Zamijenite BESPLATNO SIM karticu USIM karticom!

Tokom promotivno-prodajne akcije BH Telecoma "Uz 4G+ ekstra brzine i ekstra darovi", koja traje do od 2.do 29.decembra, zamijenite BESPLATNO svoju SIM karticu za novu USIM karticu, kako biste mogli uživati u svim prednostima korištenja 4G+ mobilne mreže, 10 puta većem streemingu, downloadu i uploadu!

Akcija vrijedi za:

-         korisnike postpaid/pretplatničkih mobilnih paketa, korisnike mobilnih paketa sa kombinovanim  načinom  plaćanja, kao i prepaid  korisnike mobilne mreže koji pređu na jedan od novih Extra pretplatničkih paketa usluga BH Telecoma,

-         korisnike usluga drugih operatera koji prenesu mobilni broj u mrežu BH Telecoma,

-         nove korisnike koji u periodu akcije zasnuju pretplatnički odnos za mobilne usluge BH Telecoma, i

-        sve korisnike usluga Moj izbor, Toptim i Biz izbor (uključujući i prepaid članove), koji podnesu zahtjev za zamjenu na USIM karticu tokom akcije.

To nije sve!

Korisnici pretplatničkih postpaid mobilnih paketa, kao i korisnici mobilnih paketa sa kombinovanim  načinom  plaćanja BH Telecoma (fizička lica) koji u periodu trajanja akcije izvrše besplatnu zamjenu SIM kartice USIM karticom automatski postaju učesnici u nagradnoj igri „Veseli decembar - svaki dan ekstra dar!“, (*prema Pravilima nagradne igre) i tako postaju potencijalni dobitnici atraktivnih dnevnih, sedmičnih i glavnih nagrada!

I prepaid korisnici usluga BH Telecoma koji u periodu trajanja akcije izvrše zamjenu SIM kartice USIM karticom uz naplatu (5 KM/jednokratno), također automaski učestvuju u nagradnoj igri „Veseli decembar – svaki dan ekstra dar!“ (*prema Pravilima nagradne igre)  i postaju potencijalni dobitnici nagrada!

*Pravila nagradne igre „Veseli decembar - svaki dan ekstra dar!“ možete pogledati OVDJE.

02.12.2019