Obavijest za korisnike Travel Evropa paketa

Od 10.06.2019. godine u ponudi su novi, znatno povoljniji Travel paketi za korištenje u roamingu

 

  • U ponudi je novi paket Travel Evropa 7 dana
  • Uvode se nove cijene mobilnog interneta za korisnike Travel Evropa 10 dana i Travel Evropa 30 dana
  • Uvodi se mogućnost deaktivacije usluge Kontrola Data saobraćaja u roamingu
  • Mijenjaju se pravila korištenja usluge Kontrola Data saobraćaja u roamingu
  • Mijenja se obračunska jedinica za korištenje mobilnog interneta u roamingu za korisnike Ultra usluge
  • Briše se operator Vodafone Albanija sa liste mreža u kojima je moguće koristiti Travel Evropa pakete.

 

 

 

Travel Evropa 7 dana

Travel Evropa 10 dana

Travel Evropa 30 dana

Iznos naknade

10 KM

15 KM

30 KM

Uključen saobraćaj

u vrijednosti 10 KM

u vrijednosti 15 KM

u vrijednosti 30 KM

Korisnici

postpaid /prepaid

postpaid /prepaid

postpaid

Trajanje paketa

7 dana

10 dana

mjesec (redovno)

Pozivi prema BiH i unutar zemlje u kojoj se korisnik nalazi:

0,60 KM/min

0,60 KM/min

0,60 KM/min

SMS prema svim mrežama:

0,18 KM

0,18 KM

0,18 KM

Mobilni internet:

0,015 KM/MB

0,015 KM/MB

0,015 KM/MB

Zemlje/mreže u kojima se može koristiti paket

Austrija - A1 Telekom; Bugarska - Telenor, A1 Bulgaria; Češka – Vodafone; Danska – Telenor; Estonija - Tele2 Easti; Grčka – Vodafone; Holandija - Vodafone; Hrvatska - Tele2, A1 Hrvatska; Irska – Vodafone; Italija – Vodafone; Latvija - Tele2; Litvanija - Tele2; Mađarska – Telenor, Vodafone; Malta – Vodafone; Norveška – Telenor; Njemačka – Vodafone; Portugal – Vodafone; Rumunija – Vodafone; Rusija – Beeline; Slovenija - Telekom Slovenije; Španija – Vodafone; Švedska – Telenor, Tele2; Švicarska - Swisscom; Turska – Turkcell; Ukrajina-Vodafone; Velika Britanija - Vodafone UK;

Obračunska jedinica za govorne pozive: 60 sekundi;

Obračunska jedinica za paketski prijenos podataka (mobilni internet): 10 kB

Sve navedene cijene su sa uračunatim PDV-om

 

10.06.2019