BH Telecom podržava aktivnosti za zaštitu djece na internetu

Septembar je mjesec slavlja za BH Telecom jer upravo tada mi slavimo svoj rođendan – 5. septembar, kada vas obilato nagrađujemo.

Cijeli mjesec posvetili smo Vama, korisnicima, a ove godine poseban akcent stavljamo na naše najmlađe korisnike.

BH Telecom je prepoznajući značaj potrebe da se najmlađi zaštite prilikom korištenja interneta pokrenuo niz aktivnosti na primjeni zaštite, edukaciji najmlađih o opasnostima koje vrebaju na internetu, te će upravo u septembru podržavati aktivnosti ove vrste, kako bi i za svoje najmlađe korisnike obezbijedio uspješno, sretno, zabavno i sigurno surfanje na internetu.

Zloupotreba interneta kojom se direktno ili indirektno ugrožava sigurnost djece nije više rijetka pojava. Međutim, ukoliko se poštuju elementarna pravila preventivne zaštite na internetu, mogu se u značajnoj mjeri smanjiti rizici da se različite prijetnje realiziraju, odnosno uticati da se uspješnost napada smanji.

Poslovanje, učenje, komunikacija sa porodicom, prijateljima, igranje interaktivnih igrica samo su neke od aktivnosti koje se u sve većoj mjeri obavljaju putem interneta. Iz tog razloga, djeca se čine kao najranjiviji korisnici koji su podložni virtuelnim napadima.

Korištenje društvenih mreža, razmjena elektronskih poruka, igranje igrica online, ili bilo koji drugi način komunikacije, zabave, kao i bilo koja druga aktivnost koja se izvodi na internetu, može potencijalno biti iskorištena da se ugrozi sigurnost djece.

Savjetujemo vam da usmjerite djecu na odgovorno i sigurno korištenje interneta na način da:

 • razgovarate sa djecom o korištenju interneta, saznate šta ih zanima, šta su im dileme, šta vole da gledaju i kako provode vrijeme kada su online
 • potičete djecu da internet koriste u svrhu učenja, komunikacije, zabave, i da otkrivate internet zajedno a djecom
 • vodite računa o vremenu koje djeca provode tokom korištenja računara, pametnih telefona, i drugih uređaja
 • objasnite djeci da se internet može i neprimjereno koristiti (zloupotrijebiti) i da ih usmjerite na obavještavanje roditelja ili staratelja, i nadležnih institucija kada primijete isto.

 

Putem interneta, djeca mogu i učiti i zabaviti se. Ipak, uvijek trebaju voditi računa o opasnostima koje nosi njegovo korištenje. Stoga se djeci preporučuje da:

 

 • budu oprezni u komunikaciji putem društvenih mreža ili za vrijeme igranja različitih igrica - preporučljivo je da obavezno prije razgovara pitaju roditelje za dozvolu (postoje zlonamjerni korisnici koji mogu postaviti neobične zahtjeve tražeći čak da o njima ne razgovarate sa roditeljima)
 • budu oprezni prilikom popunjavanja raznih upitnika na internetu, posebno u slučajevima gdje se traži unos ličnih podataka (kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja)
 • budu oprezni u čuvanju i dijeljenju svojih fotografija, video isječaka i sl.
 • vode računa da se u “virtuelnim sobama sa razgovor”, i “grupama”, kroz razmjenu poruka zlonamjerna osoba može predstaviti sa lažnim podacima (npr.starija osoba koja se predstavlja kao maloljetnik)
 • ne objašnjavaju svoje navike putem interneta, kao i kada i gdje će biti bez prisustva roditelja
 • ukoliko dobiju zahtjev za prijateljstvo putem društvenih mreža, elektronske pošte ili na neki drugi način, prije bilo kakve akcije, upoznaju roditelje o tome
 • obavijeste roditelje ukoliko bilo ko (čak i prijatelji), šalju uznemirujuće sadržaje putem interneta (fotografije, video isječke, tekstove i sl.)

 

Podizanje svijesti o opasnostima ovakve vrste kriminala je veoma važno, a upravo građani su jedan od najvažnijih segmenata u toj borbi. Cyber kriminal nema granica, i izuzetno je teško odrediti odakle je došla opasnost. Iz tog razloga, preventivne mjere nemaju cijenu, a na nama je da zajednički djelujemo.

 

 

05.09.2017