Dodatne telefonske usluge

Dodatne funkcionalnosti komunikacije fiksnom telefonijom.

BH Line box

Ukoliko ste već korisnik fiksne telefonske usluge BH Telecoma, posjedujete telefon koji podržava SMS uslugu, te imate aktiviranu uslugu Prikaz broja pozivatelja (CLIP), ispunjavate sve uslove za slanje SMS poruka sa kućnog telefona. Slanje SMS poruka unutar fiksne mreže BH Telecoma je potpuno besplatno, dok se slanje na brojeve mobilne telefonije i brojeve van BH Telecom mreže naplaćuje po važećem Cjenovniku.

Potražite u meniju vašeg uređaja opciju SMS centar. Ukoliko broj centra nije već upisan, upišite broj 13900 ili 1390, zavisno od aparata koji koristite. Nakon toga možete aktivirati uslugu slanjem poruke sadržaja START na broj 900, a potom sačekajte povratnu poruku: “Drago nam je što ste izabrali BH Line Box uslugu“, koja će potvrditi da je SMS usluga aktivna.

Ukoliko želite otkazati korištenje usluge, pošaljite SMS poruku sa sadržajem STOP na broj 900 i sačekate obavijest da usluga više nije aktivna.

Ako već niste pretplatnik usluge Prikaz broja pozivatelja (CLIP), aktivirajte je a nakon toga aktivirajte i uslugu BH Line Box.

Nakon što ste aktivirali uslugu BH Line Box, kao korisnik fiksne telefonske usluge, SMS poruke možete slati i putem portala, potpuno besplatno.

Moja sekretarica

Moja sekretarica je usluga dodatne vrijednosti za korisnike fiksne telefonske mreže, koja omogućava primanje, čuvanje i preslušavanje govornih poruka. Osim prijema govornih poruka, korisnik usluge dobiva i obavještenja o njihovom prispijeću, te bira vrijeme kada će ih preslušati.

Aktivacija i korištenje na dodatne usluge Moja sekretarica je besplatna!

Za vrijeme ostavljanja poruke pozivalac plaća cijenu poziva prema fiksnoj mreži BH Telecoma, u skladu sa korištenim tarifnim paketom.

Osnovne funkcionalnosti usluge za krajnjeg korisnika su:

 • mogućnost postavljanja personaliziranih pozdravnih poruka
 • pozdravna poruka u slučaju nejavljanja i/ili zauzeća
 • govorni potpis kao pozdravna poruka
 • e-mail notifikacija o propuštenim pozivima i primljenim porukama
 • govorna poruka u attachment-u za konfiguriranu e-mail adresu (konfiguracija putem web portala)
 • bilježenje propuštenih poziva
 • sve opcije podesive od strane korisnika.

Uslov za korištenje usluge Moja sekretarica je aktivacija dodatne usluge Preusmjerenje poziva (Call Forwarding)“ i podešavanje preusmjerenja poziva na pretinac govorne pošte (preusmjerenje na broj 1410).

Pretinac govorne pošte se kreira nakon što se izvrši jedna od sljedećih aktivnosti:

 • pozivom na kratki kod 1411, pristupa se pretincu govorne pošte
 • ostavi se prva govorna poruka u korisnikov pretinac govorne pošte.

Pristup pretincu govorne pošte je omogućen:

 • putem telefonskog aparata biranjem kratkog koda 1411 ili 033 1411
 • putem web portala BH Telecoma

Ostale karakteristike usluge Moja sekretarica:

 • period čuvanja preslušanih poruka – 10 dana
 • period čuvanja nepreslušanih poruka – 10 dana
 • maksimalan broj poruka u pretincu – 20 poruka
 • maksimalna dužina trajanja jedne ostavljene poruke – 30 sekundi
 • brisanje korisničkog pretinca nakon perioda neaktivnosti (ostavljanja/preslušavanja poruka) – 10 dana

Preslušavanje govorne pošte omogućeno je samo putem fiksnog telefona korisnika usluge Moja sekretarica. Obavijesti o prispjeloj govornoj poruci, kao i propuštenim pozivima, omogućena je putem SMS-a, na mobilni broj korisnika usluge Moja sekretarica.

SMS BH Line račun

Slanjem SMS poruke na broj 061 11 01 saznajte stanje vašeg računa. Ova usluga je besplatna.

Informacija se odnosi samo na korišteni saobraćaj od posljednjeg obračunskog perioda, bez iznosa pretplate, jednokratnih naknada za usluge i saobraćaja uključenog u pretplatu. Moguće je, ako ste bili u roamingu, da taj dio saobraćaja ne bude obrađen do trenutka slanja upita.

SMS imenik

Slanjem SMS poruke na broj 061 11 82 možete dobiti informaciju o pretplatnicima usluga BH Telecoma (fiksna i mobilna mreža, privatni i poslovni korisnici).

Upit se može izvršiti po broju telefona ili podacima korisnika:

 • po broju telefona – SMS poruka treba da sadrži potpuni broj telefona u formatu: 033xxxxxx odnosno 061xxxxxx
 • po podacima o korisniku (fizičko lice) – upit se vrši u formatu: F_ime_prezime_grad, gdje znak “_” znači razmak ili prazno polje. Podaci za prezime, ime i grad moraju sadržavati najmanje tri slova
 • po podacima o korisniku (pravno lice) – upit se vrši u formatu: P_naziv-pravnog-lica_grad, gdje znak “_” znači razmak ili prazno polje. Podaci za naziv pravnog lica i grad moraju sadržavati najmanje tri slova

Ukoliko ima više rezultata pretrage možete ih saznati slanjem poruke DALJE. Brojevi koji su pod zabranom za informacije (1182) neće se prikazivati.

Hvatanje zlonamjernih poziva

Usluga lovca, hvatanja zlonamjernih poziva, se vrši na zahtjev korisnika. Zahtjev za korištenjem ove besplatne usluge je potrebno podnijeti pozivom na broj 1444, nakon čega ćete dobiti uputu o proceduri po kojoj će se postupati u slučaju uznemiravanja.

Dopuna ultra kredita

Ultra kredit možete dopuniti putem vašeg fiksnog telefona, slanjem SMS poruke ili pozivom automatskog govornog servisa.

Dopuna putem SMS poruke:

Preduslovi za aktivaciju usluge su aktivirana CLIP usluga (Prezentacija broja pozivaoca), BH Line box usluga i konfigurisane SMS postavke telefona. Nakon što su ispunjeni svi preduslovi, uslugu možete aktivirati slanjem SMS poruke na broj 0611171 sadržaja START

Dopuna Ultra kredita se vrši slanjem SMS poruke na broj 0611171 u formatu: 2.3 38761987654 sretan polazak u školu (Iznos_Ultra broj_Poruka)

Iznos preostalih sredstava za Ultra dopunu za tekući mjesec možete provjeriti slanjem SMS poruke na broj 0611171 sadržaja STANJE.

Ukoliko želite zabraniti korištenje ove usluge, zahtjev za zabranu može podnijeti putem kontakt centra BH Telecoma, pozivom na besplatni broj 1444 ili na prodajnim mjestima BH Telecoma ovdje.

Dopuna pozivom automatskog govornog servisa:

Usluga se aktivira pozivanjem servisnog broja 061 1171 i izborom opcije za aktivaciju.

Slijedeći upute govornog automata odaberite opciju za dopunu kredita, unosite iznos dopune i korisnički Ultra broj koji želite dopuniti. Nakon toga govorni automat saopštava uneseni broj, vrijednost nadopune i nakon vaše potvrde izvršava se dopunjavanje kredita Ultra broja. Ultra korisnik čiji je broj dopunjen dobija SMS obavijest o izvršenoj nadopuni.

Prije svake dopune, putem automatskog govornog servisa ćete biti obaviješteni o iznosu preostalih sredstava od mjesečnog limita.

Prezentacija broja pozivaoca

Ova usluga omogućava prikazivanje broja pozivaoca. Da biste je mogli koristiti, potrebno je da imate uređaj koji omogućava prikazivanje brojeva. Za aktivaciju ove usluge potrebno je da pozovete 1444.

Poziv na čekanju

Ova usluga vam omogućava signaliziranje poziva od strane drugog korisnika u trenutku dok već razgovarate odnosno dok vam je linija zauzeta. U slučaju dolaska novog poziva bićete obaviješteni odgovarajućim tonom u slušalici. Nakon obavještenja, možete naizmjenično prebacivati iz jedne veze u drugu ili prekinuti vezu sa bilo kojim od ova dva sagovornika.

U slučaju da prihvatite drugi poziv tokom razgovora, imate sljedeće mogućnosti:

 • ignorisati poziv

U tom slučaju će nakon 30 sekundi pozivalac biti odbijen. Poziv možete odbiti kratko pritiskom na viljušku telefonskog aparata (ili tipku Flash na aparatu), a zatim broj 0 na tastaturi telefona.

 • prvu vezu staviti na čekanje i preći na razgovor sa drugim pozivaocem

Ovo se postiže kratkim pritiskom na viljušku telefonskog aparata (ili tipke Flash na aparatu), i pritiskom na broj 2 na tastaturi aparata. Ponavljanjem ove procedure se veza ponovo prebacuje na prvog pozivaoca. Na taj način se veza može naizmjenično prebacivati između pozivaoca.

 • prekinuti vezu sa jednim od pozivaoca.

Ovo se postiže kratkim pritiskom na viljušku telefonskog aparata (ili tipke Flash na aparatu), i pritiskom na broj 1.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju usluge podignite slušalicu i unesite kod*43#

Za provjeru podignite slušalicu i unesite kod *#43#

Za deaktivaciju podignite slušalicu i unesite kod #43#.

Preusmjeravanje poziva

Ova usluga omogućava preusmjeravanje primljenih poziva na neki drugi broj.

Postoje tri vrste preusmjerenja:

 • bezuslovno – svi pozivi se preusmjeravaju na definisani telefonski broj
 • na nejavljanje – pozivi se preusmjeravaju ukoliko se pozvani pretplatnik ne javi
 • na zauzeće – pozivi se preusmjeravaju ukoliko je birani pretplatnik zauzet.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za bezuslovno preusmjerenje podignite slušalicu i unesite kod *21*brojtelefona#. Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#21#, a za deaktiviranje #21#.

Za preusmjerenje u slučaju nejavljanja podignite slušalicu i unesite kod *61*brojtelefona#. Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#61#, a za deaktiviranje #61#.

Za preusmjerenje u slučaju zauzeća podignite slušalicu i unesite kod *67*brojtelefona#. Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#67#, a za deaktiviranje #67#.

Korištenje ove usluge se ne naplaćuje. Za inicijalnu aktivaciju potrebno je podnijeti zahtjev pozivom na 1444.

Čekanje u redu

Ukoliko je pretplatnička linija zauzeta, sa ovom uslugom se kreira red čekanja. To znači da svaki pozivaoc koji bira vaš broj umjesto tona zauzeća dobiva poruku “Ostanite na liniji, veza će se ostvariti”. Kada završite razgovor, prosljeđuje vam se prvi poziv iz reda čekanja.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *38#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#38#, a za deaktiviranje #38#.

Skraćeno biranje

Korištenjem ove usluge brojeve koje često zovete možete zamijeniti dvocifrenim brojevima i na taj način znatno skratiti proceduru biranja broja. Biranje skraćenog broja se vrši tako što se pritisne **, a zatim dvocifreni broj dodijeljen punom broju.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *51*skraćeni broj*broj se poziva#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#51*skraćeni broj#, a za deaktiviranje *#51*skraćeni broj#.

Za provjeru da li ima brojeva u listi, podignite slušalicu i unesite kod *#51#.

Konferencijska veza

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika. Ukoliko ste aktivirali ovu uslugu, imate mogućnost prebacivanja veze između sagovornika ili razgovora sa sva tri pretplatnika istovremeno.

U toku telefonskog razgovora sa prvim sagovornikom pritisnite kratko viljušku telefonskog aparata (ili tipku namijenjenu za konferencijski poziv) nakon čega se dobiva ton slobodnog biranja. Tada birajte broj drugog sagovornika, pri čemu prvi sagovornik ostaje na čekanju i ne učestvuje u razgovoru.

Nakon uspostave veze sa drugim sagovornikom, imate na raspolaganju sljedeće opcije:

 • prekinuti vezu sa sagovornikom sa kojim razgovarate i prebaciti se na vezu sa preostalim sagovornikom.

Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 1.

 • prebaciti vezu sa jednog sagovornika na drugog,

Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 2. Pri tome se neaktivna veza stavlja na čekanje. Uzastopnim ponavljanjem ove procedure, naizmjenično se ostvaruje govorna veza sa oba sagovornika.

 • prebaciti se na konferencijsku vezu.

Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 3.

Usluga se ne naplaćuje.

Povratni upit

Ukoliko razgovarate sa sagovornikom, i želite uspostaviti vezu sa još jednim sagovornikom, kratkim pritiskom viljuške aparata (ili tipke namijenjene za ovu vrstu usluge ovisno o vrsti aparata) dobijate signal slobodnog biranja, nakon čega možete birati telefonski broj drugog sagovornika. Nakon uspostavljanja veze sa drugim sagovornikom, možete vršiti prebacivanje veze od jednog do drugog sagovornika, kao i prekinuti vezu sa bilo kojim od sagovornika

Nakon uspostave veze sa drugim sagovornikom, imate na raspolaganju sljedeće opcije:

 • prekinuti vezu sa sagovornikom sa kojim razgovarate i prebaciti se na vezu sa preostalim sagovornikom,

Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 1.

 • prebaciti vezu sa jednog sagovornika na drugog,

Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ii namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 2. Pri tome se neaktivna veza stavlja na čekanje. Uzastopnim ponavljanjem ove procedure, naizmjenično se ostvaruje govorna veza sa oba sagovornika.

Odsutan pretplatnik

Ukoliko aktivirate ovu uslugu, svi pozivi prema vašem telefonskom broju se usmjeravaju na govornu poruku „Pretplatnik je odsutan“.

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *24#. Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#24#, a za deaktiviranje #24#.

Kompletiranje poziva u slučaju zauzeća

Ukoliko pozivate telefonski broj drugog pretplatnika koji je zauzet ili se ne javlja, nakon aktiviranja usluge će centrala sama uspostaviti vezu na sljedeći način:

 • ako je birani pretplatnik zauzet, veza se uspostavlja odmah nakon što završi razgovor (pozivaocu i pozivanom zvoni telefon)
 • ako je birani pretplatnik odsutan (ne javlja se) onda će se veza automatski uspostaviti nakon što pozivani pretplatnik prvi put podigne i spusti slušalicu.

Aktiviranje/deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *37#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#37*pretplatnički broj# ili *#37#.

Za deaktiviranje #37*pretplatnički broj# ili #37#.

Ne uznemiravaj pretplatnika

Ovu uslugu možete aktivirati ako ne želite prihvatiti nikakve telefonske pozive. Kada se ova usluga aktivira, svi pozivi prema vašem telefonskom broju se usmjeravaju na odgovarajuću govornu poruku.

Informacija se odnosi samo na korišteni saobraćaj od posljednjeg obračunskog perioda, bez iznosa pretplate, jednokratnih naknada za usluge i saobraćaja uključenog u pretplatu. Moguće je, ako ste bili u roamingu, da taj dio saobraćaja ne bude obrađen do trenutka slanja upita.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *26#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#26#.

Za deaktiviranje podignite slušalicu i unesite kod#26#.

Poziv bez biranja

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze sa prethodno određenim sagovornikom samo podizanjem telefonske slušalice. Ukoliko podignete telefonsku slušalicu i ne birate nikakav telefonski broj duže od pet sekundi, centrala automatski uspostavlja vezu sa unaprijed određenim sagovornikom.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *53*broj koji se poziva#..

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#53*broj koji se poziva# ili *#53#.

Za deaktiviranje podignite slušalicu i unesite kod #53#.

Poziv u određeno vrijeme

Po potrebi možete naručiti poziv u određeno vrijeme, najmanje 5 minuta a najviše 24 sata unaprijed. Prilikom naručivanja poziva potrebno je specificirati sate i minute kao dvocifrene brojeve (tj. u formatu hh i mm). Pretplatnička procedura se razlikuje za pretplatnike sa tonskim i za pretplatnike sa dekadnim biranjem.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju putem telefonskog aparata sa tonskim biranjem, podignite slušalicu i unesite kod *55*hhmm #.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#55hhmm#

Za deaktiviranje podignite slušalicu i unesite kod #55hhmm#.

Ukoliko posjedujete telefonski uređaj sa dekadnim biranjem, za aktivaciju pozovite 1401hhmm, provjeru statusa aktivacije 1402hhmm i deaktivaciju 1403hhmm.

Zabrana odlaznih poziva

Ukoliko želite, možete zabraniti mogućnost pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife. Usluga može biti aktivirana ili od strane operatera na centrali ili od strane samog pretplatnika.

Aktiviranje / deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *33*šifra#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#33*šifra#

Za deaktiviranje podignite slušalicu i unesite kod #33*šifra#..

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.

EMAIL2SMS i e-mail notifikacija

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.

Prezentacija broja pozivaoca (Calling Line Presentation - CLIP)

Ova usluga omogućava pružanje informacije o telefonskom broju pozivaoca na uređaju, prilikom uspostavljanja veze.

Prenosivost terminala (Terminal Portability - TP)

Omogućava premještanje uređaja sa jednog na drugo mjesto priključenja unutar jednog BRA priključka za vrijeme trajanja poziva, tj. aktivni poziv se može staviti u stanje mirovanja i ponovo preuzeti sa druge lokacije.

Prenos poziva na određeni broj (Explicit Call Transfer - ECT)

Omogućava prebacivanje dolaznog poziva na drugi telefonski broj. Npr. možete posredovati u uspostavljanju konekcije između dva pretplatnika: pretplatnik A poziva vaš telefonski broj – B, nakon uspostavljanja veze, možete staviti pretplatnika A na čekanje i birati broj pretplatnika C.

Tri sudionika (3 party - 3PTY)

Omogućava uspostavljanje veze sa dva sagovornika, gdje učestvujete u konverzaciji i upravljate vezom.

Višestruki pretplatnički broj (Multiple Subscriber Number - MSN)

Omogućava pridruživanje više brojeva jednom BRA dostupu. MSN brojevi se mogu definisati za jedan ili više terminala povezanih na isti dostup. Svakom MSN broju mogu se dodijeliti različiti pretplatnički parametri npr. različit skup usluga.

Preusmjeravanje poziva (Call Forwarding - CF)

Omogućava automatsko prosljeđivanje dolaznih poziva na drugi broj. Ukoliko imate višestruki pretplatnički broj (MSN), samo pozivi prema broju za koji je usluga aktivirana će biti preusmjereni.

Obavještenje o cijeni poziva (Advice Of Charge - AOC)

Omogućava prikazivanje cijene razgovora na ekranu ISDN uređaja.

Napomena:

Za slučaj poziva prema telefonskom broju koji je prenesen, iz mreže drugog operatora u mrežu BH Telecoma ili obrnuto, sa dodatnom uslugom AOC (prikaz cijene poziva) BH Telecom neće biti u mogućnosti obezbijediti tačnu informaciju o cijeni poziva, iako će obračun troškova poziva ispostavljen na mjesečnom računu korisnika biti ispravan i u skladu sa Cjenovnikom. Za sve pozive prema prenesenim telefonskim brojevima, korisnik će sa AOC uslugom imati informaciju o cijeni razgovora koja važi za slučaj da telefonski broj nije prenesen.

Za pozive ostvarene putem usluge Odabir operatora (Carrier Selection – CS) ili Predodabir operatora (Carrier Pre Selection – CPS), sa dodatnom uslugom AOC, BH Telecom ne može osigurati prikaz cijene poziva, s obzirom da tu vrstu poziva naplaćuje izabrani operator.

Konferencijska veza (Conference Call - CONF)

Omogućava ostvarenje veze s više korisnika istovremeno. Konferencijska veza se nakon uspostave može proširivati ili smanjivati – novi sudionici se mogu priključivati ili se već postojeći mogu isključivati.

Direktno biranje (Direct Dialing - In - DDI)

Omogućava korisniku javne ISDN mreže ostvarivanje direktne veze s brojem (ekstenzijom, lokalom) u vašoj privatnoj mreži (ISDN PBX), bez intervencije posrednika. Odnosi se samo na dolazne pozive.

Prikaz pozvanog broja (Connected Line Presentation - COLP)

Omogućava da prilikom pozivanja dobijete informaciju o broju s kojim je veza ostvarena (npr. u slučaju preusmjerenja broja kojeg pozivate).

Zabrana prikaza pozvanog broja (Connected Line Restriction - COLR)

Omogućava spriječavanje prikaza vašeg broja u slučaju poziva (ili broja na koji je preusmjeren) na uređaju pozivajućeg korisnika. Usluga može biti realizirana kao trajna zabrana za sve pozive ili kao privremena zabrana za određene dolazne pozive.

Signalizacija između korisnika (User To User Signaling - UUS)

Omogućava razmjenu informacija (u vidu pisane poruke) sa drugim ISDN korisnicima preko D (signalizacijskog) kanala. To znači da čak i kada su oba govorna B kanala zauzeta, D kanalom je moguće slati kratke tekstualne poruke. Po jednoj poruci može se prenijeti 128 okteta (karaktera) korisničke informacije između ISDN korisnika iste nacionalne mreže. U međunarodnom saobraćaju maksimalna dužina prenesene poruke je manja i iznosi 32 okteta (kratke rečenice).

Zadržavanje poziva (Call Hold - CH)

Ova usluga omogućava zadržavanje poziva koji je u toku, i na taj način oslobađanje korištenog B kanala koji postaje dostupan terminalu za sljedeću namjenu: ponovno prihvatanje zadržanog poziva, uspostava novog poziva, prihvatanje nekog drugog poziva, uspostava veze s pozivom na čekanju (CW).

Poziv na čekanju (Call Waiting - CW)

Prijem informacije o dolaznom pozivu u vidu tonskog signala ili vizuelne poruke kada su B kanali zauzeti tj. za vrijeme trajanja komunikacije po svim B kanalima. U tom slučaju možete prihvatiti, odbiti ili ignorirati dolazni poziv.

Podadresiranje (Sub-Adressing - SUB)

Omogućava korištenje podadresa za terminalne uređaje pored pretplatničkog broja.

Zatvorena grupa korisnika (Closed User Group - CUG)

Omogućava formiranje grupe sa različitim ograničenjima pristupa. Članovi grupe mogu međusobno komunicirati na različitim lokacijama, ali su pozivi prema vanjskim korisnicima i od njih ograničeni.

Identifikacija zlonamjernih poziva (Malicious Call Identification - MCID)

Omogućava pružanje informacija identifikacije broja pozivaoca kod zlonamjernih poziva. Pored broja pozivaoca, bilježi se pozvani broj, datum i vrijeme uspostave veze. Moguće je, također, zabilježiti i podadresu pozivaoca ukoliko je posjeduje kao i u slučaju preusmjeravanja poziva zadnji preusmjereni broj i originalni broj pozivaoca.

Veza bez biranja (Hot Line)

Omogućava uspostavljanje veze s određenim pretplatničkim brojem jednostavnim podizanjem telefonske slušalice, bez biranja, odmah ili nakon određenog vremenskog intervala.

Skretanje poziva (Call Deflection - CD)

Omogućava da na dolazni poziv, ukoliko se ne želite javiti, odgovorite zahtjevom za skretanje poziva prema bilo kojem pretplatničkom broju unutar nacionalne mreže.

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.

EMAIL2SMS i e-mail notifikacija

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.