Od 1. maja nove pogodnosti korištenja Travel paketa

Obavijest za korisnike mobilne mreže BH Telecoma

Korisnicima usluga mobilne mreže BH Telecoma koji putuju u inostranstvo bit će od 1. maja 2020. godine omogućene nove pogodnosti korištenja Travel paketa, uključujući sljedeće:

· proširuje se lista zemalja u kojima je omogućeno korištenje Travel Evropa paketa tako da su obuhvaćene skoro sve evropske zemlje. Pored postojećih zemalja u kojima je omogućeno korištenje Travel Evropa paketa (Austrija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija Litvanija, Mađarska, Malta, Norveška, Njemačka, Portugal, Rumunija, Rusija, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija), dodate su i nove zemlje i to: Belgija, Bjelorusija, Finska, Francuska, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Poljska i Slovačka.

· Korisnici Travel paketa će moći da se konektuju na bilo koju mrežu u zemlji u kojoj je njihovo korištenje omogućeno, za razliku od postojećeg ograničenja korištenja samo u pojedinim mrežama;

· U ponudu se uvode dva nova Travel Balkan NET paketa namijenjena za korištenje mobilnog interneta u zemljama zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo).

Dodatno, od 1. maja ove godine se mijenja zonalna podjela za roaming saobraćaj premještanjem Rusije i Ukrajine iz Zone 5 u Zonu 4, sa povoljnijim cijenama saobraćaja.

31.03.2020