Počela izgradnja nove zgrade BH Telecoma u Direkciji Bihać

Nova poslovna zgrada će biti finalizirana u toku naredne dvije godine.

U septembru je počela je izgradnja nove poslovne zgrade BH Telecoma, koja će se nalaziti u sklopu Direkcije Bihać. Uz izgradnju novog poslovnog objekta radiće se i na rekonstrukciji postojećeg prostora.

 

Prema arhitektonskom projektu, novi objekat će biti pravougaonog oblika, dimenzija 46,35 m x 15,80 m, sa pet spratova neto površine cca 3.300 m2. Novi objekat će biti povezan u funkcionalnu cjelinu sa postojećim i omogućiti smještaj i radne uslove za sve radnike BH Telecoma u Bihaću.

 

Također, u prizemlju objekta je projektovan i moderni, funkcionalni BH Telecom centar, koji će omogućiti savremeno pružanje usluga korisnicima usluga BH Telecoma.

 

Po završetku ove višemilionske investicije, te izgradnjom poslovne zgrade Direkcije Bihać, ovaj dio grada Bihaća će sasvim sigurno biti obogaćen sa novim, za BH Telecom prepoznatljivim izgledom.

12.09.2018