Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju

Toptim – primjena od 3. juna 2019. godine

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 3. juna 2019. godine primjenjivati sljedeće izmjene i dopune Cjenovnika, odnosno Specifičnih uslova usluge „TopTim“.

 

 Uvodi se distinkcija između člana 7. i člana 8. Specifičnih uslova usluge “Toptim”, na način da se:

-       Član 7. odnosi na pakete mobilne postpaid usluge iz Istekle ponude

-       Član 8. odnosi na pakete mobilne postpaid usluge iz redovne ponude.

  • Mijenja se član 8. na način da je, za priključke koji su pod obaveznim trajanjem ugovornog odnosa po osnovu asemblirane usluge, prilikom ulaska u Toptim i izlaska iz Toptima, definisano da se primijenjuju pravila ulazaka/izlazaka opisana u Specifičnim uslovima o pružanju Asemblirane usluge.

 

Detaljne informacije potražite u Cjenovniku BH Telecoma.

03.05.2019