Društvena odgovornost

Dugogodišnja praksa ulaganja u društveno korisne projekte, posredstvom donacija i reklamno propagandnih ugovora je nešto na šta smo posebno ponosni, a što je prepoznala i šira zajednica.

Dobre priče nastavljamo!

Veliki broj priča o BH Telecomu počinje sa podrškom koju kompanija pruža zajednici i različitim segmentima društva. Teško da se može imenovati bilo koji značajniji sportski, kulturni ili humanitarni projekat u državi, a da BH Telecom nije bio značajan partner. Pored tehnološkog razvoja i ulaganja u obezbjeđenje savremenih telekomunikacijskih usluga, temeljna vrijednost kompanije je društveno odgovorno poslovanje i ulaganje u bh. društvo čime se BH Telecom svrstava u najboljeg partnera sportskih reprezentacija, najvažnijih kulturnih događaja i najugroženijih segmenata društva.
Dugogodišnja praksa ulaganja u društveno korisne projekte, posredstvom donacija i reklamno propagandnih ugovora, je nešto na šta je kompanija posebno ponosna, a što je prepoznala i šira zajednica. Orijentiranost ka društvenom angažmanu i davanju podrške projektima koji promovišu umjetnost, kulturu i sport, te projektima kojima se ističe humanost, predstavlja podršku onima koji imaju viziju kreiranja ljepšeg poslovnog i životnog ambijenta.
CSR korporativni slogan Dobre priče nastavljamo! je ispunjeno obećanje kompanije BH Telecom koja nastavlja da daje podršku zajednici, ispisuje dobre priče i dokazuje kako zajedno možemo više.

Naše temeljne vrijednosti

 • Stvaramo mogućnosti
 • Poštujemo interese korisnika i klijenata
 • Pratimo svjetske trendove
 • Poslujemo transparentno
 • Podržavamo kulturu i sport
 • Ulažemo u obrazovanje i projekte za mlade
 • Gradimo povjerenje
 • Investiramo u nauku i budućnost
 • Brinemo o osobama s posebnim potrebama i o ugroženim
 • Promovišemo društveno odgovorno poslovanje
 • Sarađujemo sa zajednicom
 • Podstičemo pozitivne promjene i humanost
 • Njegujemo tradiciju

Odgovorno poslovanje

BH Telecom posluje u skladu sa zakonskom regulativom i odgovorno se odnosi prema zajednici i društvu, vraćajući vrijednost kroz uplate doprinosa, poreza ali i ulaganjima u projekte od društvene važnosti.

0 %

0

tržišnog učešća

BH Telecom pruža usluge putem svih tehnologija i opslužuje preko dva miliona korisnika.

radnika

BH Telecom zapošljava ukupno 3207 radnika, koji aktivno doprinose kompaniji i zajednici.

0 radnika

zaposlenih sa invaliditetom

0 miliona KM

uplaćenih doprinosa Zavodu za penziono i invalidsko osiguranje u periodu 2005 - 2019. godine

0 milion KM

uplaćenih doprinosa Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u periodu 2005 - 2019. godine

0 miliona KM

uplaćeno doprinosa za nezaposlenost u periodu 2005 - 2019. godine

Donacije

Izdvajajući 1% od ostvarene dobiti, BH Telecom je u posljednjih četrnaest godina donirao ukupan iznos od 18,5 miliona KM različitim neprofitnim organizacijama, a u svrhu realizacije brojnih projekata iz oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta, socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti, što ga čini najvećim pojedinačnim donatorom u BiH.
Donacije se dodjeljuju na osnovu javnog oglasa za dodjelu donacija, a u svrhu podrške finansiranju programa, projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti djelovanja koje se definišu pravilima i kriterijima javnog oglasa.

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

• dobrobit za društvenu zajednicu,

• ispunjenje uslova za dodjelu donacija

Nakon provedene procedure, u skladu sa Pravilnikom za dodjelu donacija u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija se obavještavaju o dodjeli i sa njima se zaključuje ugovor o dodjeli donacije. Konačan spisak dobitnika donacija, namjena donacije kao i dodijeljeni iznos, Društvo redovno objavljuje u Službenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.

U izuzetnim i vanrednim slučajevima, Nadzorni odbor BH Telecoma može donijeti odluku o dodjeli donacije na način koji nije definisan javnim oglasom, a u svrhu iskazivanja pomoći društvenoj zajednici u vanrednim okolnostima.

Prvi ovakav slučaj je bio u 2014. godini kada su našu zemlju zadesile velike prirodne nepogode i BH Telecom je donirao iznos od 1.191.800 KM, od čega je 1 milion KM bio namijenjen Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a preostali dio iznosa donacije od 191.800 KM je usmjeren na oblasti kulture i sporta

„BH Telecom je bio drugi najveći donator čija je donacija u iznosu od 1 milion KM za poplavljene u BiH bila značajna za saniranje stambenih jedinica unesrećenih,“ izjavio je Jasmin Jaganjac, Direktor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji FBiH.

Zbog epidemiološke situacije u BiH izazvane pandemijom korona virusa u 2020. godini, Odlukom Nadzornog odbora BH Telecoma d.d. Sarajevo, na inicijativu Uprave BH Telecoma, ovogodišnja sredstva donacija u iznosu od 1 milion KM, su usmjerena za hitnu nabavku respiratora i druge medicinske opreme kliničkim centrima, kantonalnim i općim bolnicama. Odlukom Vlade FBiH ova sredstva su ravnomjerno raspoređena na kantonalne i opće bolnice u Konjicu, Zenici, Goraždu, Travniku i Bihaću u iznosima od po 200.000 KM.

Stipendije i praktičan rad

BH Telecom poklanja veliku pažnju razvoju korporativne društvene odgovornosti putem investiranja u nastavno-naučne projekte akademske zajednice, te stipendiranja najboljih studenata kojim se u okviru ovih programa nudi mogućnost da se u budućnosti profesionalno razvijaju u najuspješnijoj kompaniji u BiH.

Putem ove saradnje BH Telecom je do sada dodijelio stipendije za 246 studenata sa univerziteta u BiH, a za stipendije je izdvojen ukupan iznos od 650.000 KM.

Skoro svi stipendirani studenti su, poslije uspješno okončanog studiranja, zasnovali radni odnos u BH Telecomu.

Lista stipendista

Nagradne igre za školu

Kontinuirano ulaganje u obrazovanje mladih je jedan od najvažnijih stubova društvene odgovornosti BH Telecoma.

Kontinuirano ulaganje u obrazovanje mladih je jedan od najvažnijih stubova društvene odgovornosti BH Telecoma. Uporedo sa aktivnostima stipendiranja i omogućavanja obavljanja praktičnog rada u kompaniji za studente visoko-školskih ustanova u BiH, BH Telecom posebnu pažnju posvećuje obrazovanju mladih u osnovnim, srednjim i specijalnim školama obezbjeđujući neophodnu računarsku opremu za školske informatičke kabinete. Ova aktivnost se realizuje provođenjem posebnih nagradnih takmičenja za škole koje BH Telecom organizuje svake godine.

Do sada je realizirano 15 nagradnih igara za učenike osnovnih, srednjih i specijalnih škola u FBiH, odnosno na području cijele BiH. Cilj nagradne igre je iskazivanje opredjeljenosti BH Telecoma za brigu o mladima i njihovo informatičko opismenjavanje putem unapređenja nastavnih procesa u školama, kao i podsticanje društveno odgovornog djelovanja mladih putem njihovog aktivnog odnosa prema zajednici, obrazovanju, okolišu, kulturi i tradiciji.

U toku nagradne igre škole dostavljaju radove na zadatu aktuelnu temu, a dosadašnje teme su bile:

 • Svijet komunikacija u bojama i oblicima
 • Dobra riječ daleko se čuje
 • Eko slika – nagradna prilika
 • Reci drogi NE i osvoji
 • Reci drogi NE i osvoji II
 • Sadimo naše šume
 • Iz njedara BiH
 • Bosanski vodovodi, šadrvani, sebilji, česme i avlije kao dio kulturne baštine
 • Simboli mog grada
 • BiH u Evropi, Evropa u BiH
 • Tehnološki napredak – ugodan život
 • Olimpijada
 • Uradimo dobre stvari
 • Zašto je moja škola cool?
 • Torbu spremi i bezbrižno u školu kreni

Svaka škola dobitnica je nagrađena sa po pet računara, dva multi-funkcionalna uređaja i dodatnom opremom za umrežavanje, a u posljednjoj nagradnoj igri su dobitnici nagrađeni sa 50 poklon vaučera u vrijednosti 150 KM za kupovinu udžbenika i tabletima Lenovo Tab 2 A7-20. Na taj način smo:

 • Opremili 490 škola informatičkom opremom,
 • Podijelili 2.450 računara,
 • Podijelili 980 štampača/multi-funkcionalnih uređaja.
 • Podijelili 50 tableta Lenovo Tab 2 A7-20

Briga o okolišu

Poslovne aktivnosti kompanije se provode korištenjem ekološki prihvatljivih tehnologija u svrhu sprečavanja negativnog utjecaja na okolinu.
Naše opredjeljenje ili politika

BH Telecom, kao ekonomski uspješna i društveno odgovorna kompanija, posebnu pažnju posvećuje zaštiti životne okoline. Poslovne aktivnosti kompanije se provode korištenjem ekološki prihvatljivih tehnologija u svrhu sprečavanja negativnog utjecaja na okolinu.

Praksa

Kompanija BH Telecom upravlja svim aspektima poslovanja stalno smanjujući negativne utjecaje svojih aktivnosti i trajno poboljšavajući postignute rezultate u oblasti zaštite životne sredine. BH Telecom nabavlja opremu od proizvođača – partnera čija oprema uspješno funkcioniše u različitim klimatskim i prirodnim okruženjima, bez štetnih posljedica na životnu sredinu. Oprema posjeduje odgovarajuće certifikate kao dokaze da se pridržavamo ekoloških aspekata koji se odnose na minimalnu potrošnju električne energije i emisiju ugljen dioksida.

Energetska učinkovitost kao načelo se poštuje posredno putem partnera – dobavljača opreme koji brinu o optimalnoj energetskoj potrošnji svoje opreme, te posjeduju odgovarajuće certifikate o energetskoj efikasnosti kao dokaze o tome.

Razvoj mobilne mreže BH Telecoma regulisan je procedurom koja podrazumijeva obavezu izrade elaborata o elektro-magnetnom zračenju i stepenu štetnosti po zdravlje ljudi za svu instaliranu opremu, čime se sprečava nastajanje negativnih posljedica po životnu sredinu.

Velika pažnja se posvećuje odlaganju tehnološkog i informatičkog otpada na način da se isti ustupa pravnim licima ovlaštenim za pravilno uklanjanje otpada.

Rezultati
 • BH Telecom koristi savremenu opremu i tehnologiju koja garantuje energetsku učinkovitost i djelovanje bez štetnih posljedica po životnu sredinu.
 • Za 1.000 baznih stanica urađen je elaborat o elektro-magnetnom zračenju i stepenu štetnosti po zdravlje ljudi.
 • Kompanija BH Telecom je dobitnik priznanja The Majestic Five Continents Award For Quality and Excellence (Nagrada pet kontinenata za kvalitet i izvrsnost), Oskar kvaliteta i Best Buy Awards (Nagrada za najbolju kupovinu).
 • Svi ekološki neprihvatljivi materijali se dostavljaju ovlaštenom pravnom subjektu koji obezbjeđuje njegovo daljnje odlaganje bez štetnih posljedica po okolinu.
 • BH Telecom je ponudio uslugu e-račun u cilju smanjenja zagađenja okoline.
 • Redovno se provode interne i eksterne revizije svih aktivnosti kompanije.

BH Telecom dobitnik nagrade za filantropiju

Cilj nagrade DOBRO za filantropiju je da istakne i prepozna osobe i kompanije koje su svojim radom i finansijskom podrškom značajno doprinijele razvoju zajednica, ali i da osnaži druge kompanije i pojedince da svojim doprinosom utiču na poboljšanje kvaliteta života u našoj zemlji.

Nagradu Dobro za korporativnu filantropiju dobila je kompanija BH Telecom za kontinuirano pružanje podrške brojnim projektima u zajednici. U 2020. godini, za filantropske aktivnosti širom Bosne i Hercegovine, BH Telecom je donirao 2 miliona KM od čega je 1 milion KM, zbog vanredne epidemiološke situacije u BiH, doniran zdravstvenim institucijama za hitnu nabavku potrebne medicinske opreme, a još 1 milion KM donacija raspoređen je na ukupno 164 pravna lica za podršku projektima pomoći ugroženoj populaciji, osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama, narodnim kuhinjama, humanitarnim udruženjima i obrazovnim institucijama. Također, u svrhu osiguranja kontinuiteta online obrazovnog procesa tokom pandemije, BH Telecom je za oko 4000 učenika širom Bosne i Hercegovine obezbijedio besplatan pristup internetu i potrebnu računarsku opremu te poduzeo brojne druge aktivnosti podrške zajednici.

Dobro za filantropiju je priznanje koje se dodjeljuje još od 2008. godine s ciljem prepoznavanja i promovisanja osoba i kompanija koje svojim filantropskim djelovanjem i zalaganjem značajno doprinose razvoju zajednica u Bosni i Hercegovini. Fondacija Mozaik je kompaniji BH Telecom 2014. godine dodijelila nagradu Dobro za doprinos koji je ova kompanija pružila u svrhu oporavka od nezapamćenih poplava koje su zadesile našu zemlju u maju 2014. godine. BH Telecom je tada donirao 1 milion KM Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine te se aktivno uključio u obezbjeđenje potrebne opreme za ugrožene.

BH Telecom dobitnik priznanja Best Buy Award 2015/2016

Kompanija BH Telecom dobitnik je priznanja Best Buy Award u Bosni i Hercegovini koje dodjeljuje International Certification Association (Icertias), nezavisna organizacija sa sjedištem u Cirihu.

Prema istraživanju Best Buy Award 2015/2016 provedenom u januaru 2015. godine u Bosni i Hercegovini, BH Telecom je prepoznat od potrošača kao najbolji mobilni operator koji nudi najbolji omjer cijene I kvaliteta usluga na bh. tržištu.

Iceritasa nagrada Best Buy Award dodjeljuje se na osnovu istraživanja koja „mjere isključivo iskustvo, mišljenje i percepciju potrošača o ponuđačima koji nude najbolji omjer cijene i kvalitete na tržištu“.