Sniženje cijena roaming usluga

Od 1. jula, niže cijene roaming usluga za postpaid korisnike (pretplatnike) i prepaid korisnike (Ultra) BH Mobile u zoni 0A.

Zona 0A (Srbija, Crna Gora, Makedonija)

 

Cijena sa PDV

 

Pozivi prema BiH

Pozivi unutar zemlje u kojoj se pretplatnik nalazi

Pozivi prema ostalim zemljama iz zone 0A

Pozivi prema ostalim zemljama u svijetu

Slanje SMS poruke

Mobilni internet

 

0,44 KM/min

0,44 KM/min

0,44 KM/min

2,90 KM/min

  0,14 KM/SMS

0,46 KM/MB

 

Prijem dolaznih poziva

0,11 KM/min

 

* Odlazni pozivi u Zoni 0A se tarifiraju po obračunskoj jedinici od 30+1 sekunda, dok se dolazni pozivi tarifiraju po obračunskoj jedinici 1 sekunda uz minimalnu cijenu za prvi obračunski interval u iznosu od 1 KF.

* Mobilni internet u Zoni 0A se obračunava po 1 KB uz minimalnu cijenu  sesije u iznosu od 1 KF.

* MMS poruke se naplaćuju po jedinici. Prilikom slanja MMS poruke u roamingu, korisniku se naplaćuje osnovna cijena MMS poruke iz domaće mreže u skladu sa tarifnim modelom koji koristi i cijena sesije od 300 KB podataka (maksimalna veličina MMS poruke) u skladu sa cijenama prenos podataka u datoj zoni. Prilikom prijema MMS poruke u roamingu, korisniku se naplaćuje cijena sesije od 300 KB podataka (maksimalna veličina MMS poruke) u skladu sa cijenama prenosa podataka u datoj zoni.

 

 

 

30.06.2017