Obavijest za poslovne korisnike

Business Trunking - dodatna usluga / funkcionalnost u IP Centrex ponudi od 21.maja

BH Telecom 21.maja ove godine uvodi Business Trunking - dodatnu usluga/funkcionalnost u IP Centrex ponudu, kojom će poslovnim korisnicima, pretplatnicima ove usluge, biti omogućeno formiranje IP Centrex grupe koja bi se sastojala od grupe brojeva koji su realizirani Business trunkom i IP Centrex brojeva koji su realizovani korištenjem VoIP adaptera/SIP telefona. Svi ovi korisnički brojevi u tom slučaju su dio zajedničke IP Centrex grupe, a međusobna komunikacija između brojeva je besplatna.

Uslovi korištenja Business Trunking – dodatne IP Centrex usluge

 

Business Trunking – dodatna IP Centrex usluga

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a

Cijena sa PDV-om

 

 

Napomena:

a)     Pretplatnik IP Centrex usluge, u okviru jedne IP Centrex grupe, može aktivirati više Business Trunking priključaka/grupa.

b)     Busines Trunking usluga, kao dodatna usluga u okviru IP Centrex ponude, omogućava neograničenu besplatnu međusobnu komunikaciju brojeva Busines Trunking priključka i svih članova IP Centrex grupe.

c)     Business Trunking priključak, odnosno kanali/brojevi Business Trunking priključka, sa aspekta cijene pretplate za IP Centrex uslugu se ne ubrajaju u članove IP Centrex grupe i ne utiču na paket koji IP Centrex pretplatnik koristi, niti na cijenu mjesečne pretplate koja se naplaćuje po IP Centrex paketu i IP Centrex broju/priključku.

d)     Ukoliko pretplatnik IP Centrex usluge na jednoj lokaciji zahtijeva aktivaciju više Business Trunking grupa, ili već ima aktivnih više Business Trunking grupa, svaka Business Trunking grupa se, u pogledu obračuna pristupa i mjesečnih pretplata, tretira zasebno.

e)     Saobraćaj Business Trunking priključaka uključenih u IP Centrex grupu se naplaćuje po cijenama za IP Centrex uslugu (nomenklatruni broj: 1.1.2.7.)

Pristup usluzi/aktivacija

Napomena:

a)     Pretplatnicima IP Centrex usluge koji koriste Business Trunking priključak kao osnovnu/zasebnu uslugu je omogućeno da navedeni priključak uključe u IP Centrex grupu kao dodatnu uslugu.

b)     U slučaju uključenja postojećeg Business Trunking priključka u IP Centrex grupu, pretplatnik je oslobođen plaćanja cijene pristupa po priključku/lokaciji/kanalu (za broj lokacija i prikjučaka/kanala koji su aktuelni u momentu uključenja Business Trunking priključka u IP Centrex grupu).

Pristup usluzi- Aktivacija Business Trunking priključka (2 kanala)

jednokratno po priključku

20,00

23,40

Napomena:

U slučaju zahtjeva pretplatnika za aktivaciju Business Trunking priključka na lokaciji na kojoj nisu aktivirani IP Centrex priključci, pretplatnik je ubavezi platiti jednokratan iznos naknade definisan nomenklaturnim brojem Cjenovnika 1.1.2.1. - stavka a) - cijena pristupa za IP Centrex uslugu po lokaciji.

Dodatni radovi i utrošeni materijal

jednokratno

po fakturi

Napomena:

Ukoliko se, prilikom aktivacije usluge/priključka, na određenoj lokaciji zahtijevaju dodatni radovi i materijal BH Telecoma, pretplatniku će se pored cijene aktivacije obračunati i jednokratni troškovi za navedenu stavku.

Mjesečna pretplata za Business Trunking priključak

mjesečno po priključku

23,00

26,91

Napomena:

a)     Cijena mjesečne pretplate Business Trunking priključka uključuje 2 kanala/trunka, a pretplatnik ima mogućnost zakupa dodatnih kanala.

b)     Za korištenje usluge Business Trunking pretplatnik je u obavezi zakupiti i odgovarajući blok telefonskih brojeva, za koje plaća dodatni iznos cijene mjesečne pretplate.

c)     U cijeni mjesečne pretplate za Business Trunking uslugu, uključeno je korištenje dodatnih usluga:

1.   Calling Line Identification Presentation (Prezentacija broja pozivaoca)

2.   Configurable Extension Dialing (Biranje putem kratkih brojeva)

3.   Zabrana odlaznih poziva:

·       zabrana poziva izvan grupe

·       zabrana odlaznog međunarodnog saobraćaja

·       zabrana poziva prema svim mobilnim mrežama u BIH

·       zabrana odlaznog međumjesnog saobraćaja

·       zabrana poziva prema numeraciji 09x i kratkim brojevima usluge humanitarni telefon.

d)     Administriranje navedenim dodatnim uslugama je omogućeno kroz web interface (administratorski pristup), a pojedinim uslugama može administrirati i krajnji korisnik putem telefonskog aparata.

Dodatne/administrativne usluge

Dodatni kanal/trunk

Aktivacija dodatnog  kanala/trunka

jednokratno po kanalu

10,00

11,70

Dodatni radovi i utrošeni materijal

jednokratno

Po fakturi

Napomena:

Ukoliko se, prilikom aktivacije dodatnog  kanala/trunka, na određenoj lokaciji zahtijevaju dodatni radovi i materijal BH Telecoma, pretplatniku će se obračunati jednokratni troškovi za navedenu stavku.

Mjesečna pretplata za dodatne kanale:

a)     do 10 kanala

b)     11-20 kanala

c)     21-30 kanala

d)     31 i više kanala

mjesečno po kanalu

11,50

9,50

7,50

6,50

 

13,46

11,12

8,78

7,61

Mjesečna pretplata za korištenje telefonskih brojeva:

a)     do 10 brojeva

b)     do 50 brojeva

c)     do 100 brojeva

d)     za svaki sljedeći blok od 100 brojeva

mjesečno za blok brojeva

 

 

9,09

22,73

45,45

45,45

 

 

10,64

26,59

53,18

53,18

Rezervacija telefonskih brojeva:

a)     do 10 brojeva

b)     do 50 brojeva

c)     do 100 brojeva

d)     za svaki sljedeći blok od 100 brojeva

mjesečno za blok brojeva

50% cijene mjesečne pretplate za korištenje telefonskih brojeva, za odgovrajući blok brojeva

Call Forwarding Always (Bezuslovno preusmjerenje poziva) 

mjesečno po pojedničanom broju

0,50

0,59

Call Forwarding Busy (Preusmjerenje poziva u slučaju zauzeća)

mjesečno po pojedničanom broju

0,50

0,59

Call Forwarding No Answer (Preusmjerenje poziva u slučaju nejavljanja)

mjesečno po pojedničanom broju

0,50

0,59

Call Waiting (Poziv na čekanju) 

mjesečno po pojedničanom broju

0,50

0,59

Call Hold (Poziv na čekanju u toku razgovora)

mjesečno po pojedničanom broju

0,50

0,59

Three Way call (Konferencijska veza tri broja)

mjesečno po pojedničanom broju

0,50

0,59

Call Intercept user (Presretanje poziva)

mjesečno po pojedničanom broju

2,14

2,50

Napomena:

U slučaju kada pretplatnik nema mogućnost korištenja dodatnih usluga na vlastitoj centrali  (dodatne usluge: Call Forwarding Always, Call Forwarding Busy, Call Forwarding No Answer, Call Waiting, Call Hold, Three Way Call i Call Intercept User),  pretplatnik ima mogućnost, na zahtjev, koristiti navedene dodatne usluge i u tom slučaju se za korištenje dodatnih usluga naplaćuje mjesečna pretplata.

Malicious Call Trace

(Praćenje zlonamjernih poziva)

mjesečno po pojedničanom broju

2,00

2,34

Customer Originated Trace (Praćenje poziva/

hvatanje zlonamjernih poziva)

mjesečno po pojedničanom broju

0,50

0,59

Promjena numeracije na zahtjev pretplatnika:

a)     blok do 10 lokala

b)     blok do 50 lokala

c)     blok do 100 lokala

d)     za svaki sljedeći blok od 100 lokala 

jednokratno za blok brojeva.

 

50,00

200,00

300,00

300,00

58,50

234,00

351,00

351,00

Napomena:

Zahtjev za promjenu numeracije podrazumijeva promjenu numeracije cjelokupnog bloka brojeva.

Promjena lokacije priključka:

 

a)     po lokaciji

 

 

 

 

 

 

b)     po kanalu/trunku

 

Jednokratno po lokaciji

 

 

 

 

 

 

Jednokratno po kanalu/trunku

 

 

iznos naknade definisan nomenklaturnim brojem Cjenovnika 1.1.2.1. - stavka a) - cijena pristupa za IP Centrex uslugu po lokaciji

 

50% cijene aktivacije po dodatnom kanalu/trunku

Napomena:

U slučaju zahtjeva za promjenu lokacije Business Trunking priključka, odnosno seobu na lokaciju koja je već uključena u IP Centrex grupu (lokacija na kojoj su instalirani IP Centrex priključci ili drugi Business trunking priključci), pretplatnik je oslobođen plaćanja cijene aktivacije po lokaciji, i u tom slučaju se naplaćuje samo iznos naknade definisan u stavci b).

Dodatni radovi i utrošeni materijal

jednokratno

Po fakturi

Napomena:

Ukoliko se, prilikom promjene lokacije zahtijevaju dodatni radovi i materijal BH Telecoma, pretplatniku će se, pored cijene za promjenu lokacije, obračunati i jednokratni troškovi za navedenu stavku.

Ponovno uključenje privremeno isključenog Business Trunking priključka i dodatnog kanala:

 

a)     zbog neizmirenja duga

 

 

 

 

b)     zbog zloupotrebe

 

 

 

Jednokratno po Business Trunking priključku i dodatnom kanalu

 

Jednokratno po Business Trunking priključku i dodatnom kanalu

 

 

 

9,00

 

 

 

 

18,00

 

 

 

10,53

 

 

 

 

21,06

 

Promjene

Napomena:

a)     Pretplatnicima IP Centrex usluge koji koriste Business Trunking priključak kao dodatnu IP Centrex uslugu, omogućeno je da izvrše promjenu navedenog priključka u Business Trunking priključak kao osnovnu/zasebnu uslugu.

b)     U slučaju promjene Business Trunking priključka iz stava a), pretplatnik je oslobođen plaćanja cijene pristupa po priključku/kanalu (za broj prikjučaka/kanala koji su aktuelni u momentu promjene), definisane u nomenklaturim brojevima 1.1.3.1. i 1.1.3.3.1.1.Cjenovnika

 

U Cjenovniku BH Telecoma se povodom uvođenja usluge Business Trunking za IP Centrex poslovne korisnike od 21.maja 2018. vrši i dopuna uslova korištenja Biz izbor ponude, za pretplatnike koji u Biz izbor grupu uključuju IP Centrex uslugu koja u sebi sadrži i Buisness Trunking kao dodatnu uslugu. Zainteresirani poslovni korisnici dodatne informacije mogu dobiti i pozivom na besplatni broj 1322.

 

21.05.2018