Izmjena zonalne podjele za roaming saobraćaj za korisnike mobilne mreže BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da se od 1.oktobra ove godine primjenjuje izmjenjena zonalne podjele za roaming saobraćaj za korisnike mobilne mreže BH Telecoma.

Izmjena zonalne podjele obuhvata spajanje pojedinih zona, kao i premještanje pojedinih zemalja iz jedne zone u drugu, pri čemu su u svim slučajevima smanjene cijene saobraćaja u zemljama koje su obuhvaćene izmjenama. Novom podjelom smanjen je broj zona sa postojećih sedam na pet, uz istovremenu promjenu postojećih numerativnih oznaka. Takođe, ovim izmjenama izjednačavaju se cijene saobraćaja neovisno od izbora operatora u zemljama gdje su postojale razlike u zonalnoj pripadnosti pojedinih operatora unutar iste zemlje. 

Izmjene zonalne podjele obuhvataju slijedeće: 

 

  • Postojeća Zona 0A u kojoj se nalaze zemlje Srbija, Crna Gora i Makedonija, sa regulisanim cijenama roaming saobraćaja, mijenja naziv u  Zona 1;
  • Postojeća Zona 1A u kojoj se nalaze operatori Vipnet – Hrvatska i Tele 2 Hrvatska mijenja naziv u Zona 2 i obuhvata sve operatore u Hrvatskoj, uključujući operatore koji su izdvojeni u Zonu 1B; 
  • Postojeća Zona 1B mijenja naziv u Zona 3 i obuhvata sve operatore iz zemalja Austrije, Slovenije, Njemačke, Turske i Kosova, uključujući operatore iz ovih zemalja koji su bili izdvojeni u postojeću Zonu 4;  
  • Objedinjavanje svih zemalja iz postojeće Zone 2, Zone 3 i Zone 4 u novu Zonu 4, sa cijenama saobraćaja koje važe za postojeću Zonu 2; 
  • Prebacivanje Australije, Kanade i SAD-a iz Zone 5 u novu Zonu 4 . 

 

           Zone u roamingu koje će se primjenjivati od 1.10.2018. godine 

 

  • Zona 1: Crna Gora, Srbija, Makedonija 
  • Zona 2: Hrvatska 
  • Zona 3: Austrija, Kosovo, Njemačka, Slovenija, Švicarska, Turska  
  • Zona 4: Albanija, Australija, Belgija, Bjelorusija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija,     Finska,  Francuska, Grčka, Holandija, Irska, Island, Italija, Kanada, Kipar, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Moldavija, Monako, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, SAD, San Marino, Slovačka, Španija, Švedska, Velika Britanija 
  • Zona 5: Sve ostale zemlje. 

Osim smanjenja cijena roaming saobraćaja u zemljama koje su obuhvaćene izmjenama,  istovremeno je pojednostavljeno korištenje roaminga za korisnike. Korisnici više neće morati voditi računa o mreži na koju se konektuju jer se iste cijene primjenjuju za sve operatore u pojedinoj zemlji. 

01.10.2018