Donacije

Društveno odgovorno poslovanje čini sastavni dio poslovne prakse kompanije BH Telecom i dokazuje se svakodnevno putem različitih aktivnosti kao što su donacije neprofitnim organizacijama, podržavanje sportskih, kulturnih, humanitarnih manifestacija putem sponzorskih angažmana, te stalnim ulaganjem u obrazovanje i brojne druge projekte koji su značajni za razvoj bh. društva.

Javni oglas za dodjelu donacija

Dodjela donacija

Postupak i kriteriji za dodjelu donacija

Donacije se dodjeljuju na osnovu javnog oglasa za dodjelu donacija, a u svrhu podrške finansiranju programa, projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i humanitarne svrhe.

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

(1)          originalnost programa ili projekta,

(2)          dobrobit za društvenu zajednicu,

(3)          ispunjenje općih uslova za dodjelu donacija.

Nakon provedene procedure, u skladu sa odredbama Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.nov.FBiH“, br. 13/03) i Pravilnikom o donacijama u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija se obavještavaju o dodjeli i sa njima se zaključuje ugovor o dodjeli donacije. Konačan spisak dobitnika donacija, projekat – namjena donacije kao i dodijeljeni iznos, Društvo redovno objavljuje u Službenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.

Izuzetno, Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo može odlučiti da se za dio ili cijeli iznos sredstava koja su izdvojena za dodijelu donacija ne raspisuje Javni oglas za dodijelu donacija nego se sredstva, zbog određene trenutne aktuelne situacije, od općeg društvenog značaja i interesa društvene zajednice tako i Društva, dodijeli donacije pravnim licima iz određene oblasti.

Prvi ovakav slučaj je bio u 2014. godini kada su našu zemlju zadesile stanje prirodne nesreće i BH Telecom je donirao iznos od 1.191.800 KM, od čega je 1 milion KM bio dodijeljen Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a preostali dio iznosa donacije od 191.800 KM je usmjeren na oblasti kulture i sporta.

“BH Telecom je bio drugi najveći donator čija je donacija u iznosu od 1 milion KM za poplavljene u BiH bila značajna za saniranje stambenih jedinica unesrećenih,“ izjavio je Jasmin Jaganjac, Direktor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji FBiH.

Zbog epidemiološke situacije u BiH izazvane pandemijom korona virusa u 2020. godini, Odlukom Nadzornog odbora BH Telecoma d.d. Sarajevo, na inicijativu Uprave BH Telecoma, ovogodišnja sredstva donacija u iznosu od 1 milion KM, su usmjerena za hitnu nabavku respiratora i pripadajuće medicinske opreme kliničkim centrima, kantonalnim i općim bolnicama na području Federacije Bosne i Hercegovine. Donirana sredstva shodno Zaključku Vlade Federacije BiH, ravnomjerno su raspoređena na kantonalne i opće bolnice u Konjicu, Zenici, Goraždu, Travniku i Bihaću u iznosima od po 200.000 KM.

Javni oglasi

Donacije

Odluka o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2022. godini

Odluka o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2022. godini objavljena je u Službenim novinama Federacije BiH, br. 102/22 od 23.12.2022. godine, te postaje izvršna istekom 30 dana od dana objavljivanja iste u Službenim novinama Federacije BiH.

Odluka o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacije pravnom licu

Odluka o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacije pravnom licu objavljena je u Službenim novinama Federacije BiH, br. 16/23 od 08.03.2023. godine.