira aplikaciju moja TV sa Google Store-a. Prilikom pokretanja aplikacija će tražiti autorizacijski kod. Autorizacijski kod se može pročitati na STB-u pritiskom na tipku meni, postavke, dodaci i izborom na autorizacijski kod uređaja.

Detaljni opis aktivacije je dostupan na portalu na sljedećem linku:

http://www.mojatv.ba/multiscreen.html

 

Na koji način mogu zabraniti korištenje moja TV commerce usluge?

U slučaju da korisnik ne želi koristiti moja TV commerce uslugu, potrebno je da podnese zahtjev za njenu zabranu. Zahtjev se podnosi na prodajnim mjestima BH Telecoma ili pozivom na besplatan broj 1444.

Korisnik može postaviti zabranu usluge odvojeno za dopune putem:

 • mobilne komponente (mobilnog broja),
 •  fiksne komponente (fiksnog broja i sa TV prijemnika).

Zahtjev za ukidanje zabrane može se podnijeti isključivo na prodajnim mjestima BH Telecoma.

 

Zašto ne mogu da šaljem/primam SMS poruke na usluzi moja TV?

Da bi ste mogli slati/ primati poruke potrebno je izvršiti aktivaciju slanjem SMS poruke sadržaja „START“ na broj 900.

Ukoliko je aktivacija pravilno izvršena dobit ćete povratnu poruku od BH Telecoma.

 

Zašto na pojedinim programima u sklopu usluge moja TV nema prevoda?

Pojedini kanali nemaju sami po sebi prevode na druge jezike, niti se tako distribuiraju. BH Telecom šalje kanale kako ih prima sa satelita. Svi kanali u ponudi moja TV koji imaju subtitlove na našem jeziku i kao takve nudimo korisnicima.

 

Kako provjeriti na koliko je uređaja aktivan Multiscreen i kako izvršiti deaktivaciju?

Putem STB-a otvori se meni, postavke, upravljanje uređajima i tu se vide svi prijavljeni uređaji. Na tipku OK dobijemo opciju za eventualno odspajanje uređaja sa Multiscreen aplikacije.

 

Na koji način se vrši upravljanje domenskim e-mail adresama na hosting paketima BH Telecoma?

Nakon što je korisnik aktivirao hosting paket i aktivirao domenu ( com.ba ili preusmjerio .ba domenu na svoj hosting server) na web stranici BH Telecoma će se u tabu Hosting pojaviti opcija Email Hosting Control Panel. Klikom na link otvorit će se meni za administriranje dodatnih e-mail adresa, gdje korisnik može otvarati nove e-mail adrese,  brisati postojeće, resetovali lozinke i ažurirati korisničke podatke.

 

Da li je moguće istovremeno koristiti email adrese @bih.net.ba na računaru, portalu i npr. mobilnom aparatu?

Da moguće je, ali da bi svi e-mailovi bili dostupni potrebno je da korisnik e-mail klijente na računaru i mobilnom aparatu podesi prema upustvu sa postavkama za imap.

Upustva za podešavanja su dostupna na portalu na sljedećim linkovima:

https://www.bhtelecom.ba/uputstva_outlook00.html

https://www.bhtelecom.ba/privatni_email.html

 

Nisam u mogućnosti slati ili primati e-mail poruke putem mail klijenta. Šta da radim?

Provjerite postavke incoming i outgoing mail servera: incoming mail server: in.mail.bih.net.ba outgoing mail server: out.mail.bih.net.ba. Provjeriti da li je uključena opcija „My outgoing server requires authentication“.

 

Na koji način se vrši aktivacija Snimalice?

Snimalica se aktivira na STB-u tako što pritisnemo meni, aktivaciju usluga, izaberemo željeni paket i potvrdimo sa OK. Nakon unosa pina snimalica će biti aktivirana.

Upustvo za korištenje usluge je dostupno na linku u nastavku: http://www.mojatv.ba/6865.html

 

Da li je moguće koristiti Snimalicu na mobilnom uređaju?

Ukoliko je Snimalica paket aktiviran na STB-u, reprodukciju i zakazivanje snimanja je moguće pokrenuti na STB-u kroz korištenje EPG-a, ali i sa android moja TV aplikacije koristeći tab TV VODIČ i MOJ SADRŽAJ, ukoliko korisnik koristi Multiscreen na mobilnom aparatu.

 

Da li je moguće aktivirati i koristiti Multiscreen moja TV paket na netFlat paketima?

Aktivacija Multiscreen je moguća samo na paketima moja TV usluge. Multiscreen se može koristiti na bilo kojoj vrsti internet paketa unutar BiH.

 

Da li je moguće instalirati Multiscreen i/ili MojaWebTV aplikaciju na SmartTV?

Da bi se koristile Multiscreen i MojaWebTV aplikacije, potrebno je da uređaj podržava Android operativni sistem i direktnu instalaciju sa Google Store-a.

 

Kolika je veličina mailboxa na serverima BH Telecoma?

Ukoliko se radi o bihnet e-mail adresi (test@bih.net.ba) ograničenje je 200 MB po mailboxu, ukoliko se radi o hostiranim email adresama (test@domena.com.ba) ograničenje je 1 GB po mailboxu.

 

Da li je moguće koristiti IPv6 adrese u paketima BH Telecoma?

Da ukoliko se radi o Netflet ili moja TV paketu moguće je aktivirati, tzv dual-stack mod gdje je korisniku pored ipv4 protokola omogućen i ipv6.

 

Da li je RTV taksa uračunata u pretplatu za moja TV uslugu i da li sam istu obavezan plaćati?

BH Telecom ne vrši potraživanje RTV takse i ista nije uključena u račun za uslugu moja TV. Pretplata za RTV taksu se plaća u skladu sa Zakonom o posjedovanju radijskog i TV prijemnika. Za dodatne informacije vezano za RTV pretplatu trebalo bi da se obratite Javnom Servisu RTV BiH.

 

Korisnik sam paketa moja TV Phone na koji način mogu izvršiti aktivaciju internet pristupa i koja je brzina?

Aktivaciju internet pristupa možete izvršiti pozivom na besplatni broj 1444, brzina je download 512/upload 128 kbps.

 

Korisnik sam moja TV Full paketa i zanima me šta uključuje Dodatni paket usluga za pozive prema BH Mobile mreži ­ Paket 100?

Paket 100 uključuje 100 besplatnih minuta za pozive prema brojevima BH Mobile mreže BH Telecoma u toku mjeseca. Obračunska jedinica za pozive je 1 sekunda. Besplatne minute koje ne potrošite, ne mogu se prenijeti u naredni mjesec.

 

MOJA WEB TV 

 

Šta je to internet TV i da li BH Telecom pruža ovu uslugu?


Internet TV ili TV putem interneta je za razliku od IPTV (Internet Protocol TV) sistem isporuke video sadržaja putem javne i otvorene internet mreže i to video sadržaja ograničene kvalitete.

Internet TV omogućuje da bilo gdje u svijetu pratite bilo koji program koji se na ovaj način emituje, ali uz brojna ograničenja. Prvo i najvažnije je kvalitet i garantirana propusnost.

S obzirom na karakter interneta kao globalne javne mreže nije moguće garantirati propusnost od izvora do prijema sadržaja.

S druge strane, zbog niže propusnosti internet veze (obicno 1 - 4Mbit) nije moguće obezbijediti protok video sadržaja visoke kvalitete.

Za internet TV prijemnik potreban je PC računar opremljen odgovarajućim softwarom. BH Telecom nudi mogućnost korištenja internet TV i to kroz uslugu moja web TV.

 

Da li je moguće koristiti MojaWebTV uslugu iz inostranstva i na koji način mogu  izvršiti aktivaciju?

MojaWebTV uslugu je moguće koristiti iz inostranstva. Izborom usluge na web stranici BH Telecoma (http://www.bhtelecom.ba/webtv.html), korisnik ima ponuđenu opciju REGISTRACIJE. Nakon izvršene registracije, korisnik će dobit e-mail zahtjev za potvrdom registracije i pristupne podatke (username i šifra).

Po potvrdi registracije, korisnik može izvršiti kupovinu paketa Moja webTV usluge tako što će izabrati period korištenja usluge i pokrenuti proces online plaćanja.

Cijene i uslovi usluga za koje korisnik inicira plaćanje putem web stranica BH Telecoma izražene su u KM i iskazane sa porezom na dodanu vrijednost.

Po prijemu potvrde o uspješnom završenom procesu plaćanja BH Telecom će omogućiti korištenje usluge i tada počinje zahtijevani period pružanja usluge.

Ostvareni internet saobraćaj u korištenju usluge korisniku se naplaćuje po Cjenovniku i uslovima internet servis providera.

 

Koji kanali su dostupni korisnicima moja web TV iz inostranstva?

Korisnicima moja web TV usluge je dostupno 19 bosanskohercegovačkih (regionalnih) TV kanala i 19 radio stanica, kad borave ili koriste uslugu izvan BiH. Lista omogućenih TV sadržaja:

1.

MTV IGMAN

11.

BEHAR TV

2.

TELEVIZIJA 5

12.

RTV ZENICA

3.

RTV GORAŽDE

13.

SMART TV

4.

RTV VOGOŠĆA

14.

NTV JATA

5.

TV USK

15.

DM SAT

6.

OSM

16.

NOVI PAZAR

7.

KANAL 6

17.

TV JASMIN

8.

NTV 101

18.

AMNA TV

9.

HIT BRČKO

19.

Moja TV Sport

10.

TV KISS

 

Aktivirao sam uslugu moja web TV, ali kada otvorim browser dobijem samo crn ekran i učitavanje kanala. Kako otkloniti kvar?

Potrebno je ažurirati vaše browser i flow player-a na zadnju verziju i pokušati ponovo.

U slučaju neuspjeha potrebno je funkciju usluge testirati putem drugog browsera.

 

Ne mogu da koristim uslugu moja web TV, iako sam ranije mogao? Šta da radim?

Potrebno je da uradite update Flow playera, te testirate uslugu putem drugog browsera (preporučujemo da koristite Google Chrome). Podsjećamo da je preduslov za korištenje usluge da ste korisnik BH Telecom interneta.

 

Zašto slika ledi na kanalima prilikom gledanja moja web TV usluge?

Uradite test brzine konekcije na našoj web stranici  i provjerite da li su upravljački programi, browser i flow player ažurirani na zadnju verziju. U slučaju da su ovi segmenti u redu, potrebno je kvar prijaviti putem dostupnih kanala podrške.

 

Da li se svako gledanje moja web TV plaća 1 KM?

Za korisnike interneta BH Telecoma, naplata se vrši samo jednom u toku mjeseca i iznosi 1KM + PDV.

 

Da li se na kanalima moja webTV može koristiti teletext?

U sklopu usluge moja web TV nije moguće koristiti uslugu teletexta.

 

Na koji način mogu izvršiti aktivaciju/deaktivaciju MojaWebTV usluge?

Potrebno je da nakon logiranja na korisnički portal, izabrati opciju moja TV i u meniju sa lijeve strane izaberete opciju „MojaWeb TV aktivacija“, te označite željenu aktivnost aktivirano/deaktivirano.

 

Šta je to PayPerView usluga i na koji način je mogu koristiti?

PayPerView usluga omogućava kupovinu događaja putem MojaWebTV usluge. Izborom kanala na kojem se emituje ponuđeni događaj, korisnik dobija obavještenje da se radi o događaju koji se jednokratno naplaćuje, te po kojoj cijeni i ima mogućnost potvrde kupovine ili odustajanja.

Kupio sam mobilni uređaj na ugovorni odnos prije nekoliko mjeseci. Koje mogućnosti imam na raspolaganju za kupovinu drugog/dodatnog uređaja?

Ukoliko ste već preko svog postpaid broja kupili jedan mobilni uređaj, drugi možete kupiti preko istog broja, samo bez popusta kojeg ste već ostvarili pri kupovini prvog uređaja. Mogućnost otplate na mjesečne rate i dalje ostaje na raspolaganju.

 

Mobitel mi se pokvario i ne znam gdje da isti predam na servis?

Mobilne uređaje namijenjene za servisiranje možete predati na bilo koje Vama najbliže prodajno mjesto BH Telecoma. Tokom trajanja servisnog perioda, na raspolaganju Vam nudimo besplatno korištenje zamjenskog mobilnog uređaja.

 

Kupio sam iPhone mobilni uređaj, ali moja standardna SIM kartica ne može da stane u isti, šta da radim?

BH Telecom se spremio da novu generaciju Smart telefona podrži sa specijalnim nano SIM karticama.

SIM kartice četvrte generacije za uređaj Iphone možete nabaviti na svim prodajnim mjestima BH Telecoma. Nano SIM kartica je za 40% manja i 15 % tanja od micro SIM kartice, a omogućava iste funkcionalnosti kao standardne SIM kartice.

 

Želim kupiti mobilni uređaj iz vaše ponude, ali isti nije dostupan na mom prodajnom mjestu, kako i gdje ga mogu nabaviti?

Rezervaciju vašeg mobitela možete izvršiti slanjem Vaših podataka (ime i prezime, adresa, grad stanovanja, kontakt telefon) na e-mail adresu: prodaja@bhtelecom.ba

 

Dolazim na kratak period u posjetu BiH, interesuje me kakva je pokrivenost mobilnim signalom i koje mogućnosti/opcije imam na raspolaganju za mobilni internet preko USB modema?

Za korisnike koji ne žele imati bilo kakvu vrstu ugovornog odnosa, BH Telecom je omogućio jednokratnu kupovinu USB 3G mobilnog modema, kao i Ultra internet pakete za pristup internetu.

Signalom BH Telecoma pokriveno je 98% teritorije BiH, uključujući i neka priobalna područja Jadranskog mora (Neum).

 

Na koji način se mogu zaštiti od nepravilne upotrebe uređaja i gubitka garancije?

Da biste spriječili negativne efekte i eventualno gubljenje garancije za uređaj, preporučujemo vam da sve uređaje koje kupite koristite prema uputstvima koji su vam dostavljeni uz garantni list.

BH Telecom vam skreće pažnju na realnu opasnost ukoliko pokušate izvaditi integrisanu bateriju iz mobilnog uređaja ili ako mehanički oštetite bateriju vašeg mobitela ili tableta.

Uređaji sa oštećenim baterijama se mogu zapaliti ili čak eksplodirati, dovodeći vas i vašu imovinu u opasnost. Ovako tretirani uređaji po proceduri gube garantne uslove za kupljeni uređaj.

Svako neovlašteno/nestručno pokušavanje vađenja baterija od strane korisnika može dovesti to oštećenja baterija, a potom i do pregrijavanja iste, što dovodi do zapaljenja. Svaka baterija koja nosi oznaku „non removable“ ( neodvojiva) je fiksni, neodvojivi, sastavni dio uređaja i kao takvog treba ga ostaviti i bez stručnog lica ne vaditi iz uređaja.

BH Telecom ne snosi dodatnu odgovornost za eventualne nesreće koje mogu nastati nepravilnim rukovanjem i upotrebom vaših uređaja.

OSNOVNE INFORMACIJE


Šta je program lojalnosti Bonus plus?

Program lojalnosti BH Telecoma Bonus plus je jedinstven model nagrađivanja kroz dodjelu bodova koji korisnici mogu koristiti u skladu sa svojim potrebama na brojne pogodnosti kao što su: popust na asembliranu uslugu pri kupovini novih uređaja iz ponude BH Telecoma, popust na mjesečnu naknadu, te dokup dodatnih usluga.

Detaljne informacije o Bonus Plus programu lojalnosti možete pogledati ovdje.

 

Kome je namijenjen program lojalnosti Bonus plus?

Program lojalnosti Bonus plus je namijenjen svim fizičkim licima, korisnicima usluga BH Telecoma. U Bonus plus mogu biti uključeni korisnici paketa na pretplatu, sa potpisanim ugovorom za usluge koje koriste u BH Telecomu i za iste dobijaju mjesečni račun. Također, u Bonus plus se mogu uključiti i Ultra (prepaid) korisnici, uz uslov da izvrše registraciju na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma.

 

Da li je učlanjenje u program lojalnosti Bonus plus besplatno?

Da, učlanjenje u program lojalnosti Bonus plus je potpuno besplatno.

 

Kako se učlaniti u program lojalnosti Bonus plus?

Zahtjev za registraciju korisnici mogu podnijeti :

 • putem web stranice BH Telecoma ovdje.
 • na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma.
 •  

  Kako se neregistrovani Ultra (prepaid) korisnici učlanjuju u program lojalnosti Bonus plus?

  Da bi neregistrovani Ultra (prepaid) korisnik postao članom programa lojalnosti Bonus plus potrebno je da prethodno izvrši registraciju, predavanjem pravilno ispunjenog i svojeručno potpisanog Obrasca za registraciju uz prethodnu identifikaciju Korisnika. Odobravanjem registracije Ultra korisnik dobija registracijski bonus u iznosu od 5 KM. Nakon izvršenja navedenog koraka, korisnik je u mogućnosti popuniti Zahtjev za registraciju u program lojalnosti BH Telecoma Bonus plus.

  Kao registrovani Ultra (prepaid) korisnik, popunjavanjem i potpisivanjem Zahtjeva za registraciju u program lojalnosti BH Telecoma Bonus plus, stiče se pravo na korištenje pogodnosti ovoga programa.

   

  SKUPLJANJE BODOVA


  Po kojoj sve osnovi mogu dobiti Bonus plus bodove?

 • Jednokratni bodovi su poklon bodovi prilikom učlanjenja u Bonus plus: Dobrodošlica u program lojalnosti, za saglasnost za mobilno oglašavanje, dodatni bodovi za pretplatnički/korisnički staž u BH Telecomu duži od 10 godina.
 • Mjesečni bodovi su ujedno i osnovni princip sakupljanja bodova u okviru kojeg se korisnicima na osnovu iznosa mjesečnog računa/kumulativne mjesečne dopune dodjeljuju bodovi.
 • Bodovi po osnovu aktivnosti korisnika kao što su: Prelazak sa prepaid na postpaid (primjenjuje se na postpaid račun), Prenos broja sa druge mreže, Redovno plaćanje računa, Prelazak na paket veće vrijednosti, Ugovor na 12/24 mjeseca.
 • Posebni bodovi podrazumijevaju dodjelu bodova korisnicima za određene posebne prilike, dane, događaje i sl. kao npr. za rođendan korisnika.
 • Detaljne informacije o načinu skupljanja bodova možete pogledati ovdje.

   

  Kako se vrši obračun Bonus plus bodova za korisnike paketa na pretplatu?

  U obračun za dodjelu bodova korisnicima paketa na pretplatu ulazi iznos mjesečnog računa, sa uključenim PDV-om i ratom za kupljeni uređaj (bez RTV takse). Dodjela bodova korisnicima paketa na pretplatu se vrši u trenutku uplate računa za prethodni mjesec. Provjera za prethodni mjesec će se vršiti od 10. u tekućem mjesecu. U slučaju da korisnik ne plati račun u periodu od 50 dana, od početka perioda provjere, gubi pravo na dodjelu bodova za predmetni mjesec.

   

  Kako se vrši obračun Bonus plus bodova za Ultra korisnike?

  U obračun za dodjelu bodova Ultra korisnicima ulazi kumulativni/ukupni iznos dopuna u mjesecu (u koje ne ulaze dopune sa pretplatničkih računa i Ultra transferi). Dodjela bodova prepaid korisnicima se vrši svakoga 10. u mjesecu za prethodni mjesec, uz uslov mjesečne dopune veće od 7,00 KM sa PDV-om.

   

  Koji je bonitetni (obračunski) period skupljanja i korištenja bodova?

  Bonitetni period skupljanja i korištenja bodova je jedna kalendarska godina.

   

  KORIŠTENJE BODOVA


  Kako realizovati prikupljene bodove?

  Prikupljene bodove korisnici mogu iskoristiti na usluge kako slijedi:

 • Popust na asembliranu uslugu u iznosu od: 5,00KM, 10,00KM, 20,00KM, 30,00KM i 50,00KM
 • Popust na mjesečnu naknadu (postpaid korisnici) u iznosu od: 5,00KM, 10,00KM, 20,00KM, 30,00KM i 50,00KM
 • Dokup dodatnih usluga
 •  

  Kako mogu razmijeniti bodove za pogodnosti

  Ultra korisnik je u mogućnosti razmijeniti bodove za pogodnosti slanjem SMS poruke na servisni broj 061 11 62 sa navedenim iznosom bodova (kao ključne riječi) koji želi razmijeniti za pogodnosti. Navedeni iznos bodova će u novčanoj (KM) protuvrijednosti bodova biti prebačen na posebni bonus račun Člana - Bonus plus račun.

  Korisnik paketa na pretplatu je u mogućnosti razmijeniti bodove za pogodnosti pozivom Kontakt centra na broj 1444 ili dolaskom na prodajno mjesto.

  Članovi Bonus plus su u mogućnosti iskoristiti bodove na pogodnost popusta za asembliranu uslugu na prodajnom mjestu BH Telecoma, prilikom kupovine novog uređaja. Za Ultra korisnike biti će izdat kupon za realizaciju popusta za asembliranu uslugu, koji je korisnik paketa na pretplatu u obavezi predati prilikom realizacije ove pogodnosti.

   

  Šta je kupon za realizaciju bodova ?

  Prilikom zahtjeva za korištenje pogodnost popusta za asembliranu uslugu Ultra korisniku se izdaje kupon koji je u obavezi predati prilikom realizacije ove pogodnosti.

   

  PROVJERA STANJA RAČUNA


  Kako provjeriti stanje Bonus plus bodova?

  Korisnik može provjeriti stanje računa u zavisnosti od komponenti koje korisnik posjeduje pod svojim profilom.

  Korisnik može u svakom trenutku provjeritistanje svojih bodova na sljedećim mjestima:

 • prijavom na web portal ovdje
 • putem Moj vodič (pozivom koda *110#)
 • slanjem SMS poruke STANJE na broj 0611161
 • putem Kontakt centra 1444 ili na prodajnom mjestu (samo za korisnike paketa na pretplatu)
 •  

  OSTALA PITANJA


  U slučaju reklamacije vezane za program lojalnosti Bonus plus kome se obratiti?

  Korisnik može u svakom trenutku uraditi dodatnu provjeru ili prigovor na sljedeće načine:

 • Pozivom kontakt centra na broj 1444
 • Slanjem SMS poruke na kontakt centar 1444
 • Slanjem e-maila na adresu: podrska@bhtelecom.ba
 • Ličnim dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma (ponijeti dokument za identifikaciju)
 •  


  Računi  JEDINSTVENI RAČUN

  Ukoliko koristite više naših usluga i pri tome ih niste uvezali u grupu usluga, odnosno za njih primate odvojene račune, besplatno aktivirajte uslugu Jedinstveni račun i jednostavnije i lakše vodite evidenciju o obavezama i vršite plaćanje računa. Usluga Jedinstveni račun omogućava objedinjavanje dvije ili više usluga na jedan račun, što omogućava plaćanje putem jedne uplatnice.

  Jedinstvenim računom možete uvezati usluge u sljedećim kombinanacijama:

  Aktivaciju usluge Jedinstveni račun možete izvršiti pozivom na besplatni broj Kontakt centra 1444 ili na prodajnom mjestu BH Telecoma.

  Ukoliko želite, Jedinstveni račun možete besplatno primati i na vašu e-mail adresu, aktivacijom usluge e-račun.  E – RAČUN

  Usluga bht e-račun vam omogućava da BH Telecom račune primate putem elektronske pošte. Elektronski račun po svojoj formi je identičan papirnom računu koji vam stiže na kućnu adresu.

  Iskoristite prednosti brže i sigurnije dostave računa, te lakšeg arhiviranja na vašem računaru i zaštitite životnu sredinu. Korištenjem e-računa dajete svoj doprinos globalnom pokretu zaštite životne sredine. Podsjećamo da se od jednog drveta starog 15-20 godina proizvede celuloza dostatna tek za oko 2000 papirnih računa!

  Aktivaciju bht e-računa možete izvršiti vrlo jednostavno:

  Promjenu e-mail adrese za dostavu računa možete izvršiti neograničen broj puta.  NAČINI PLAĆANJA

   

  NA PRODAJNIM MJESTIMA

  Na BH Telecom prodajnim mjestima, širom Bosne i Hercegovine, svim našim korisnicima omogućeno je plaćanje računa za korištene usluge bez plaćanja provizije. Listu prodajnih mjesta i njihovo radno vrijeme možete pogledati ovdje.

  Korisnici Direkcije Sarajevo račune BH Telecoma mogu platiti bez provizije na šalterima BOR banke.

   


  MOBILNO PLAĆANJE RAČUNA

  • SMS-om

  Usluga mobilnog plaćanja računa BH Telecoma SMS-om vam omogućava jednostavno, brzo i sigurno plaćanje putem mobilnog telefona, pri čemu se tereti vaš tekući račun kao klijenta Raiffeisen Bank, Intesa Sanpaolo banke BiH ili NLB banke.

  Korištenje usluge je potpuno besplatno, bez troškova slanja SMS poruke, i bez provizije po transakciji i mjesečne naknade.

  Omogućeno je plaćanje jednog ili više računa BH Telecoma na svoje ili ime drugog korisnika, uz njegovu saglasnost. (Npr.: roditelji tako mogu platiti telefonske račune djece ili bilo kojoj osobi, po potrebi).

  Uslugu aktivirate slanjem besplatne SMS poruke na broj 061 11770 sa ključnom riječi REG, brojem reference računa kojeg želite platiti i šifrom banke (Raiffeisen: 161, Intesa: 154, NLB: 132), odvojeno razmacima, kako slijedi:

  Na primjer: REG 1234567891011 161

  Ukoliko plaćate više različitih računa, potrebno je poslati SMS poruku za svaki račun.

  Nakon slanja aktivacijske SMS poruke, ako su upisani podaci korektni, dobićete SMS poruku, koja sadrži podatke o referenci računa za koju je prijavljeno plaćanje, te obavijest da možete otići u najbližu poslovnicu banke radi  zaključenja ugovora o korištenju usluge.

  Nakon zaključenja ugovora u banci, putem SMS poruke ćete biti obavješteni da je usluga aktivirana, za svaki prijavljeni račun posebno. Uz ovu obavijest vam se isporučuje i mPIN - šifra koju će koristiti prilikom potvrde plaćanja računa.

  Za svaki prijavljeni račun na kraju obračunskog perioda dobijate SMS obavijest o prispjeću računa, sa upisanim podacima:

  ime / prezime / naziv usluge / šifra usluge* / obračunski period / iznos za uplatu

  USLUGA

  ŠIFRA USLUGE

  BH Line

  BHL

  BH Mobile

  BHM

  Bihnet

  BHN

  Moj izbor

  MIZ

  Jedinstveni račun

  JED

  Moja TV

  MTV

  Moja porodica

  MOP

  TopInternet

  TPI  Nakon što primite račun (poštom ili elektronski), za njegovo plaćanje šaljete SMS poruku na servisni broj 061 11770, upisujući u tekst poruke šifru usluge koju plaćate, broj mjeseca za koji je izdat račun i mPIN.Npr., za plaćanje računa BH Line za mjesec mart poruka bi glasila: BHL 3 1234

  Aktiviranje usluge za plaćanje pojedinog računa BH Telecoma, odnosno pojedine reference, moguće je izvršiti samo sa jednog korisničkog broja mobilne mreže BH Telecoma. Korištenje usluge je onemogućeno za vrijeme privremenog isključenja mobilnog korisničkog broja putem kojeg se vrše novčane transakcije. Specifični uslovi pružanja usluge su dostupni u Cjenovniku.


  • E-UPLATNICOM KROZ APLIKACIJU MOBILNOG BANKARSTVA

  Korisnicima usluge bht e-račun omogućeno je plaćanje putem e-uplatnice, na način da im se u aplikaciju elektronskog /mobilnog bankarstva dostavljaju elemenati računa za korištene usluge BH Telecoma u obliku elektronske uplatnice, koja predstavlja unaprijed ispunjen nalog za plaćanje.

  Plaćanje putem e-uplatnice je dostupno pretplatnicima BH Telecoma koji imaju aktiviranu uslugu „bht e-račun“ (fizička i pravna lica) i koji u partnerskoj banci imaju otvoren transakcijski račun i aktiviranu uslugu elektronskog/mobilnog bankarstva.

  Zahtjev za registraciju usluge se podnosi elektronskim putem kroz aplikaciju elektronskog/mobilnog bankarstva i/ili putem drugog dostupnog/ugovorenog kanala. Pri aktivaciji potrebno je unijeti referencu sa dostavljenog (pisanog ili elektronskog) računa za usluge BH Telecoma. Ako klijent/korisnik želi plaćati više različitih računa BH Telecoma, potrebno je da izvrši aktivaciju svakog pojedinačnog računa BH Telecoma za svaku pojedinačnu referencu.

  Partnerske banke sa kojima BH Telecom ima ugovorenu ovu uslugu su:

  • Sberbank – u okviru Click Pay
  • Bosna Bank International – u okviru e-Režije usluge

  Više informacija o ovoj usluzi možete pronaći na web stranicama partnerskih banaka.

  Informacije o načinu aktivacije usluge bht e-račun možete vidjeti ovdje ili pozvati besplatni broj za podršku korisnicima 1444.

   


  PLAĆANJE PUTEM TRAJNOG NALOGA

  Plaćanje računa putem trajnog naloga je usluga kojom dajete ovlaštenje banci da za vas obavlja plaćanje vaših BH Telecom računa. U tom slučaju, banka svaki mjesec izmiruje vaše dospjele BH Telecom račune automatskim prebacivanjem sredstava sa vašeg tekućeg, na račun BH Telecoma, nakon čega se izvršena transakcija prikazuje na vašem izvodu terećenog računa.

  Uslugu plaćanja putem trajnog naloga je moguće realizovati u sljedećim bankama:  REKLAMACIJE

  Reklamaciju na račun za izvršene telekomunikacione usluge možete uložiti u roku za plaćanje spornog računa, odnosno do 25. u mjesecu za protekli mjesec.

  Rok za rješavanje reklamacije odnosno žalbe je petnaest dana od dana prijema. Izuzetno, kada rješavanje reklamacije odnosno žalbe zahtijeva složenije provjere, rok se može produžiti do trideset dana od dana prijema.

  Reklamacije se mogu podnijeti besplatnim pozivom na broj za podršku korisnicima 1444 (privatna lica), 1322 (pravna lica) kao i putem e-maila na adrese koje su navedene na računu.  ISKLJUČENJA

  Ukoliko ne izmirite dug za koji ste opomenuti računom/opomenom do 25. u mjesecu u kojem je ispostavljen račun/opomena, BH Telecom može preduzeti sankciju privremenog isključenja u skladu sa Opštim uslovima.

  Ukoliko su vaša dugovanja u međuvremenu izmirena, a dobili ste opomenu, smatrajte opomenu nevažećom..

  Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća, pozovite brojeve za podršku korisnicima 1444 za fizička lica i 1322 za pravna lica.

  Ponovno uključenje privremenog isključenog priključka, naplaćuje se u skladu sa Cjenovnikom usluga BH Telecoma.

  Prije pokretanja postupka sudske naplate duga, BH Telecom će dostaviti opomenu pred utuženje kao poseban pismeni akt u cilju pokušaja rješavanja spora mirnim putem.  STANJE RAČUNA

  Trenutno stanje potrošnje, odnosno računa, možete provjeriti logiranjem na portal BH Telecoma.

  Korisnici mobilnih paketa imaju dodatnu mogućnost provjere stanja svog računa, slanjem besplatne SMS poruke na broj 061 11 01 ili putem besplatne usluge Moj Vodič, pozivom koda *110#.  DETALJNI IZVJEŠTAJ O POZIVIMA

  Zahtjev za uslugu „Detaljni izvještaj o pozivima“ može se realizovati redovno uz najavu korisnika, pri čemu se usluga realizuje mjesečno ili naknadno na zahtjev. Cijena mjesečnog dostavljanja izvještaja iznosi 3,90KM. Vanredni detaljni izvještaj je besplatan!  INFORMACIJA O DOSTIGNUTOM LIMITU

  Ukoliko imate potrebu da pratite svoju potrošnju na mjesečnom nivou, možete aktivirati uslugu Informacija o dostignutom limitu na način da sami odredite mjesečni prag potrošnje pri čijem postizanju ćete dobiti SMS informativnu obavijest o dostizanju limita. Uslove i način korištenja ove usluge možete pročitati u Specifičnim uslovima Cjenovnika.

  Zahtjev za korištenje ove usluge možete podnijeti pozivom na broj 1444 ili dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma.

   


   


  Stanje mreže
  Zamjena ispravljača i aku baterija na lokaciji MSAN Smajići

  Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.12.2020.godine, u terminu od 12:00 do 14:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada BH Line mreže na području naselja Smajići (RD Zenica)....

  03.12.2020 16:17

  Instalacija novog sw patcha na uređaju MSAN Huawei Koševsko Brdo 1

  Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.12. 2020.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma na području naselja Koševsko Brdo (RD Sarajevo)....

  02.12.2020 10:56

  Upgrade Adtran uređaja Cengic Vila-DSLAM i Korca (RD Sarajevo)

  Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.12. 2020.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma na području naselja Čengić Vila i Korča - Tarčin (RD...

  02.12.2020 09:03

  Zamjena ispravljača i aku baterija na lokaciji MSAN Šerići

  Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.12.2020.godine, u terminu od 12:00 do 14:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada BH Line mreže na području naselja Šerići (RD Zenica)....

  02.12.2020 09:00

  Zamjena ispravljača i aku baterija na lokaciji ASM Vranduk

  Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.12.2020.godine, u terminu od 12:00 do 14:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada BH Line mreže na području Vranduka (RD Zenica)....

  01.12.2020 14:46
  Displaying results 1 to 5 out of 3794
  << First< Previous1-56-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Next > Last >>