Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma: – uvođenje u ponudu PLC adaptera i WiFi extendera

Od 01. 09. 2018. godine primjenjuje se Odluka o izmjenama i dopunama Cjenovnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma.

Predmetnom Odlukom usvojena je ponuda koja korisnicima, uz određeni iznos mjesečne naknade, omogućava korištenje PLC adaptera i WiFi extender uređaja BH Telecoma.

Korištenje PLC adaptera omogućeno je korisnicima svih MojaTV paketa, pod uslovom da već koriste ili imaju potrebu za korištenjem TV usluge na dodatnim TV aparatima/prijemnicima.

Korištenje WiFi extender uređaja omogućeno je za korisnike netFlat paketa: netFlat 20, netFlat 50 i netFlat 100, te korisnicima MojaTV Net i MojaTV Full paketa.

 Usvojene izmjene i dopune Cjenovnika primjenjivat će se od 01.09.2018. godine.

 

NAZIV USLUGE

 

Cijena mjesečne naknade sa

PDV-om u KM

Naknada za korištenje dodatnih uređaja za korisnike netFlat paketa: netFlat 20, netFlat 50 i netFlat 100, te za korisnike MojaTV Net i MojaTV Full paketa:

a)     WiFi extender

b)    PLC adapter

 

 

 

 

1,00

2,00

 

Napomena:

 

a)     WiFi extender je tzv. pojačivač bežičnog Internet signala u objektu korisnika, što znači da se njegovim korištenjem proširuje zona pokrivenosti WiFi signalom. Korištenje WiFi extender uređaja BH Telecoma omogućeno je pretplatnicima MojaTV Net i MojaTV Full paketa kao i korisnicima paketa: netFlat 20, netFlat 50 i netFlat 100.

b)    PLC (eng. Power Line Communication) adapteri su uređaji koji omogućavaju brzi prijenos TV signala korištenjem postojeće kućne elektro instalacije (u sklopu istog brojila električne energije). Korištenje PLC adaptera BH Telecoma omogućeno je pretplatnicima svih MojaTV paketa za rezidencijalne korisnike i MojaTV Biz paketa, pod uslovom da već koriste ili podnose zahtjev za korištenje TV usluge na dodatnom TV aparatu/prijemniku.

c)     Mjesečna naknada za korištenje uređaja se naplaćuje u punom iznosu bez obzira na broj dana korištenja u toku mjeseca. U slučaju da korisnik više puta u toku istog mjeseca aktivira/otkaže uslugu, mjesečna naknada će se naplatiti onoliko puta koliko je puta usluga bila aktivirana.

d)    Uputstvo za korištenje uređaja i specifikacija dostupni su na Internet stranici BH Telecoma.

e)     Uz jedan netFlat paket korisnik može koristiti samo jedan WiFi extender.

f)     Uz jedan osnovni MojaTV paket korisnik može koristiti samo jedan PLC adapter (1 par od dva uređaja) i jedan WiFi extender.

g)    Uređaji su trajno vlasništvo BH Telecoma u čijoj nadležnosti je njihovo održavanje. U slučaju podnošenja zahtjeva za otkazivanje korištenja uređaja ili u slučaju prestanka ugovora za netFlat/MojaTV paket ili prilikom prelaska na korištenje paketa ili usluge uz koju nije omogućeno korištenje konkretnog uređaja, pretplatnik je obavezan izvršiti povrat uređaja BH Telecomu ili platiti njegovu protuvrijednost.

 

 

 

 

 

Moja priča. BH Telecom

 

 

 

 

31.08.2018