Pokupi poklon uz dopunu

Dopunite Ultru, Teen, Combo, Student ili Assistent račun potpuno besplatno mobilnim, fiksnim ili koristeći Moja TV i osigurajte sebi vrijedne poklone!

 

Nikada lakše do BESPLATNOG saobraćaja i BESPLATNIH dodatnih paketa! 

Od 24. juna do 18. avgusta poklanjamo:

1 GB+100 minuta+100 SMS

Svakom Ultra ili korisniku kombinovanog paketa čiji je račun dopunjen sa 10 KM i više (jednokratno ili zbirno) putem mobilnog ili fiksnog pretplatničkog broja, Moja TV usluge, kao i BH Telecom prodajnim mjestima, tokom jedne sedmice (ponedeljak 00:00 - nedelja 23:59)

1 GB inteneta

Svakom mobilnom pretplatniku koji u toku jednog obračunskog perioda izvrši nadopunu od 20 KM i više (jednokratno ili zbirno)

Moja TV Flix

Svakom Moja TV korisniku koji u toku jednog obračunskog perioda izvrši nadopunu od 20 KM i više (jednokratno ili zbirno)

100 besplatnih minuta  

Svakom pretplatniku fiksnog broja za razgovore u mreži BH Telecoma koji u toku jednog obračunskog perioda izvrši nadopunu od 20 KM i više (jednokratno ili zbirno)

 

Dopunite Ultra račun jednostavno, u bilo koje vrijeme, bez napuštanja vašeg doma:


- Putem mobilnog i fiksnog pretplatničkog broja: 

Pošaljite SMS poruku na broj 061 1171 sadržaja:

Iznos_Ultra broj_Poruka;  npr. 5 38761987654 sretan polazak u školu

- Putem Moja TV usluge:

U izborniku usluga odaberite opciju "BH Telecom servisi", a zatim i "Ultra dopunu" nakon čega unosite potrebne podatke.

Detaljne informacije o dopunama možete pročitati ovdje.

 

Više informacija o akciji „Pokupi poklon uz dopunu“:

  • Poklon saobraćaj se može iskoristiti samo u mreži BH Telecoma;
  • Kupljenim scratch karticama za nadopunu u BH Telecom prodajnim mjestima ne ostvarujete pravo na akcijski poklon saobraćaj  

  • O svakom poklonu korisnik će biti obaviješten SMS porukom, kao i načinu i vremenu aktivacije;
  • Aktivacija i provjera stanja se vrši :

SMS-om na broj 061 11 18 (Ultra i korisnici kombinovanih paketa (Teen, Combo, Student i Assistent):

 

Ključna riječ

Aktivnost

poklon

aktivacija poklona

stanjeiznos

provjera iznosa dopune kredita

stanjepoklonMB

provjera stanja poklona MB

stanjepoklonMIN

provjera stanja poklona min

stanjepoklonSMS

provjera stanja poklona SMS

 

Kodom:

Ultra korisnici:

Aktivacija

*108*8*0#

Provjera iznosa dopune kredita

*108*8*1#

Provjera stanja poklona

*107*0*6#

 

Korisnici kombinovanih paketa(Teen, Combo, Student i Assistent)

Provjera iznosa dopune kredita

*108*15#

Provjera stanja poklona

*107*0*6#

 

 

  • Rok za aktivaciju poklona je 7 dana od dana ostvarivanja uslova za aktivaciju;
  • Rok validnosti poklona je 24 sata i počinje teći od dana/sata aktivacije.
  • Poruke su informativnog karaktera i u slučaju da korisnik ne dobije neku od poruka BH Telecom nije odgovoran i navedeno ne može biti predmet reklamacija korisnika.

 

 

Moja priča.

24.06.2019