Finansijski izvještaji

Izvještaji o poslovanju

Pregledaj izvještaje

Izvještaji o poslovanju

Godišnji i polugodišnji izvještaji o poslovanju emitenta

Izvještaji o događajima

Izvještaji o događajima koji bitno utiču na poslovanje emitenta

Izvještaji o poslovanju

Godišnji i polugodišnji izvještaji o poslovanju

Izvještaji o događajima

Izvještaji o događajima koji bitno utiču na poslovanje

Informisanje po Zaključku Vlade Federacije BiH v.broj: 791/2018 od 14.06.2018. o aktivnostima na provođenju dubinskog snimanja (due diligence) telekom operatera sa učešćem državnog kapitala Federacije BiH