17. maj - Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva – 17. maj, obilježava se povodom formiranja Međunarodne unije za telekomunikacije. Ovo je jedna od najstarijih međunarodnih organizacija, osnovana 1865. godine, potpisivanjem Međunarodne telegrafske konvencije.

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine danas je održana konferencija za medije povodom obilježavanja 17. maja - Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva.

Cilj obilježavanja ovog datuma u svijetu jeste da se afirmišu informaciono-komunikacione tehnologije, odnosno značaj koji imaju za razvoj savremenog društva.

 

Obilježavanje godišnjice potpisivanja Prve međunarodne telegrafske konvencije 1865. godine i osnivanja Međunarodne telekomunikacione unije – ITU, ove godine se fokusira na temu “Big Data for Big Impact”.

Fokusom na temu “Veliki podaci za veliki uticaj” imamo cilj istražiti, kako možemo pretvoriti velike podatke u djelotvorne informacije koje donose održiva rješenja.

Tema za WTISD-17 je u skladu sa ITU-ovim naporom na otvaranju potencijala ICT-a za mlade inovatore i poduzetnike, inovativna i srednja preduzeća, start-up i tehnološke habove kao pokretače inovativnih rješenja za katalizovanje napretka u postizanju međunarodnih održivih razvojnih ciljeva.

Govoreći o tehnologiji kao faktoru koji omogućava digitalnu transformaciju i otvara prostor za inovacije u proizvodima, uslugama i poslovnim modelima, prof. dr. Duljko Hasić, Izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja u BH Telecomu je na konferenciji istakao značaj zajedničkog zalaganja u doprinosu digitalizacije BH društva te povećanju digitalne pismenosti, koja bi u konačnici doprinijela društvenom razvoju i kvalitetu života građana BiH.

-Primjenom novih tehnoloških rješenja, neophodno je obezbijediti transparentnost u smislu poštivanja, zakonom definiranih prava na pristup podacima, uz obezbjeđenje sigurnosti u funkciji zaštite prava na privatnost  i zaštite ličnih podataka – izjavio je prof. dr. Hasić.

BH Telecom kontinuirano ulaže u telekomunikacijsku mrežu i protokole za zaštitu podataka kako bi korisnici mogli nesmetano upotrebljavati napredne tehnologije i ići u korak sa svjetskim trendovima.

17.05.2017