Upozorenje o lažnoj nagradnoj igri

Poštovani korisnici usluga BH Telecoma, informišemo vas da je ponovo pokrenuta lažna nagradna igra koja se reklamira na web stranicama koje nisu na domeni u vlasništvu BH Telecoma.

Link nećemo objaviti radi zaštite podataka naših korisnika, jer svaki dolazak na navedenu stranicu potencijalno može izvršiti neku malicioznu radnju na vašim uređajima, što može uključivati krađu podataka, finansijsku štetu ili instaliranje virusa na uređajima.

 

S tim ciljem, ponovo ističemo da BH Telecom trenutno ne provodi niti jednu nagradnu igru. Svaka komunikacija sa našim korisnicima se isključivo odvija putem naše web stranice i službenih profila na društvenim mrežama.

 

Pokrenuli smo sve potrebne radnje za blokiranje navedene lažne stranice.

09.09.2019