Kontaktirajte nas za više informacija o ponudi.

Upotrebom namjenskih alata za efikasno poslovanje direktno utičete na poboljšanje organizacije rada i smanjenje operativnih troškova.

OWIS Cloud

Automatizacija i optimizacija kancelarijskog poslovanja.

Pantheon Cloud

Računovodstvo u oblaku, usluga za optimiziranje poslovanja preduzeća.

Edu720

Jedinstveni online edukativni sistem za učenje na daljinu.

Pogledajte korisničko uputstvo.

OWIS Cloud

Upravljanje dokumentima kroz cijeli tok kancelarijskog poslovanja.

Osnovne karakteristike usluge OWIS Cloud

Usluga podrazumijeva ponudu OWIS sistema kao DMS (Document Management System) i omogućena je u vidu osnovne usluge postojećim korisnicima (kategorije pravno lice) usluga BH Telecoma ili za nove poslovne korisnike koji u tu svrhu zaključe ugovorni odnos sa BH Telecomom, javne i privatne kompanije: male, srednje i velike kompanije.

Ova usluga sastoji se od ponude u vidu osnovnog paketa OWIS Cloud, te seta sljedećih dodatnih usluga koje bi se korisnicima pružale na njihov zahtjev: Dodatni prostor za pohranjivanje podataka: 1GB; Consulting/Service desk u domenu upravljanja poslovnim procesima i Izrada Back up na korisnički prenosni medij.

Osnovne karakteristike usluge OWIS Cloud

Usluga podrazumijeva ponudu OWIS sistema kao DMS (Document Management System) i omogućena je u vidu osnovne usluge postojećim korisnicima (kategorije pravno lice) usluga BH Telecoma ili za nove poslovne korisnike koji u tu svrhu zaključe ugovorni odnos sa BH Telecomom, javne i privatne kompanije: male, srednje i velike kompanije.

Ova usluga sastoji se od ponude u vidu osnovnog paketa OWIS Cloud, te seta sljedećih dodatnih usluga koje bi se korisnicima pružale na njihov zahtjev: Dodatni prostor za pohranjivanje podataka: 1GB; Consulting/Service desk u domenu upravljanja poslovnim procesima i Izrada Back up na korisnički prenosni medij.

 • kontrola nad dešavanjima u procesima u organizaciji – podrazumijeva mogućnost da procesi u organizaciji budu jasno i precizno definisani
 • definisanje odgovornosti – mogućnost za davanje jasnih zaduženja učesnicima u procesu što dovodi do smanjenja difuzije odgovornosti između uposlenika kompanije tj. učesnika u procesu
 • praćenje procesa – mogućnost praćenja svakog dijela procesa u poslovanju organizacije
 • dostupnost aplikacije – mogućnost udaljenog pristupa OWIS-u u bilo kojem trenutku
 • kontrola pristupa – mogućnost pristupa OWIS-u samo od strane ovlaštenih osoba korištenjem svojih pristpnih podataka
 • informaciona integrisanost – mogućnost da svi podaci koji se koriste u organizaciji budu pohranjeni na jednom mjestu
 • integracija sa drugim softverskim rješenjima – mogućnost integracije OWIS sa drugim softverskim rješenjima koji se koriste u kompaniji

Preduslovi za korištenje usluge:

 • Internet konekcija: OWIS sistem nije zahtjevan po pitanju brzine internet konekcije, te se kompletan rad može neometano odvijati putem osnovnog xDSL paketa BH Telecoma pristupne brzine 5Mbps/512kbps.
 • potreban kapacitet prostora za pohranu podataka: Zahtjevi za pohranu podataka ovise od količine podataka koju korisnik uploaduje u sistem, tj. od veličine dokumenata koji budu pohranjivani u Dokument Menadžment Sistem. Aplikacija OWIS svojom veličinom ne prelazi 100 MB.
 • Budući da OWIS predstavlja web aplikaciju, nije potrebna instalacija iste na računaru korisnika.
 • Na osnovu pristupa korisnik će imati mogućnost pregleda započetih procesa i dokumenata na koje ima pravo, izvršavanje pojedinih koraka u životnom ciklusu procedure i dokumenata koje su njemu proslijeđeni kao i mogućnost mijenjanja verzije dokumenta. Sistem posjeduje mehanizam za pravljenje korisničkih grupa i dodjeljivanje odgovarajućih rola u sistemu na osnovu kojih je moguće pristupiti određenim segmentima sistema.

Zahtjev za aktivaciju / deaktivaciju usluge OWIS Cloud, korisnici mogu podnijeti:

 • putem fax-a, zahtjev treba da bude ispisan na memorandumu sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe (broj faxa: 1425),
 • putem maila, skeniran zahtjev ispisan na memorandumu sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe (mail adresa: npr. sarajevo@bhtelecom.ba),
 • slanjem putem regularne pošte,
 • dostavljanjem zahtjeva preko MVK-ova,
 • na šalteru BH Telecoma.

Usluga se sastoji iz osnovnog paketa i dodatnih usluga.

Osnovna implementacija koja je za korisnike besplatna podrazumijeva:

Osposobljavanje sistema na način da korisnicima omogući funkcionalnosti u sklopu upravljanja ulaznom poštom i upravljanja ulaznim fakturama, što su dva osnovna procesa uključena u paket. Većina informacija će biti prikupljena putem upitnika, kroz aplikaciju, no nije isključeno kontaktiranje korisnika u cilju prikupljanja dodatnih informacija. Aktivnosti koje su uključene u osnovnu cijenu mogu biti:

 • prikupljanje informacija o korisnicima sistema i njihovim pozicijama,
 • konfigurisanje korisnika za rad sa aplikacijom,
 • dostavljanje korisničkih uputstava za rad sa sistemom,
 • sve ostale potrebne aktivnosti da se sistem osposobi za rad u domenu dva poslovna procesa koji su predkonfigurisani.
Osnovni paket OWIS Cloud
40,95KM
/ mjesečno
Osnovni moduli (aktivirani u paketu)
Dodatni moduli (aktivirat će se na zahtjev korisnika)
Uključen prostor za pohranu podataka 250 MB
Licenca za korištenje usluge
Kontaktirajte nas

Osnovni paket usluge aktivira se na osnovu zahtjeva. Unutar paketa aktivirani su osnovni moduli koje korisnik može odmah koristiti, dok će se aktivacija dodatnih modula potrebnih za poslovni izvršiti tek na zahtjev korisnika.

Osnovni moduli aktivirani u paketu:

 • Modul predmeti – modul sa automatski definisanim procesom: obrada ulazne i izlazne pošte kroz predmete
 • Dodatne opcije u sklopu modula predmeti: a) dodatna polja za unos zahtijevana zakonskim okvirom, b) omogućavanje štampanja pisanih tragova propisanih zakonom: košuljice, djelovodne knjige, prijemnice, otpremnice i sl.

Osnovna obuka za korisnike aplikacije OWIS Cloud – podrazumijeva isporuku tekstualnih i video materijala kojima se opisuje rad na sistemu, uz sistem za interaktivnu pomoć prilikom rada sa sistemom.Dodatni moduli koji se po potrebi mogu aktivirati na zahtjev korisnika:

 • Modul Upravljanje dokumentima
 • Modul Izvještavanje i pretraga
 • Kalendarski modul
 • Portal modul

Dodatni moduli sadržani u osnovnom paketu, bit će u skladu sa poslovnim potrebama korisnika naknadno aktivirani na njegov zahtjev.

Dodatne usluge koje se dodjeljuju na zahtjev korisnika osnovnog paketa su:

 • Dodatni prostor za pohranjivanje podataka: 1GB – 6,83 KM
 • Consulting/Service desk u domenu upravljanja poslovnim procesima – 128,70KM
 • Izrada Back up na korisnički prenosni medij – 70,20 KM

Korisnik ima mogućnost da, po dostizanju/iskorištenju dodjeljenog prostora unutar osnovnog paketa, dokupi dodatni prostor za pohranjivanje podataka od po 1 GB, a naplata će se izvršiti u skladu sa definisanom cijenom za ovu stavku.

Nemam pristup internetu. Kako da izvršim potrebne akcije?

Za korištenje OWIS sistema je potrebna internet konekcija i nije moguće pristupiti sistemu niti na jedan drugi način.

Nisam za svojim računarom na radnom mjestu. Kako pristupiti sistemu?

OWIS je web aplikacija i kao takva je dostupna sa bilo kojeg računara ili smart telefona. Sve što je potrebno za pristup je internet konekcija i internet preglednik.

Kako promijeniti lozinku?

Vašu lozinku možete promijeniti u svakom trenutku uz nekoliko jednostavnih koraka:

 1. Klikom na Vaše ime u gornjem desnom uglu, zatim odaberite opciju „Promijeni postavke“.
 2. Nakon otvaranja nove stranice odaberite modul „Promijeni šifru“.
 3. U odgovarajuća polja upišite Vašu staru i novu lozinku (dva puta) i klikom na dugme „Ažuriraj“ izvršavate izmjenu.

Zaboravio/la sam lozinku. Kako je resetovati?

Ukoliko se ne možete sjetiti lozinke, potrebno je da se javite svom administratoru, koji će Vam izvršiti resetovanje lozinke.

Kako uključiti/isključiti e-mail notifikacije?

Za izmjenu svih vrsta notifikacija potrebni su sljedeći koraci:

 1. Klikom na Vaše ime u gornjem desnom uglu, zatim odaberite opciju „Promijeni postavke“.
 2. Nakon otvaranja nove stranice odaberite modul „Postavke obavijesti“.
 3. U prozoru „Opis“ izlistaće se sve obavijesti unutar sistema. Željenu obavijest možete promijeniti klikom na ikonu otvarate prozorčić „Uredi postavke“. Klikom na polje „Vrijednost“ mijenjate željenu postavku.
 4. Da biste spasili postavku morate kliknuti na dugme „Pohrani promjene“.

Kako pronaći predmet?

Pretragu možete izvršiti na dva načina.

Brza pretraga predmeta u modulu „Predmeti“, koja se nalazi unutar prozora. U polje „Pretraga „ možete upisati broj predmeta, naziv, klasifikaciju, status, opis i td., nakon čega će se u istom prozoru izlistati svi traženi predmeti.

Napomena: Predmeti se traže samo unutar one kategorije predmeta u kojoj se trenutno nalaze. Pobrinite se da se nalazite u ispravnoj kategoriji prije pretrage.

Drugi način pretrage je napredna pretraga. Detaljna uputstva za naprednu pretragu imate unutar dokumenta „Opis rada u sistemu za upravljanje dokumentima i procesima u sistemu OWIS“, poglavlje „2.3 Napredna pretraga i izvještavanje“.

Kako pronaći posljednju akciju?

Posljednju akciju možete pronaći na dva načina:

 1. Ispred naziva akcije otvorite sivi trokutić i uđite u pod procedure (ako postoje)
 2. U prozoru „Workflow info“ pritisnete slovo i koje se nalazi pored nazive akcije. Na taj način otvarate posljednju akciju.

Koja je razlika između zelenog i crvenog plusa na akciji?

Ne postoji razlika. Ikona plusa označava potrebu da korisnik izvrši zadatak u jednoj akciji bez obzira na nivo akcije.

Predmet čeka na moju akciju, a ne vidim plus?

Ikona plus se nalazi unutar akcije. Da biste vidjeli željenu akciju, potrebno je označiti predmet i u dnu ekrana pronaći akciju unutar koju trebate izvršiti.

Akcija je izvršena, zašto se predmet još uvijek nalazi u kategoriji „Predmeti koju čekaju na moju akciju“?

Najčešće u ovom slučaju postoji više akcija koje morate izvršiti unutar jednog predmeta, da bi se on proslijedio drugom korisniku na izvršavanje.

Napomena: Ukoliko ste sigurni da ste sve akcije izvršili, a predmet se još uvijek nalazi u toj kategoriji, potrebno je kontaktirati administratora.

Pretraga mi ne izbacuje željene rezultate?

Prilikom pretrage potrebno je obratiti pažnju da li izvršavate pretragu unutar prozora „Predmeti“, unutar koje se pretraga izvršava samo po osnovnim kolonama ( „Broj predmeta“, „Naziv“, „Klasifikacija i td.) ili je u pitanju napredna pretraga u kojoj možete tražiti tip sadržaja (akcije, dokumenti, korisnici i slično). Unutar osnovne pretrage je potrebno obratiti pažnju i na kategorije predmeta, jer se pretraga vrši samo po toj klasifikaciji. U tom slučaju savjetujemo da pretragu vršite unutar kategorije „Svi predmeti“. Ukoliko još uvijek niste u mogućnosti da pronađete željeni predmet, obratite se administratoru.

Kako sortirati po bilo kojoj koloni u modulu „Predmeti“?

Sortiranje po kolonama u modulu „Predmeti“ nije moguće. Ukoliko tražite određeni predmet, savjetujemo vam da koristite pretragu.

Šta uraditi u slučaju pogreške?

U slučaju pogreške pri upisivanju podataka ili prilaganju dokumenta, Vašu (i samo Vašu) akciju možete izbrisati i ponoviti sve dok se iduća akcija nije izvršila. U tom slučaju je potrebno izbrisati i tu iduću akciju.

Kako izmijeniti predmet? (Protokol)

U prozoru „Predmeti“ klikom na ikonu otvarate prozor „Podaci o predmetu“. Nakon toga je potrebno kliknuti dugme „Izmijeni“. Nakon željenih izmjena, da biste spasili svoje promjene, potrebno je kliknuti na dugme „Pohrani promjene“.

Šta uraditi u slučaju planiranog odsustva?

U slučaju planiranog odsustva (godišnji odmor, poslovni put i td.) potrebno je izvršiti prenos prava. Prava prenosite na drugu osobu na sljedeći način:

 1. Klikom na Vaše ime u gornjem desnom uglu, zatim odaberite opciju „Promijeni postavke“
 2. U novoj stranici odaberite modul „Prenos prava“
 3. Klikom na ikonu otvarate prozor „Podaci o prenesenim pravima“
 4. U polja upisujete vrijeme odsustva ( datum od i do) i korisnika kojem prenosite prava
 5. Klikom na dugme „Dodaj“ spašavate izmjenu

Šta uraditi u slučaju neplaniranog odsustva?

Ukoliko ste zbog nepredvidive situacije izostali sa posla, bez mogućnosti pristupa „Owis“ sistemu, potrebno je da se javite Vašem administratoru koji će izvršiti prenos prava.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja.

Pantheon Cloud

Računovodstvo u oblaku.

Pantheon Cloud, računovodstvo u oblaku, je usluga za optimiziranje poslovanja preduzeća. Omogućava malim i srednjim preduzećima povezivanje poslovnih procesa i njihovu potpunu kontrolu u jedinstvenom sistemu. Podržava sve poslovne procese, od robnog poslovanja, računovodstva i finansija do kadrova, plata ili jednostavne proizvodnje, te ima dodatne funkcionalnosti za međunarodno poslovanje, kao i poslovnu analitiku za upravljački kadar.

Usluga Pantheon Cloud nudi novi način pristupa i pohranjivanja podataka, koji više nisu smješteni lokalno na računaru već u cloudu (oblaku), što znači da korisnik programu može pristupiti sa više uređaja, u bilo koje vrijeme i s različitih lokacija. Baze podataka korisnika se sigurno pohranjuju u data centru BH Telecoma, i dostupne su korisniku non-stop (24/7).

Aplikacija Pantheon se redovno osvježava u skladu sa promjenama u zakonodavstvu (plate, porez na dohodak, PDV itd). Sve promjene se online  automatski prenose do korisnika – brzo i jednostavno.

Usluga Pantheon Cloud je oblikovana i razvijena specijalno za računovođe, kojima je potreban profesionalan i moćan alat za razmjenu podataka sa svojim klijentima. Na raspolaganju je više korisnih funkcija računovodstvenih servisa kojima se olakšava obavljanje rutinskih zadataka, slanja dokumenata i odlazaka kod klijenata radi potreba knjiženja.

Ključne prednosti usluge Pantheon Cloud:

 • Bez troškova  kupovine i održavanja servera i potrebnih licenci
 • Bez investicije: korisnik plaća onoliko koliko koristi uslugu
 • Sigurnost sačuvanih podataka
 • Jednostavan i brz pristup putem interneta gdje god se nalazite
 • Veća preglednost i upravljanje poslovnim procesima
 • Istovremeni pristup računovodstvenog servisa i klijenta istoj bazi optimizira poslovni proces
 • Elektronsko arhiviranje podataka
 • Rasterećenje finansijskih odjeljenja, više vremena za savjetovanje i analize, a manje za unos podataka
 • Prelazak na elektronsko poslovanje
 • Ušteda na vremenu i putnim troškovima

Pantheon Cloud je u ponudi BH Telecoma na raspolaganju u više verzija.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Pantheon Cloud ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.

PANTHEON Web Light

PANTHEON Web Light je jednostavna online verzija programa za vođenje poslovanja, koja omogućava korisniku pristup poslovnim podacima bilo gdje i bilo kada sa bilo kojeg uređaja.

Pantheon Web Light je osnovna usluga za nove poslovne korisnike i postojeće Pantheon Cloud poslovne korisnike koja uključuje:

 • prostor za pohranu 250 MB
 • Online prijem i izdavanje računa
 • Dokumenti i zadaci na jednom mjestu
 • Online putni nalozi
 • Zalihe i skladišta
 • Evidencija radnog vremena

U slučaju da određena kompanija treba da obezbijedi samo određene funkcionalnosti usluge Pantheon Web Light za više zaposlenika odnosno nisu joj potrebne sve funkcionalnosti koje uključuje osnovna usluga Pantheon Web Light, na raspolaganju su i samostalni dokupi dodatnih usluga:

 1. Online putni nalozi
 2. Evidencija radnog vremena
 3. Dokumenti i zadaci
 4. e-Dokumentacija pretplate

Online putni nalozi

Online putni nalozi predstavlja samostalni modul koji omogućava dokup dijela funkcionalnosti PANTHEON Web Light.
Modul online putni nalozi može aktivirati korisnik sa osnovnom licencom PANTHEON WEB (samostalna) + dodatnu uslugu (jednu ili više njih).

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena je samostalni modul koji omogućava dokup dijela funkcionalnosti PANTHEON Web Light.
Modul evidencija radnog vremena može aktivirati korisnik sa osnovnom licencom PANTHEON WEB (samostalna) + dodatnu uslugu (jednu ili više njih).

Dokumenti i zadaci

Dokumenti i zadaci je samostalni modul koji omogućava dokup dijela funkcionalnosti PANTHEON Web Light
Modul dokumenti i zadaci može aktivirati korisnik sa osnovnom licencom PANTHEON WEB (samostalna) + dodatnu uslugu (jednu ili više njih).

e-Knjiženje

e-Knjiženje je sistem za prepoznavanje sadržaja skeniranih računa koji omogućava snimanje i raspoznavanje podataka iz papirnatog dokumenta u oblik e-Računa, automatsko knjiženje u saldakonta i glavnu knjigu.
Uslugu e-Knjiženje može aktivirati korisnik usluge e-Dokumentacija pretplata + e-Dokumentacija 10 GB ili e-Dokumentacija 50 GB ili e-Dokumentacija 100 GB.

e-Dokumentacija

Usluga podrazumijeva pohranu cjelokupne dokumentacije koja se koristi u preduzeću. U dokumentaciji se može čuvati:
- Ulazna i izlazna pošta (zajedno sa vođenjem poštanske knjige)
- Računovodstveni dokumenti
- Komercijalna dokumentacija
- Tehnička dokumentacija

e-Dokumentacija se može koristiti samostalno (mjesečnu pretplata + veličina skladišta koju korisnik izabere) kao i kombinovati sa svim licencama uključujući i uslugu i e-Knjiženje
Dodatne usluge e–Dokumentacije 10GB i 50GB se aktiviraju jednom. Ukoliko korisnik potroši raspoloživi iznos GB u okviru paketa, u mogućnosti je promijeniti paket na veći sa uključenim većim brojem GB.
Dodatna usluga e-Dokumentacija 100GB se može aktivirati više puta u mjesecu. U slučaju da korisnik e-Dokumentacije 100GB potroši raspoloživi iznos GB, u mogućnosti je izvršiti ponovnu aktivaciju usluge u istom mjesecu.

Konektor licence

Konektor licenca je licenca koja se koristi za povezivanje vanjskih/dodatnih aplikacija i uređaja na PANTHEON bazu podataka.

Konektor licence su obavezne za sljedeće aplikacije:
- web-trgovina, SharePoint plug-in, integracija portala
- add-on aplikacije
- mobilne aplikacije drugog provajdera
- robote.

Usluga Konektor licence je dodatna usluga na sljedeće pakete:
- Micro LX
- Mali LT
- Mali + mrežna upotreba (do tri korisnika)
- Trgovačko preduzeće RE
- Malo preduzeće SE
- Budžetski korisnik GE
- Srednje napredno preduzeće ME
- Veliko proizvodno preduzeće MF.

Edu720

Jedinstveni online sistem za učenje.

Edu720 je jedinstveni online edukativni sistem za učenje, dostupan svim poslovnim korisnicima BH Telecoma. To je platforma koja je u potpunosti bazirana na inovativnom „nanolearning” konceptu učenja i namijenjena je svim kompanijama koje imaju kontinuiranu potrebu da educiraju i informišu svoje zaposlenike.

Osnovne karakteristike dodatne usluge edu720

Edu720 je dodatna usluga koja obuhvata:

 • Korištenje mobilne i desktop aplikacije kao alata za realizaciju edukacije zaposlenika uz kontinuirano mjerenje, izvještavanje i praćenje napretka u učenju i razvoju zaposlenika. U ponudi je 11 paketa za pristup i korištenje platforme u ovisnosti od broja zaposlenika koji će koristiti istu.
 • Priprema edukativnih materijala, na dodatni zahtjev i po potrebi korisnika.

U okviru platforme, omogućen je administracijski i analitički panel koji su usmjereni na pokretanje edukacije uvažavajući organizacijsku strukturu kompanije i analizi uspješnosti usvajanja znanja u okviru pokrenutih edukacija.

Prednosti edu720

Edu720 se koristi s ciljem prezentovanja edukativnih sadržaja zaposlenicima iz različitih oblasti i prosljeđivanje bitnih informacija istim u realnom vremenu. Osnovna namjena platforme obuhvata upoznavanje zaposlenika sa:

 • Specifičnim karakteristikama proizvoda i usluga s ciljem unapređenja prodaje,
 • Karakteristikama novih proizvoda i usluga,
 • Specifičnim tehnologijama i radnim procesima,
 • Opštim vještinama (prodaja, prezentacija, menadžment, odnos sa klijentima…),
 • Pravilnicima organizacije,
 • Opštim informacijama o organizaciji,
 • Historiji i korporativnim vrijednostima organizacije,
 • Strategiji, misiji i viziji organizacije,
 • Bitnim informacijama, periodičnim ili dnevnim obavještenjima,
 • Video obraćanjem direktora/menadžera zaposlenicima.

Kako izgleda sadržaj edukacija na edu720?

Edu720 platforma je bazirana na video sadržaju podijeljenom u više kraćih cjelina, u trajanju od 2 – 3 minute. Ovakav vid edukacije omogućava učesnicima da nauče i zapamte najvažnije aspekte prezentovanog, ali i da odgovore na pitanja vezana za sadržaj ne gubeći previše vremena.

Pitanja i odgovore, administrator unosi prilikom postavljanja edukacije direktno u administratorsku platformu.

Pravila prilikom postavljanja pitanja/odgovora u edu720 platformi su sljedeća:

 • Pitanja bi trebala biti postavljena na način da korisnik može sve tačne odgovore pronaći u video edukaciji,
 • Administrator bi trebao postaviti najviše 4 pitanja,
 • Svako pitanje ne bi trebalo imati manje od 2 i više od 5 odgovora,
 • Samo jedan odgovor po pitanju može biti tačan.

Ostale bitne informacije za zaposlenika/korisnika kojem je namijenjena edukacija su navedene u videu.

Administratorski panel omogućava fleksibilnu organizaciju edukacije po organizacionim jedinicama, službama, radnoj poziciji zaposlenika, gradovima…

Ključne funkcionalnosti administracijskog panela su:

 • Kreiranje strukture vlastite organizacije,
 • Kreiranje vrste edukacija i tipova zaposlenika/učesnika edukacije,
 • Dodavanje korisnika i ovlaštenja za svakog korisnika,
 • Dodavanje zaposlenika u hijerarhijskoj strukturi organizacije,
 • Dodavanje edukacija – pitanja, odgovora i učesnika u edukaciji,
 • Potpuni pristup analitičkom portalu.

U okviru analitičkog panela, administrator ima mogućnost kontinuiranog i detaljnog analiziranja progresa zaposlenika kojima je edukacija namijenjena i to:

 • Na nivou organizacije,
 • Na nivou pojedinih odjela,
 • Na nivou pojedinih teritorijalnih jedinica (regija, država),
 • Na nivou pojedinca,
 • Na nivou pojedine edukacije ili seta edukacija,
 • Na nivou određenog vremenskog perioda.

Dodatno, omogućeni su dodatni alati praćenja uspješnosti edukacije poput:

 • Proračuna indeksa uspješnosti (EEI – Education Efficiency Index),
 • Identifikacije najčešćih grešaka i najtežih pitanja kako bi se stavio dodatni fokus na te teme i omogućilo bolje razumijevanje oblast,
 • Rangiranje zaposlenika po pojedinim indeksima što omogućava implementaciju sistema nagrađivanja,
 • Mogućnost samostalnog kreiranja izvještaja po parametrima,
 • Eksport svih izvještaja u excel ili pdf format ili direktan print.

Ko može koristiti uslugu edu720?

Dodatna usluga edu720 je omogućena svim pravnim licima BH Telecoma koji koriste usluge:

 • Širokopojasnog pristupa internetu i/ili
 • Postpaid uslugu mobilne telefonije

Ukoliko se pravno lice odluči na korištenje dodatne usluge edu720, istu može upotrijebiti za edukaciju svih zaposlenika unutar organizacije bez obzira na to da li sjede u kancelarijama ili su u pokretu. Svaki zaposlenik platformi može pristupiti putem web responsive portala koristeći jednostavan web browser ili preko tableta i smartphone-a, putem posebno kreiranih android i iOS aplikacija.

Edu720 korisnici mogu pristupiti edu720 platformi putem web preglednika (Google Chrome), ali i putem Android i iOS aplikacija za smartphone i tablet uređaje. Svi korisnički podaci uključujući e-mail, ime i prezime korisnika i šifre su enkriptovani i sigurni. Edu720 posjeduje i SSL certifikat koji osigurava sigurnost prilikom prijenosa podataka sa Vaših uređaja na edu720 servere.

Kako postati korisnik dodatne usluge edu720?

Zahtjev za aktivaciju / deaktivaciju usluge edu720, korisnici mogu podnijeti:

 • na prodajnim mjestima BH Telecoma (BH Telecom centri i šalteri),
 • slanjem faksa na broj 1425,
 • slanjem email-a na adresu:
  mailto:mvk.sarajevo@bhtelecom.ba,
  mvk.bihac@bhtelecom.ba,
  mvk.tuzla@bhtelecom.ba,
  mvk.mostar@bhtelecom.ba,
  mvk.zenica@bhtelecom.ba,
  mvk.travnik@bhtelecom.ba,
  mvk.gorazde@bhtelecom.ba.

Naknada za korištenje dodatne usluge edu720

U okviru usluge edu720, naplata se vrši po dva osnova:

 • Mjesečna naplata za pristup i korištenje mobilne i desktop aplikacije (platforme). U ponudi je 11 paketa za pristup i korištenje platforme u ovisnosti od broja zaposlenika koji će koristiti istu,
 • Jednokratna naplata za priprema edukativnih materijala, na dodatni zahtjev i po potrebi korisnika.

Pretplatniku će biti omogućeno besplatno probno korištenje platforme u trajanju od 30 dana, u toku kojeg može odustati od daljeg korištenja usluge podnošenjem zahtjeva za odjavu usluge. Nakon isteka probnog perioda, ukoliko korisnik u tom periodu ne odjavi korištenje usluge, počinje se obračunavati naknada za korištenje usluge.

Prilikom aktivacije usluge, pretplatniku će besplatno biti pripremljen jedan video materijal za realizaciju probne edukacije.

Edu720Način naplateCijena (KM)
1.Pristup i korištenje platforme
1.10-30             korisnikamjesečno292,50
1.2.31-50           korisnikamjesečno351,00
1.3.51-70           korisnikamjesečno526,50
1.4.71-100         korisnikamjesečno643,50
1.5.101-150       korisnikamjesečno936,00
1.6.151-200       korisnikamjesečno1.170,00
1.7.201-300       korisnikamjesečno1.521,00
1.8.301-500       korisnikamjesečno2.340,00
1.9.501-1.000    korisnikamjesečno2.925,00
1.10.1.001-1.500 korisnikamjesečno3.744,00
1.11.>1.501         korisnikamjesečno4.095,00
2.Priprema video/audio materijala
2.1.priprema video materijalajednokratno po materijalu70,20

U cijene je uključen iznos PDV-a.

Dodatne napomene:

 • Naknada za korištenje platforme se plaća mjesečno, bez ugovaranja obaveznog trajanja, za svaki mjesec u kojem je usluga bila aktivirana.
 • Mjesečna naknada u prvom i posljednjem mjesecu korištenja usluge se obračunava po broju dana korištenja, to jeste, od dana isteka probnog perioda do dana realizacije zahtjeva za deaktivaciju usluge.
 • Sve naknade za korištenje dodatne usluge (korištenje platforme, priprema video materijala) se ispostavljaju na mjesečnom računu za osnovnu uslugu.
 • Usluga se koristi primarno u skladu sa uslovima partnera (vlasnika usluge) a koje će pretplatnik prihvatiti prilikom inicijalizacije usluge na strani partnera.

Kako mogu pristupiti usluzi edu720?

Dodatnu uslugu edu720 možete aktivirati podnošenjem zahtjeva za aktivaciju usluge u BH Telecomu (slanjem emaila, faksom ili dolaskom na šalter BH Telecoma).

Zbog čega se ne mogu samostalno registrovati na edu720?

Edu720 je platforma namijenjena poslovnim korisnicima (pravnim licima). S tim u vezi, svi korisnički računi moraju biti kreirani od strane već postojećih korisnika s administratorskim ovlastima ili edu720 administratora.

Putem kojih uređaja mogu pristupiti platformi edu720?

Korisnici mogu pristupiti edu720 platformi putem web preglednika (Google Chrome), ali i putem Android i iOS aplikacija za smartphone i tablet uređaje.

Primio/la sam e-mail sa porukom da sam od sada dio edukacijskog procesa u mojoj kompaniji. Šta da radim?

E-mail koji ste primili sadrži Vaše pristupne podatke – korisničko ime (username) i šifru (password) kao i linkove na kojima možete preuzeti aplikacije (Android ili iOS) na Vaš uređaj. Sljedeći korak koji biste trebali napraviti je slijediti instrukcije iz e-maila, preuzeti aplikaciju za Vaš mobilni uređaj i unijeti Vaše korisničke podatke. Ukoliko nemate adekvatan mobilni uređaj ili ne želite da se prijavljujete putem mobilnog uređaja, edu720 platformi možete pristupiti putem sljedećeg linka: edu720.com/auth/login

Zaboravio sam svoju šifru, kako da dobijem novu?

Ukoliko ste zaboravili Vašu šifru za pristup edu720 platformi, nova šifra Vam se može obezbijediti na dva načina. Prvi je da posjetite sljedeći link www.edu720.com/home , da kliknete na link „Zaboravili ste šifru“ i da slijedite dalja uputstva. Drugi način je da kontaktirate Vašeg edu720 administratora unutar kompanije koji Vam može postaviti novu šifru.

Kako mogu dobiti odgovore na pitanja koja nisu obuhvaćena ovdje?

Kontaktirajte službu za podršku korisnicima BH Telecoma (1322) za pitanja, savjet ili pomoć.

Ko može imati uvid u moje rezultate i moj napredak na pojedinim edukacijama?

Lokalni administratori edu720 platforme unutar kompanije su jedine osobe koje imaju uvid u rezultate edukacija, pojedinačne i grupne ocjene, indekse i izvještaje.

Jesu li moji lični podaci sigurni na edu720 platformi?

Da, svi korisnički podaci uključujući e-mail, ime i prezime korisnika i šifre su enkriptovani i sigurni. Edu720 posjeduje i SSL certifikat koji osigurava sigurnost prilikom prijenosa podataka sa Vaših uređaja na edu720 servere.

Kako izgleda sadržaj edukacija na edu720?

Edu720 platforma je bazirana na video sadržaju podijeljenom u više kraćih cjelina. Nijedna pojedinačna edukacija ne bi trebala biti duža od 2 – 3 minute. To omogućava učesnicima edukacije da nauče i zapamte najvažnije aspekte prezentovanog, ali i da odgovore na pitanja vezana za sadržaj ne trošeći na to previše vremena.

Kako da znam da sam dobio novu edukaciju?

Kada Vam Vaš administrator pošalje novu edukaciju primit ćete e-mail sa obavještenjem. Korisnici koji imaju instaliranu edu720 mobilnu aplikaciju će dobiti obavještenje na svoj mobilni uređaj.

Mogu li sam odlučiti koje ću edukacije raditi, a koje ne?

Ne, administrator platforme unutar Vaše kompanije određuje koji će korisnici dobiti određene edukacije.

Imam aplikaciju instaliranu na mobilnom uređaju, ali mi ne dolaze „obavještenja“.

Provjerite jeste li unijeli Vaše pristupne podatke u aplikaciju i da li ste prijavljeni.

Šta je EEI (Education Efficency Index)?

EEI je indeks (broj) koji mjeri uspjeh u učenju sadržaja svakog korisnika. U izračun ovog indeksa ulaze dva faktora – vrijeme reakcije na edukaciju i broj pogrešno odgovorenih pitanja.

Nepoznat tehnički problem se pojavio dok sam koristio web okruženje edu720 ili aplikaciju. Šta da radim?

U slučaju bilo kakvih tehničkih poteškoća prilikom pristupa i rada na edu720 platformi, kontaktirajte službu za podršku korisnicima BH Telecoma (1322).

Cloud FAX

Fax u oblaku.

Cloud FAX je usluga namijenjena poslovnim korisnicima, koja omogućava slanje, primanje, pohranu i arhiviranje fax poruka i dokumenata korištenjem računara ili drugih telekomunikacijskih uređaja poput pametnih telefona ili tableta.

Za ovu uslugu nije potreban fax uređaj, fax poruku primate s bilo koje lokacije koja ima pristup internetu putem vašeg računara, tableta ili pametnog telefona.

Cloud FAX usluge je smještena u tzv. „sigurnom oblaku“ i radi u skladu sa  najmodernijom IT tehnologijom.

Pristup usluzi je omogućen kroz web browser, a u ovisnosti od dodijeljenih prava imate priliku korištenja sljedećih aplikacija:

 • Cloud FAX – pregled poruka;
 • Kontakti;
 • Admin;
 • Statistika;
 • Fax coversheet;
 • Masovno slanje;
 • Mail2fax i Fax2mail opcija;
 • Mobilna aplikacija (android & iOS). 

Ponuda usluge Cloud FAX

Cloud FAX
Cloud FAX Basic paket sadrži:

a)      1 Cloud FAX broj

b)      2 Cloud FAX kanala

c)      1 GB Cloud FAX web arhiva

d)      100 Cloud FAX stranica – slanje

e)      1 GB Cloud FAX sandučić

f)       Neograničen broj licenci za korištenje Cloud FAX Basic paketa

mjesečno 

11,70 KM

Cloud FAX brojmjesečno1,17 KM

* Uslov za aktivaciju Cloud FAX broja je prethodno aktiviran Cloud FAX paket.

 

Dodatne Cloud FAX usluge: 

 • 1 Cloud FAX kanal – 3,51KM mjesečno
 • 1 GB Cloud FAX web arhiva – 4,68 KM mjesečno
 • 1 GB Cloud FAX dodatni prostor za sandučić – 4,68 KM mjesečno

* Cijene su sa PDV-om.

Zahtjev za aktivaciju/deaktivaciju usluge Cloud FAX možete podnijeti:

 • putem fax-a, zahtjev treba da bude ispisan na memorandumu sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe (broj faxa: 1425);
 • putem maila, skeniran zahtjev ispisan na memorandumu sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe (npr. mail: sarajevo@bhtelecom.ba)
 • slanjem regularnom poštom;
 • dostavljanjem zahtjeva preko MVK-ova;
 • na šalteru BH Telecoma.

Uslugu možete aktivirati na novi pretplatnički broj ili na postojeći broj koji je već aktivan.