Obavijest o izmjenama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju

Obavještavamo korisnike da će se od 1.08.2017. godine primjenjivati sljedeće izmjene Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma, koje se odnose na međunarodne telefonske pozive.

 •           povećane cijene međunarodnih telefonskih poziva/razgovora prema mobilnim mrežama zemalja Zone I: Srbija, Crna Gora i Hrvatska, za korisnike fiksne telefonske usluge (osnovne cijene) i mobilne telefonske usluge (prepaid, postpaid, paketi sa kombinovanim načinom plaćanja, TopPhone);

•           izmijenjena ponuda dodatnog paketa Toptim Mobile Super, na način da Slovenija neće biti među zemaljama prema kojima se pozivi obračunavaju po posebnim/povoljnijim cijenama;

•           povećanje cijene međunarodnih telefonskih poziva za korisnike Happy mreže prema mobilnim mrežama zemalja Zone A i izmjena sadržaja zone B, na način da se Slovenija iz Zone B prebacuje u Zonu C.

 

Izmjenama Cjenovnika vrši se povećanje cijena poziva prema mobilnim mrežama u susjednim zemljama sa 0,64 KM na 0,70 KM/min (cijene sa PDV-om).

 

Izmjena ponude IP Centrex od 1.08.2017.

 

Popust od 20% za IP Centrex korisnike, koji je vrijedio za međunarodni telefonski saobraćaj (izuzev za pozive prema mobilnim mrežama zemalja Zone I i prema Zonama IV i IVa), ukida se za pozive prema mobilnim mrežama Slovenije.

 

Detaljne informacije korisnici mogu dobiti pozivom na besplatne info telefone BH Telecoma: 1444 (za fizička lica) i 1322 (za pravna lica).

 

30.06.2017