Cloud BH Telecom

Software Defined Data Center

PLACED IN BIH

Otkrij svijet BH Telecom Cloud usluge

Savremeni model poslovanja - unaprijeđeni procesi rada

Savremene Cloud usluge u kombinaciji sa mrežom BH Telecoma osigurat će vam agilnost za razvoj biznisa, uz značajno smanjenje troškova za kreiranje, održavanje i korištenje potrebnih ICT rješenja.

BH Telecom je izgradio infrastrukturu visokih performansi, validiranu od strane VMware-a te stekao status „VMware Cloud Verified“ Cloud Service Provider-a u Bosni i Hercegovini.

Cloud ponuda

UNMANAGED

CLOUD

Usluga je namijenjena korisnicima koji imaju potrebno znanje i iskustvo neophodno za samostalnu administraciju i konfiguraciju dostupnih Cloud servisa.

U sklopu cijene mjesečne pretplate Unmanaged cloud je uključeno:

 • VDC portal (Virtual Data Center)
 • Team lead
 • Threat Prevention basic
 • L3 segmentacija
 • Monitoring basic
 • Secure internet gateway (SIG)
 • Aktivacija dodatnih osnovnih cloud servisa
 • ...
Vidi više

MANAGED

CLOUD

Usluga je namijenjena korisnicima koji imaju potrebu za naprednim servisima i podrškom ili korisnicima koji žele da im budu dostupni iskusni i profesionalni Tehnical lead (inžinjeri) u sklopu paketa.

U sklopu cijene mjesečne pretplate Managed cloud je uključeno:

 • VDC portal (Virtual Data Center)
 • Team lead
 • Tehnical lead VDC – basic
 • Threat Prevention basic
 • L3 segmentacija
 • Monitoring basic
 • Secure internet gateway (SIG)
 • Aktivacija dodatnih osnovnih i naprednih cloud servisa
 • ...
Vidi više

HIBRIDNI

CLOUD

U Hibridnom cloud modelu, korisnik može koristiti različite resurse i servise koji se odnose na korištenje HPC cloud paketa ili drugih Cloud servisa sa on-premis infrastrukturom na lokaciji korisnika ili on-premis rješenjem u sklopu Data centra BH Telecoma putem usluge Housing. Kreiranje posebnih tehničkih rješenja sa Private Connect uslugom.

Hibridnog cloud se sastoji od slijedećih elemenata:

 • High performance computing (HPC)
 • High performance networks (HPN)
 • Housing
 • Security
 • Business continuity
 • Administracija na zahtjev (Team/Tehnical lead)
 • ...
Vidi više

HOSTING

BH TELECOM

Share hosting platforma BH Telecoma, realizacija u Data centru BH Telecoma.

Hosting BH Telecoma se sastoji od:

 • Web hosting-a
 • Email hosting-a
 • Domain hosting-a
 • Administracije na zahtjev
Vidi više

ADMINISTRACIJA

NA ZAHTJEV

Korisnici imaju mogućnost anganžmana Team lead i Technical lead bez obzira da li imaju zakupljenu neku od usluga unutar Kataloga BH Telecoma.

Anganžman Team lead-a se odnose na prezentaciju usluga i servisa iz domena Kataloga, analiza potreba i zahtjeva korisnika, te dostavljanje ponuda.

Tehnical lead (specijalizirani zaposlenici BH Telecoma):

 • Tehnical lead – Support
 • Tehnical lead – Business continuity
 • Tehnical lead – Consulting
 • Tehnical lead – Implementation
Vidi više

PRIVATE

CLOUD

Podrazumijeva tehničko rješenje dedicirana isključivo za jednog korisnika.

Private cloud, zavisno od tehničke specifikacije može podrazumijevati nabavku hardwera, softwera, instalacije, konfiguracije, održavanja i dr.

Usluga se realizira na zahtjev korisnika i jasno definiranje tehničkih zahtjeva i arhitekture za čije kreiranje korisnik može angažovati Tehnical lead:

 • Tehnical lead – Support
 • Tehnical lead – Business continuity
 • Tehnical lead – Consulting
 • Tehnical lead – Implementation
Vidi više

MULTICLOUD

Korisnik može koristiti različite resurse i servise koji se odnose na Cloud katalog BH Telecoma sa cloud uslugama i servisima drugog cloud provajdera.

Korištenje multicloud modela, korisnici imaju mogućnost jednostavnog i brzog skaliranja potrebnih IT resursa u jednom ili više Data centra BH Telecoma.

Usluga se realizira na zahtjev korisnika i jasno definiranje tehničkih zahtjeva i arhitekture za čije kreiranje korisnik može angažovati Tehnical lead:

 • Tehnical lead – Support
 • Tehnical lead – Business continuity
 • Tehnical lead – Consulting
 • Tehnical lead – Implementation
Vidi više

UNMANAGED
CLOUD

Usluga Unmanaged cloud je namijenjena korisnicima koji posjeduju potrebno znanje i iskustvo neophodno za administraciju i konfiguraciju dostupnih Cloud servisa. Unmanaged cloudu uključuje veliki broj usluga, servisa i funkcionalnosti koji može ispuniti zahtjeve i potrebe većine korisnika.

Korisnik Unmanaged cloud ima mogućnost da samostalno upravlja i administrira VDC (Virtual Data Center) portalom. U slučaju potrebe, korisnik može putem administracije na zahtjev (Tehnical lead basic) imati pomoć pri kreiranju i konfiguraciji osnovnih usluga i servisa.

U sklopu cijene mjesečne pretplate Unmanaged cloud je uključeno:

 • Mogućnost aktivacije servisa u jednom Data Centra (Software Defined Data Centar, SDDC), VMware Cloud Verified u vlasništvu BH Telecoma
 • Dvofaktorska autentifikacija za pristup VDC portalu prilikom svakog logiranja
 • Pristup VDC (Virtual Data Center)
 • High Performance Computing (HPC) – alocirani resursi
 • High-performance networks (HPN) – funkcionalnosti
 • Threat Prevention basic (IPS, Antivirus, Antibot) – Bez SSL inspekcije
 • L3 segmentacija (na zahtjev korisnika bez naplate)
 • Monitoring basic – Infrastrukturni monitoring od strane zaposlenika BH Telecom-a
 • Team lead – dedicirani zaposlenik BH Telecoma iz segmenta prodaje
 • Podrška 24/7/365 prijava smetnji za nedostupnost servisa
 • Predefinisana osnovna mrežna konfiguracija
 • Secure internet gateway (SIG) – do 20 GB (I/O)
 • Jedna javna statička IP adresa

Unmanaged clouda se sastoji od slijedećih elemenata:

 • High performance computing (HPC),
 • High performance networks (HPN),
 • Security,
 • Business continuity,
 • Administracija na zahtjev,
 • Cloud monitoring & reporting,
 • Cloud usluge/servisi.

Svaki od predstavljenih cloud elemenata sadrži veći broj naprednih cloud usluga i servisa koji su uključeni u sklopu paketa ili na zahtjev korisnika.

Za više informacija pogledajte Cloud katalog V13.0 ili dostavite upit

Povratak na kartice

MANAGED
CLOUD

Usluga je namijenjena korisnicima koji imaju potrebu za naprednim servisima i podrškom ili korisnicima koji žele da im budu dostupni iskusni i profesionalni Tehnical lead (inžinjeri) u sklopu paketa.

Managed cloud je također namijenjena za najzahtjevnije Cloud korisnike, koji pored potrebe za nadzorom i administracije od strane profesionalnih zaposlenik BH Telecoma, imaju zahtjeve i potrebe za kompleksnim Cloud rješenjima, uslugama i servisima. Korisnik Managed cloud ima mogućnost da samostalno upravlja i administrira VDC (Virtual Data Center).

U sklopu cijene mjesečne pretplate Managed cloud je uključeno:

 • Mogućnost aktivacije servisa u jednom ili više profesionalnih Data Centara (Software Defined Data Centar, SDDC), VMware Cloud Verified u vlasništvu BH Telecoma
 • Dvofaktorska autentifikacija za pristup VDC portalu prilikom svakog logiranja
 • Pristup VDC (Virtual Data Center)
 • High Performance Computing (HPC) – alocirani resursi
 • High-performance networks (HPN) – funkcionalnosti
 • Threat Prevention basic (IPS, Antivirus, Antibot) – Bez SSL inspekcije
 • L3 segmentacija (na zahtjev korisnika bez naplate)
 • Monitoring basic – Infrastrukturni monitoring od strane zaposlenika BH Telecom-a
 • Team lead – dedicirani zaposlenik BH Telecoma iz segmenta prodaje
 • Tehnical lead VDC – basic (uključeno 2 inžinjer sata u cijenu mjesečne pretplate)
 • Podrška 24/7/365 prijava smetnji za nedostupnost servisa
 • Predefinisana osnovna mrežna konfiguracija
 • Secure internet gateway – do 20 GB (I/O) (sumirano na nivou data centara)
 • Jedna javna statička IP adresa (po Data centru)

Managed clouda se sastoji od slijedećih elemenata:

 • High performance computing (HPC),
 • High performance networks (HPN),
 • Security,
 • Business continuity,
 • Administracija na zahtjev,
 • Cloud monitoring & reporting,
 • Cloud usluge/servisi.

Svaki od predstavljenih cloud elemenata sadrži veći broj naprednih cloud usluga i servisa koji su uključeni u sklopu paketa ili na zahtjev korisnika.

Za više informacija pogledajte Cloud katalog V13.0 ili dostavite upit

Povratak na kartice

HIBRIDNI
CLOUD

Korisnik ima mogućnost kreiranja Hibridnog cloud modela uz pomoć usluga i servisa iz Kataloga i on-premis-a. U Hibridnom cloud modelu, korisnim može koristiti različite resurse i servise koji se odnose na korištenje HPC cloud paketa ili drugih Cloud servisa sa on-premis infrastrukturim na lokaciji korisnika ili on-premis rješenjem u sklopu Data centra BH Telecoma putem usluge Housing. Korištenje Hibridnog cloud modela, korisnici imaju mogućnost jednostavnog i brzog skaliranja potrebnih IT resursa u jednom ili više Data centra BH Telecoma.

U Hibridnom cloud modelu korisnik ima mogućnost i fizičkog povezivanja lokacije/a korisnika sa Data centrima BH Telecoma putem usluge Private connect.

Hibridnog cloud se sastoji od slijedećih elemenata:

 • High performance computing (HPC),
 • Housing, High performance networks (HPN),
 • Security,
 • Business continuity,
 • Administracija na zahtjev,
 • Cloud monitoring & reporting,
 • Cloud usluge/servisi.

Housing usluga omogućava iznajmljivanje kolokacijskog prostora sa potrebnom infrastrukturom u BH Telecom Data Centru/ima za smještaj i priključenje korisničkih servera i druge aktivne mrežne opreme.

Svaki od predstavljenih cloud elemenata sadrži veći broj naprednih cloud usluga i servisa koji su uključeni u sklopu paketa ili na zahtjev korisnika.

Za definisanje tehničkih zahtjeva i arhitekture korisnik može angažovati Tehnical lead:

 • Tehnical lead – Support
 • Tehnical lead – Business continuity
 • Tehnical lead – Consulting
 • Tehnical lead – Implementation

Za više informacija pogledajte Cloud katalog V13.0 ili dostavite upit

Povratak na kartice

HOSTING

Usluga se realizuje po modelu dijeljenog hostinga koji podrazumijeva smještanje web stranica više korisnika na jedan fizički server pri čemu resurse tog servera dijeli više korisnika. Na takvoj hosting platformi svaki korisnik ima svoj dodijeljeni udio određenih servisa kao što su diskovni prostor, broj email računa, FTP računa, baza podataka i slično. Međutim, korisnici sve resurse koji se tiču rada servera, kao što su RAM i CPU, Apache server, MySQL server i mail server, međusobno dijele.

Hosting BH Telecoma se sastoji od: Web hostinga, Email hosting-a, Domain hosting-a i administracija na zahtjev.

Za više informacija pogledajte Cloud katalog V13.0 ili dostavite upit

Povratak na kartice

ADMINISTRACIJA
NA ZAHTJEV

Korisnici imaju mogućnost anganžmana zaposlenika BH Telecoma iz segmenta Team lead i Technical lead bez obzira da li imaju zakupljenu neku od usluga unutar Kataloga BH Telecoma. Preduslov za realizaciju usluga je potpisan ugovor o korištenju Coud usluga.

Anganžman Team lead-a se odnose na prezentaciju usluga i servisa iz domena Kataloga, analiza potreba i zahtjeva korisnika, te dostavljanje ponuda.

Anganžman Technical lead-a se odnosi na rješavanje konkretnih zadataka i zahtjeva korisnika (prethodno usaglašenih sa Team lead-om).

Tehnical lead (specijalizirani zaposlenici BH Telecoma):

 • Tehnical lead – Support
 • Tehnical lead – Business continuity
 • Tehnical lead – Consulting
 • Tehnical lead – Implementation

Za više informacija pogledajte Cloud katalog V13.0 ili dostavite upit

Povratak na kartice

PRIVATE
CLOUD

Podrazumijeva tehničko rješenje dedicirana isključivo za jednog korisnika.

Private cloud, zavisno od tehničke specifikacije, te isto može podrazumijevati nabavku hardwera, softwera, instalacije, konfiguracije, održavanja i dr. koje može biti smještenu u Data centru BH Telecoma ili na lokaciji korisnika.

Usluga se realizira na zahtjev korisnika i jasno definiranje tehničkih zahtjeva i arhitekture za čije kreiranje korisnik može angažovati Tehnical lead:

 • Tehnical lead – Support
 • Tehnical lead – Business continuity
 • Tehnical lead – Consulting
 • Tehnical lead – Implementation

Za više informacija pogledajte Cloud katalog V13.0 ili dostavite upit

Povratak na kartice

MULTICLOUD

Korisnik može koristiti različite resurse i servise koji se odnose na Cloud katalog BH Telecoma sa cloud uslugama i servisima drugog cloud provajdera.

Korištenje multicloud modela, korisnici imaju mogućnost jednostavnog i brzog skaliranja potrebnih IT resursa u jednom ili više Data centra BH Telecoma.

Usluga se realizira na zahtjev korisnika i jasno definiranje tehničkih zahtjeva i arhitekture za čije kreiranje korisnik može angažovati Tehnical lead:

 • Tehnical lead – Support
 • Tehnical lead – Business continuity
 • Tehnical lead – Consulting
 • Tehnical lead – Implementation

Za više informacija pogledajte Cloud katalog V13.0 ili dostavite upit

Povratak na kartice

U nastavku predstavljamo prekonfigurisane VM pakete, čija se dodatna konfiguracija i specifikacija resursa može skalirati prilikom / poslije kreiranja VM samostalno putem VDC portala BH Telecoma. Korisnik zavisno od potreba i zahtjeva može aktivirati jednu ili više VM

HPC – VM
(OS – Win Server 22)

Premium vCPU (Intel Gold) (kom)

2

RAM (GB)

2

NVMe – RAID 5 (GB)

40

Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)

+ Unmanaged cloud

Već od 136,74 KM mjesečno¹

HPC – VM
(OS – Win Server 19)

Premium vCPU (Intel Gold) (kom)

2

RAM (GB)

2

NVMe – RAID 5 (GB)

40

Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)

+ Unmanaged cloud

Već od 136,74 KM mjesečno¹

HPC – VM
(OS – Win Server 16)

Premium vCPU (Intel Gold) (kom)

2

RAM (GB)

2

NVMe – RAID 5 (GB)

40

Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)

+ Unmanaged cloud

Već od 136,74 KM mjesečno¹

HPC – VM
(OS – Linux)

Premium vCPU (Intel Gold) (kom)

2

RAM (GB)

2

NVMe – RAID 5 (GB)

10

Linux

+ Unmanaged cloud

Već od 84,59 KM mjesečno¹

1 Cijena se odnosi na ugovor sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca za Unmanaged cloud, kalkulacija je za 31 dan u mjesecu, u cijenu vCPU uključena licenca za OS (dodatna naplata za Microsoft SQL Web / Standard / Enterprise). Iznos mjesečne naknade ne uključuje jednokratne instalacijske troškove u iznosu od 57,33 KM. Iznos mjesečne pretplate za Unmanaged cloud se plaća mjesečno bez obzira na broj VM korisnika na VDC portalu i iznosi 30,54 KM uz ugovor sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca.

2 Predefinisani paketi se temelje na važećem Katalogu Cloud usluga BH Telecoma. Specifikacija Unmanaged cloud.

3 Aktivacija putem VDC portala BH Telecoma (new VM / new VM from Template), jedne/većeg broja VM unutar jednog/većeg broja data centara, SDDC (Software Defined Data Centar), VMware Cloud Verified, lokacija data centra u BiH, u vlasništvu BH Telecoma d.d. Sarajevo.

4 Skaliranje resursa vCPU, RAM, NVMe RAID 5 prema potrebama i zahtjevima korisnika (minimalna jedinica mjere, 1vCPU, 1 GB RAM, 1 GB NVMe – RAID 5), obračun po satu korištenja (pay as you use), skaliranje moguće prije kreiranja željenog VM ili nakon kreiranja VM.

5 Mogućnost kreiranja „Memory optimized“ i „Processor optimized“ VM samostalno ili uz pomoć Team lead / Tehnical lead.

6 Mogućnost testnog period bez naplate – 15 dana (za nove korisnike, pravno lice u BiH).

7 Mogućnost aktivacije osnovnih i naprednih cloud funkcionalnosti i servisa.

8 Za više informacija pogledajte Cloud katalog V13.0 ili dostavite upit.

  Ime i prezime kontakt osobe