Mrežno povezivanje

Siguran i brz protok podataka

Kontaktirajte nas

Brošura sa detaljnim opisom ponude.

VPN MPLS - Top Net

Multi-Protocol Label Switching (MPLS) ili višeprotokolno komutiranje labela je tehnologija koja osigurava tradicionalni model prosljeđivanja paketa kroz mrežu, ali na efikasniji i brži način, nego što je to omogućeno putem protokola ATM ili Frame Relay.

Prednosti usluge:

 • brz i pouzdan prijenos podataka
 • jednostavno dodavanje novih lokacija kompanije u VPN mrežu
 • međusobna komunikacija svih lokacija u VPN mreži
 • mogućnost uvezivanja MPLS virtualne privatne mreže sa lokacijama privatne mreže realizovane putem Frame Relay protokola.

Kao što je poznato, u postojećem modelu usmjeravanja (FR, ATM) zaglavlje svakog paketa koji prolazi mrežom se analizira pri svakom koraku na njegovom putu od usmjeritelja (routera) do usmjeritelja. Za razliku od tog načina, MPLS tehnologija prilikom transporta paketa kroz mrežu koristi postupak zamjene labela (label swapping). Bitna prednost tog postupka je da se informacije iz zaglavlja paketa analiziraju samo jednom, i to na ulaznom LER-u (Label Edge Router), a dalje se postupak usmjeravanja paketa zasniva samo na provjeravanju labela koje zapravo predstavljaju identifikacijske oznake paketa.

MPLS komunikacijski protokol koji u referentnom OSI modelu zauzima mjesto između sloja 2. i sloja 3., omogućava bolje iskorištenje linkova na mreži, manja kašnjenja, veće propusne opsege, uvođenje novih servisa, garantovanje kvaliteta servisa, itd.

MPLS VPN – Top net usluga je namijenjena poslovnim korisnicima koji imaju potrebu za umrežavanje geografski distribuiranih poslovnica u sisteme za prijenos korporativnih podataka velikim brzinama.

Model osnovne usluge MPLS VPN sačinjavaju dvije grupe usluga: MPLS L2VPN i MPLS L3VPN, a koje podrazumijevaju slijedeće:- L2 sa point-to-point vezama i topologijama tipa zvijezde – u ovom slučaju od strane BH Telecoma se ne vrši upravljanje pretplatnikovim MAC i IP adresama, pri čemu pretplatnik osim pristupnih tačaka definiše i krajnje tačke point-to-point konekcija.- L3 rješenje u sklopu kojeg BH Telecom djelomično preuzima funkcije rutiranja i upravljanja IP adresnim prostorom u pretplatnikovoj VPN mreži, a pretplatniku je dostupna full-mesh topologija, s tim da isti sam konfiguriše i održava svoju opremu.

Dodatna usluga Back up veza pružat će se pretplatniku koji ima potrebu za fizičkom zaštitom osnovnog prijenosnog puta koji koristi, tj. podataka koji se prenose i koji će je koristiti samo u slučaju prekida osnovne veze.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

IoT / M2M

Paketi namijenjeni isključivo za prijenos podataka.

Informacije o cijenama, tarifnim modelima i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

DATA paketi uključuju izdavanje posebne SIM kartice na kojoj je onemogućen govorni saobraćaj i namijenjeni su isključivo za prijenos podataka. Predstavljaju rješenje za komunikaciju između uređaja.

DATA paketi nude mogućnost primjene SIM kartice za:

 • nadzor i kontrolu uređaja i sistema,
 • praćenje vozila, robe, pošiljaka,
 • komunikaciju između bankomata i backup povezivanje lokacija,
 • podršku alarmnim i protivprovalnim sistemima,
 • očitavanje brojila, daljinsko upravljanje i slično.

Usluga Korporativni pristup namijenjena je isključivo pravnim licima koji imaju potrebu prijenosa podataka putem mobilne mreže, odnosno kompanijama koje imaju potrebu da vrše stalna i intenzivna mjerenja aktuelnih vrijednosti na udaljenim sistemima.

Ovo rješenje objedinjava sve prednosti savremenih tehnologija za prijenos podataka. Dislociranim sistemima može se vrlo jednostavno upravljati putem računara ili mobilnih uređaja.

Usluga Korporativni pristup omogućuje:

 • jednostavan i funkcionalan daljinski nadzor i očitavanje sistema za preradu, distribuciju i skladištenje vode,
 • jednostavan i funkcionalan daljinski nadzor i očitavanje sistema za preradu i distribuciju plina, električne energije i sl.,
 • povezivanje ATM i POS terminala,
 • saobraćajne signalizacije.

Ovu uslugu mogu koristiti kompanije čiji uposlenici imaju potrebu mobilnog pristupa internoj mreži kompanije, sa ciljem trenutnog pristupa svim aplikacijama, dokumentima, bazama podataka, koje su locirane na korporativnom LAN-u.

Uposlenik kompanije, putem mobilnog telefona, računara i modema pristupa svojim podacima u kompaniji, neovisno gdje se nalazi u području pokrivenosti BH Mobile mreže.

Usluga Korporativni pristup osigurava niz prednosti:

 • veća rentabilnost,
 • mobilnost uposlenika kompanije,
 • jedinstven pristupni ulaz APN, čime se uposlenicima ili udaljenim uređajima kompanije obezbjeđuje uspostava sigurnih, stalnih i stabilnih konekcija, koje se usmjeravaju prema internoj mreži kompanije,
 • brzina prijenosa podataka od 40 do 80 kbps, na radijskom dijelu mreže, putem GPRS tehnologije, brzinu prijenosa od 220 kbps, ukoliko mobilni uređaji podržavaju EDGE tehnologiju, brzinu prijenosa od 380 kbps, ukoliko mobilni uređaji podržavaju 3G tehnologiju,
 • naplatu zasnovanu na količini prenesenih podataka, a ne na osnovu trajanja konekcije,
 • odvijanje poslovnih procesa u realnom vremenu,
 • smanjenje troškova (uštedu vremena, nevezanost za ured),
 • potpunije iskorištavanje aplikacija kojima se uposlenici služe u svakodnevnom poslu,
 • ured u pokretu – blagovremenost informacija.

Brošura sa detaljnim opisom ponude usluge.

Usluga Paket za fiskalne kase namijenjena je korisnicima koji su fiskalni obveznici.

Ova usluga uključuje isporuku, instalaciju i aktivaciju SIM kartice u samom fiskalnom uređaju.

BH Telecom ovu uslugu realizira putem servisno – distributivne mreže ovlaštenih proizvođača/distributera fiskalnih sistema, koji u ime BH Telecoma ugovaraju korištenje paketa za fiskalne kase.

Bez obzira na broj logičkih veza jedna lokacija korisnika se na Frame Relay mrežu veže samo jednom iznajmljenom linijom. U zavisnosti od topologije WAN mreže korisnika, konfigurisanjem opreme pomoću softverskih alata realiziraju se sve potrebne međuveze.

Ovlašteni distributer/serviser je dužan da vam omogući ugovaranje usluge BH Telecoma, putem koje ćete obezbijediti prenos podataka od fiskalnih uređaja do servera porezne uprave FBiH.Odgovornost za održavanje funkcionalnosti fiskalnog uređaja koji uključuje i SIM karticu BH Telecoma je na ovlaštenom distributeru/serviseru, koji je u slučaju ustanovljene smetnje ili kvara u odvijanju telekomunikacione usluge dužan istu prijaviti BH Telecomu.

Video prijenos putem mobilne mreže BH Telecoma

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Usluga omogućava profesionalni prijenos audio/video signala uživo, tj. u realnom vremenu, sa određene lokacije događaja, radi daljeg emitovanja putem TV kanala ili drugih medija (Facebook, Instagram, YouTube, web stranica, intranet stranica i dr.), korištenjem specijalne mobilne produkcijske opreme mobilne mreže BH Telecoma.

Vijesti, prijenos sportskih događaja, uživo koncerti, konferencije, stručni skupovi, promocije, proslave godišnjica i sve slične prenose možete ostvariti u zavisnosti od tehničkog rješenja.

Naknada za korištenje usluge uključuje:

– korištenje mobilne produkcijske opreme BH Telecoma (encoder)
– korištenje 4 SIM kartice BH Telecoma sa neograničenim mobilnim Internet saobraćajem.

Usluga je omogućena samo za pravna lica i samo na području BiH.

Zašto odabrati ovu uslugu BH Telecoma?

Pružamo vam:

 • Vrhunska profesionalna oprema LiveU branda koja omogućava visok kvalitet videa, pa čak i uz male brzine prijenosa
 • Neograničen data mobilni saobraćaj za video prijenos
 • Prioritet saobraćaja u odnosu na saobraćaj drugih mobilnih korisnika
 • Tehnička podrška uposlenika BH Telecoma.
 • Prijenos video signala je moguć na lokacijama bez fiksne mreže
 • Snimanje i prijenos signala u pokretu
 • Uređaj je smješten u torbu prilagođenu za nošenje – ruksak.
 • Bez troškova kupovine i održavanja opreme
 • Bez dodatnih troškova za SIM kartice i mobilni data saobraćaj
 • Cijena usluge po principu “Platiš koliko koristiš”.

Video prijenos putem fiksne mreže BH Telecoma

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

 • U zavisnosti od tehničkog rješenja, Video prijenos putem fiksne mreže se realizuje preko MPLS mreže ili Internet pristupa BH Telecoma, pod uslovima i cijenama koje važe za uslugu Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim opsegom (paket Business Pro) i MPLS VPN – Top net uslugu uz ugovor na određeno vrijeme.
 • U cijenu naknade za korištenje usluge putem MPLS VPN uključeno je i korištenje encoder i decoder uređaja BH Telecoma.

Vodovi

BH Telecom pretplatnicima nudi na korištenje svoju telekomunikacionu infrastrukturu u vidu zakupa vodova.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

TDM vodovi

BH Telecom pretplatnicima nudi na korištenje svoju telekomunikacionu infrastrukturu u vidu zakupa TDM vodova. Omogućen je zakup lokanih, međumjesnih i međunarodnih TDM vodova različitih brzina prijenosa koje se kreću od 64 kbps do 155 Mbps.

U sklopu usluge Zakup vodova nudimo mogućnost korištenja usluge Back up veza, koja predstavlja redundantnu vezu koja se koristi samo u slučaju kada osnovna usluga (primarni zakupljeni vod BH Telecoma) nije u funkciji.

Ethernet vodovi

Osim TDM vodova, u ponudi je i usluga prenosa podataka – Ethernet vod. Omogućen je zakup lokanih, međumjesnih i međunarodnih Ethernet vodova raznih brzina prijenosa koje se kreću od 512 kbps do 1 Gbps.

U sklopu usluge Ethernet vod nudimo mogućnost korištenja usluge Back up veza, koja predstavlja redundantnu vezu koja se koristi samo u slučaju kada osnovna usluga (primarni Ethernet vod BH Telecoma) nije u funkciji.