BH Telecom uručio donacije institucijama sa područja Hercegovačko-Neretvanskog kantona

Riječ je o 13 ustanova koje su dobile ukupno 117.160 KM donatorskih sredstava od BH Telecoma.

Danas je u Mostaru održana pres konferencija na kojoj su svečano uručeni vaučeri obrazovnim institucijama, sportskim, humanitarnim i drugim udruženjima sa područja Hercegovačko-Neretvanskog kantona.

 

Prisutnima se na dodjeli donacija BH Telecoma u Mostaru obratio mr. Adil Šuta, direktor Direkcije Mostar BH Telecoma i prof.dr. Duljko Hasić, izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja i član Uprave BH Telecoma koji je ovom prilikom izjavio:

 

-“ Zaista sam počašćen što sam danas na eventu na kojem dodjeljujemo zahvalnice dobitnicima donacija sa područja Hercegovačko-Neretvanskogkantona. Ova aktivnost će biti provedena u cijeloj BIH jer je kompanija BH Telecom, nastavljajući dobru društveno odgovornu praksu, i ove godine donirala milion KM pravnim licima koja su učestvovala na javnom konkursu objavljenom u septembru prošle godine.

 

U skladu sa uslovima konkursa, ovogodišnje donacije su usmjerene za finansiranje programa, projekata i aktivnosti osnovnih i srednjih škola, profesionalnih/dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, gorskih službi spašavanja i javnih kuhinja na području Bosne i Hercegovine i odabrano je ukupno 137 dobitnika donacije.

 

Najveći broj dobitnika donacije, ukupno 89, su osnovne i srednje škole kojima je donirano 584.727 KM i to za poboljšanje uslova rada odgojno - obrazovnih institucija kroz izvođenje neophodnih adaptacija, opremanje informatičkih kabineta i podršku inkluzivnom obrazovanju djece sa posebnim potrebama, i nadarene djece.

 

Novčana sredstva u iznosu od 181.500 KM namijenjena profesionalnim, odnosno dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama će biti iskorištena za nabavku neophodne vatrogasne opreme i vozila, dok će gorske službe spašavanja donaciju u iznosu od 98.100 KM iskoristiti za nabavku opreme i tehničkih sredstava potrebnih za rad ovih službi.

 

Kao i prethodnih godina, i ove godine će značajna sredstva biti donirana javnim kuhinjama na području BiH za finansiranje obroka, nabavku hrane i neophodne opreme te humanitarnu pomoć najugroženijim građanima, povratnicima i raseljenim licima. Javnim kuhinjama je donirano ukupno 90.673 KM.

 

Prema odluci Nadzornog odbora, poseban ovogodišnji dobitnik donacije je Savez sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine sa iznosom od 45.000 KM.“

 

 

 

Donacije su uručili prof.dr. Duljko Hasić, izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja  i mr. Adil Šuta, direktor direkcije Mostar.

 

Lista institucija kojima su uručene donacije

 

1.    Gimnazija Mostar – 9.180 KM

2.    Javna ustanova Osnovna škola "Mustafa Ejubović - Šejh Jujo" Mostar – 9.000 KM

3.    Osnovna škola CIM Mostar – 9.000 KM

4.    Javna ustanova Osnovna škola "Mujaga Komadina" Mostar – 7.000 KM

5.    Javna ustanova Srednja mašinsko - saobraćajna škola Mostar – 5.820 KM

6.    Javna ustanova "Šesta osnovna škola" Mostar – 4.160 KM

7.    Dobrovoljno vatrogasno društvo gradskog područja Mostar Jugoistok Blagaj, Blagaj – Mostar – 15.000 KM

8.    Dobrovoljno vatrogasno društvo Jablanica – 10.000 KM

9.    Gorska služba spašavanja stanica Mostar – 10.000 KM

10. Udruženje gorska služba spašavanja- stanica Konjic – 10.000 KM

11. Udruženje "Gorska služba spašavanja" stanica Jablanica – 10.000 KM

12. Udruženje Sportsko - rekreativni klub "Neretva" Konjic – 10.000 KM

13. Crveni križ Grada Mostara – 8.000 KM

 

BH Telecom je u posljednjih dvanaest godina donirao ukupan iznos od 16,5 miliona KM različitim neprofitnim organizacijama, a u svrhu realizacije brojnih projekata iz oblasti zdravstva, kulture, sporta, socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti, a što ga čini najvećim pojedinačnim donatorom u BiH.

29.05.2018