Obavijest korisnicima o izmjenama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma

Primjena od 1.9.2017.godine

Od 1.9.2017. godine će BH Telecom primjenjivati više izmjena u svom Cjenovniku, i to:  

-       izmjene ponude fiksne telefonske usluge (telefonski/ISDN priključak) za pravna lica

-       izmjena ponude IP Centrex usluge  i

-       izmjene ponude u okviru Toptim usluge.

 

Detaljne informacije:

 

Izmjena ponude fiksne telefonske usluge (telefonski/ISDN priključak) za pravna lica

Ponude osnovnog tarifnog paketa BizPhone za telefonski priključak i dodatnih tarifnih paketa Phone i BizPhone za ISDN BRA priključak se od 1.9.2017. godine mijenjaju na način da se iz liste zemalja koje je moguće pozivati po povoljnijim cijenama isključuju Holandija, Belgija i Švicarska.

 

BizPhone – telefonski priklj.

Phone/BizPhone – ISDN BRA

Cijena poziva od 1.9.2017.

(KM/min sa PDV)

Holandija, Belgija, Švicarska

fiksne i mobilne mreže – 0,807

 

 

Izmjena ponude dodatnog tarifnog paketa ISDN BRA Phone23

Ponuda dodatnog tarifnog paketa ISDN BRA Phone23 mijenja se na način da se iz liste zemalja iz kojih je moguće odabrati jedan broj kao Naj broj i koji je moguće pozivati po povoljnijim cijenama od 1.9.2017. isključuju Holandija, Belgija i Švicarska.

 

ISDN BRA Phone23

Cijena poziva od 1.9.2017.

(KM/min sa PDV)

Holandija, Belgija, Švicarska

fiksne i mobilne mreže – 0,807

 

 

Izmjena IP Centrex ponude

Ponuda IP Centrex usluge se od 1.9.2017. godine mijenja na način da se za pozive prema mobilnim mrežama Belgije i Švicarske ne primijenjuje popust od 20% na osnovne cijene poziva.

 

IP Centrex

Cijena poziva od 1.9.2017.

(KM/min sa PDV)

Belgija i Švicarska (mobilne mreže)

0,807

 

IzmjeneToptim ponude:

 

-       izmjena dodatnog paketa za međunardoni saobraćaj - Toptim Mobile Super

Ponuda dodatnog Toptim Mobile Super paketa se od 1.9.2017. mijenja na način da se iz liste zemalja prema kojima se odlazni pozivi i dolazni pozivi u roamingu obračunavaju po posebnim/nižim cijenama isključuju zemlje Belgija i Švicarska.

 

Toptim Mobile Super

Cijena poziva od 1.9.2017.

(KM/min sa PDV)

Belgija i Švicarska

0,81

 

 

- izmjena dodatnog paketa za međunardoni saobraćaj - Toptim Line Super

Ponuda dodatnog Toptim Line Super paketa od 1.9.2017. godine mijenja se na način da se iz liste zemalja prema kojima se pozivi obračunavaju po posebnim/nižim cijenama isključuje Holandija.

 

Toptim Line Super

Cijena poziva od 1.9.2017.

 (KM/min sa PDV)

Holandija

0,807

 

-       izmjena dodatnog paketa za međunardoni saobraćaj - Toptim Plus

Ponuda dodatnog paketa Toptim Plus od 1.9.2017.godine  se mijenja na način da se iz liste zemalja prema kojima je moguće pozivanje po povoljnijim uslovima/cijenama isključuju zemlje Holandija i Belgija i snižava cijena mjesečne pretplate Toptim Plus paketa.

 

Toptim Plus

 

Cijena poziva od 1.9.2017.

 (KM/min sa PDV)

Holandija i Belgija

fiksne mreže i mobilne mreže – 0,81

 

Toptim Plus

 

Cijena pretplate od 1.9.2017.

 (KM sa PDV)

Mjesečna pretplata paketa

105, 30

01.08.2017