Unapređenje ponude usluga Moja TV Biz i Biz izbor

Usluge Moja TV Biz i Biz izbor značajno su unaprijeđene, za sve poslovne korisnike.

Novi popusti i pogodnosti su:

 

·         snižena cijena pristupa usluzi sa 70,20 KM na 35 KM jednokratno, nezavisno od toga da li se radi o prvom ili svakom narednom priključku;

·         jedinstvena cijena za osnovni priključak od 25 KM mjesečno;

·         obogaćen sadržaj paketa sa devet novih TV kanala (VH 1 Classic, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, Islam Channel, France 24 French, France 24 English, France 24 Arabic, TRT World);

·         omogućeno korištenje TV usluge na dodatnim TV aparatima na istoj lokaciji po cijeni od 5,90 KM mjesečno (na do tri dodatna TV aparata);

·         u ponudi novi PINK paket, koji uključuje 54 TV kanala, po cijeni od 5 KM mjesečno;

·         umjesto popusta na cijenu mjesečne naknade za korištenje više od 100 priključaka, popust na cijenu za korištenja više od 30 priključaka.

 

Za korištenje Moja TV Biz usluge u sklopu integrisane Biz izbor ponude, BH Telecom svojim korisnicima od 1.septembra osigurava i sljedeće povoljnosti:

20% popusta na cijenu mjesečne naknade za Moja TV Biz priključak i

50% popusta na naknadu za korištenje Moja TV Biz usluge na dodatnim TV aparatima.

 

Sve cijene su iskazane sa PDV-om.

 

Napomene:

·         Pretplatnik (poslovni korisnik) koji koristi više od 30 Moja TV Biz priključaka na jednoj ili više lokacija, ostvaruje popust na cijenu mjesečne naknade za Moja TV Biz priključke u iznosu od 5%, pod uslovom da se troškovi za sve priključke ispostavljaju na jednom mjesečnom računu (aktivirana usluga Jedinstveni račun).

·         Pretplatnik koji ostvaruje popust za više od 30 priključaka ostvaruje pravo i na popust po osnovu kombinovanog korištenja sa netFlat ili WLAN Host paketom.

·         Popust od 5% (za više od 30 priključaka) se ne primjenjuje za obrazovne institucije koje već ostvaruju popust na mjesečnu naknadu od 20%.

·         Obrazovna institucija koja već ostvaruje popust na cijenu mjesečne naknade za Moja TV Biz priključak od 20%, ne ostvaruje dodatni popust po osnovu Biz izbor ponude.

 

 

 

Moja priča. BH Telecom.

03.09.2018