Uz podršku BH Telecoma osigurano efikasno izvođenje online nastave na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

Jedna od prvih visokoškolskih institucija koja je za potrebe nesmetanog odvijanja nastavnog programa implementirala uslugu Enterprise Cloud BH Telecoma je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu (EFSA).

BH Telecom je ovoj sarajevskoj visokoobrazovnoj instituciji promptno ustupio dva virtuelna servera na Enterprise Cisco USC, na kojima je IT Služba EFSA uspostavila sistem virtulnih učionica.

 

Kao što je poznato, u periodu trajanja obustave nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, za potrebe odvijanja online nastave, BH Telecom je korisnicima stavio na raspolaganje resurs Enterprise Cloud koji omogućava korištenje infrastrukture BH Telecoma u svrhu obrade i pohrane podataka.

Usluga uključuje i Data Protection funkcionalnost koja se ogleda u izradi sigurnosnih kopija i replikaciji podataka. Sigurnost servisa je osigurana na najvišem nivou kroz sve ISO OSI slojeve L1 - L7. Također, stabilnost resursa Enterprise Cloud usluge je na zavidnom nivou, što znači da ovi resursi mogu podržati porast korisničkih priključaka u nepredviđenim okolnostima, poput trenutne epidemiološke situacije.

O načinu funkcionisanja usluge Enterprise Cloud BH Telecoma, kao i zadovoljstvu u njenoj prakticnoj primjeni, PR EFSA Lejla Sinanović je izjavila sljedeće:

"Ekonomski fakultet u Sarajevu i svi procesi trenutno su vrlo ovisni o online nastavi i tehničkim pretpostavkama za njeno izvođenje. Nastankom ove zdravstveno-humanitarne situacije u našoj zemlji javila se iznenadna potreba za dodatnim tehničkim resursima.

Vremenski faktor je ovdje bio jako bitan te smo se obratili BH Telecomu koji je odgovorio isti dan i Ekonomskom fakultetu ustupio dva vitruelna servera na Enterprice Cisco USC infrastrukturi. IT Služba EFSA je na navedenoj infrastrukturi uspostavila sistem virtulnih učionica, te izvršila potrebne migracije i integracije sa postojećim sistemima EFSA.

Trenutno se na ova dva servera BH Telecoma izvodi sva online nastava koja bi se redovno odvijala u učionici – kazala je Sinanović, te istakla da je Ekonomski fakultet u Sarajevu veoma zadovoljan podrškom BH Telecoma, a posebno u segmentu brzine, kvalitete i dostupnosti usluge."

04.05.2020