Usluge oglašavanja

Oglašavanje digitalnim kanalima komunikacije, putem infrastrukture BH Telecoma.
Kontaktirajte nas
Uslovi pružanja usluga su dostupni u Cjenovniku.

Poboljšajte svoje poslovanje uslugama oglašavanja putem digitalnih kanala BH Telecoma.

Direktni marketing

Usluge oglašavanja putem infrastrukturnih platformi BH Telecoma omogućavaju proširivanje medija plana Vaših kampanja na direktne kanale komunikacije: targetirano mobilno oglašavanje, SMS poruke ili moja TV oglase.

Mobilno oglašavanje

Isporuka reklamnog sadržaja Pretplatnika krajnjim korisnicima iz njegovih vlastitih baza.

Usluga Mobilno oglašavanje omogućava isporuku reklamnog sadržaja Pretplatnika (oglašivača/marketinške agencije) krajnjim korisnicima iz njihovih vlastitih-privatnih baza u cilju promocije, marketinških istraživanja, prodaje konkretne usluge ili proizvoda, preko raspoložive mrežne infrastrukture BH Telecoma i odgovarajućih mobilnih kanala.

Pretplatnici usluge Mobilno oglašavanje (oglašivači / marketinške agencije) za isporuku reklamnog sadržaja mogu koristiti sljedeće kanale i podkanale isporuke:

 • Messaging (SMS/MMS): SMS i MMS Bulk (jednosmjerni i dvosmjerni), Sponzorirani SMS i MMS, Anketa/kviz (SMS), Kolektor (SMS), SMS Potpis.
 • WAP push messaging: Wap URL, Click-to-Call, Click-to-Download, Click-to-Stream, Click-to-Recive SMS/MMS coupon.
 • USSD: USSD Anketa.
 • LBS messaging: LBS SMS Bulk, LBS MMS Bulk i LBS WAP Push.

Tarifni elementi u kontekstu načina naplate usluge su:

 • pristup usluzi – jednokratno, po korištenom kanalu isporuke;
 • korištenje usluge – mjesečna naknada po korištenom kanalu isporuke;
 • saobraćaj generisan pri korištenju usluge – naplata po količini poslanih poruka, po poruci, pri čemu su za kanale: SMS/MMS Messaging (SMS/MMS Bulk jednosmjerni, dvosmjerni; SMS Potpis), WAP Push i LBS Messaging, cijene poruka definisane po rangovima – veći obim saobraćaja niža jedinična cijena poruka.

Ponudom ove usluge predviđena je i mogućnost kreiranja specifičnih tehničkih rješenja/ponuda prema konkretnim zahtjevima Pretplatnika (dodatna usluga Administracija na zahtjev korisnika, koja se naplaćuje po utrošenim inžinjer – satima za realizaciju rješenja).

Bulk SMS

Omogućava jednostavnu interaktivnu komunikaciju sa klijentima putem SMS poruka.

Usluga Bulk SMS omogućava jednostavnu interaktivnu komunikaciju sa klijentima putem SMS poruka, oglašavanje novih proizvoda ili usluga putem:

 • slanja iste poruke na kreiranu listu brojeva,
 • slanja različitih poruka na kreiranu listu brojeva.

Pretplatnici Bulk SMS usluge za realizaciju usluge mogu koristiti vlastita aplikativna rješenja ili postojeće aplikacije na VAS platformi BH Mobile mreže. Bulk SMS poruke mogu se slati prema svim mrežama unutar i izvan BiH.

SMS distribucija omogućava kompanijama slanje personaliziranih SMS poruka korisnicima svojih usluga.

Ovim putem korisnicima svojih usluga možete dostavljati različite obavijesti, oglašavati proizvode i usluge.

Prilikom prijema SMS poruke na displeju mobilnog telefona korisniku se prikazuje naziv kompanije koja oglašava svoje usluge. Korisnik za prijem poruka daje saglasnost kompaniji oglašivaču i u svakom trenutku se može odjaviti sa liste slanja (SMS porukom STOP).

SMS kviz/anketa/glasanje/nagradna igra

Ova usluga omogućava jednostavnu i efikasnu komunikaciju sa kupcima: provođenje anketa, glasanja, interaktivnih kvizova i nagradnih igara.

Tarifu bira kompanija organizator SMS kviza/ankete/glasanja/nagradne igre u skladu sa svojim interesima i očekivanjem uspješnosti realizacije i animiranja krajnjih korisnika da glasaju ili dostavljaju zahjeve putem SMS-a.

Moja TV pop up

Efikasniji način oglašavanja Vaših proizvoda ili usluga putem elektronskih IPTV poruka.

Moja TV Pop up usluga nudi novi, bolji i efikasniji način oglašavanja Vaših proizvoda ili usluga putem elektronskih IPTV poruka, odnosno Pop up oglasa na Moja TV platformi.

Pop up oglas se isporučuje korisnicima Moja TV usluga na njihove TV ekrane u obliku teksta i/ili slike. Sadržaj poruke određuje sam oglašivač, uz poštivanje uslova definisanih Cjenovnikom i Specifičnim uslovima za pružanje ove usluge.

Još jedna značajna pogodnost za oglašivača je i mogućnost uvida u statistiku uspješnosti prikazanog Pop up oglasa (broj impresija, share gledanosti za period pružanja oglasa), najkasnije 5 dana od dana emitovanja istog.

Tehnički uslovi zakupa oglasnog prostora:

 • U jednoj sedmici moguće je prikazivanje maksimalno dva PopUP oglasa,
 • Jedan termin PopUP oglasa u datom momentu može zakupiti samo jedan pretplatnik, naredni pretplatnik može da bira samo preostale slobodne sedmice/termine,
 • Razmak između dva termina prikazivanja PopUP oglasa mora biti minimalno 24 sata,
 • Jedan pretplatnik može rezervisati maksimalno 30 termina za prikazivanje PopUp oglasa u toku jedne kalendarske godine, bez obaveze da se isti prikazuju jedan za drugim.

Moja TV oglašavanje na Live kamerama

Ova usluga namijenjena je svim marketing agencijama i pravnim subjektima koji žele predstaviti svoje proizvode i usluge korisnicima MojaTV i Moja webTV usluga.

Usluga Oglašavanje na live kamerama podrazumijeva plasiranje oglasnih poruka korisnicima MojaTV i Moja webTV usluga, putem live TV kamera, a u cilju promocije, marketinških istraživanja i prodaje konkretne usluge ili proizvoda.

Na live TV kamerama se mogu plasirati dvije vrste oglasa:

 • Photo banner – slika (logo) i/ili tekst – na maksimalno 20 kanala,
 • Ticker banner – „crawling text“ na svim kanalima Live kamera.