Namjenska rješenja za kvalitetnu poslovnu komunikaciju.

Kućne telefonske centrale

IP Centrex

IP Centrex usluga predstavlja savremeno komunikacijsko rješenje koje omogućava funkcionalnosti kućne telefonske centrale na jednoj ili više geografski distribuiranih poslovnih lokacija.
Sa IP Centrex uslugom kompanija dobija mogućnost kreiranja privatne telefonske mreže, sa besplatnom i neograničenom komunikacijom između svih telefonskih priključaka u grupi nezavisno od poslovne lokacije, kao i niz drugih prednosti i ušteda.

Osnovne prednosti IP Centrex usluge su:

 • niži troškovi u poređenju sa kućnom centralom (PBX)
 • besplatni i neograničeni pozivi svih telefonskih priključaka/članova unutar IP Centrex grupe (na jednoj ili više lokacija)
 • jeftiniji razgovori prema brojevima fiksne mreže BH Telecoma
 • jeftiniji razgovori prema međunarodnim brojevima
 • obračunska jedinica za sve vrste telefonskih razgovora je 1 sekunda
 • direktne telefonske linije uz mogućnost biranja kratkim kodom
 • dodatne funkcionalnosti i usluge koje u potpunosti zamjenjuju kućnu centralu (PBX)
 • samostalna aktivacija/deaktivacija dodatnih usluga za svaki broj u grupi (web interface ili telefonski aparat)

Zavisno od broja telefonskih priključaka koje imate potrebu uvezati u IP Centrex grupu, možete odabrati jedan od paketa:

 • Paket I – od 5 do 25 IP Centrex brojeva
 • Paket II – od 26 do 50 IP Centrex brojeva
 • Paket III – 51 i više IP Centrex brojeva.

U cijenu mjesečne pretplate uključeno je i korištenje dodatnih usluga kojima samostalno možete upravljati (aktiviranje/deaktiviranje, promjena parametara…) putem web portala (csws.ims.bhtelecom.ba) ili telefonskog aparata.

Korištenje IP Centrex usluge omogućeno je sa IP telefonima i/ili analognim telefonskim aparatima pri čemu BH Telecom obezbjeđuje neophodne VoIP adaptere.

Sve informacije o cijenama, tarifnim modelima i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Pogledajte brošuru sa detaljnim opisom ponude IP Centrex rješenja.

Trebate IP Centrex rješenje?

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje IP Centrex usluge, potrebno je da kontaktirate menadžere za velike korisnike u nadležnim direkcijama BH Telecoma. Ovom prilikom možete iznijeti sve svoje zahtjeve za komunikacijskim rješenjem i sačinićemo najbolje rješenje koje će odgovoriti na sve vaše zahtjeve.
Kontaktirajte nas

Business Trunking

Business Trunking usluga predstavlja uslugu koja omogućava zakup određenog broja kanala/linija, koji predstavljaju telefonske linije preko kojih se generišu pozivi izvan/u korisnikovu vlastitu kućnu telefonsku centralu sa IP funkcionalnošću.
Business Trunking usluga omogućava povezivanje korisničkih IP baziranih PBX uređaja sa javnom telefonskom mrežom.

Korištenje Business Trunking usluge je omogućeno na lokacijama koje su pokrivene mrežom BH Telecoma.

Prednosti usluge za korisnika:

 • mogućnost zakupljivanja proizvoljnog broja govornih kanala prema potrebi, čime im se omogućavaju uštede u mjesečnim troškovima. (Maksimalan broj istovremenih poziva izvan/u PBX centrale odgovora broju zakupljenih kanala)
 • ne zahtijeva interface kartice (PRA) na korisničkoj centrali s obzirom da se veza odvija putem Internet Protokola (IP), što znatno smanjuje troškove implementacije.

Uslov za korištenje usluge Business Trunking je da posjedovanje kućne telefonske centrale sa IP funkcionalnošću, kao i ostale potrebne opreme za korištenje usluge.

BH Telecom će u okviru usluge Business Trunking osigurati ispravno funkcionisanje i rad usluge do tačke odgovornosti BH Telecoma koja predstavlja izlaz iz privatne mreže BH Telecoma i ulaz u mrežu pod ingerencijom korisnika.

Sve informacije o cijenama, tarifnim modelima i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Trebate Business Trunking uslugu?

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje Business Trunking uslugu, potrebno je da kontaktirate menadžere za velike korisnike u nadležnim direkcijama BH Telecoma. Ovom prilikom možete iznijeti sve svoje zahtjeve za komunikacijskim rješenjem i sačinićemo najbolje rješenje koje će odgovoriti na sve vaše zahtjeve.
Kontaktirajte nas