Više interneta, iste cijene!

Svi korisnici L.net usluge od 1. marta 2019. godine imat će na raspolaganju znatno veće količine interneta u paketima koje koriste, po maksimalnim mogućim brzinama i istim cijenama.

Paket

do 01.03 2019.

od 01.03.2019.

L.net Paket 1

2 GB

32 GB

L.net Paket 2

8 GB

64 GB

L.net Paket 3

16 GB

128 GB

L.net Plus Paket 1

2 GB

32 GB

L.net Plus Paket 2

8 GB

64 GB

L.net Plus Paket 3

16 GB

128 GB


*Nakon potrošene količine internet saobraćaja uključenog u pretplatu, pristupne brzine se snižavaju na 64 kbps za download, odnosno 384 kbps za upload.

 

Količina minuta za govorni saobraćaj uključenih u pretplatu L.net PLUS paketa (prvih 80 minuta prema fiksnim brojevima u mreži BH Telecoma) ostaje nepromijenjena.

 

Moja priča.

 

 

15.02.2019