Obavijest o izmjenama u Cjenovniku BH Telecoma - Moja web TV usluga

Moja web TV - za sve korisnike i sve uređaje - Od 1. marta Moja web TV bit će dostupna svim BH Telecom korisnicima. Pored Moja TV i netFlat pretplatnika, uslugu će moći koristiti i svi mobilni korisnici BH Telecoma.

Do 1. maja svi mobilni korisnici koji aktiviraju Moja web TV mogu uslugu uživati u TV i radio programima u pokretu, bez tarifiranja mobilnog Interneta prilikom korištenja Moja web TV usluge.

Nova Moja web TV ponuda donosi:

-          mogućnost korištenja usluge za sve korisike mobilne mreže BH Telecoma

-          aktivaciju dodatnog Pink paketa uz mjesečnu naknadu od 1,17 KM za sve Moja web TV korisnike (Moja TV, netFlat, svi BH Telecom mobilni korisnici)

-          mogućnost korištenja Streaming opcije koja osigurava korištenje Moja web TV usluge bez  tarifiranja mobilnog saobraćaja na fer osnovi (opcija dostupna od 1. maja)

-          novu cijenu mjesečne naknade od 1. aprila za Moja web TV uslugu za netFlat korisnike -  5 KM mjesečno sa PDV-om.

 

Aktivacija Moja web TV usluge za sve korisnike je besplatna.

Nova Moja web TV za pretplatnike BH Telecoma:

Za Moja TV korisnike - 1,17 KM mjesečno

Prilikom korištenja usluge na mobilnoj mreži, mobilni internet se tarifira/troši prema uslovima/cijenama korištenog mobilnog paketa.

Za netFlat korisnike - 5,00 KM mjesečno *

 

Prilikom korištenja usluge na mobilnoj mreži, mobilni internet se tarifira/troši prema uslovima/cijenama korištenog mobilnog paketa.

 

Za BH Mobile korisnike (postpaid) - 5,00 KM mjesečno

 

Za BH Mobile korisnike (prepaid i paketi sa kombinovanim načinom plaćanja) - 5,00 KM – 30 dana

 

Za korisnike mobilne mreže, u naknadu je uključeno 10 GB internet saobraćaja za korištenje Moja web TV usluge. Nakon potrošenih 10 GB (ekvivalent cca 15h) korisnici mogu nastaviti koristiti uslugu uz potrošnju mobilnog interneta iz paketa ili uz dokupe mobilnog Interneta.

Uključeni internet saobraćaj se ne može koristiti u roamingu.

 

Dodatni Pink paket TV kanala - 1,17 KM mjesečno

Streaming opcija - 10 KM mjesečno

Ova opcija podrazumijeva korištenje Moja web TV usluge bez tarifiranja mobilnog saobraćaja, na fer osnovi (100 GB za straming Moja web TV). Nakon potrošnje mobilni internet se tarifira u skladu sa uslovima/cijenama korištenog mobilnog paketa.

Data saobraćaj uključen u Streaming opciju ne može se korisititi u roamingu.

 

*Pretplatnici netFlat paketa koji imaju aktiviranu Moja web TV dodatnu uslugu, imaju mogućnost deaktivacije Moja web TV usluge ili raskida ugovora za netFlat paket bez obračuna penala u periodu od 30 dana prije primjene novih cijena.

Detaljne informacija o svim izmjenama možete pronaći na www.mojatv.ba

28.02.2020