Od 8. maja - Nova, jednostavnija, jača, bolja, bogatija ULTRA

...za duge razgovore, neograničeno surfanje i besplatne razgovore s naj brojevima

  • jedan tarifni plan - novi, jedinstveni, Ultra tarifni plan predstavlja objedinjavanje ponude postojeća tri tarifna modela (Ultra, Priča, Surfa), jedinstvene niže cijene saobraćaja prema svim destinacijama u BiH, povoljnih cijena poziva prema dva Naj broja i nižih cijena mobilnog interneta,
  • uvođenje dokupa koji se automatski reaktiviraju na mjesečnoj osnovi (mobilni internet zasebno i  mobilni internet + minute razgovora+SMS),
  • više opcija dokupa mobilnog interneta, minuta ili SMS-a (satni, dnevni i sedmični),
  • uvođenje mjesečnih dokupa tarifnih opcija za povoljnije kratke razgovore (tarifa sekunda) i za povoljnije korištenje mobilnog interneta (degresivna tarifa),
  • uvođenje ponude dokupa mobilnog interneta za kombinovane pakete (Student plus1, Student Plus 2 i Moj Combo).

 

Jedinstveni tarifni plan i besplatni pozivi prema Naj brojevima

Novi, jedinstveni, Ultra tarifni plan predstavlja objedinjavanje ponude postojeća tri tarifna modela (Ultra, Priča, Surfa), sa povoljnijom i jedinstvenom  cijenom saobraćaja prema svim mrežama u BiH, besplatnim  pozivima prema 2 Naj broja (iz mobilne i/ili fiksne mreže BH Telecoma), uz naplatu samo uspostave poziva i niže cijene mobilnog interneta.

 

Saobraćaj

Cijena u KM

 

Pozivi unutar BH Mobile mreže*

 0,20 / min

Pozivi prema fiksnim mrežama  u BiH*

 0,20 / min

Pozivi prema drugim mob. mrežama u BiH*

 0,20 / min

Pozivi prema Naj broju

Besplatno (0,00 / min) uz naplatu uspostave poziva 0,10

SMS prema Naj broju

                    0,05 / poruka

SMS prema svim mrežama u BiH

                    0,10 / poruka

MMS prema svim mobilnim mrežama u BiH

                    0,10 / poruka

Mobilni internet**

                    0,50 /MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Obračunska jedinica – 60 sec

** Obračunska jedinica 100 kB

 

Još više opcija dokupa mobilnog interneta, SMS-a, minuta

 

 

Dokupi koji se automatski reaktiviraju na mjesečnoj osnovi

                                                                  

Trajanje/period važenja

Sadržaj

Mobilni internet

(neograničeno

/flat)

SMS

prema svima mrežama u BiH

Minute razgovora prema svim mrežama u BiH

Cijena u KM

30 dana

1000 MB

 

 

10,00

30 dana

5000 MB

 

 

15,00

30 dana

100 MB

100

100

10,00

30 dana

500 MB

300

200

20,00

30 dana

1000 MB

500

200

25,00

30 dana

1000 MB

500

300

30,00

Automatska obnova se podrazumijeva ukoliko je korisnik aktivan i ima dovoljno sredstava na računu. Korisnik će imati mogućnost isključenja reaktivacije dokupa.

Korištenje mobilnog interneta podrazumijeva neograničeno (Flat) korištenje u okviru 24 sata nakon što se potroši dokup, tj. nastavak korištenja mobilnog interneta uz smanjenje brzine interneta na 64 kbps. Po isteku 24 sata korištenje mobilnog interneta se nastavlja po punoj brzini uz tarifiranje po Cjenovniku. Korisnik ima mogućnost aktivirati novi dokup.

 

 

Instant BUY&SURF  (satni, dnevni, sedmični dokupi)           

Trajanje/period važenja

Sadržaj

Cijena u KM

1 sat*

Neograničeno korištenje mobilnog interneta po maksimalnoj brzini prenosa

1,00

1 dan**

50 MB + 50 MB

0,50 + 0,30

1 dan

1000 MB

1,50

7 dana

1000 MB

3,50

*Neograničeno korištenje mobilnog interneta u trajanju od 1h podrazumijeva fer use princip potrošnje do 5 GB.

** Ukoliko Ultra korisnik prije isteka 24 sata potroši 50 MB, automatski mu se aktivira dodatnih 50 MB po sniženoj cijeni od 0,30 KM koje može potrošiti do isteka inicijalnog roka trajanja.

**Korisnik paketa sa kombinovanim načinom plaćanjaStudent plus1, Student Plus 2 i Moj Combo

 dokupljuje odmah 100 MB po cijeni 0,80 KM sa rokom validnosti 24 sata.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                               Instant ULTRA FLAT      

Trajanje/period važenja

Sadržaj

 

 

                    Cijena u KM

SMS

prema svim mrežama u BiH

Minuta u BH Telecom mreži

1 dan

200

200

2,00

7 dana

200

200

7,00

                                                                                                

 

 

DOKUPI TARIFA sa automatskom reaktivacijom*

 

 

Trajanje/period važenja

Sadržaj

Cijena u KM

Tarifa – SEKUNDA

 

30 dana

 

Pozivi unutar mobilne mreže/prema fiksnim i mobilnim mrežama u BiH – jedna sekunda po cijeni 1 fening.

1,00

Degresivna tarifa za mobilni internet

30 dana

Degresivni tarifni plan:

do 25 MB - 0,50 KM;

od 25 MB do 100 MB - 0,40 KM;

od 100 MB do 250 MB - 0,30 KM;

od 250 MB do 500 MB - 0,20 KM;

preko 500 MB - 0,10 KM.

1,00

Dokupi tarifa će biti ponuđeni po principu da se automatska obnova podrazumijeva ukoliko je korisnik aktivan i ima dovoljno sredstava na računu. Korisnik će imati mogućnost isključenja reaktivacije tarife i vraćanje na osnovni Ultra tarifni model.

 

Sve cijene su sa uračunatim PDV.

07.04.2017