Unapređenje usluga sa dodatom vrijednosti

Poštovani korisnici, BH Telecom od 1. decembra uvodi izmjene i dopune Cjenovnika koje se odnose na unapređenje usluga sa dodatom vrijednosti.

Komercijalni SMS/MMS:

 

Primjenjivati će se nova za 50 % niža cijena pristupa za usluge Komercijalnog SMS/MMS.

 

Zbog velike potražnje korisnika uvodi se novi naplatni razred za uslugu Bulk SMS za količinu od 250.001 – 500.000 poruka

 

Kroz redizajniranu, povoljniju ponudu pretplatnicima ovih usluga izjednačava se cijena SMS i MMS poruka. Objedinjuju se dosadašnje dvije usluge MT Premium SMS i Premium MT servisi u jednu uslugu - Premium MT servisi i povećava se udio u podjeli prihoda između BH Telecoma i pretplatnika ove usluge, a u zavisnosti od tarife koju koriste.

 

IVR:

 

IVR usluga se povlači iz ponude, ali se sve funkcionalnosti IVR-a se uvode kroz dodate usluge, te ih kao takve korisnici mogu kombinovati sa uslugama: Free phone, Posebna tarifa, Jedinstveni pristupni broj i Kratki broj.

 

Besplatni poziv (Free Phone) i Jedinstveni pristupni broj

 

Izmjene u okviru ovih usluga se odnose na:

- princip naplate cijene pristupa i mjesečne pretplate

- sniženje cijene saobraćaja/poziva za pretplatnike usluge Free Phone

- sniženje cijena međunarodnog telefonskog saobraćaja za pretplatnike usluge Free Phone koji koriste mogućnost preusmjerenja poziva na fiksni telefonski priključak u inostranstvu

- uvodi se mogućnost preusmjerenja saobraćaja na brojeve van mreže BH Telecoma (fiksni broj u mreži drugih operatera u BiH). Ova izmjena će se primjenjivati pored usluga Besplatnog poziva i Jedinstvenog pristupnog broja i na uslugu Kratki broj.

 

Posebna tarifa

 

Rizik naplate se povlači iz ponude, s tim da se specifičnim uslovima reguliše obustava isplate u slučaju utvrđene zloupotrebe i prekomjerne potrošnje

 

Teleglasanje

 

U okviru ove usluge uveden je novi blok od dva broja. Cijena pristupa jednaka je za sve blokove brojeva. Naknada za korištenje usluge za jedan i sedam dana se povlači iz ponude, a zamijeniće je mjesečna naknada, koja će se obračunavati srazmjerno broju dana korištenja usluge u mjesecu. Korisnici i dalje mogu ugovoriti uslugu na jedan ili sedam dana, a plaćanja usluge se vrši u skladu sa predloženim izmjenama.

Novitet je i to da se broj za teleglasanje ne veže za događaj već za korisnika, čime se usluzi daje nova vrijednost. 

 

Privremena isključenja

 

Za govorne usluge s dodatom vrijednosti omogućava se privremeno isključenje na zahtjev korisnika  

Pretplatnik može izvršiti i  privremeno isključenje na zahtjev jednom u toku kalendarske godine (najviše 90 dana), u kojem plaća 30% mjesečne naknade za korištenje ugovorene usluge.

 

Specifični uslovi za usluge sa dodatom vrijednosti za korisnika, pretplatnika/operatera usluga sa dodatom vrijednosti

1. Postojeći Specifični uslovi Komercijalni SMS i MMS Prilog  6.20. Cjenovnika koji su se odnosili na krajnjeg korisnika mijenjaju se i glase „Specifični uslovi korištenja usluga s dodatom vrijednosti za korisnika“

Prilog  6.20. Cjenovnika. 

 

2.Uvode se Specifični uslovi govornih usluga s dodatom vrijednosti za Pretplatnika/Operatora usluga s dodatom vrijednosti

Prilog 6.20.1.Cjenovnika

  

3.Specifični uslovi usluge „Komercijalni SMS i MMS“ za Pretplatnika/Operatora usluga s dodatom vrijednosti

Prilog  6.20.2 Cjenovnika

 

 Dajemo više, BH Telecom!

 

30.10.2015