17. maj - Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva obilježava se tradicionalno svake godine 17. maja, povodom potpisivanja Prve međunarodne telegrafske konvencije (1865. godine) i osnivanja Međunarodne unije za telekomunikacije ITU.

Podsjećamo na historijat početka obilježavanja ovog datuma, nakon održavanja Svjetskog samita o informacionom društvu (WSIS) 2005. godine i ITU Konferencije opunomoćenika 2006. godine, kada je 17. maj proglašen Svjetskim danom telekomunikacija i informacionog društva (World Telecommunication and Information Society Day-WTISD).

Cilj obilježavanja ovog datuma u svijetu jeste afirmisanje informaciono-komunikacione tehnologije, i apostrofiranja značaja koji imaju za razvoj savremenog društva.

Informacione tehnologije imaju fundamentalan uticaj na moderno društvo. Načini razmjene i prenosa podataka, kao i količina najrazličitijih informacija danas su veći nego ikad prije u historiji, i s pravom možemo reći da živimo u informatičkom društvu.

BH Telecom prati najsavremenije trendove u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i posebnu pažnju posvećuje funkcionalnoj obradi i ažuriranju velikog broja različitih informacija i podataka te ulaže značajna sredstva u razvoj ove oblasti.

Ove godine Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva se fokusira na temu “Enabling the positive use of Artificial Intelligence for All ”.

Fokusom na ovu temu imamo za cilj istražiti i obezbijediti sve pozitivne efekte korištenja umjetne inteligencije, a prije svega omogućiti je njene servise dostupne svakome korisniku.

Primjenom umjetne inteligencije za dobrobit čovjeka, kroz informatiku, medicinu, edukaciju i druge discipline, neophodno je obezbijediti svima relativno lak pristup prednostima umjetne inteligencije.

BH Telecom će nastaviti da kontinuirano ulaže u telekomunikacijsku mrežu kako bi korisnici mogli nesmetano upotrebljavati napredne tehnologije i ići u korak sa svjetskim trendovima.

Prethodnih godina, svjedoci smo ogromnog progresa na polju umjetne inteligencije koji se ispoljava kroz mašine za učenje,cloud computing te mnoga druga polja primjene.

Umjetna inteligencija i njene tehnologije su već duboko usađene kao ključna komponenta svih proaktivnih alata i aplikacija koje ljudi koriste kako bi poboljšali kvalitetu življenja, zdravstveni sistem, obrazovanje, finansije, agrikulturu, transport i dr.

Ove godine zadatak nam je fokus na potencijal umjetne inteligencije te ubrzanje ciljeva održivog razvoja.

Obilježavanje Svjetskog dana telekomunikacija u BH Telecomu prolazi u znaku razvoja usluga i tehnoloških sistema. 

17.05.2018