Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma u okviru usluge Teleglasanje

Primjena od 15.06.2017.

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom, u skladu sa potpisanim međuoperatorskim ugovorom sa  Telemachom, u okviru usluge Teleglasanje primjenjivati sljedeće cijene telefonskih poziva iz svoje fiksne i mobilne mreže, po jednom pozivu, prema mreži Telemacha:

 

na broj: 096 32x xxx – 0,50 KM

na broj: 096 33x xxx – 1 KM.

 

Cijene su iskazane sa PDV-om.

Sve troškove ostvarenih telefonskih poziva prema pretplatničkom broju usluge Teleglasanja snosi pozivatelj.

15.06.2017