Usluge pristupa internetu

BH Telecom pravnim korisnicima nudi široku paletu usluga za pristup internetu, od jednostavnog xDSL pristupa do zagarantovanog pristupnog opsega po velikim brzinama.

Namjenska rješenja za poslovne korisnike

U ponudi se nalazi više rješenja, poput paketa sa mogućnostima odabira internet brzina prema sopstvenim potrebama korisnika, klasični xDSL pristup internetu, WiFi za poslovne objekte sa uključenim internet paketima, dedicirani pristup zagarantovanog opsega pristupnih brzina, End-to-end upravljana usluga komunikacije, paketi za video nadzor kao i mnoge dodatne usluge koje će poboljšati, učiniti sigurnijim i pojednostaviti vaše poslovanje.
Pored više predefinisanih xDSL paketa pristupa internetu, poslovni korisnici imaju mogućnost kreiranja i kombinacije pristupnih brzina u downloadu i uploadu u rasponu od 1 do 999 Mbps, mogućnost aktiviranja do 16 statičkih IP adresa, opcije aktiviranja online zaštite i slično. Također, za poslovne korisnike su kreirana i napredna rješenja bežičnog pristupa internetu unutar objekata, namijenjena za sve tipove objekata, od malih poslovnih prostora do velikih otvorenih objekata i površina sa brojnim dodatnim funkcionalnostima.
Napredni pristup

Odaberite paket koji se prilagođava Vašim zahtjevima.

Dedicirani internet pristup

Zagarantovani / dijeljeni opseg.

Obrazovne institucije

Namjenska ponuda za obrazovne institucije.

WiFi za poslovne objekte

Za objekte koji ugošćavaju klijente.

Upravljani pristup

End-to-end upravljana usluga komunikacije.

Video nadzor

Namjenski internet paketi za video nadzor.

Paketi za napredni pristup internetu

Odaberite rješenje koje se prilagođava Vašim potrebama.
Kontaktirajte nas za više informacija.

net Flat Office paketi predstavljaju rješenje za poslovne korisnike koji žele siguran i pouzdan pristup Internetu brzinama do 1 Gbps.
Fleksibilna ponuda daje mogućnost korisnicima, da odabirom željene brzine i u downloadu i u uploadu, sami kreiraju netFlat Office paket, prilagođen vlastitim poslovnim potrebama.

Osim jedne, inicijalno uključene stalne javne IP adrese, korisnici net Flat Office paketa imaju mogućnost besplatne aktivacije i dodatnih stalnih javnih IP adresa, kao i mogućnost aktivacije opcije besplatnog korištenja anti-virus i anti-spam zaštite e-mail saobraćaja.

Zaključenjem ugovora sa obaveznim trajanjem i/ili uključenjem u Biz izbor grupu, korisnici net Flat Office paketa ostvaruju pogodnosti u vidu popusta na mjesečnu pretplatu.

Cijene i uslovi korištenja net Flat Office paketa su objavljeni u Cjenovniku.

Više informacija o ponudi net Flat Office paketa korisnici mogu dobiti pozivom na broj 1322 ili slanjem upita prema menadžerima velikih korisnika.

Kontaktirajte nas
Net Flat Biz
52,65KM
/ mjesečno
Fiksni pristup internetu brzinom do 4/1 Mbps
1 stalna javna IP adresa
WiFi modem (4-Port Ethernet modem konfigurisan u router mode)
Neograničen pristup internetu na fer osnovi
Kontaktirajte nas

Uslovi korištenja

Korištenje jednog paketa netFlat Biz, pod uslovom da postoji tehnička mogućnost, omogućeno je samo pretplatnicima kategorije „pravno lice“, koji na istoj lokaciji, koriste jednu od sljedećih kombinacija usluga:

 • minimalno dva priključka fiksne telefonske usluge (telefonski i/ili ISDN BRA priključak iz Istekle ponude), i to osnovne tarifne pakete BizPhone za telefonski priključak  i/ili ISDN BRA priključak sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA BizPhone, ili
 • ISDN PRA priključak,  ili
 • priključak za uslugu pristupa fiksnoj mreži za prijenos podataka (xDSL VPN, MPLS VPN  i jedan priključak fiksne telefonske usluge, (telefonski i/ili ISDN BRA priključak iz Istekle ponude – osnovni tarifni paket BizPhone za telefonski priključak i/ili ISDN BRA priključak sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA BizPhone, ili
 • priključak za uslugu Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim/dijeljenim opsegom i jedan priključak fiksne telefonske usluge (telefonski i/ili ISDN BRA priključak iz Istekle ponude – osnovni tarifni paket BizPhone za telefonski priključak i/ili ISDN BRA priključak sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA BizPhone.

Dedicirani internet pristup

Usluga Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim/dijeljenim opsegom omogućava 24 - satnu vezu na internet, zagarantovanog/dijeljenog propusnog opsega od lokacije pretplatnika do najbližeg čvora BH Telecom mreže.
Business Pro
od 304,20KM
/ mjesečno
Zagarantovan propusni opseg po odabranoj propusnoj brzini
1 stalna javna IP adresa
Korištenje modema na obje strane i prijenosni put od lokacije pretplatnika do čvora BH Telecoma
Do 16 javnih IP adresa na zahtjev korisnika
Kontaktirajte nas

Odabir paketa po želji korisnika

Korisnik ima mogućnost izbora željenog paketa, po osnovu odabira pristupne brzine, do 200 Mbps. Pregled svih paketa i cijena je dostupan u Cjenovniku.

Uslovi korištenja

Usluga Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim opsegom omogućava 24 – satnu vezu na Internet, zagarantovanog propusnog opsega od lokacije pretplatnika do najbližeg čvora BH Telecom mreže. U cijenu mjesečne pretplate uključeno je korištenje modema (na obje strane) i prijenosni put od lokacije pretplatnika do najbližeg čvora BH Telecom mreže.

 • Pretplatnici imaju mogućnost aktiviranja usluge Smart Host. Usluga Smart Host je besplatna i omogućava anti-virus i anti-spam zaštitu.
 • Pretplatnicima je na zahtjev, ukoliko postoji tehnička mogućnost, omogućeno besplatno aktiviranje dodatne funkcionalnosti „Pregled ostvarenog saobraćaja“, koja omogućava uvid u trenutnu količinu saobraćaja na linku i historijat količine ostvarenog saobraćaja na dnevnoj, sedmičnoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi, i ne može biti predmet žalbe niti osnov za pokretanje sudskog postupka.
 • Pretplatnici usluge Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim opsegom imaju mogućnost prelaska na jedan od tarifnih modela xDSL-a bez plaćanja cijene pristupa za odabrani tarifni model.
 • U skladu sa tehničkom mogućnošću BH Telecom će omogućiti pružanje paketa usluga i putem bežičnog širokopojasnog sistema BWA (Broadband Wireless Access) bilo da se ugovara korištenje na neodređeno vrijeme ili je u pitanju jednokratno iznajmljivanje (do 30 dana) i iznajmljivanje na određeno vrijeme (od 30 do 90 dana).
 • Internet servis provideri (ISP) u BIH imaju mogućnost korištenja usluge Fiksnog pristupa Internet mreži zagarantovanim opsegom po cijenama i uslovima navedenim u Cjenovniku, ali isključivo za brzine pristupa do 10 Mbps. Za brzinu pristupa od 10 Mbps i veće pristupne brzine, za ISP-ove se primjenjuju uslovi ponude veleprodajne usluge Globalnog pristupa Internetu BH Telecoma.

Dodatni popusti

Pretplatnici usluge Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim opsegom imaju mogućnost popusta:

 • na iznos mjesečne pretplate po osnovu dužine obaveznog trajanja ugovora:
  – za dužinu trajanja ugovora od 1 godine – 20%
  – za dužinu trajanja ugovora od 2 godine – 30%
 • na iznos mjesečne pretplate po osnovu dužine trajanja pretplatničkog odnosa:
  – za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 1 godine – 6%
  – za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 2 godine – 8%
  – za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 3 godine – 10%
  – za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 4 godine – 12%
  – za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 5 i preko 5 godina – 15%.

Dodatne usluge

Back up veza

Usluga Back up veza predstavlja redundantnu vezu/pristup koji se koristi samo u slučaju kada osnovna usluga nije u funkciji.

Pored glavnog prijenosnog puta određenim fizičkim medijem (bakarnom telefonskom paricom ili parom optičkih single-mode vlakana), korisnicima se pruža mogućnost uvođenja Back up veze putem RR ‘point-to-point’ sistema, koji omogućava zaštitu glavnog prijenosnog puta i porta na strani BIHneta. Ovakvim rješenjem pored i nezavisno od postojećeg porta i glavnog prijenosnog puta, korisnik dobija dodatni port na strani BIHneta i radio-relejni link istog kapaciteta kao i primarna veza, te u slučaju kvara na primarnoj vezi ili portu nastavljate rad na zaštitnoj Back up vezi.

Pored porta i dodatnog prijenosnog puta za podatke, korisnik dobija i dodatnu javnu IP adresu za adresiranje vlastitog dodatnog porta na routeru.

Cijena pristupa usluzi Back up veza ovisi o odabranom paketu i pristupnoj brzini, dok cijena korištenja iznosi 50% od cijene pretplate na mjesečnom nivou zavisno od paketa i pristupne brzine.

 Pregled tehničkog rješenja

 

Zaštita od DDoS napada

Usluga Zaštita od DDoS napada obuhvata detekciju, sprječavanje i izvještavanje o DDoS napadu.

Zaštita se vrši od slijedećih DDoS napada: Invalid Packets (Malformed IP Header, Incomplete Fragment, Bad IP Checksum, Duplicate Fragment , Fragment Too Long, Short Packet, Short TCP Packet, Short UDP Packet, Short ICMP Packet, Bad TCP / UDP Checksum, Invalid TCP Flags, Invalid ACK Number), Zombie Detection, IPv4 Address Filter Lists, TCP Connection Reset, Payload Regular Expression, DNS Scoping, DNS Malformed Filtering, DNS Query Rate Limiting, DNS NXDomain Rate Limiting, DNS Regular Expressions, Malformed HTTP Filtering, HTTP Scoping, HTTP Rate Limiting, (HTTP Object Limiting, HTTP Request Limiting), HTTP/URL Regular Expression, Malformed SIP Filtering, SIP Request Limiting.

BH Telecom putem ATLAS servisa vrši konstantno ažuriranje ARBOR sistema, čime se omogućava zaštita od najnovijih malicioznih napada.

Cijena usluge ovisi o odabranom paketu i pristupnim brzinama, a što je dostupno u Cjenovniku.

Obrazovne institucije

Namjenski paketi pristupa internetu za obrazovne institucije: škole osnovnog , srednjeg i visokog obrazovanja.
Eduka
od 17,55KM
/ mjesečno
Pristup internetu po odabranoj propusnoj brzini
Korištenje modema na obje strane i prijenosni put od lokacije pretplatnika do čvora BH Telecoma
Kontaktirajte nas

Odabir paketa po želji korisnika

Korisnik ima mogućnost izbora željenog paketa, po osnovu odabira pristupne brzine, do 4096/512 kb/s. Pregled svih paketa i cijena je dostupan u Cjenovniku.

Uslovi korištenja

Paket Eduka je namijenjen isključivo za obrazovne institucije, i to: škole osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Usluga Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim/dijeljenim opsegom omogućava 24 – satnu vezu na Internet, zagarantovanog/dijeljenog propusnog opsega od lokacije pretplatnika do najbližeg čvora BH Telecom mreže. U cijenu mjesečne pretplate uključeno je korištenje modema (na obje strane) i prijenosni put od lokacije pretplatnika do najbližeg čvora BH Telecom mreže.

 • Pretplatnici imaju mogućnost aktiviranja usluge Smart Host. Usluga Smart Host je besplatna i omogućava anti-virus i anti-spam zaštitu.
 • Pretplatnicima je na zahtjev, ukoliko postoji tehnička mogućnost, omogućeno besplatno aktiviranje dodatne funkcionalnosti „Pregled ostvarenog saobraćaja“, koja omogućava uvid u trenutnu količinu saobraćaja na linku i historijat količine ostvarenog saobraćaja na dnevnoj, sedmičnoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi, i ne može biti predmet žalbe niti osnov za pokretanje sudskog postupka.
 • U skladu sa tehničkom mogućnošću BH Telecom će omogućiti pružanje paketa usluga i putem bežičnog širokopojasnog sistema BWA (Broadband Wireless Access) bilo da se ugovara korištenje na neodređeno vrijeme ili je u pitanju jednokratno iznajmljivanje (do 30 dana) i iznajmljivanje na određeno vrijeme (od 30 do 90 dana).
 • Pretplatnici usluge Fiksni pristup Internet mreži dijeljenim opsegom imaju mogućnost prelaska na jedan od tarifnih modela xDSL-a bez plaćanja cijene pristupa za odabrani tarifni model.

Dodatni popusti

Pretplatnici usluge Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim opsegom imaju mogućnost popusta na iznos mjesečne pretplate po osnovu dužine obaveznog trajanja ugovora:

 • za dužinu trajanja ugovora od 1 godine – 20%
 • za dužinu trajanja ugovora od 2 godine – 30%

Dodatne usluge

Zaštita od DDoS napada

Usluga Zaštita od DDoS napada obuhvata detekciju, sprječavanje i izvještavanje o DDoS napadu.

Zaštita se vrši od slijedećih DDoS napada: Invalid Packets (Malformed IP Header, Incomplete Fragment, Bad IP Checksum, Duplicate Fragment , Fragment Too Long, Short Packet, Short TCP Packet, Short UDP Packet, Short ICMP Packet, Bad TCP / UDP Checksum, Invalid TCP Flags, Invalid ACK Number), Zombie Detection, IPv4 Address Filter Lists, TCP Connection Reset, Payload Regular Expression, DNS Scoping, DNS Malformed Filtering, DNS Query Rate Limiting, DNS NXDomain Rate Limiting, DNS Regular Expressions, Malformed HTTP Filtering, HTTP Scoping, HTTP Rate Limiting, (HTTP Object Limiting, HTTP Request Limiting), HTTP/URL Regular Expression, Malformed SIP Filtering, SIP Request Limiting.

BH Telecom putem ATLAS servisa vrši konstantno ažuriranje ARBOR sistema, čime se omogućava zaštita od najnovijih malicioznih napada.

Cijena usluge ovisi o odabranom paketu i pristupnim brzinama, a što je dostupno u Cjenovniku.

WiFi za poslovne objekte

Namjenski paketi pristupa internetu za ugostiteljske ili druge objekte koji u svojim prostorijama ugošćavaju klijente.
MyWiFi Light
49,90KM
/ mjesečno
Fiksni pristup internetu brzinom 30/4 Mbps
Jedna pristupna tačka / tip 1
50 istovremenih konekcija
Mogućnost kreiranja jednog imena mreže / SSID
Mogućnost povezivanja IP uređaja
Kontaktirajte nas
MyWiFi Captive
99,90KM
/ mjesečno
Fiksni pristup internetu brzinom 50/8 Mbps
Jedna pristupna tačka / tip 1
50 istovremenih konekcija
Portal, filtriranje saobraćaja, redirekcija na web ili na adresu servera korisnika, autentikacija korisnika
Mogućnost kreiranja dva imena mreže / SSID
Mogućnost povezivanja IP uređaja
Zakup dodatnih pristupnih tačaka / tip 1
Kontaktirajte nas
MyWiFi Enterprise 1
149,90KM
/ mjesečno
Fiksni pristup internetu brzinom 150/50 Mbps
Jedna pristupna tačka / tip 2
400 istovremenih konekcija
Portal, filtriranje saobraćaja, redirekcija na web ili na adresu servera korisnika, autentikacija korisnika
Mogućnost kreiranja 4 imena mreže / SSID
Mogućnost povezivanja IP uređaja
Zakup dodatnih pristupnih tačaka / tip 2
Kontaktirajte nas
MyWiFi Enterprise 2
179,90KM
/ mjesečno
Fiksni pristup internetu brzinom 500/200 Mbps
Jedna pristupna tačka / tip 2
400 istovremenih konekcija
Portal, filtriranje saobraćaja, redirekcija na web ili na adresu servera korisnika, autentikacija korisnika
Mogućnost kreiranja 4 imena mreže / SSID
Mogućnost povezivanja IP uređaja
Zakup dodatnih pristupnih tačaka / tip 2
Kontaktirajte nas
MyWiFi Premium
199,90KM
/ mjesečno
Fiksni pristup internetu brzinom 500/200 Mbps
Jedna pristupna tačka / tip 3
500 istovremenih konekcija
Portal, filtriranje saobraćaja, redirekcija na web ili na adresu servera korisnika, statistika saobraćaja (broj konekcija, količina ostvarenog saobraćaja, tipovi uređaja spojeni na WLAN mrežu), autentikacija korisnika
Mogućnost kreiranja do 8 imena mreže / SSID
Mogućnost povezivanja IP uređaja
Zakup dodatnih pristupnih tačaka / tip 3
Mogućnost rada u vanjskom okruženju
Kontaktirajte nas

Uslovi korištenja

Usluga uključuje:

 • instalaciju internet priključka i jedne pristupne tačke (Access Pointa) po Cjenovniku za pristup usluzi,
 • podešavanje izgleda početne stranice prema zahtjevu pretplatnika,
 • neograničen pristup Internet mreži na fer osnovi.

Dodatni popusti

Uz potpisivanje ugovora sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa na 24 mjeseca Pretplatnici ostvaruju pravo popusta u iznosu od 10% na cijenu mjesečne naknade usluge.

Obrazovne institucije (škole osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja) ostvaruju pravo na besplatan pristup usluzi, uz dodjelu popusta u visini od 25% na mjesečnu naknadu osnovne usluge, uz uslov da obrazovna institucija koristi „Eduka“ paket za pristup internetu.

Uključenjem MyWiFi paketa u Biz izbor, poslovni korisnici će ostvarvati i dodatni popust na mjesečnu naknadu:

 •  10% uz ugovor za Biz izbor od 12 mjeseci,
 •  20% uz Biz izbor ugovor od 24 mjeseca. Saznaj više

Upravljani pristup

Upravljana usluga podrazumijeva kreiranje end-to-end komunikacije, odnosno isporuku, konfiguraciju i testiranje upravljivog (od strane BH Telecoma) CPE uređaja na lokaciji pretplatnika.
Office
35,10KM
/ mjesečno
Inicijalna konfiguracija
Monitoring i održavanje, preventivno održavanje, te manje izmjene konfiguracije
LAN funkcionalnosti
Monitoring i upravljanje CPE uređaja i linka
Pregled ostvarenog saobraćaja
Korištenje CPE uređaja
Kontaktirajte nas

Informacije o usluzi

Upravljani pristup internetu – Office paket uključuje:

 • inicijalnu konfiguraciju – pristup uređaju, te konfiguracija fizičkih i logičkih WAN i MAN portova, mrežnih i routing protokola i funckionalnosti
 • monitoring i održavanje, preventivno održavanje, te manje izmjene konfiguracije na zahtjev korisnika u okviru inicijalne konfiguracije, bez izmjena u dizajnu mreže
 • LAN funkcionalnosti – CPE uređaji posjeduju LAN funkcionalnosti koje omogućavaju korisniku priključenje svoje LAN mreže, na način da su LAN portovi tačka razgraničenja, a LAN mreže iza tih portova su u nadležnosti korisnika
 • monitoring i upravljanje CPE uređaja i linka – svaki upravljeni CPE uređaj postaje dio mreže BH Telecoma dislociran na lokaciju korisnika i isti je dostupan iz IP/MPLS mreže BH Telecoma za management
 • pregled ostvarenog saobraćaja – omogućava uvid u trenutnu količinu saobraćaja na linku i historijat količine ostvarenog saobraćaja na dnevnoj, sedmičnoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi, ukoliko postoji tehnička mogućnost
 • korištenje CPE uređaja

Uslovi korištenja

Dodatnu uslugu Upravljani pristup Internetu – Office paket mogu aktivirati isključivo pretplatnici koji imaju zaključen ugovor sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca za uslugu Business Pro.

Mjesečna pretplata je jedinstvena za sve priključke, neovisno od brzine pristupa Internetu.

Video nadzor

Namjenski kreirani paketi sa velikim brzinama u uploadu, za potrebe video nadzora.
Net Flat za video nadzor 2
19,90KM
/ mjesečno
Pristupna brzina do 512 kbps / 2 Mbps (download/upload)
Neograničeno korištenje uploada
Neograničeno korištenje downloada na fer osnovi
Jedna stalna javna IP adresa
Kontaktirajte nas
Net Flat za video nadzor 4
29,90KM
/ mjesečno
Pristupna brzina do 512 kbps / 4 Mbps (download/upload)
Neograničeno korištenje uploada
Neograničeno korištenje downloada na fer osnovi
Jedna stalna javna IP adresa
Kontaktirajte nas
Net Flat za video nadzor 6
39,90KM
/ mjesečno
Pristupna brzina do 512 kbps / 6 Mbps (download/upload)
Neograničeno korištenje uploada
Neograničeno korištenje downloada na fer osnovi
Jedna stalna javna IP adresa
Kontaktirajte nas
Net Flat za video nadzor 8
49,90KM
/ mjesečno
Pristupna brzina do 512 kbps / 8 Mbps (download/upload)
Neograničeno korištenje uploada
Neograničeno korištenje downloada na fer osnovi
Jedna stalna javna IP adresa
Kontaktirajte nas